Sociaal-economische raad
 
30 november 2017
In dit nummer o.a.
Beter beroepsonderwijs
Op zoek naar vakmensen
Culturele arbeidsmarkt
Wereldwijde solidariteit
Gouden driehoek
SER-advies: werkend leren biedt goed toekomstperspectief
Stimuleer praktijkgerichte leervormen, geef het mbo een grote rol in een leven lang leren en ontwikkelen, jaag de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven aan én werk aan een sterk leerklimaat bij de mbo-instellingen. Dit beveelt de SER aan in zijn advies Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2: Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Effect veranderende arbeidsrelaties op gezond en veilig werken
Afgelopen jaren zijn flexibele en andersoortige arbeidsrelaties flink gegroeid op de Nederlandse arbeidsmarkt. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt de SER de gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de werkenden te onderzoeken.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Onderzoek naar vernieuwing medezeggenschap
Het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) van de Universiteit van Amsterdam doet in samenwerking met het bureau Basis & Beleid onderzoek naar vernieuwing van medezeggenschap in Nederland. Dit tweejarig onderzoeksproject wordt gefinancierd door Instituut Gak, op initiatief van de SER.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
SER Scriptieprijs 2018
De SER looft 2000 euro uit voor de beste masterscriptie in het wetenschappelijk onderwijs. De scriptie moet gaan over een sociaaleconomisch onderwerp of over een van de andere werkterreinen van de SER.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn