Sociaal-economische raad
 
5 februari 2018
In dit nummer o.a.
Samenwerken met robots
Resultaat Textielconvenant
Afscheid Mirjam van Praag
Sterker VCP-geluid
Groene bussen
Duits-Nederlandse samenwerking in de textielsector
Het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het belangrijkste doel is om bedrijven te ondersteunen bij het uitvoeren van due diligence-onderzoek door de onderlinge afstemming van de duurzaamheidseisen. Foto Hollandse Hoogte
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Hoogste aantal fusiemeldingen in 10 jaar
Het aantal fusies en overnames dat in 2017 bij de SER is gemeld, bedroeg 588. Dat is een stijging van 12,5 procent ten opzichte van 2016. In 2016 waren er 523 fusiemeldingen; in 2015 waren het er 429. De meeste fusiemeldingen in 2017 kwamen uit de dienstensector en de industrie.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Versterking medezeggenschap pensioen kleine ondernemingen
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de medezeggenschap over de arbeidsvoorwaarde pensioen in kleine ondernemingen versterken. Hij neemt daartoe de aanbeveling van de SER over om enkele bevoegdheden van de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvereniging (PV) uit te breiden.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
KPN wint Driehoek 3D-Trofee
De Driehoek 3D-Trofee is de prijs voor de organisatie waar medezeggenschap en de raad van commissarissen of raad van toezicht en de raad van bestuur het best met elkaar samenwerken. Naast KPN waren genomineerd: zorginstelling De Lichtenvoorde en Danone Nederland. Alle bedrijven verdienen lof voor hun cultuur van in- en extern overleg met vele stakeholders, vindt de jury. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Jaarrapportage IMVO: samenwerking zorgt voor aanpak problemen kledingsector
De samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijven heeft resultaat. Met behulp van de productielocatielijst hebben diverse organisaties problemen op de werkvloer in productielanden aangekaart. Zo worden problemen met bijvoorbeeld leefbaar loon en vakbondsvrijheid aangepakt.
Ga naar de jaarrapportage Convenant Duurzame Kleding en Textiel
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Tweede advies MBO goed ontvangen door Tweede Kamer
De SER-delegatie, onder leiding van Mariëtte Hamer, gaf aan de Vaste Kamercommissie OCW uitleg over het mbo-advies Toekomstgericht beroepsonderswijs Deel 2. Kamerleden wilden van de SER onder andere weten hoe het arbeidsmarktperspectief van de opleidingen verbeterd kan worden.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
FNV-demonstratie voor compensatie banenverlies havens
Dinsdag 23 januari demonstreerde een groep havenmedewerkers voor het SER-gebouw. Zij vinden dat werknemers niet de dupe mogen worden van een vervroegde sluiting van kolencentrales door de overheid. De FNV vraagt de SER om een transitiefonds op te nemen in het uiteindelijke SER-advies aan de overheid, dat het verlies van werkgelegenheid moet compenseren. Mariëtte Hamer sprak de demonstranten toe. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
SER-Scriptieprijs 2018: 2000 euro voor de beste masterscriptie
De SER looft 2000 euro uit voor de beste masterscriptie in het wetenschappelijk onderwijs. De scriptie moet gaan over een sociaaleconomisch onderwerp of over een van de andere werkterreinen van de SER. Haast je: nog een kleine maand om je in te schrijven.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Samenstelling SER 2018-2020: VCP van een naar twee zetels

De SER constateert dat er voor de komende zittingsperiode geen wijzigingen aan de orde zijn in de organisaties die leden mogen benoemen in de SER. Wel adviseert de SER de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de verdeling van zetels tussen de vakcentrales enigszins te wijzigen, en de VCP twee in plaats van één zetel toe te kennen. 

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Andere nieuwsbrieven van de SER