Sociaal-economische raad
 
8 juni 2018
In dit nummer o.a.
Tunesië op weg naar democratie
Leven lang ontwikkelen
Blikverruimers
Daklozentax
SER-Scriptieprijs
Doorbraak naar ‘leven lang ontwikkelen’

Tijdens de SER-bijeenkomst 'Een leven lang ontwikkelen' op 30 mei is de eerste stap gezet naar een nationale doe-agenda. Deelnemers gingen met elkaar en met ministers Wouter Koolmees (SZW) en Ingrid van Engelshoven (OCW) in gesprek. Een middag vol inspirerende voorbeelden met professionals uit de praktijk. Foto: Dirk Hol.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Arbeidsintegratie vluchtelingen blijft zorgelijk
De SER heeft nog steeds grote zorgen over de aanpak waarmee vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar werk worden geholpen. In het rapport Vluchtelingen en werk: een nieuwe tussenbalans signaleert de raad dat sprake is van een versnipperd beeld. Foto: HH/Flip Franssen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Wouter Kuin winnaar SER-Scriptieprijs 2018

Wouter Kuin is de winnaar van de SER-Scriptieprijs 2018. Kuin (bestuurskunde, Universiteit Leiden) won de prijs met zijn masterscriptie ‘Passion for Sustainable Fashion’. De scriptie gaat over de motieven van bedrijven om het Internationaal MVO-convenant Kleding en Textiel te ondertekenen. De scripties van alle drie de genomineerden zijn te downloaden via de SER-site. Foto: Dirk Hol.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
SER in gesprek met Tweede Kamer over combinatiebanen
Een delegatie van de SER heeft in de Tweede Kamer een vraaggesprek gevoerd over het rapport De vele kanten van banen combineren. De Kamer toonde brede belangstelling voor het verschijnsel combinatiebanen, waarbij mensen tegelijkertijd meerdere banen combineren. Foto: Dirk Hol.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Bedrijven bioscoopbranche overtraden fusiegedragsregels
De Geschillencommissie Fusiegedragsregels heeft geoordeeld dat Kinepolis Immo BV, Nieuwenhuizen Groep BV en NHHD BV (bedrijven actief in bioscoopbranche) de Fusiegedragsregels hebben overtreden. De overtreding heeft een ernstig karakter: de fusiepartijen hebben geen initatieven genomen om de betrokken vakbond te informeren.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Minister aan de slag met adviezen over mbo
Het kabinet heeft een reactie gegeven op drie adviezen over het mbo: het advies van de SER uit november 2017 en twee adviezen van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO). In haar brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister Van Engelshoven (OCW) welke acties zij wil nemen om opvolging te geven aan de adviezen. Foto: HH/Peter Hilz.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Doe mee aan de SER arbo-enquête!
Bent u vertrouwenspersoon, arboadviseur of veiligheidskundige? De SER wil een nieuw netwerk starten voor arboprofessionals. Wij peilen graag uw mening. Hoe kunnen wij u informeren en inspireren? Laat het ons weten via deze online enquête. Met de resultaten zal het Arbo Informatieplatform verder ontwikkeld worden.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Andere nieuwsbrieven van de SER