Sociaal-economische raad
 
12 februari 2019
In dit nummer o.a.
Culturele diversiteit in de top
IMVO-convenant pensioenfondsen
Zorgen over zorguitgaven
Katrien Termeer, nieuw kroonlid
CPB: Er is werk genoeg
 

Online SER-enquête over ontplooiingskansen van jongeren
Prestatiedruk, werkstress, schulden: hebben jongeren het moeilijk om hun leven op de rails te krijgen? Het SER-Jongerenplatform heeft in de maand januari een online enquête uitgezet om beter inzicht te krijgen in de kansen en beperkingen die jongeren ervaren op hun levenspad. De resultaten worden onderdeel van een verkenning op het gebied van ontplooiingskansen van jongeren, die de SER dit jaar zal publiceren.
Foto: ©Jeroen Poortvliet

Lees meer over dit adviestraject in SERmagazine
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Bijzonder jaar voor Energieakkoord
Het Energieakkoord heeft een bijzonder jaar achter de rug. Vijf jaar na de ondertekening gaat het akkoord een nieuwe fase in. Naar verwachting wordt het in 2019 een integraal onderdeel van het Klimaatakkoord. Het afgelopen jaar kenmerkte zich dan ook door intensief overleg voor deze nieuwe fase waarin energiebeleid opgaat in klimaatbeleid. De uitvoering van het akkoord stond echter niet stil.

Lees meer in de voortgangsrapportage
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Kopgroep bedrijven zet zich in voor groei culturele diversiteit in de top
Op 29 januari heeft de Sociaal-Economische Raad samen met de andere leden van de Alliantie Culturele Diversiteit de bijeenkomst 'Culturele diversiteit in de top' georganiseerd. Vooraanstaande leden van het bedrijfsleven, rolmodellen en experts zijn in gesprek gegaan om meer talenten met een migrantenachtergrond in topposities te krijgen. Koningin Máxima, minister van Engelshoven en staatssecretaris Van Ark waren hierbij ook aanwezig.
Foto: ©Dirk Hol

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Handreiking SER voor kleine werkgevers: Praat met uw medewerkers over hun pensioen
Heeft u een bedrijf en hebt u minder dan 50 medewerkers in dienst? Waarschijnlijk bent u leidinggevende én eigenaar van de onderneming. De SER heeft een handreiking voor u gemaakt die uitlegt welke communicatiemomenten over pensioen er zijn, door wie en met wie.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Aantal fusiemeldingen bij de SER in 2018 weer gestegen
In 2018 zijn 655 fusies en overnames gemeld bij de SER. Dit is het hoogst aantal fusiemeldingen in elf jaar. Ten opzichte van vorig jaar is het een stijging van 11,4 procent (2017: 588). De stijging is te verklaren uit de goedlopende economie, waardoor bedrijven meer vertrouwen hebben om fusies en overnames aan te gaan.
Foto: ©SER

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Pensioenfondsen tekenen voor samenwerking duurzaam beleggen
Nederlandse pensioenfondsen gaan de samenwerking aan met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbeweging en overheid om duurzaam te beleggen. Op 20 december 2018 tekenden zij het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen.
Foto: ©Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Andere nieuwsbrieven van de SER
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de activiteiten van de Sociaal-Economische Raad (SER)? Meld u aan voor onze nieuws- en themabrieven.