Sociaal-economische raad
 
11 april 2018
In dit nummer o.a.
Klimaatakkoord
Combinatiebanen
'Meeste fusies verkwisting'
Hoe staat NL ervoor?
Nerderland gidsland
SER vraagt aandacht voor belemmeringen combinatiebanen

De SER heeft een verkenning uitgebracht over combinatiebanen: meerdere banen in loondienst, als zelfstandige of in de combinatie van loondienst-zelfstandige. In Nederland zijn ongeveer 600.000 mensen die banen combineren. Foto SER

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
SER-delegatie licht advies Ouderschapsverlof toe in Tweede Kamer
Het kabinet heeft een belangrijke stap gezet met het wetsvoorstel om het betaalde partnerverlof naar zes weken te verlengen. Maar volgens de SER moet het wetsvoorstel verder worden aangescherpt. In een vraaggesprek met de Tweede Kamer lichtte een SER-delegatie toe hoe het ouderschapsverlof verder geoptimaliseerd kan worden. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Minister Koolmees ontvangt SER-adviezen over ouderschapsverlof en combinatiebanen
Een SER-delegatie heeft de twee adviezen aangeboden aan Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister heeft het advies Optimalisering verlof na geboorte kind en de verkenning De vele kanten van banen combineren met interesse in ontvangst genomen. “Ik ga ze goed en aandachtig lezen.” Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Samenstelling sectortafels Klimaatakkoord bekend

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft bekend gemaakt welke organisaties bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord een rol krijgen. Met de keus voor deze deelnemers ligt er een fundament om tot een breed gedragen akkoord te komen. De SER faciliteert dit proces.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Subsidieloos windpark kers op de taart Energieakkoord
Nuon gaat het eerste subsidieloze windpark op zee bouwen en zet daarmee alle verwachtingen van het Energieakkoord op zijn kop. In 2013 was afgesproken te streven naar een kostenreductie van 40 procent. Dat is hiermee ruimschoots overtroffen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Minister Wiebes overlegt met SER over EU-Voorjaarstop
Het overleg met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vond plaats als voorbereiding op de komende EU-voorjaarstop. Onderwerpen die aan bod kwamen: het Klimaatakkoord, het versterken van de EMU, het belang van de sociale dialoog, het belang van de nieuwe sociale pijler van Gotenburg en het belang van eerlijke arbeidsmobiliteit. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Argentijnse delegatie heeft interesse voor sociale dialoog

Jorge Triaca, de Argentijnse minister van Arbeid, en vertegenwoordigers van twaalf Argentijnse vakbonden werden ontvangen door voorzitter Mariëtte Hamer, algemeen secretaris Véronique Timmerhuis en afgevaardigden van werkgevers- en werknemersorganisaties. De sociale dialoog stond tijdens dit werkbezoek centraal. Foto Dirk Hol

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
De metallurgische industrie wil keten verduurzamen met convenant
De metallurgische sector start de onderhandelingen voor een convenant internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Bedrijven, de branche, overheid en maatschappelijke organisaties, zoals de vakbonden en ontwikkelingsorganisaties, geven daarmee invulling aan internationale richtlijnen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Infographic medezeggenschap

Vragen over medezeggenschap? Bemiddeling nodig in conflict met bestuurder? Hoe vind ik goede OR-training? Hoe kan de OR de relatie met de bestuurder en commissaris versterken? De SER kan hierbij helpen, zie de infographic.

Ga naar de infographic over medezeggenschap en de SER
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Jaarverslag 2017
Alle informatie over de adviezen, de platform- en dialoogfunctie, de bestuurlijke taken, zelfregulering en de financiën van de SER. Maar ook over de borging van het Energieakkoord en Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Ga naar het Jaarverslag 2017
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Andere nieuwsbrieven van de SER