Sociaal-economische raad
 
20 juli 2018
In dit nummer o.a.
Monitor Brede Welvaart
Voorstel hoofdlijnen Klimaatakkoord
Voedingsmiddelen-convenant
Burgers over het Klimaatakkoord
Wind-op-zee
 
SER: Bouw voort op lessen IMVO-convenanten
De SER-commissie IMVO heeft op donderdag 5 juli de eerste voortgangsrapportage uitgebracht. Om tot een succesvol convenant voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te komen, is het van belang dat deelnemende partijen zelf voldoende ‘eigenaarschap’ hebben. Dit is één van de lessen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Verzekeringssector: Afspraken over verantwoord beleggen
Het IMVO Convenant Verzekeringssector is ondertekend door de verzekeringssector, maatschappelijke organisaties, vakbeweging en de overheid. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale keten en zo problemen zoals mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed te voorkomen en aan te pakken.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Voedingsmiddelensector verduurzaamt productieketen
De Nederlandse voedingsmiddelensector gaat zich gezamenlijk inzetten voor een internationaal verantwoorde productieketen.
Het IMVO Convenant Voedingsmiddelen is ondertekend door een brede coalitie.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Textielsector geeft meer inzicht in productieketen
Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel maakt een flink hoger aantal productielocaties bekend. Op de nieuwe productielocatielijst is te zien in welke 4268 productielocaties de aangesloten bedrijven het afgelopen jaar produceerden. Het convenant maakt de nieuwe productielocaties bekend tegelijk met het tweejarig bestaan.


Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Kabinet vraagt SER advies over diversiteit top bedrijfsleven
Minister Ingrid van Engelshoven van OCW vraagt samen met minister Wouter Koolmees van SZW advies van de SER over welke maatregelen gender en culturele diversiteit in de top van het bedrijfsleven kunnen vergroten. Het advies wordt begin 2019 verwacht.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Bijeenkomst over ervaringen van jonge commissarissen
Op 6 juli 2018 organiseerde de Alliantie Medezeggenschap & Governance in samenwerking met Blikverruimers een Denktankbijeenkomst bij de SER over het thema ‘Ervaringen van jonge commissarissen’.


Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Andere nieuwsbrieven van de SER