Sociaal-economische raad
 
10 september 2018
In dit nummer o.a.
Culturele arbeidsmarkt
Reizigersvoorwaarden
WW’ers in de schoolbanken
Een duurzame wijk
Kabinet vraagt SER advies over ontplooiingskansen jongeren

Het kabinet heeft de SER om advies gevraagd of jongeren voldoende zijn toegerust om zich te kunnen ontplooien en om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Minister Koolmees van SZW heeft de SER speciaal verzocht van de kennis en kunde van het SER Jongerenplatform gebruik te maken.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Vier nieuwe kroonleden voor de SER

Het kabinet heeft ingestemd met de benoeming van vier nieuwe SER-kroonleden. Van links naar rechts: Steven van Eijck (fiscaal econoom), Katrien Termeer (hoogleraar bestuurskunde Universiteit Wageningen), Maarten Lindenboom (hoogleraar economie VU), Halleh Ghorashi (hoogleraar sociologie VU). 

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Kabinet reageert op SER verkenning over combinatiebanen

Het kabinet heeft instemmend gereageerd op de SER-verkenning De vele kanten van banen combineren. “Het is goed dat de SER meer inzicht heeft gegeven in het fenomeen combinatiebanen”, aldus minister Koolmees (SZW). Hij onderschrijft de conclusie dat mensen banen combineren vanuit verschillende motieven en dat ze daarom ook verschillende ervaringen hebben. "Dit maakt één aanpak dan ook lastig."
Foto: SER
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Digitale samenleving: waarden als uitgangspunt

Verschillende waarden, zoals privacy en menselijke waardigheid, staan onder druk door de digitalisering van de samenleving. De SER en het Rathenau Instituut onderzochten wat nodig is voor een verantwoorde verdergaande digitalisering.
Foto: Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

'Gemeenten kijken steeds beter over grenzen heen'

Als VNG-voorzitter Jan van Zanen naar de verschillende coalitieakkoorden kijkt, ziet hij grote uitdagingen die vragen om een gemeenschappelijke aanpak. Verduurzaming, een dreigende mismatch op de arbeidsmarkt en problemen op de woningmarkt, bijvoorbeeld.
Foto: Dirk Hol, Mike van Bemmelen

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Gelijke kansen en voorkomen van armoede centraal in nieuw sociaal contract

Op 6 september was Simeon Djankov, hoofdeconoom van de Wereldbank, te gast bij de SER om over het World Development Report 2019 te spreken. Het gezaghebbende World Development Report is dit jaar gewijd aan de vraag hoe de aard van werk verandert onder invloed van globalisering en technologische vooruitgang.
Foto: SER

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Andere nieuwsbrieven van de SER