Sociaal-economische raad
22 maart 2018
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW
Pers- en Nieuwsberichten
Columns / Webartikelen
Parlementaire Informatie
Boeken
Tijdschriftartikelen
Europese Informatie
Pers- en Nieuwsberichten


Minister: eerst pensioenvoorstellen uit de polder
Nieuwsbericht ANBO, 21-03-2018
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil wel bewegen op het pensioen- en AOW-dossier, maar hij wil eerst voorstellen vanuit de polder hebben. Dat zei hij in een eerste gesprek met ANBO, andere ouderen- én jongerenorganisaties.

Telegraaf: Toch wat speling in AOW-leeftijd
Nieuwsbericht FNV, 21-03-2018
Volgens berichten in de Telegraaf wordt op het ministerie van Sociale Zaken onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd te verzachten.

Steeds langer leven zonder beperkingen

Nieuwsbericht CBS, 19-03-2018
Zestigjarigen in 2040 zullen naar verwachting niet alleen langer leven dan de huidige zestigers, ze kunnen ook meer jaren zonder lichamelijke beperkingen en in goede gezondheid verwachten.

SER vraagt aandacht voor belemmeringen combinatiebanen
Nieuwsbericht SER, 16-03-2018
De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de verkenning De vele kanten van banen combineren gepubliceerd. In deze gezamenlijke analyse heeft de SER de stand van zaken rond combinatiebanen bij elkaar gebracht. De raad constateert dat instituties en wet- en regelgeving veelal uitgaan van één baan per persoon. Bij mensen met meerdere banen kan dat administratieve problemen opleveren. Gedacht moet worden aan belastingen, verzekeringen, pensioenregelingen en afspraken in cao’s.

Reactie van de Pensioenfederatie op het concept wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof
Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 15-03-2018
Vanuit de Pensioenfederatie is als aandachtspunt meegegeven dat in het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 geregeld moet worden dat over periodes van aanvullend verlof ook pensioenopbouw mag plaatsvinden.

Eerste en Tweede Kamer delen zorgen over vroeggepensioneerden
Nieuwsbericht KBO-PCOB, 15-03-2018
Verhoging van de AOW-leeftijd leidt soms tot inkomensproblemen voor mensen met vroegpensioen. KBO-PCOB vroeg meermaals om aandacht voor deze groep.

FNV: Kamerleden draag bij aan een tijdig, volwaardig en toekomstbestendig pensioen
Nieuwsbericht FNV, 14-03-2018
De Tweede Kamer moet dringend iets doen aan het verbeteren van ons pensioen.
FNV brief aan Tweede Kamer: Pensioen en Offensief

Steeds meer experts hebben kritiek op risicovrije rente
Nieuwsbericht 50PLUS, 14-03-2018
Steeds meer deskundigen onderschrijven dat een bodem in de rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen een goed plan is. Met die bodem worden kortingen op de pensioenen voorkomen. 50PLUS heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend om die bodem tijdelijk te leggen.

Pensioencommunicatie
Nieuwsbericht Stichting van de Arbeid, 12-03-2018
De Stichting van de Arbeid roept Tweede Kamer op om voorgenomen communicatie over pensioenresultaten in koopkracht en in vaste euro’s apart te houden om verwarring bij deelnemers te voorkomen

Evaluaties pensioenwetgeving
Nieuwsbericht VNO-NCW, MKB-Nederland, 12-03-2018
Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland op de evaluaties van de pensioenwetgeving die Minister Koolmees (SZW) aan de de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Koepels gepensioneerden aan Tweede Kamer: ‘Steun wetsvoorstel 50PLUS’
Nieuwsbericht KNVG, NVOG, 12-03-2018
De koepels van verenigingen van gepensioneerden, KNVG en NVOG, hebben de Tweede Kamer vandaag opgeroepen in te stemmen met het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS.

Pensioen automatisch verdeeld bij scheiding
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 09-03-2018
Na een echtscheiding wordt het pensioen voortaan automatisch verdeeld over beide ex-partners. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dit voor in een brief aan de Tweede Kamer.

Reactie op Evaluatie Wet Financieel Toetsingskader (FTK)
Nieuwsbericht VCP, 09-03-2018
Door de starre rekenregels voor pensioenfondsen zullen veel Nederlanders ook de komende jaren te maken krijgen met een achterblijvend pensioen. Daarvoor waarschuwt de VCP in een  brief aan de Tweede Kamer.

Reactie op Evaluatie Wet Financieel Toetsingskader (FTK)
Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 09-03-2018
De minister concludeert dat er nu geen majeure aanpassingen worden voorzien. Wel wil de minister enkele verbeteringen doorvoeren op deelaspecten. De Pensioenfederatie omarmt het voornemen van de minister om, in overleg met pensioenfondsen en toezichthouders, te onderzoeken hoe deze maatregelen effectiever en doelmatiger kunnen worden ingericht.

Onderhoud pensioenwetgeving voldoet op meeste onderdelen
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 08-03-2018
Het pensioenstelsel functioneert op de meeste onderdelen beter dan voorheen dankzij de Wet aanpassing financieel toetsingskader uit 2015. Dat blijkt uit de evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Voorstellen pensioen bij echtscheiding een stap in de goede richting
Nieuwsbericht VCP, 08-03-2018
Minister Koolmees (SZW) wil dat pensioen bij echtscheiding voortaan automatisch wordt verdeeld. Nu is het zo dat ex-partners hier zelf tijdig om moeten vragen bij hun pensioenfonds, wat kan leiden tot problemen. De VCP vindt het een goed voorstel, maar vraagt wel aandacht voor de gevolgen voor het bijzonder partnerpensioen.

Algemene Pensioenfondsen beheren ultimo 2017 voor €9,4 miljard aan pensioenvermogen

Statistisch Nieuwsbericht DNB, 08-03-2018
Sinds 2016 is de Nederlandse pensioenwereld een pensioenaanbieder rijker: Algemene Pensioenfondsen. Op dit moment zijn zeven Algemene Pensioenfondsen (APF’en) operationeel. APF’en beheren per ultimo 2017 een pensioenvermogen van €9,4 miljard.

Pensioen werknemers ING onder druk door verhoging beloning CEO
Nieuwsbericht FNV, 08-03-2018
ING heeft vandaag bekend gemaakt dat de beloning van topman Ralph Hamers met meer dan een miljoen euro wordt verhoogd. ‘Dit zet de pensioenonderhandelingen voor de werknemers onder druk’ zegt Gerard van Hees, bestuurder FNV Finance.

35 partijen sluiten Pact voor de Ouderenzorg
Nieuwsbericht ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 08-03-2018
Samen met zo’n 35 andere partijen tekende minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vandaag een Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

ANBO tot Tweede Kamer: doe iets aan AOW-leeftijd
Nieuwsbericht ANBO, 07-03-2018
In een brief aan de vaste kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept ANBO de politiek op om de problemen van de stijgende AOW-leeftijd voortvarend aan te pakken.

Nederlandse economie overtreft die van eurozone

Persbericht CPB, 06-03-2018
De Nederlandse economie is op stoom. Met groeicijfers van 3,2% (dit jaar) en 2,7% (in 2019) overtreft de Nederlandse economie die van de eurozone met 0,6%-punt per jaar.
Centraal Economisch Plan  

VCP: voorstel verdere aftopping is ondoordacht
Nieuwsbericht VCP, 05-03-2018
Het voorstel van voormalig Kamerlid en oud-FD-redacteur Ed Groot om onze aanvullende pensioenen verder af te toppen in ruil voor een minder snelle verhoging van de AOW is volgens de VCP ‘ondoordacht en zeer onverstandig’.

Dekkingsgraad pensioenfondsen licht gedaald

Nieuwsbericht Aon, 01-03-2018
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in februari gedaald van 111% naar 110%. Het inklappen van de aandelenkoersen begin februari is deels hersteld en wordt verder gecompenseerd door de verder stijgende rente. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, bleef stabiel op 107%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.

Kingdom of the Netherlands: Concluding Statement of the 2018 Article IV Consultation

Mission Concluding Statement, IMF, 28-02-2018
An IMF team visited the Netherlands during February 19 – 28, 2018, for the 2018 Article IV consultation. This statement describes the preliminary findings of the mission.
Pension System - Transition to A Transparent, Individualized, and Sustainable System

Europees voorstel pensioenproduct voegt niets toe
Nieuwsbericht VCP, 28-02-2018
De VCP heeft kritiek op het Europese voorstel dat het mogelijk maakt om pan-Europese pensioenproducten aan te bieden. Volgens de VCP voegt het voorstel niets toe aan het Nederlandse pensioenstelsel zoals we dat nu hebben en kunnen de gevolgen zelfs negatief zijn. Dit schrijft de VCP in een brief aan de Tweede Kamer.

 
Columns / Webartikelen


Uitstel stelling: Roep om AOW-aanpassing - Bang om niet in goede gezondheid eindstreep te halen

Margo Stols, Telegraaf.nl, 22-03-2018
In Wat u zegt: De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd - over drie jaar ligt al die al op 67 jaar - baart veel mensen zorgen. Den Haag zou nu bekijken of die snelle verhoging iets kan worden teruggedraaid. Het gros van de stellingdeelnemers zou niets liever willen.

Grootste pensioenroof ooit: pensioenen zijn voor zeventig jaar gedekt

Wilma Berkhout (voorzitter van PVGE-Helmond), ED.nl, 21-03-2018
Volgens Berkhout zijn tien miljoen mensen de dupe van de lage rekenrente. Een wetsvoorstel om de disconto-voet tijdelijk te verhogen verzacht de pijn.


Column: Twijfel aan echt hogere rente
Ron Boer, Telegraaf.nl, 21-03-2018
Een spreekwoord luidt dat één blik op een koersgrafiek meer zegt dan duizend woorden. Ik ben geen technisch analist, maar een blik op een simpele illustratie kan wel voldoende bewijs voor mijn stelling vormen dat we nog lang lage rentes zullen houden.

Pensioensector stapt uit hedgefondsen
IEXprofs.nl, 19-03-2018
De slechte resultaten in februari zijn voor pensioenfondsen een nieuwe reden om geld uit hedgefondsen te halen.

'Vergrijzing bedreigt onze pensioenen niet, ook niet in 2050’
Rentsje de Gruyter, NRC.nl, 19-03-2018
Rob de Brouwer pensioenoptimist. In zijn boek 21 Mythes en onwaarheden over ons pensioen legt econoom en dwarsdenker Rob de Brouwer uit waarom ons pensioenstelsel er prima voorstaat. Vergrijzing vormt volgens hem geen bedreiging.

Oudere deelnemers voelen zich in de hoek gezet

Maarten van Wijk, Pensioen Pro, 15-03-2018
De stelseldiscussie volgt politieke prioriteiten, niet de zaken die voor deelnemers echt belangrijk zijn. De bonden hebben dat door, de politiek nog niet, zegt Jos Brocken, de nieuwe voorzitter van metaalfonds PMT.

Implementatie IORP II
Sabine Swaak, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 1 2018, 15-03-2018
Op 23 december 2016 is de definitieve tekst van de herziene richtlijn Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP II) gepubliceerd. IORP II dient uiterlijk op 13 januari 2019 te zijn geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Daar waar IORP II de afgelopen jaren kon rekenen op veel publiciteit, lijken de definitieve tekst en implicaties voor Nederlandse pensioenfondsen geruisloos aan ons voorbij te gaan.

Drie recente uitspraken: Pensioenfonds Tandtechniek, PMT – Bovag en ABP – UPO
De Brauw Blackstone Westbroek, 15-03-2018
De Brauw Blackstone Westbroek heeft drie recente uitspraken geselecteerd die van belang zijn in de pensioenpraktijk.

Zorgplicht bij pensioenzaken; een terugkerend fenomeen
Linda Evers, Pensioenweblog, 12-03-2018
Steeds vaker wordt jurisprudentie gewezen, waarin de grenzen van de zorgplicht die op werkgevers, uitvoerders rust in het kader van pensioenkwesties, worden onderzocht. De Centrale Raad van Beroep heeft zich onlangs in een drietal uitspraken hierover weer uitgelaten. Wat was er aan in de betreffende kwesties de hand?

‘Zonder kleerscheuren’ een werknemersbijdrage in de pensioenpremie invoeren?
Delissen Martens, 12-03-2018
Drie recente uitspraken laten zien dat werkgevers van (zeer) goede huize moeten komen.

Wat als je moet doorwerken tot je vijfenzeventigste - deel 1
BNR.nl, 12-03-2018
Moeten bedrijven hun medewerkers helpen, om ze tot aan hun pensioen aan het werk te houden? Bij sommige bedrijven denken ze van wel. Maar het is lastig, want voor je het weet zit je diep in hun privéleven te wroeten.

Pensioenregels toe aan herziening
Loon voor later, 11-03-2018
Er komt uit verschillende hoeken steeds meer kritiek op de pensioenregels van de overheid.

Borgblog. De kunst van het compromis

Peter Borgdorff, Pensioenfonds Zorg & Welzijn, 09-03-2018
Als iedereen bereid is niet alleen wat te nemen maar ook wat te geven, kom je er bijna altijd uit. Ik heb hoop dat dit ook geldt voor de discussie over de toekomst van ons pensioenstelsel.

Helft van pensioen gaat na scheiding voortaan automatisch naar ex-partner

Koen Haegens, Volkskrant.nl, 09-03-2018
Partners die uit elkaar gaan, moeten voortaan automatisch de helft van elkaars pensioen toebedeeld krijgen. 'De verdeling kan en moet eenvoudiger', stelt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een toelichting bij het plan.

Pensioen bij scheiding automatisch geregeld
Lise Witteman, 09-03-2018
Ruzies over de verdeling van pensioengeld na een echtscheiding worden naar het verleden verbannen. Minister Koolmees (Sociale Zaken) komt met een wetsvoorstel waardoor ieder automatisch krijgt waar hij of zij recht op heeft.

Waarom het Financieel Toetsingskader aan herziening toe is en niet het pensioenstelsel
Bernard van Praag, Henk Hemmers, MeJudice, 08-03-2018
Binnenkort wordt door de Tweede Kamer het Financieel Toetsingskader onder de loep genomen. In aanloop naar dit debat nemen Bernard van Praag en Henk Hemmers een voorschot door te pleiten om nogmaals de aannames die ten grondslag liggen aan pensioenhervormingen tegen het licht te houden. Naar hun oordeel is het huidige pensioenstelsel houdbaar en is afschaffing van de doorsneesystematiek onnodig.

Pensioenfondsen moeten meer in Nederland beleggen

Hennie Zoontjes, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 1 2018, 08-03-2018
Nederland biedt goede beleggingsmogelijkheden. Denk hierbij naast de traditionele beleggingscategorieën aan infrastructuur, energie en maatschappelijk vastgoed. Nederlandse pensioenfondsen zouden hier meer in kunnen beleggen. PBM vroeg professionals uit de sector of dit een goede zaak zou zijn.

Je geld of je zekerheid! Wat doe je?
Sandra Phlippen, AD.nl, 03-03-2018
De Week van Phlippen. Als een rover in de nacht houdt het pensioenstelsel ons onder schot en roept: 'Je geld of je zekerheid!' Wat doe je? Geef je je geld en houd je je zekerheid? Dat lijkt gevoelsmatig een goede optie. In het pensioendebat is dat precies wat we nu doen, en toch is niemand blij.

'Verdiep je al bij je eerste baan in je pensioen'
           
Nu.nl, 03-03-2018
Voor een groep werkenden in loondienst en zzp'ers is het lastig om voldoende pensioen op te bouwen. Hoe bouw je genoeg pensioen op en waar kun je op letten? NUzakelijk vroeg het aan het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Niet alleen zzp’ers, maar ook veel werknemers koersen af op pensioentekort
Leontine Treur, Rabobank Special, 02-03-2018
Werknemers bouwen meestal pensioen op via hun werkgever; zzp’ers niet. Toch hebben zzp’ers niet altijd een pensioentekort - en werknemers hebben niet altijd een goed pensioen. Bij beide groepen is de variatie groot.

Pensioen is een recht, maar moet het daarom ook een plicht zijn?
Marianne van der Pol, Trouw.nl, 02-03-2018
Rond je 66ste verlies je je baan, zo schrijft de CAO voor. Maar waarom eigenlijk, vraagt Marianne van der Pol, beleidsadviseur bij de FNV, zich af.

Waardeoverdrachten, vergeet ze niet!
Blog Patty Kuijper (PMG Groep), 02-03-2018
Na een waardeoverdracht heeft een deelnemer geen rechten meer bij de oude pensioenuitvoerder, maar hoe ga je dat bewijzen als de gegevens gewist zijn? Ondanks de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, doen pensioenuitvoerders er verstandig aan om gegevens na een waardeoverdracht te bewaren. 

Zijn doorwerkende ouderen de panacee voor arbeidsmarkttekorten
Harry van Dalen, Kène Henkens, Jaap Oude Mulders, MeJudice, 28-02-2018
Langer doorwerken is het parool in regeringskringen. De pensioenleeftijden in de toekomst zullen veel hoger liggen dan we gewend zijn. Maar in hoeverre maken werkgevers gebruik van werknemers die doorwerken na hun (vervroegd) pensioen?

Fins pensioenfonds vermindert CO2-voetafdruk met 27 procent

Rianne Lachmeijer, Duurzaam Bedrijfsleven, 28-02-2018  
Het Finse pensioenfonds Varma, met € 45,4 mrd in beheer, heeft de CO2-voetafdruk van haar aandelenportefeuille ten opzichte van 2015 met 27 procent verminderd. Daarmee loopt het pensioenfonds twee jaar voor op de eigen doelstellingen.                                                           

De Code Pensioenfondsen wordt in zijn algemeen beter nageleefd, maar…
Montae, 27-02-2018
Samenvatting van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van de Monitoringscommissie. De bevindingen en aanbevelingen zijn geclusterd aan de hand van een aantal thema’s.

Europees pensioen: 'uitkomst voor zzp'ers'
Frans Boogaard, AD.nl, 26-02-2018
De EU probeert een Europees pensioen, naast de al bestaande vormen van de grond te tillen. Het zou bij ons vooral voor zzp'ers een uitkomst kunnen zijn, verwacht Sophie in 't Veld (D66).

Pensioen opbouwen: hoe doen we dat in de toekomst?
BlackRock, 26-02-2018
Kunnen we dadelijk nog wel met pensioen? 14 innovatieve ideeën voor de 21ste eeuw.

Stilstand polder zet Koolmees vast
Christiaan Pelgrim, Petra de Koning, NRC.nl, 24-02-2018
Vakbonden nemen steeds meer afstand van het pensioenplan dat de minister wil. De werkgevers zijn nu ook in crisis. 

De 7.600 rijkste huishoudens worden steeds rijker en bezitten 11 procent van al het vermogen in Nederland

Wilco Dekker, Volkskrant.nl, 24-02-2018
De allerrijksten in Nederland hebben hun vermogen verder zien groeien. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers over de rijkste 1 procent en 0,1 procent die de Volkskrant heeft opgevraagd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hoe kies ik voor een variabel pensioen?
Reinout van der Heijden, Volkskrant.nl, 23-02-2018
Geldvraag. Ik stop binnenkort met werken. Vanwege mijn slechte gezondheid overweeg ik te kiezen voor variabel pensioen. Eerst hoger en daarna lager. Is dat een goed idee?

‘Uniform Pensioenoverzicht is overbodig geworden’
AMweb, 23-02-2018
De pensioensector is de afgelopen jaren veel beter gaan communiceren, meent hoogleraar communicatiewetenschap Leo Lentz. De pensioencommunicatie is zelfs zo veel verbeterd dat het verplichte Uniform Pensioenoverzicht (UPO) eigenlijk niet meer nodig is. Dat betoogt hij in het relatiemagazine van de Pensioenfederatie.


 
Parlementaire Informatie


Toegelaten aanbieders van pensioenen en lijfrenten
Ministerie van Financiën, Bekendmaking, nr. 2018-5799, 21-03-2018

Antwoorden van staatssecretaris Snel (Fin) op Kamervragen van de leden Van der Linde en Lodders (beiden VVD)over pensioenopbouw zelfstandige beroepsboefenaren, 19-03-2018

Van Rooijen verdedigt hogere rekenrente voor pensioenfondsen
Debatten in het kort, 14-03-2018
Initiatiefwetsvoorstel - Een hogere rekenrente kan voorkomen dat pensioenfondsen moeten korten. Van Rooijen (50PLUS) wil daarom voor vijf jaar de disconteringsvoet verhogen.

34606
Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)
Plenair verslag, Tweede Kamer, 61e vergadering, 14-03-2018

34674
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)
I Verslag van een schriftelijk overleg, Vastgesteld 14 maart 2018

Antwoorden van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Grashoff (GroenLinks) over "de hervorming van een goed pensioenstelsel", 12-03-2018
Bismarck lezing – De hervorming van een goed stelsel, Han de Jong (ABN Amro)
AMweb: Koolmees: ‘Voldoende rechtvaardiging voor pensioenhervorming’

Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps), 09-03-2018
Evaluatie
Rapport Koninklijk Actuarieel Genootschap
Rapport SEO

Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer rapport evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader, 08-03-2018
Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader

Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, 08-03-2018
Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Antwoorden van staatssecretaris Snel (Fin) op Kamervragen van het lid Omtzigt over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België, 06-03-2018

Antwoorden van staatssecretaris Snel (Fin) op Kamervragen van het lid Lodders (VVD) over de consequenties van de hogere belastingheffing voor gepensioneerden in België, 06-03-2018

Brief van staatssecretaris Snel (Fin) aan de Tweede Kamer over afspraak tussen Nederland en België over pensioenproblematiek, 23-02-2018

 
Boeken

Dekkers, C. W. G. M. [et al.]
Praktijkgids pensioenen 2018
Alphen aan den Rijn : Vakmedianet, 2018. 611 p.
Handboek over pensioenen. Inhoud: Pensioen in vogelvlucht; Schets pensioengebouw; Socialezekerheidsregelingen; Aanvullende pensioenregelingen; De Pensioenwet in hoofdlijnen; Individuele voorzieningen; Privéregelingen; Pensioen in de toekomst.
De rol van de werkgever in pensioenregelingen:
De pensioenovereenkomst; Gelijke behandeling; Financieringsvoorschriften; Informatieverplichting; Wijziging van de pensioenregeling; Rechtshandhaving.
Uitvoering van de pensioentoezegging: Bedrijfstakpensioenfonds; Ondernemingspensioenfonds; Pensioenverzekeraar; Premiepensioeninstelling; Algemeen pensioenfonds; Beroepspensioenfonds; Taakafbakening pensioenfondsen.
Rechten van de werknemer: Indiensttreding; Gevolgen van verlof; Gevolgen van arbeidsongeschiktheid; Echtscheiding; Pensioenrechten bij ontslag; Waardeoverdracht; Uitruilen van pensioensoorten; Keuzemogelijkheden bij pensionering.
Fiscale behandeling van pensioenen; netto pensioen en netto lijfrente.
Bijzondere onderwerpen: De directeur-grootaandeelhouder en zijn pensioen; Pensioenaanspraken bij faillissement; Internationale aspecten van pensioen; pensioen in de jaarrekening; Privacy en pensioen.
 
 
Tijdschriftartikelen

Starink, B., 
Doorsneesystematiek simpel af te schaffen zonder overgangsproblemen
In: Pensioen Magazine, 23 (2018) 3 (mrt), p. 15-20
Besproken wordt hoe de doorsneesystematiek simpel kan worden afgeschaft zonder dat een noemenswaardig overgangsprobleem ontstaat.

Wijffels, T. J.
Communiceren in scenario's, maar niet in euro's van nu!
In: Pensioen Magazine, 23 (2018) 3 (mrt), p. 21-24
Op 2 februari jl. heeft minister Koolmees van het ministerie van SZW een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd over het communiceren van het te bereiken pensioen in drie scenario’s, weergegeven in 'euro’s van nu'. Uit de reactie van zowel het Verbond van Verzekeraars als de Pensioenfederatie blijkt dat zij ervan overtuigd zijn dat het voorgestelde communicatiemiddel de deelnemer vooral in verwarring brengt. In dit artikel gaat de auteur eerst in op de vraag hoe het reglementair te bereiken pensioen wordt berekend. Vervolgens komt het voorstel van de minister aan de orde en noemt de auteur de bezwaren daartegen. Ten slotte bespreekt hij een alternatief voorstel.

Schols-van Oppen, E.
Perikelen rond het partnerpensioen
In: Pensioen Magazine, 23 (2018) 3 (mrt), p. 25-28
In het artikel 'Nabestaandenpensioen niet verzekerd' in Pensioen Magazine nr. 11 van 2017 werd verslag gedaan van de resultaten van een onderzoek van Netspar naar nabestaandenpensioen. Door de onderzoekers werd een aantal aanbevelingen gedaan. Onder meer werd een pleidooi gehouden voor afschaffing van de verplichte hantering van een franchise bij de vaststelling van de hoogte van het partnerpensioen en voor een uniforme risicodekking in geval van overlijden vóór de pensioendatum. In dit artikel gaat de auteur nader in op de bevindingen uit het onderzoek van Netspar en de aanbevelingen die zijn gedaan.

Joseph, A. S.; Paulis, A. M.
Langlevenrisico delen bij persoonlijk pensioenvermogen
In: Pensioen Magazine, 23 (2018) 3 (mrt), p. 29-33
Het regeerakkoord 2017 spreekt over de nadere uitwerking van een persoonlijk pensioenvermogen, gecombineerd met het behoud van collectieve risicodeling. Het delen van langlevenrisico is daar onderdeel van. Maar wat is langlevenrisico eigenlijk? Hoe groot is dit risico? Hoe wordt het nu gedeeld binnen de Wet verbeterde premieregeling? En wat zou daar nog aan kunnen worden toegevoegd? Op deze vragen wordt in deze bijdrage antwoord gegeven.

Alblas, E., 
Het PEPP, IORPs en taakafbakening : een tussenstand
In: Pensioen Magazine, 23 (2018) 3 (mrt), p. 34-36
Alweer driekwart jaar is verstreken sinds de publicatie, op 29 juni 2017, van het voorstel van de Europese Cie voor de ontwikkeling van een zogeheten Pan-European Personal Pension Product (PEPP), in de vorm van een Europese verordening. Hiermee beoogt de Commissie de Europese langetermijninvesteringen naar een hoger niveau te tillen, alsmede zorg te dragen voor meer adequate pensioenen voor alle Europese burgers op de langere termijn. Wat betreft de Commissie kunnen onze pensioenfondsen - IORPs, oftewel Institutions for Occupational Retirement Provision, en inderdaad langetermijninvesteerders bij uitstek en bovendien uitgerust met veel know how op het gebied van pensioenproducten - daarbij een belangrijke rol spelen.

Rijssen, L. van
Naar een triple-E pensioenstelsel
In: Financial Investigator, (2018) 1, p. 14-17
Interview met CNV Jongeren voorzitter Semih Eski. Vol overtuiging verdedigt hij de belangen van zijn generatie, maar hij weet ook dat jong niet zonder oud en oud niet zonder jong kan.

Kok, L.; Lammers, M.; Soest, A. van; Weel, B. ter 
Vroegpensioenregelingen voor zware beroepen
In: ESB, 103 (2018) 4758 (15 feb), p. 78-81
De verhoging van de AOW-leeftijd treft werkenden met fysiek zware beroepen zwaarder dan anderen. Zij beginnen immers eerder met werken en ze leven ook korter. Zijn er oplossingen te vinden voor deze specifieke groep?

Grodem, A. S.; Hagelund, A.; Hippe, J. M.; Trampusch, C.
Beyond coverage : the politics of occupational pensions and the role of trade unions. Introduction to special issue
In: Transfer, 24 (2018) 1 (feb), p. 9-23
Door de versobering in heel Europa van het pensioen in de eerste pijler vindt er een voortdurende verschuiving plaats naar de bedrijfstakpensioenen. Maar deze trend is niet uniform. Deze special toont de enorme verschillen in bedrijfspensioenstelsels. Dit inleidende artikel introduceert de politiek van deze verschuiving. Het artikel geeft een overzicht van de stand van zaken, voortbouwend op recente Europese vergelijkende studies. Gesteld wordt dat het tijd is om verder te gaan dan vergelijkingen van dekkingspercentages en de aandacht te vestigen op de vele dimensies waar bedrijfspensioenen variëren tussen landen en binnen landen.

Bridgen, P.; Meyer, T.
Individualisation reversed : the cross-class politics of social regulation in the UK's public/private pension mix
In: Transfer, 24 (2018) 1 (feb), p. 25-41
Sinds het begin van de eeuw wordt de Britse pensioenpolitiek gedomineerd door wetgeving en regelgevende inspanningen om de herverdelende rol van de staat in het pensioenstelsel te vergroten. Het artikel gaat in op de sociale regulering in de publieke / private pensioenmix in Groot-Brittannië. Het artikel laat zien hoe de rol van de staat als uitkeringsinstantie en regelgever in het liberale pensioenstelsel van het Verenigd Koninkrijk aanzienlijk is toegenomen in de periode tussen 2002 en 2012.

Deken, J. de 
The corrosion of occupational pensions solidarity in the Netherlands
In: Transfer, 24 (2018) 1 (feb), p. 43-56
Door bedrijfspensioenen in te bedden in het neo-corporatistisch systeem van arbeidsverhoudingen, heeft Nederland een tweede pijler ontwikkeld die ongeëvenaard is qua omvang, inclusiviteit en solidariteit. De hervormingen die momenteel worden doorgevoerd, zullen de aard van de risicoverdeling van de Nederlandse bedrijfspensioenen echter drastisch veranderen. Dit artikel tracht deze veranderingen te verklaren in termen van de interactie tussen drie onderling verbonden mechanismen: (1) het neo-corporatistische subsysteem van arbeidsverhoudingen dat heeft geresulteerd in een tweede pijler die veel inclusiever is en een aanzienlijk grotere rol speelt in het pensioenpakket dan in andere landen; (2) de afhankelijkheid van externe financiering en het financiële karakter van de tweede pijler die bedrijfspensioenen zeer afhankelijk heeft gemaakt van ontwikkelingen op de financiële markten; (3) de sterke exportoriëntatie van de economie.

Altiparmakov, N.; Matkovic, G.
The development of private pensions in Serbia : caught between a generic blueprint and an unconducive local environment
In: Transfer, 24 (2018) 1 (feb), p. 57-71
Servië is een van de weinige Oost-Europese landen die de controversiële pensioen privatiseringsagenda waarbij verplichte particuliere pensioenfondsen het bestaande publieke omslagstelsel (gedeeltelijk) vervangen, resoluut heeft afgewezen. In plaats daarvan koos Servië voor een meer traditionele West-Europese aanpak met hervormingen om de kosten van een omslagstelsel te verlagen met de introductie van fiscaal aftrekbare particulier aanvullend pensioenen.

Jessoula, M.
Pension multi-pillarisation in Italy : actors, 'institutional gates' and the 'new politics' of funded pensions
In: Transfer, 24 (2018) 1 (feb), p. 73-89
Italië wordt gezien als laatkomer bij de invoering van een kapitaalgedekt aanvullend pensioensysteem. In de jaren negentig werd onder extreem ongunstige omstandigheden een meerpijler systeem ingevoerd. Vijfentwintig jaar later kan het omvangrijke plan nauwelijks succesvol worden genoemd. Het artikel gaat in op vragen als: Wat verklaart de nog steeds beperkte dekking van de aanvullende pijlers in Italië? Welke factoren zijn verantwoordelijk voor de prominente rol van pensioenregelingen in de derde pijler in tegenstelling tot de oorspronkelijke intenties van de beleidsmakers?; Welke factoren stellen ons in staat om de aanzienlijke variatie in dekking in zowel beroepscategorieën als economische sectoren te begrijpen?

Wiss, T.
Divergent occupational pensions in Bismarckian countries : the case of Germany and Austria
In: Transfer, 24 (2018) 1 (feb), p. 91-107
De bedrijfstakpensioen in Duitsland en Oostenrijk verschillen enorm van elkaar. In Duitsland is de vakbeweging regelmatig betrokken bij bedrijfspensioenregelingen en uitkeringen worden berekend op basis van vastgelegde bijdragen (DC), maar met minimale rendementsgaranties om verliezen te voorkomen in financieel onzekere tijden. Daarentegen in Oostenrijk de vakbonden nauwelijks betrokken bij de bedrijfspensioenregelingen. Zuivere DC-regelingen zonder garanties hebben geleid tot zware bezuinigingen op bedrijfspensioenen tijdens de recente crises op de financiële markten. Het verschil wordt in dit artikel verklaard door het verschil in vakbondsstructuur, het strategische denken van de bonden en (het gebrek aan) door werkgevers ondersteunde hervormingsdreigingen.

Pedersen, A. W.; Hippe, J. M.; Grodem, A. S.; Sorensen, O. B.
Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway
In: Transfer, 24 (2018) 1 (feb), p. 109-124
Aan het begin van de jaren 90 verdween bij vakbonden in Noorwegen en Denemarken hun eerder negatieve houding ten opzichte van bedrijfspensioenregelingen en begon men actief bedrijfspensioenen te bevorderen. Na verloop van tijd werden in beide landen uitgebreide verzekeringen afgesloten via bedrijfspensioenen, maar met verschillende toepassingsgebieden, niveaus van risicodeling en bestuurs- en controlestructuren. Waarom hebben beide landen vergelijkbare institutionele veranderingsprocessen doorlopen en waarom zijn de resultaten nog steeds niet vergelijkbaar? De wegen naar volledige dekking waren anders: in Denemarken werd dit bereikt door middel van loononderhandelingen, in Noorwegen door wetgeving.

Ji, E. J.
The relationship between youth employment and older persons' employment in 20 OECD countries
In: International Labour Review, 156 (2017) 3, 4 (dec), p. 425-442
Special feature II. Young workers, older workers and (un)employment.
Onderzoek naar de diversiteit in de relatie tussen werkgelegenheid voor jongeren en werkgelegenheid voor ouderen in 20 OECD-landen. Aan het onderzoek ten grondslag ligt de gangbare overtuiging dat oudere werknemers jongeren op de arbeidsmarkt verdringen. Een gedachte die op gaat sinds de massale werkloosheid na de eerste oliecrisis in 1973. Wat in veel OECD-landen resulteerde in overheidsbeleid gericht op vroegpensioen. Tot halverwege de jaren negentig. Daarna vond er een omslag plaats naar het bevorderen van langer doorwerken. Het artikel gaat in op hoe het beleid inzake vervroegde uittreding na verloop van tijd is veranderd, de verschillen in arbeidsmarktbeleid en pensioenbeleid tussen de verschillende OECD-landen, en de werkgelegenheidscijfers in de OECD-landen. De conclusie van het artikel is dat hoge jeugdwerkloosheid weliswaar in veel landen een ernstig probleem is maar dat het geloof in de effectiviteit van VUT-beleid als een remedie voor jeugdwerkloosheid aanzienlijk terrein heeft verloren.
 
Europese Informatie

PensionsEurope publishes position paper on the Review of the European Supervisory Authorities
PensionsEurope today published a position paper with its views on the review of the mandate of the European Supervisory Authorities (ESAs).

Winterpakket van het Europees semester: evaluatie van de voortgang van de lidstaten met betrekking tot hun economische en sociale prioriteiten
Europese Commissie, 08-03-2018
Jaarlijkse analyse van de Europese Commissie van de economische en sociale situatie in de lidstaten.
European Semester: Country Report - Netherlands
Nu.nl: Europese Commissie bezorgd over Nederlandse pensioenen en arbeidsmarkt