Sociaal-economische raad
8 januari 2018
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Arbeidsmarkt en Arbeidsparticipatie
Pers- en Nieuwsberichten
Columns en Webartikelen
Parlementaire Informatie
Boeken
Tijdschriftartikelen
Europese Informatie
Pers- en Nieuwsberichten

Meer dan een miljoen vrouwen met weinig scholing en weinig inkomen
Nieuwsbericht Stichting Lezen en Schrijven, 8 januari 2018.
De Stichting Lezen & Schrijven start de campagne Go Mama! Doel is meer vrouwen te activeren een stap richting de arbeidsmarkt te zetten. Dat is nodig, want in Nederland bestaat een groot verschil tussen mannen en vrouwen in economische zelfstandigheid.

De Toekomst van de Bijstand- Aandacht of een baan?
Nieuwsbericht Sociale Vraagstukken, 21 december 2017.
Hoe stimuleren we participatie en wat is de rol van de bijstand daarbij?  Is participatie een acceptabel einddoel voor bijstandsgerechtigden en welke vormen van participatie geven het gevoel volwaardig mee te doen? Deze en andere vragen staan centraal in een bijeenkomst 17 januari 2018.

Aantal werklozen zakt onder 400 duizend
Nieuwsbericht CBS, 21 december 2017.
In november hadden bijna 8,7 miljoen mensen betaald werk. Dat is het hoogste aantal ooit. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 15 duizend per maand toegenomen.

Kabinet raakt kwetsbaarste groep in de samenleving
Nieuwsbericht FNV, 20 december 2017.
Dat was ooit de bedoeling van de participatiewet: iedereen doet mee aan de samenleving, zoveel mogelijk door betaald werk. De samenleving is er immers voor iedereen, ook voor de kwetsbaarste groepen, de arbeidsbeperkten. Ook zij hebben recht op een vaste baan en het recht om zelfstandig in hun onderhoud te kunnen voorzien.

Uitzendwerk biedt kansen voor WW’ers
Nieuwsbericht UWV, 20 december 2017.
UWV verwacht komend jaar een groei van 4,5 procent van het aantal banen in de sector ‘Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling’. Door de groeiende economie neemt de vraag naar uitzendkrachten nog steeds toe. Een derde van de WW’ers gaat aan de slag op een uitzendcontract

'Stel werkzekerheid centraal in arbeidsmarktbeleid'
Nieuwsbericht VNO-NCW, 19 december 2017.

‘De vernieuwing van de arbeidsmarkt moet gericht zijn op werkzekerheid en inzetbaarheid in plaats van baanzekerheid. Dat is nodig in het licht van alle veranderingen die op ons afkomen.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland aan de vooravond van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

John de Wolf blijft zich inzetten voor oudere werknemer, vanaf 1 januari namens ANBO
Nieuwsbericht ANBO, 18 december 2017.
Meer dan de helft van Nederland is inmiddels 50-plus. Ook op de werkvloer. Deze grote groep doet er toe en heeft veel te bieden. Daar moeten we als samenleving ons voordeel mee doen. Daar hebben jong én oud profijt van.

Aan de slag met de arbeidsmarkt en pensioen
Nieuwsbericht Rijksoverheid, 15 december 2017.
Het kabinet streeft naar een gezond pensioenstelsel en een fitte arbeidsmarkt, die opgewassen zijn tegen de ontwikkelingen van nu en de toekomst. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarom de komende periode aan tafel met werknemers- en werkgeversorganisaties over de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel.

FNV: Koolmees biedt geen oplossing voor onzekerheid van mensen
Nieuwsbericht FNV, 15 december 2017.
De FNV heeft weinig nieuws ontdekt in de brief die minister Koolmees vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. FNV-voorzitter Han Busker is het eens met Koolmees dat er geen ruimte is voor een sociaal akkoord.

Werken met een arbeidsbeperking levert meer op dan bijstand
Nieuwsbericht Rijksoverheid, 14 december 2017.
Staatssecretaris Tamara van Ark koerst aan op een regeling waarbij het inkomen van mensen met een arbeidsbeperking wordt aangevuld tot minimumloon. Dit gaat om mensen die vanuit de Participatiewet met loondispensatie gaan werken. Als zij meer uren gaan werken, stijgt het inkomen mee.

Werkgelegenheid naar regio 2016
Nieuwsbericht CBS, 13 december 2017.
Het aantal banen van werknemers daalde in 2016 het hardst in Zuidwest-Drenthe. Er waren in december 2016 3,7 procent minder banen dan in december 2015 terwijl landelijk het aantal met bijna 2 procent steeg. Ook in Noord- en Zuidoost-Drenthe nam het aantal banen af, vooral in de gezondheidszorg. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe regionale cijfers over banen van werknemers.

Ontwikkeladvies voor 25.000 werkenden
Nieuwsbericht Rijksoverheid, 7 december 2017.

Ruim 25.000 werkenden die 45 jaar of ouder zijn, kunnen zich aanmelden voor een Ontwikkeladvies. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt.

Deeltijders met zorgtaken doen vaak vrijwilligerswerk
Nieuwsbericht CBS, 7 december 2017.

Ongeveer de helft van de bevolking van 15 jaar of ouder doet minstens een keer per jaar vrijwilligerswerk. Dat aandeel is al jaren stabiel. Personen van 15 tot 65 jaar die geen betaald werk hebben omdat ze een opleiding volgen of vanwege gezondheidsklachten, doen het minst vaak vrijwilligerswerk. Het aandeel vrijwilligers is het hoogst bij mensen die in deeltijd werken vanwege zorg voor gezin of huishouden.

Zware beroepen: de brandweer als rolmodel
Nieuwsbericht CPB, 7 december 2017.

We komen vaak te laat in actie om ons goed voor te bereiden op doorwerken tot de AOW-leeftijd. De brandweer laat zien hoe het ook kan: iedere nieuwe brandweerman moet vanaf zijn aantreden al nadenken over een tweede carrière na twintig dienstjaren. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Langer doorwerken: keuzes voor nu en later’ van het Centraal Planbureau (CPB) en Netspar.

UWV: Start op arbeidsmarkt na studie verschilt enorm
Nieuwsbericht UWV, 6 december 2017.
De opleiding procestechniek biedt voor mbo’ers de beste start op de arbeidsmarkt. Op hbo-niveau scoort de opleiding mechatronica het beste. Dit blijkt uit een analyse van UWV naar de startpositie op de arbeidsmarkt van verschillende mbo- en hbo-opleidingen. UWV onderzocht de werkloosheid onder afgestudeerden, het bruto maandsalaris, het type baan en het werken op niveau en in de eigen studierichting.

MBO Raad: zorg voor een nationaal akkoord leven lang ontwikkelen
Nieuwsbericht MBO today, 5 december 2017.
De MBO Raad grijpt de lancering van het ROA-rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022’ aan om het belang van een nationaal akkoord ‘leven lang ontwikkelen’ te benadrukken.


 
Columns en Webartikelen

Contract arbeidsbeperkte blijkt vaak maar tijdelijk
Webartikel Ingrid Weel, Trouw 4 januari 2018.
De kansen voor arbeidsbeperkten om een baan te vinden bij een reguliere werkgever zijn iets gegroeid, aldus de gemeenten die dat moeten regelen.

‘Overheid slaat plank mis met flexibilisering arbeidsmarkt’
Blog Redactie PWnet.nl, 4 januari 2018.
In het regeerakkoord heeft het nieuwe kabinet allerlei maatregelen aangekondigd om de arbeidsmarkt te moderniseren. Er moet een nieuwe balans komen tussen werkgevers en werknemers. Bovendien moet werken lonen en werkgeverschap moet aantrekkelijk zijn. In de uitvoering van deze maatregelen lijkt het echter mis te gaan.

Meer mensen aan het werk, maar 55-plussers worstelen nog
Webartikel NOS, 3 januari 2018.
Uit cijfers van het CBS blijkt dat minder mensen werkloos zijn. Volgens econoom Mathijs Bouman is er een belangrijk aspect waarmee we rekening moeten houden. "Werkloze 55-plussers zijn vaak langdurig werkloos. Een kans op een baan is voor hen beduidend kleiner dan voor mensen jonger dan 55 jaar. Maar dat wil niet zeggen dat er ook meer werklozen zijn in die groep."

Studenten verwachten sneller aan baan te komen na afstuderen
Webartikel ManagersOnline.nl, 3 januari 2018.
De markt trekt aan en studenten zien dat ook. Op de vraag: 'stel dat je nu klaar bent met je opleiding. Hoe lang denk je er dan over te doen om een baan op jouw niveau te vinden?' antwoorden studenten in 2017 positiever dan in 2016. 

Bastian (NBBU): “De beeldvorming van flex is na 23 jaar hetzelfde gebleven. Treurig genoeg.”
Webartikel Flexmarkt, 2 januari 2018
Flex uit de negatieve sfeer halen. Dat stelde voorzitter Brigitte van der Burg zich ten doel bij haar aantreden dit jaar als voorzitter van branchevereniging NBBU. “Er wordt al te lang over flex gepraat alsof het geen echte banen zijn”, aldus Van der Burg en NBBU-directeur Marco Bastian in een interview met Flexmarkt.

Een op de zes werknemers maakt in twee jaar promotie
Webartikel CBS, 27 december 2017.
Ongeveer een op de zes werknemers die in 2016 ten minste twee jaar bij hun werkgever werkten, hebben in de voorafgaande twee jaar bij deze werkgever promotie gemaakt. Een op de 25 ging in deze periode in functieniveau omlaag.

21st Century Skills: Hoe word je de ideale werknemer van de toekomst?
Webartikel BNR, 26 december 2017.
Het World Economic Forum heeft een lijstje gemaakt met vaardigheden die je als werknemer moet bezitten in de 21e eeuw. In de top 3 staan: creativiteit, kritisch kunnen denken en probleemoplossend vermogen. We maken de balans op van onze 21st Century Skills-reeks. Luister naar de uitzending.

Een tijd van verbinding, ook op de arbeidsmarkt
Webartikel Maurice Limmen, CNV 22 december 2017.
Blog over de arbeidssituatie van bezorgers in Nederland en de doorgeschoten flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De acht meest toekomstbestendige banen
Webartikel Flexmarkt, 19 december 2017.
De komende decennia zullen veel werkzaamheden die nu nog door mensen worden uitgevoerd, worden geautomatiseerd. Maar er zijn ook beroepen die zullen blijven.

Ik ben nog niet klaar
Column John de Wolf, UWV Magazine 18 december 2017.
John de Wolf gaat door als ambassadeur voor de 50 plussers.

Oproep aan het kabinet: kort de lonen van arbeidsbeperkten niet
Opinie Job Cohen [et al.], Volkskrant 15 december 2017.
Rond de formatie traden werkgevers naar buiten met een ambitie én een vraag. De ambitie: geef een nieuwe impuls aan de banenafspraak voor mensen met minder arbeidsvermogen en ondersteun daarmee een inclusieve arbeidsmarkt. De terechte vraag daarbij: kabinet, maak werken met arbeidsbeperkten aantrekkelijker en eenvoudiger.

Helft startende ondernemers jonger dan 35 jaar
Webartikel CBS, 15 december 2017.
Bijna de helft van alle ondernemers die een bedrijf beginnen is jonger dan 35 jaar. Tien jaar geleden was dat nog 40%. Vooral het aandeel starters tot 25 jaar is gestegen.

6 originele manieren om de krappe arbeidsmarkt te lijf te gaan
Webartikel Forum, VNO-NCW 12 december 2017.
Eindelijk, de economie zit weer in de lift. En dient zich weer een andere uitdaging aan: een krappe arbeidsmarkt. Hoe kom je aan goed personeel? Het goede nieuws is: zo moeilijk hoeft dat helemaal niet te zijn.

Geen paniekvoetbal maar scholing voor de arbeidsmarkt van morgen
Column Maurice Limmen, voorzitter CNV, 11 december 2017.
Tal van sectoren schreeuwen al een tijdje om de tienduizenden arbeidskrachten die ze de komende jaren nodig hebben, en nu wordt die behoefte wetenschappelijk bevestigd. Tot 2022 komen er 2,1 miljoen arbeidsplaatsen vrij, onder meer omdat bedrijven groeien en werkenden stoppen.’

Niet meer werkenden in Zuid-Limburg dan begin deze eeuw
Webartikel CBS, 11 december 2017.
De werkzame beroepsbevolking van Zuid-Limburg was in 2016 vrijwel even groot als in 2003, terwijl die van heel Nederland toenam met 8 procent. De omvang van de Zuid-Limburgse bevolking nam tussen 2003 en 2016 af, in het bijzonder van Parkstad.

Revolutie op de arbeidsmarkt
Column Willem Vermeen en Rick van der Ploeg, Telegraaf 9 december 2017.
Rutte III, werkgevers en werknemers, maar ook iedereen die een opleiding of studie volgt moet nu al rekening gaan houden met revolutionaire maatschappelijke en economische veranderingen.

De polder zit vast: tijd voor wat smeerolie
Webartikel Laura Dijkink, Jojanneke Hendriks, Sociale Vraagstukken, 7 december 2017.
Werkgevers en vakbonden verkeren in een impasse. En dat terwijl de Nederlandse arbeidsmarkt zo verandert. Het wordt tijd dat het sociale stelsel meegaat met die verandering. Zodat zelfstandigen en werknemers met een flexibel arbeidscontract gelijkwaardiger worden aan werknemers met een vast contract.

Wat is je opleiding waard op de arbeidsmarkt?
Webartikel NOS, 6 december 2017.
De mismatch tussen wat wij gaan studeren en op welke afgestudeerden werkgevers nu echt zitten te wachten. Welke afgestudeerden op mbo- en hbo-niveau zijn op dit moment het meest gewild?

 
Parlementaire Informatie

Kamerbrief eindrapportage Actieplan 50PlusWerkt
Aanbiedingsbrief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer met de uitkomsten van de eindrapportage Actieplan 50PlusWerkt, 19 december 2017.

Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over de CPB Policy Brief: “Langer doorwerken, keuze voor nu en later”, inclusief antwoorden op de Kamervragen die hierover zijn gesteld, 19 december 2017.

Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer met een kabinetsreactie op het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022’, 18 december 2017.

Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk
Minister Koolmees (SZW) zet in deze brief o.a. de meest actuele (onder)benutting van de sectorplannen per 1 november 2017 uiteen, 12 december 2017.

Kamerbrief over versterken dienstverlening aan werkgevers
Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop zij, samen met de arbeidsmarktregio’s en in afstemming met de landelijke partijen, via het Programma Matchen op Werk, vraag en aanbod in de arbeidsmarktregio’s beter bij elkaar wil brengen, 5 december 2017.

 
Boeken

CPB; Netspar; [et al.], Langer doorwerken : keuzes voor nu en later
Den Haag : CPB, 2017. 18 p.
CPB policy brief, nr. 2017/10; Netspar brief, nr. 12
Deze Policy Brief bespreekt de feitelijke situatie rond uittreding en onderzoekt vanuit een levensloopperspectief de voor- en nadelen van flexibiliteit rondom uittreding en mogelijke beleidsopties daarvoor, met een onderscheid tussen de lange en de korte termijn. Op lange termijn is de pensioneringsbeslissing onderdeel van een planning over de levensloop. Op de korte termijn ligt dat anders: de huidige generaties oudere werkenden hebben door de kortere periode tussen de aankondiging van de beleidswijzigingen en hun geplande pensioenleeftijd minder mogelijkheden om te reageren op nieuwe omstandigheden. Daarom gaat het rapport ook in op de voor‐ en nadelen van tijdelijk aanvullend beleid met betrekking tot flexibele uittreding

ROA, De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022
Maastricht : ROA, 2017. 100 p.
ROA-R-2017/10
Het rapport schetst een beeld van de huidige en op de middellange termijn te verwachten arbeidsmarktontwikkelingen. Het rapport begint met begint met een overzicht van de recente macro-economische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waarbij wordt ingegaan op het verband tussen werkloosheid, vacatures en lonen in Nederland. Vervolgens wordt een globaal overzicht gegeven van de verwachte arbeidsmarktontwikkelingen voor de periode 2017-2022. Vervolgens beschrijft het beschrijft in meer detail de verwachte ontwikkelingen in de uitbreidingsvraag, de vervangingsvraag, de baanopeningen en de arbeidsmarktinstroom. Daarna komen aan bod de toekomstige arbeidsmarktperspectieven naar opleiding voor de studiekiezers en de te verwachten knelpunten in de personeelsvoorziening naar beroep voor werkgevers.

CBS, Kwaliteit van leven in Nederland
Den Haag : CBS, 2017. 67 p.
Tweejaarlijkse publicatie waarin een indruk wordt gegeven van het welzijn en de welvaart van de niet-onderwijsvolgende, volwassen bevolking van Nederland. Er is vooral aandacht voor de zwakkere groepen in de samenleving, zoals laagopgeleiden, ouderen en alleenstaanden.
Inhoud:
1. Inleiding;
2. Welvaart en welzijn;
3. Kwaliteit van leven: een model;
4. Laagopgeleiden lagere levenskwaliteit;
5. Flexwerk: meer onzekerheid, minder kwaliteit?;
6. Leven van een uitkering;
7. Woonkwaliteit van huurders en eigenaren;
8. Ouderen: gezonder en actiever.

SCP; Putters, K.; [et al.], De sociale staat van Nederland 2017
Den Haag : SCP, 2017. 436 p.
SCP-publicatie, nr. 2017-18
Dit tweejaarlijkse rapport geeft een beeld van de sociale situatie in Nederland. Aan de hand van kerncijfers analyseert het SCP de ontwikkelingen op de terreinen arbeid, inkomen, gezondheid,
onderwijs, participatie, veiligheid, vrije tijd en wonen. Verder besteden de onderzoekers aandacht aan de demografische ontwikkeling van de bevolking, de ontwikkeling van de publieke opinie en het politieke klimaat en de leefsituatie van de Nederland. In deze editie kijkt het SCP wat langer terug dan in eerdere edities: de ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar worden in beeld gebracht. In die periode kende Nederland grote economische voorspoed, maar maakten we ook economische crises mee. In welke opzichten is Nederland in de afgelopen 25 jaar veranderd? Hoe heeft de kwaliteit van leven zich ontwikkeld? Dat is een vraag die als rode draad door deze SSN loopt.

 
Tijdschriftartikelen

Heeft u interesse in een tijdschriftartikel? Vraag een kopie aan bij de bibliotheek van de SER, bidoc@ser.nl

Veld, R. van der, Alle schijnwerpers op de regionale arbeidsmarkt
In: Sociaal Bestek, 79 (2017) 6 (dec/jan), p. 56-57
De economie groeit, het aantal banen en vacatures neemt toe en de werkloosheid daalt. Tegelijkertijd
zijn er nog altijd groepen die moeilijk werk vinden, zoals laagopgeleiden, 55-plussers en mensen met
een arbeidsbeperking. De publicatie Regio in Beeld van het UWV schetst voor alle 35 Nederlandse arbeidsmarktregio's de kansen en mogelijkheden van deze groepen. 
 
Douma, L., Beroepsopleiding is vaak niet toekomstbestendig
In: Onderwijsblad, 17 (2017) (dec), p. 36-38
Special De grote krimp komt eraan. Receptionisten, magazijnmedewerkers en boekhouders komen in de toekomst lastig aan het werk. Dan maar niet zo'n opleiding volgen? Natuurlijk wel. Maar het mbo en de mbo'er moeten zich aan de veranderende arbeidsmarkt aanpassen.

Yoo, S.-A., 6 originele manieren om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan
In: Forum, (2017) (15 dec), p. 36-39
Eindelijk, de economie zit weer in de lift. En nu dient zich weer een andere uitdaging aan. Want hoe komt men als ondernemer nou aan goed personeel? Het goede nieuws is: zo moeilijk hoeft dat helemaal niet te zijn. In dit artikel worden zes tips gegeven: Omarm 55-plussers, leid zelf mensen op, neem hoogopgeleide arbeidsbeperkten aan, stimuleer full time werken, zet robots in, laat je huidige personeel sporten. 
 
Odé, A.; Dagevos, J., Statushouders aan het werk : de moeizame positieverwerving op de arbeidsmarkt en de betekenis van beleidsfactoren
In: Mens en Maatschappij, 92 (2017) 4, p. 447-468
Themanummer Pleidooi voor een gelaagde benadering van vluchtelingenproblematiek. Dit artikel geeft een overzicht van verschillende factoren achter de moeizame positieverwerving op de arbeidsmarkt van statushouders in Nederland. Velen van hen hebben geen werk en zijn daardoor afhankelijk van een uitkering. Voor een beter begrip hiervan gaan de auteurs nader in op zowel enkele kenmerken van de statushouders zelf als op het in Nederland gevoerde beleid. Bezien zal worden of er als gevolg van recente beleidsontwikkelingen beter ingespeeld wordt op de kansen en mogelijkheden van deze nieuwkomers. De auteurs doen een aantal voorstellen, bedoeld om het rendement van beleid ten behoeve van de arbeidsparticipatie van statushouders te vergroten. 
 
Somers, M.; Cabus, S., Zijn we klaar voor de veranderende arbeidsmarkt? : Nederland en België vergeleken
In: Over werk, 27 (2017) 2 (jul-dec), p. 18-25
Themanummer Toekomstverkenningen over de arbeidsmarkt. De vraag naar hoger opgeleiden is gestegen over de afgelopen twee decennia en verwacht wordt dat deze vraag zal blijven stijgen in de komende jaren. Drie factoren spelen een belangrijke rol in het toerusten van de arbeidsmarkt om aan de toenemende vraag naar hoogopgeleiden te voldoen: het opleidingsniveau, allocatieve matching efficiëntie en de samenstelling van vaardigheden. Een analyse van deze factoren voor België en Nederland toont aan dat het maatschappelijke debat over de aansluiting van onderwijs met de noden op de arbeidsmarkt zich beter toespitst op de door jongeren gevolgde studierichtingen en hierin verworven vaardigheden dan op opleidingsniveau. 
 
Frenken, K., Verbeter onduidelijke positie van platformwerkers
In: Zeggenschap, 28 (2017) 4, p. 8-9, 11-12
De Tweede Kamer hield 16 november 2017 een hoorzitting over werken in de platformeconomie. Daarbij kwam ook de status van de werkende aan de orde. Is deze een werknemer, een zzp'er of iets ertussenin? De auteur zet de mogelijkheden om de platformwerkende in het arbeidsrecht onder te brengen op een rij. 

Pot, F., Leid robotisering in goede banen
In: Zeggenschap, 28 (2017) 4, p. 18-21
De angst bestaat dat robotisering tot verlies van veel banen zal leiden. Maar werkgelegenheid is niet zozeer het gevolg van technologische ontwikkelingen als wel van hoe belanghebbenden arbeid en arbeidsmarkt organiseren, betoogt Frank Pot. Sociale partners en overheid zijn nu aan zet. Zij kunnen daarbij leren van eerdere ervaringen. 
 
Minderhout, S. van, FNV moet robotisering tot prioriteit maken
In: Zeggenschap, 28 (2017) 4, p. 22-24
Er is nog heel veel onbekend over de gevolgen van robotisering voor de arbeidsmarkt. Dat is een belangrijke reden waarom de vakbond er wel over discussieert, maar het nog niet het gesprek van de dag is. Dat zou het wel moeten zijn, vinden Sanne van Minderhout en Roel Berghuis. Juist met dit onderwerp kan de bond zich namelijk profileren op de werkvloer.
 

 
Europese Informatie

Integratie van vluchtelingen: Commissie bundelt krachten met de sociale en economische partners
Nieuwsbericht Europa Nu, 20 december 2017.
De Europese Commissie en de sociale en economische partners in de EU hebben een "Europees partnerschap voor integratie" getekend. Het bevat de kernbeginselen en verbintenissen met betrekking tot mogelijkheden voor vluchtelingen die legaal in de EU verblijven om zich op de Europese arbeidsmarkt te integreren.

Commission and OECD publish policy brief on Women’s Entrepreneurship
Nieuwsbericht Europese Commissie, 18 december 2017.
The policy brief on Women’s Entrepreneurship explores the gender gap in entrepreneurship, the differences between male- and female-owned businesses, and the unique challenges that female entrepreneurs face when it comes to starting a business.

Disadvantaged groups in the labour market: OECD/EU report marks added value of entrepreneurship
Nieuwsbericht Europese Commissie, 5 december 2017.
Policy measures to facilitate entrepreneurship among disadvantaged groups can help create jobs and tackle social exclusion, according to The Missing Entrepreneurs 2017, a joint report by the OECD and European Commission.