Sociaal-economische raad
17 mei 2018
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Arbeidsmarkt en Arbeidsparticipatie
Pers- en Nieuwsberichten
Columns en Webartikelen
Parlementaire Informatie
Boeken
Tijdschriftartikelen
Pers- en Nieuwsberichten

Aantal werkenden verder toegenomen
Nieuwbericht CBS, 18 mei 2018.
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 15 duizend per maand toegenomen. Dit waren er in april ruim 8,7 miljoen, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk.

Recordaantal bedrijven in productieproblemen door personeelsschaarste
Nieuwsbericht VNO-NCW, 17 mei 2018.
Zo’n 21 procent van de ondernemers verwacht de komende maanden meer personeel in dienst te hebben dan in het eerste kwartaal. Bij 20 procent van de ondernemers zijn nu al productieproblemen door een tekort aan arbeidskrachten. Dat blijkt uit de conjunctuur-enquête (COEN) van onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland over het tweede kwartaal.

‘Extra acties om aantal vrouwen in de top versneld te verhogen’
Nieuwsbericht VNO-NCW, 16 mei 2018.
Om het aantal vrouwen in topfuncties te verhogen gaan VNO-NCW en een aantal topbestuurders uit het bedrijfsleven verschillende extra acties in gang zetten om te komen tot een eindsprint richting 2019, het jaar waarin het kabinet de balans zal opmaken.
 

Meer vaste contracten: versoepeling ontslagrecht niet nodig
Nieuwsbericht VCP, 15 mei 2018.
Een versoepeling van het ontslagrecht snijdt geen hout, zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een reactie op nieuwe CBS-cijfers over de arbeidsmarkt. Uit de cijfers blijkt dat het aantal vaste contracten weer stijgt. “Minister Koolmees (SZW) zou zijn voorstellen in de Wet arbeidsmarkt in balans niet naar de Tweede Kamer moeten sturen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Meer ruimte voor mbo’s en werkgevers om in de regio opleidingen vorm te geven

Nieuwsbericht Rijksoverheid, 14 mei 2018.
Mbo-instellingen krijgen de mogelijkheid om samen met werkgevers de aansluiting tussen hun onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt te versterken in het experiment Ruimte voor de regio. De ministerraad heeft met dit experiment ingestemd op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Internetconsultatie wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans
De internetconsultatie voor het conceptwetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is gesloten.
Reacties van: AWVN en VNO, CNV.

Politiek en werkgevers verantwoordelijk voor doorgeslagen flex
Nieuwsbericht FNV, 14 mei 2018.
Steeds meer werknemers hebben onzeker werk. Daardoor durven ze niet goed voor hun positie op te komen. Onzeker en te laag betaald flexibel werk is er voor de helft de oorzaak van, dat de lonen een steeds lager percentage zijn van wat we met elkaar verdienen in Nederland.

VCP vraagt aandacht voor privacy en toezicht bij gelijke beloning
Nieuwbericht VCP, 9 mei 2018.
Het bevorderen van gelijke beloning van mannen en vrouwen mag niet ten koste gaan van de privacy van de werknemer. Dat schrijft de VCP in haar reactie op het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Ploumen (PvdA), Özütok (GroenLinks), Van Dijk (SP) en Van Brenk (50Plus) dat gaat over gelijke beloning tussen mannen en vrouwen. De VCP onderschrijft het doel van het voorstel om beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen te verkleinen, maar plaatst ook enkele kanttekeningen.

Wet gelijke beloning noodzakelijk om gelijk loon echt af te dwingen

Nieuwsbericht FNV, 9 mei 2018.
FNV heeft positief gereageerd op de Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen, waarvan de internetconsultatie vandaag is afgerond. Vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Er is een wet nodig die de bewijslast voor gelijke beloning bij bedrijven legt. We kunnen niet doormodderen met de huidige wet die ongelijke beloning alleen op papier verbiedt en waar werkgevers makkelijk omheen kunnen.'

Secretaris-generaal SZW: langer doorwerken vraagt maatwerk en cultuuromslag

Nieuwsbericht Arboportaal, 7 mei 2018.
De randvoorwaarden die nodig zijn om mensen op een gezonde manier langer te laten doorwerken vragen om maatwerk. Om langer doorwerken voor mensen aantrekkelijk en mogelijk te maken, zijn initiatieven en cultuurverandering in organisaties nodig.

VCP zeer kritisch op Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans
Nieuwsbericht VCP, 7 mei 2018.
De VCP heeft een zeer kritische reactie gegeven op het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans dat ter internetconsultatie tot 7 mei voorlag. De VCP pleit er zelfs voor om het wetsvoorstel niet in te dienen.

Integration of long-term unemployed into the labour market
News European Commission, 7 mei 2018.
The Commission launched a Public Consultation to gather views of different actors on how support to the long-term unemployed has evolved and is being delivered in response to the Recommendation (aiming to support the long-term unemployed back into the labour market).

Een derde Poolse werknemers na 5 jaar nog in Nederland
Nieuwsbericht CBS, 4 mei 2018.
In 2011 kwamen 63 duizend Polen naar Nederland die aan de slag gingen als werknemer. Vijf jaar later waren er van deze groep nog 20 duizend in ons land, van wie 39% stond ingeschreven bij een gemeente. Zij hadden gemiddeld een hoger loon, vaker een vast contract en minder vaak perioden zonder werk dan de niet-ingeschrevenen.

'Welvaart Nederland bedreigd door tekort aan technisch personeel'
Nieuwsbericht VNO-NCW, 4 mei 2018.
De welvaart van Nederland wordt bedreigd door een groeiend tekort aan technisch en ict-vaardig personeel. VNO-NCW en MKB-Nederland onderstrepen deze boodschap volledig. Dat is niet alleen een probleem van werkgevers, maar één voor de hele maatschappij.

Minister aan de slag met het advies Toekomstgericht Beroepsonderwijs
Nieuwsbericht SER, 4 mei 2018.
Het kabinet heeft een reactie gegeven op drie adviezen over het mbo: het advies van de SER uit november 2017 en twee adviezen van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO). In haar brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister Van Engelshoven (OCW) welke acties zij wil nemen om opvolging te geven aan de adviezen.

Actieplan diversiteit arbeidsmarkt gepubliceerd
Nieuwsbericht ManagersOnline, 3 mei 2018.
De ABU neemt forse en veelomvattende maatregelen om discriminatie te lijf te gaan. Deze staan in een actieplan dat deze week is gepubliceerd en deel uitmaakt van de brief van staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer.

Nieuwe wet Koolmees slecht voor leercultuur
Nieuwsbericht VCP, 3 mei 2018.
Met name de verrekening van de transitievergoeding met de kosten van scholing voor een nieuwe functie na ontslag is VCP-voorzitter Van Holstein een doorn in het oog.  “Er zijn veel veranderingen op de arbeidsmarkt, daarin moet je mensen stimuleren in plaats van afstraffen.” 

Cijfers banenafspraak laten verdere groei zien
Nieuwsbericht AWVN, 3 mei 2018.
Tussen eind 2012 en het vierde kwartaal van 2017 hebben werkgevers 36.968 extra banen gerealiseerd in het kader van de banenafspraak: 26.196 extra banen via een regulier dienstverband en 10.772 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Daarnaast werkten eind vorig jaar 1.184 personen op een beschutte werkplek. Dit blijkt uit de op 30 april door UWV gepubliceerde kwartaalrapportage banenafspraak en beschut werk.

Flexverslaving bedrijven kost Nederland 10 miljard per jaar
Nieuwsbericht FNV, 1 mei 2018.
De Nederlandse samenleving loopt jaarlijks zo’n 10 miljard euro mis aan belasting- en premie-inkomsten. Oorzaak is de groeiende loonkloof tussen vaste krachten en mensen met onzeker werk. Dat blijkt uit het rapport ‘Flexwerk verdient beter’ van vakbond FNV.

Verschil in loon tussen top en gewone werknemer nam toe
Nieuwsbericht CBS, 1 mei 2018.
Het verschil in loon tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven in Nederland is iets toegenomen.

Grootste hbo-domein: economie, heeft slechtste baankansen
Nieuwsbericht ScienceGuide, 30 april 2018.
In het hoger onderwijs hebben studenten met een hbo-opleiding in de economie de slechtste baankansen en studenten met een wo-opleiding in de techniek de beste. Dit blijkt uit de arbeidsmarktvoorspelling van het ROA van de Universiteit Maastricht.

Krachtige aanpak discriminatie blijft nodig
Nieuwsbericht Rijksoverheid, 26 april 2018.
Discriminatie op grond van afkomst komt het vaakst voor. Opvallend is de stijging van het aantal meldingen op basis van handicap en geslacht. Dat blijkt uit cijfers.

Van Ark gaat banenplan gehandicapten op punten aanpassen
Nieuwsbericht Divosa, 26 april 2018.
Staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) gaat haar plannen om meer arbeidsgehandicapten met loondispensatie aan het werk te helpen op meerdere punten aanpassen.

Arbeidsmarkt 2025: Perspectieven voor iedereen?!
Nieuwsbericht Divosa, 25 april 2018.
KWI congres 21 juni 2018.  Perspectieven voor iedereen? De praktijk ziet het en de wetenschap onderbouwt het: sommige mensen kunnen niet (meer) meekomen op de arbeidsmarkt. Robotisering verdringt banen op middelbaar niveau, lager opgeleiden hebben vaker onzekere banen en werklozen hebben meer gezondheidsklachten.

CNV: Duw mensen met een arbeidsbeperking niet blijvend in een uitkering
Nieuwsbericht CNV, 25 april 2018.
Het CNV vindt het onjuist om mensen blijvend in een uitkering te laten zitten met alle nadelen die daarbij horen en richt zich daarom tegen het kabinetsvoorstel voor loondispensatie voor mensen met een arbeidsbeperking. CNV zal daarom samen met Wij Staan Op! hun petitie aanbieden tegen de kabinetsplannen voor loondispensatie. Ook vertegenwoordigers van vakbonden FNV en VCP en de Landelijke Cliëntenraad zijn daar bij.

Kunstmatige intelligentie: Commissie schetst een Europese aanpak om investeringen te stimuleren en ethische richtsnoeren vast te stellen
Nieuwsbericht Europese Commissie, 25 april 2018.
Werknemers moeten de kans krijgen om zich aan te passen aan veranderingen door kunstmatige intelligentie en de mogelijkheid hebben nieuwe kansen te benutten. Dat staat in de langverwachte strategie voor kunstmatige intelligentie die de Europese Commissie heeft gepresenteerd. De commissie trekt extra geld uit voor onderwijs, zowel op het gebied van digitale vaardigheden als voor de ontwikkeling van menselijke vaardigheden zoals kritisch denken en creativiteit.

Nederland is kampioen in flexwerken. Is dat erg?
Nieuws NRC, 24 april 2018.
Drie vragen over flexwerk. Het aantal flexwerkers in Nederland steeg de afgelopen vijftien jaar met 856.000 tot bijna 2 miljoen. Is dat erg?

Veel Poolse migranten blijven in Nederland
Nieuwsbericht SCP, 24 april 2018.
Dit Poolse groep van migranten is in korte tijd uitgegroeid tot qua omvang zesde migrantengroep in Nederland. Dit blijkt uit het onderzoek van de SCP Bouwend aan een toekomst in Nederland

Participatie kwetsbare jongvolwassenen blijft laag
Nieuwsbericht Inspectie SZW, 23 april 2018.
Het aantal jongvolwassenen zonder startkwalificatie dat geen werk en geen uitkering heeft, is de afgelopen jaren licht gestegen. Toezicht Sociaal Domein  (TSD) doet onderzoek naar de participatie van jongvolwassenen zonder startkwalificatie. Deze kwetsbare groep mensen komt nog altijd moeilijk aan het werk.

CNV Jongeren: Jongeren zijn de dupe van toenemende flexibilisering
Nieuwsbericht CNV Jongeren, 23 april 2018.
“De CBS-cijfers bevestigen ons beeld van de afgelopen jaren: vooral jongeren en starters op de arbeidsmarkt zijn de dupe van toenemende flexibilisering”, zegt CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski.

1 op 3 werkt 10 jaar of langer bij dezelfde werkgever
Nieuwsbericht CBS, 23 april 2018.
Gemiddeld werkt een op de drie werknemers tien jaar of langer bij dezelfde werkgever. Dit verschilt per bedrijfstak, bij de overheid is dit doorgaans het langst. Deze zogeheten baanduur is korter als de arbeidsrelatie flexibeler is en naarmate de werknemer jonger is.

Investeren in mensen is urgent voor succesvolle energietransitie
Nieuwsbericht SER, 19 april 2018.
Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon, of geothermie vereist enorme investeringen. Niet alleen in technologie maar vooral ook in mensen. Om de klimaatdoelen van het kabinet te halen moet snel worden geïnvesteerd in scholing, het aantrekken van mensen, en in begeleiding van werk naar werk voor wie zijn functie ziet verdwijnen. De SER publiceert vandaag concrete aanbevelingen om de werkgelegenheidskansen te verzilveren en knelpunten op de arbeidsmarkt tijdig aan te pakken. Dit advies is een belangrijke bouwsteen voor het nog te sluiten Klimaatakkoord.

Uit de startblokken
Nieuwsbericht CBS, 17 april 2018.
Maar 11 procent van de vluchtelingen heeft sinds 2014 een baan gevonden. Dat is een van de uitkomsten van het rapport ‘Uit de startblokken’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

4 procent jongeren volgt geen opleiding en werkt niet
Nieuwsbericht CBS, 16 april 2018.
In 2017 was 4 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar niet aan het werk, en volgde ook geen opleiding. Dat komt neer op 84 duizend jongeren. Ruim vier op de tien geven aan ook niet te willen of kunnen werken. Gezondheidsproblemen zijn de meest genoemde reden. Dit blijkt uit recent CBS-onderzoek op basis van de Enquête beroepsbevolking.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in internetconsultatie
Nieuwsbericht Min. SZW, 9 april 2018.
Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken. Deze nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat in internetconsultatie. De minister wil het wetsvoorstel voor de zomer naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer.

 
Columns en Webartikelen

Ophef over Wet arbeidsmarkt in balans: Het is ook nooit goed
Column Leontine Treur, Reformatorisch Dagblad 12 mei 2018.
In de voorgestelde Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil de huidige minister Wouter Koolmees de maatregel (tijdelijke contracten verkorten van drie naar twee jaar) weer terugdraaien. Opnieuw zijn werknemers kritisch: dan worden ze nóg langer aan het lijntje gehouden!

Het belang van breed opgeleide hbo’ers
Opinie Thom de Graaf, ScienceGuide 7 mei 2018.
Thom de Graaf, voorzitter van Vereniging Hogescholen is het niet eens met het ROA dat de baankansen van economiestudenten in het hbo slecht zijn. "Om nou te zeggen dat het carrièreperspectief slecht is lijkt me erg overdreven." Studenten worden breed opgeleid en komen in allerlei sectoren terecht.

Hoezo, effectonderzoek?
Column Han van der Heul (senior kennisadviseur), UWV Nieuwsbrief 7 mei 2018.
Veel mensen vinden het prettig om meteen aan het begin van hun werkloosheid persoonlijk contact te hebben met een adviseur van UWV. Mede daarom nodigt UWV WW’ers met een verhoogde kans op langdurige werkloosheid uit voor een gesprek. Een gesprek kan helpen om het verlies van je oude baan te verwerken, om plannen te smeden voor de toekomst, om je te oriënteren op nieuwe mogelijkheden. Maar helpt persoonlijk contact ook bij het vinden van werk?  

Het creatief mbo moet zich opnieuw tot het werkveld verhouden
Webartikel ScienceGuide, 3 mei 2018.
Een onlangs verschenen rapport van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO stelt dat de baankansen van gediplomeerden in het creatief mbo weinig rooskleurig zijn. Wat kan het mbo in deze sector doen om de aansluiting met het werkveld te hervinden?

Actieplan Diversiteit arbeidsmarkt
Vlog Milen van Boldrik, ABU 1 mei 2018.
De ABU pleit voor een cultuuromslag. De weerslag ervan is te vinden in het Actieplan Diversiteit arbeidsmarkt. In dit plan gaat om het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt. Beleidsmedewerker Milen van Boldrik legt in deze vlog uit wat er verder in het actieplan staat.

Nederlandse economie in zicht – Loonstijging gaat versnellen
Webartikel ABN-AMRO, 1 mei 2018
De werkloosheid in Nederland laat al geruime tijd een daling zien. De loonstijging is echter achtergebleven. Maar dat blijft waarschijnlijk niet zo. We verwachten dat de lonen binnenkort toch echt harder gaan stijgen. De krapte op de arbeidsmarkt neemt namelijk verder toe en zal tot meer spanning leiden en daarmee tot meer druk op de lonen.

Het is zoeken naar het evenwicht in de wet Arbeidsmarkt in Balans
Opinie Brigitte van der Burg, voorzitter NBBU 30 april 2018.
Met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans wordt arbeid krampachtig in het keurslijf van het vaste dienstverband geperst. Terwijl de arbeidsmarkt juist flexibiliteit nodig heeft. Ten eerste om mensen van werk naar werk te helpen in een transitiefase waarin voor een deel hun baan door technologische ontwikkelingen overbodig dreigt te worden. En ten tweede om verdere stappen richting een inclusieve arbeidsmarkt te zetten.

De strijd om de arbeidsmarkt is al lang gestreden

Column Marieke Blom, hoofd econoom ING, RTL nieuws 30 april 2018.
Op 1 mei, dag van de arbeid, start de FNV met 'Het offensief' over de verhouding tussen vast en flexibel werken.

Mogen werkgevers mensen met een beperking onder het minimumloon betalen?
Kwestie in kaart, Arnold de Groot, NRC 21 april 2018.
Het kabinet wil een nieuwe regeling voor mensen met een arbeidsbeperking. Nu krijgen deze werknemers nog een volledig loon en de werkgevers subsidie. Straks mogen werkgevers een lager loon betalen; de werknemers kunnen een aanvullende uitkering aanvragen. Goed idee?

Hoe staatssecretaris Van Ark de kwelgeest van gehandicapt Nederland werd
Webartikel Thijs Broer, Vrij Nederland 20 april 2018.
Voor mensen met een handicap die werken of willen gaan werken heeft de titel van het regeerakkoord – ‘Vertrouwen in de toekomst’ – een nare bijklank sinds VVD-staatssecretaris Tamara van Ark van SZW haar nieuwe plannen voor loondispensatie van arbeidsgehandicapten bekend maakte.

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans schiet schromelijk tekort
Column Alfred van Delft, VNO-NCW 16 april 2018.
Mensen voor langere tijd aan je binden met alle kosten, plichten en risico's die daarbij horen. Veel werkgevers deinzen daar voor terug, en geef ze tegenwoordig eens ongelijk. Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans waarvan minister Koolmees vorige week de internetconsultatie startte, had daar oplossingen voor moeten bieden, maar schiet daar voorlopig nog schromelijk in tekort. 

Mobiliteitspakket - Gelijk loon voor gelijk werk
Column Maurice Limmen, CNV 13 april 2018.
De Europese Commissie heeft in een Europese mobiliteitspakket nieuwe regels voorgesteld voor het internationaal wegtransport. Dat gaat ten koste van de Nederlandse vrachtwagenchauffeur. 

 
Parlementaire Informatie

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie in de uitzendsector, 1 mei 2018.

Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Nijkerken-de Haan (VVD) over “Aantallen beschut werkplekken per gemeente 2018 en 2019”, 23 april 2018.

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
Het kabinet heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een beperking te creëren. Dit document geeft de hoofdlijnen van deze afspraken weer, 16 april 2018.

Antwoorden van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Raemakers (D66) over jongeren in de Participatiewet, 12 april 2018.

Voortgangsrapportage Detacheringsrichtlijn, Minister Koolmees  (SZW), 3 april 2018.

 
Boeken
Cie Macrodoelmatigheid MBO, Arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen
Den Haag : CMMBO, 2018. 21 p.
Thematische doorlichting van het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van creatieve mbo-opleidingen en de positie van vakinstellingen en roc’s hierin. Tussen 2005 en 2016 is het aantal studenten van deze opleidingen flink toegenomen, vooral omdat meer mbo-instellingen deze opleidingen zijn gaan aanbieden. De omvang van de arbeidsmarkt voor creatief opgeleiden is hierbij achtergebleven en werkzaamheden zijn complexer geworden. Dit heeft er mede toe geleid dat de arbeidsmarktpositie van gediplomeerden van creatieve mbo-opleidingen doorgaans matig tot soms onvoldoende is.

Kenniscentrum Creating 010; [et al.], Arbeidsmarktperspectief en doorstroomkansen creatieve MBO opleidingen : rapport voor de Commissie Macrodoelmatigheid MBO
Rotterdam : Kenniscentrum Creating 010, 2018. 85 p.
Onderzoek in opdracht van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) naar het arbeidsmarkperspectief en de doorstoomkansen naar vervolgonderwijs van afgestudeerden van creatieve mbo-opleidingen in Nederland. Het onderzoek heeft betrekking op de brede context van de creatieve industrie in Nederland, de recente ontwikkelingen daarbinnen en op het belang van creatieve mbo-beroepen voor de Nederlandse economie.

ROA; Meng, Ch.; [et al.], Arbeidsmarktrelevantie creatieve mbo-opleidingen
Maastricht : ROA, 2018. 87 p.
ROA-R-2018/1
Onderzoek in opdracht van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) naar de arbeidsmarktrelevantie van creatieve beroepsopleidingen in het mbo. Het ROA beantwoordt de volgende vragen: Wat is de feitelijke arbeidsmarktpositie van gediplomeerden van creatieve opleidingen op de arbeidsmarkt en in het vervolgonderwijs?; Op welke wijze sluiten de feitelijke arbeidsmarktpositie van de mbo-afgestudeerden en de ontwikkelde kwalificaties aan?; In welke mate geldt dat voor verschillende opleidingen?

ABU, Wat is de impact van platformwerk : ABU-whitepaper
Lijnden : ABU, 2018. 11 p.
De ABU vindt het belangrijk dat platformwerk in goede banen wordt geleid. Het gaat daarbij o.a. om een gelijk speelveld voor verschillende typen (digitale) werkbemiddelaars. De ABU wil dat platforms die zich bezighouden met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van werk zich conformeren aan de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). De ABU is daarnaast voorstander van een (zelf)regulerend kader voor platforms. Dit kader moet ruimte bieden om dienstverlening van platforms verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat een aantal spelregels worden nageleefd over werkwijze en arbeidsvoorwaarden, de bescherming van persoonsgegevens en de positie van platformwerkers. In de whitepaper biedt de ABU helderheid over definitie van platformwerk, soorten platformwerk, de voor- en nadelen en geeft aanknopingspunten voor beleid.

CBS; Mares, A.; Notten, F., De Nederlandse economie in 2017
Den Haag : CBS, 2018. 22 p.
Een analyse van de economische ontwikkeling in 2017. De Nederlandse economie groeide in 2017 met 3,2 procent. Dat was de hoogste groei na 2007. De groei leunt sterk op de export, maar de afgelopen jaren droegen de investeringen in vaste activa en de consumptie ook aanzienlijk bij. De consumptie door huishoudens groeit echter al jaren minder sterk dan het bruto binnenlands product. Dat komt onder meer doordat het reëel besteedbaar inkomen van huishoudens achterblijft. Het bedrijfsleven realiseerde in 2017 recordwinsten. Ook op de arbeidsmarkt was 2017 een jaar van records. De hoogconjunctuur van 2017 zette in de eerste maanden van 2018 door.

ESVLA; Fric, K., Statutory minimum wages 2018
Luxemburg : EU, 2018. 32 p.
Het rapport geeft informatie over wettelijke minimumlonen die algemeen van toepassing zijn in een land en niet beperkt zijn tot specifieke sectoren, beroepen of groepen van werknemers. Hoewel de reikwijdte van het verslag betrekking heeft op alle 28 EU-lidstaten, hebben de belangrijkste bevindingen betrekking op de 22 landen met een wettelijk minimumloon in 2018. In de meeste landen zijn de sociale partners betrokken geweest bij het vaststellen van het minimumloon in 2018 - dit in schril contrast met het begin van het decennium toen de minimumloonvorming werd gekenmerkt door krachtige overheidsinterventie. Terwijl de hoogste stijgingen van het minimumloon (in nominale en reële termen) werden genoteerd in Bulgarije en Roemenië, hebben beide landen - en ook nog een aantal andere landen - nog een lange weg te gaan om het niveau te halen van de minimumlonen in de West-Europese landen.

Min. SZW, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten : kennisdocument (versie voorjaar 2018)
Den Haag : Min. SZW, 2018. 31 p.
In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013). 100.000 banen in de marktsector die in 2026 gerealiseerd moeten zijn en 25.000 banen bij de overheid die in 2024 gerealiseerd moeten zijn. Dit document geeft de hoofdlijnen van deze afspraken en de quotumregeling weer.

Bruegel; Chiacchio, F.; [et al.], The impact of industrial robots on EU employment and wages : a local labour market approach
Brussel : Bruegel, 2018. 33 p.
Working paper, issue 2, 18 april 2018
Rapport over de impact van industriële robots op de werkgelegenheid en de lonen in zes landen van de Europese Unie (Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Zweden) die samen 85,5 procent deel uitmaken van de industriële robotmarkt in de EU. In theorie kunnen robots werknemers rechtstreeks verdringen bij het uitvoeren van specifieke taken (verplaatsingseffect). Maar ze kunnen ook de arbeidsvraag uitbreiden vanwege de efficiëntieverbeteringen die ze opleveren voor de industriële productie (productiviteitseffect). Het rapport neemt als uitgangspunt het evenwicht op de lokale arbeidsmarkt, een aanpak die is ontwikkeld door Acemoglu en Restrepo (2017), om te bepalen welke van de twee effecten op de arbeidsmarkt domineert. Het blijkt dat een extra robot per duizend werknemers de arbeidsparticipatie vermindert met 0,16-0,20 procent punten. Aldus domineert een significant verplaatsingseffect. Het verplaatsingseffect is vooral evident voor werknemers die middelbaar onderwijs hebben gevolgd en voor jonge cohorten. De schattingen wijzen echter niet op robuustheid en significante resultaten over de impact van robots op de loongroei, zelfs niet na rekening houdend met mogelijke compenserende effecten tussen verschillende populaties en sectorale groepen.

OECD, Productivity and jobs in a globalised world : (how) can all regions benefit?
Parijs : OECD, 2018. 194 p.
Dit rapport bespreekt hoe regionaal beleid productiviteitsgroei en banen kan ondersteunen. Hoewel de ongelijkheid in de OECD-landen opmerkelijk is afgenomen, is de ongelijkheid tussen regio's in bepaalde landen in dezelfde periode toegenomen. Regio's die de productiviteitskloof kleiner maakten, profiteerden doorgaans van economisch levendige verhandelbare sectoren en integratie met goed functionerende steden. Dit rapport gaat in op de rol van de verhandelbare sector als aanjager van productiviteitsgroei en de relatie met werkgelegenheid. Het behandelt de mogelijke risico's van een groeiende verhandelbare sector en hoe diversificatie centraal staat in het versterken van regionale economische veerkracht. Het onderzoekt hoe regio's wereldwijde waardeketens integreren en benadrukt de rol van regionale en beleidsrelaties bij het bevorderen van productiviteitsgroei en het creëren van banen. Er wordt ingegaan op de vraag welk beleid kan bijdragen aan een betere anticipatie op of het opvangen van schokken door handel in specifieke regio's en, meer in het algemeen, welke strategieën en randvoorwaarden bevorderlijk zijn voor regionale productiviteit en werkgelegenheidsgroei.

OECD, Taxing wages 2018
Parijs : OECD, 2018. 592 p.
Rapport over de belastingdruk op het inkomen. Het rapport gaat in op de belastingbedragen, socialezekerheidsbijdragen, loonheffingen en toeslagen voor acht gezinstypen, die verschillen per inkomensniveau en gezinssamenstelling. De gerapporteerde resultaten omvatten de marginale en effectieve belastingdruk voor een- en tweeverdienersgezinnen en de totale arbeidskosten van werkgevers. Een themahoofdstuk is gewijd aan de verschillen in beschikbaar inkomen tussen huishoudens met en zonder kinderen.

CBS, De arbeidsmarkt in cijfers 2017
Den Haag : CBS, 2018. 124 p.
Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt, aan de hand van de verschillende cijfers die het CBS hierover in huis heeft. Na een korte inleiding komen achtereenvolgens aan bod: Vraag naar arbeid (vacatures en banen, op basis waarvan ook het aantal personen wordt geteld dat in Nederland werkzaam is);Aanbod van arbeid (de personen die in Nederland wonen en werken of werkloos zijn); Arbeidsomstandigheden van werkenden, waaronder de lichamelijke en geestelijke arbeidsbelasting, het ziekteverzuim en de combinatie van arbeid en zorg; Lonen en loonkosten; Inkomen; Uitkeringen.

FNV, Flexwerk verdient beter : onzeker werk en de kosten voor de samenleving
[Amsterdam] : FNV, 2018. 13 p.
De arbeidsmarkt is de laatste twintig jaar steeds flexibeler geworden. Nog maar 60% van de werkende bevolking in Nederland heeft een vast contract als gevolg van de groei van onzeker werk. Daardoor verkeren steeds meer werkenden in onzekerheid, wat veelal negatieve invloed heeft op hun leven. De doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt pakt bovendien ongunstig uit voor de overheidsbegroting. Mensen met een onzeker contract verdienen fors minder en dragen daarom minder belasting af.

CPB, Structurele effecten GroenLinks-variant werkgeverslasten
Den Haag : CPB, 2018. 5 p.
CPB Notitie, 25 april 2018
Op verzoek van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks zijn de structurele werkgelegenheidseffecten berekend van een variant waarbij de werkgeverslasten verschuiven van lagere inkomens naar hogere inkomens en wordt afgezien van invoering van de loondispensatie. Deze CPB Notitie bespreekt de effecten. Door het afschaffen van de maximuminkomensgrens voor de werkgeverspremies stijgen op korte termijn de loonkosten voor inkomens boven de circa 55.000 euro (prijzen 2018). De budgettaire opbrengst hiervan wordt grotendeels teruggesluisd aan de onderkant door middel van een franchise in de werkgeverspremies van 17,0 procent van het wettelijk minimumloon. Per saldo leidt de variant tot een toename van de structurele werkgelegenheid met 0,1%.

Europees Parlement; Science and Technology Options Assesment; [et al.], The impact of new technologies on the labour market and the social economy
Brussel : EP, STOA, 2018. 59 p.
Deze STOA-studie onderzoekt de potentiële werkgelegenheidseffecten van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën door de relatie tussen innovatie, nieuwe technologieën, werkgelegenheid en ongelijkheid te onderzoeken. Het bespreekt de bestaande literatuur en ervaringen opgedaan met eerdere technologische revoluties en stelt dat de strijd tussen het creëren van banen door nieuwe producten en het vernietigen van banen als gevolg van procesinnovatie, in het verleden is gewonnen door de banen scheppende effecten van innovatie. Het rapport concludeert dat er een ongelijke verdeling is van de kosten van digitalisering, vanwege het op vaardigheden gebaseerde karakter van technologische veranderingen. De uitdaging voor de toekomst ligt daarom in het omgaan met toenemende ongelijkheid als gevolg van technologische verandering. De studie stelt ook een reeks beleidsopties voor om de werkgelegenheidseffecten van digitalisering aan te pakken.

OECD; Nedelkoska, L.; Quintini, G., Automation, skills use and training
Parijs : OECD, 2018. 124 p.
OECD social, employment and migration working papers
Deze studie richt zich op de risico's van automatisering en de wisselwerking met scholing en het gebruik van vaardigheden op het werk. Het rapport onderzoekt te negatieve effecten van robotisering in 32 landen. Volgens de OECD zal op termijn zo'n 14 procent van de werkgelegenheid in de landen die lid zijn van de OECD verdwijnen. Dit is een gemiddelde, de verschillen tussen landen onderling zijn groot. In totaal gaat het om zo'n 66 miljoen banen. Tegelijkertijd creëert nieuwe technologie ook banen, maar dat gaat vaak om andersoortig werk.

Autor, D.; Salomons, A., Does productivity growth threaten employment?
Z.P : Z.P, 2017. 74 p.
Centraal staat de vraag of productiviteitsgroei in strijd is met de werkgelegenheid en banen heeft vernietigd. Uit het onderzoek blijkt dat door robotisering weliswaar banen verdwijnen maar hoe groter de automatisering, hoe meer banen er in een economie bijkomen. In de sectoren waar de productiviteit stijgt, worden banen geschrapt. Maar die banen komen er elders in de economie weer bij. Paper opgesteld voor het ECB Forum on Central Banking, juni 2017.

Europese Cie, A comparison of shortage and surplus occupations based on analyses of data from the European Public Employment Services and Labour Force Surveys : labour shortages and surpluses 2017
Luxemburg : EU, 2018. 47 p.
Rapport over tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt in de landen van de EU, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Het rapport onderzoekt de oorzaken van tekorten en stelt mogelijke oplossingen voor. Dit is de derde studie over onevenwichtigheden op de Europese arbeidsmarkt met behulp van een onderzoek van de nationale openbare diensten voor arbeidsvoorziening.
 
Tijdschriftartikelen

Heeft u interesse in een tijdschriftartikel? Vraag een kopie aan bij de bibliotheek van de SER, bidoc@ser.nl


Dekker, F., In Nederland heeft bijna niemand een bullshit job
In: ESB, 103 (2018) 4759 (15 mrt), p. 124-125
De antropoloog David Graeber introduceerde de term bullshit job: een overbodige en zinloze baan. Volgens hem zijn zulke banen in opkomst, maar hoeveel mensen in Nederland vinden eigenlijk dat ze een bullshit job hebben? Onderzoek naar het verschijnsel van betekenisloos werk is nog steeds bijzonder schaars. De auteur bestudeert daarom de omvang van het verschijnsel bullshit jobs in Nederland en plaatst dit in een bredere Europese context.

Baardemans, W., Fit naar de finish : gezond én geschoold doorwerken
In: Arbo : vakblad over veilig en gezond werken, (2018) 3 (mrt), p. 8-9, 11
Interview met Ton Wilthagen, hoogleraar institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. Digitalisering en flexibilisering vergroten de noodzaak voor werknemers om zich te blijven ontwikkelen. Arboprofessionals staan aan de basis van duurzame inzetbaarheid. Goede gezondheid is niet voldoende. Scholing is ook belangrijk voor werknemers. "Arboprofessionals moeten goede maatjes worden met de HR-afdeling".

Dekker, R.; Freese, C., Samen werken met robots : vakbeweging moet rol opeisen
In: Zeggenschap, 29 (2018) 1, p. 21-24
De beslissingen over technologische vernieuwing worden op bedrijfsniveau genomen. Toch zijn degenen die dit moeten in- en uitvoeren, HR en werknemers (vertegenwoordigers), nauwelijks bij deze strategische besluiten betrokken. Dat zou wel moeten, vinden Ronald Dekker en Charissa Freese. Want alleen zo kan werkgelegenheid en kwaliteit van de arbeid behouden blijven. Ook pleiten de auteurs ervoor dat de vakbonden rond het thema robotisering en technologische ontwikkelingen een gerichte inspanning moeten leveren binnen het Nederlands stelsel van arbeidsverhoudingen.

Braak, J. W. van den, Opkomst en neergang van deeltijdwerk als polderfenomeen
In: Zeggenschap, 29 (2018) 1, p. 26-28
Bonden zetten zich altijd af tegen deeltijdwerk. Dit veranderde toen vrouwen vanaf medio jaren '80 doordrongen tot de top van de vakbeweging. Sindsdien konden er afspraken gemaakt worden met werkgevers, die zich daar al langer hard voor maakten. Zo ontwikkelde zich een palet aan arbeidsduurpatronen, herinnert Jan-Willem van den Braak zich.

Kraats, H. van de; Noten, H., De toekomst van werk is per definitie onzeker : werkgevers willen met bonden over robotisering praten
In: Zeggenschap, 29 (2018) 1, p. 30-31
In het artikel 'FNV moet robotisering tot prioriteit maken' schreven FNV' ers Sanne van Minderhout en Roel Berghuis dat robotisering nog niet heel hoog op de agenda bij de bonden staat, omdat ze niet precies weten wat de gevolgen zullen zijn. Maar volgens Harry van de Kraats en Hendrik Noten is de toekomst per definitie onzeker. Juist door het gesprek aan te gaan kunnen werkgevers en bonden samen een pad uitstippelen naar hoe die toekomst eruit komt te zien.

Ven, C. van de; Nauta, A., Duurzame inzet voor iedereen? : uitkomsten nationaal onderzoek
In: PW, (2018) 4, p. 14-18
Het gaat vooruit met duurzame inzetbaarheid: bij zes van de tien organisaties staat het op de strategische agenda. Maar er is nog steeds werk aan de winkel. Vooral de flexwerker komt er bekaaid af, blijkt uit het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid.

Drongelen, J. van, De wetgever als gangmaker van de flexibilisering van de arbeid
In: Ars Aequi, 67 (2018) 4 (apr), p. 278, 280
In dit artikel wordt een antwoord gezocht op de vraag of de wetgever als gangmaker van de flexibilisering van de arbeid kan worden gezien. Wat blijkt? Voor een antwoord op die vraag moeten we teruggaan in de tijd en wel naar het zogenoemde 'Akkoord van Wassenaar uit 1982.' In dit akkoord zijn de sociale partners niet alleen arbeidsduurverkorting als arbeidsvoorwaarde overeengekomen, maar ook een loskoppeling van bedrijfstijd en arbeidstijd. Dit laatste doet een langgekoesterde wens van de werkgevers, namelijk een flexibilisering van de bedrijfsvoering, in vervulling gaan. De auteurs hebben ook literatuur over dit onderwerp bestudeerd. Uit het artikel 'Is wettelijke regulering de oorzaak van de groei van flexibel werk in Nederland?' nuanceren Paul de Beer en Evert Verhulp de rol van de wetgever rond de flexibilisering, maar verwachten ook niet zo heel veel van wetswijzigingen om het tij te keren. Dat is echter een gevolg van het feit dat de wetgever die zij voor ogen hebben de flexibilisering geen halt wil toeroepen, maar niet meer dan wat scherpe kantjes eraf wil halen.

Vries, M. de; Maurits, E.; Hilbers, P., Niet alle werklozen komen gemakkelijk aan baan
In: ESB, 103 (2018) 4760 (12 apr), p. 154-155
Themanummer Loongolf verwacht. De werkgelegenheid trekt aan. Het arbeidsmarktperspectief voor mensen met een werkloosheidsuitkering verbetert. Maar zijn er verschillen in de kans op werk? Een analyse op basis van unieke data van UWV.

Kooiman, T.; Linde, D. van der, Achterblijvende loondruk niet structureel
In: ESB, 103 (2018) 4760 (12 apr), p. 156-157
Themanummer Loongolf verwacht. Dalende werkloosheid gaat gepaard met stijgende lonen. Dit welbekende verband in de macro-economie staat bekend als de loon- Phillips-curve. Recent zijn er echter twijfels gerezen of dit verband nog opgaat, omdat de lonen niet van hun plek lijken te komen terwijl de werkloosheid wel daalt. Is de relatie tussen loonontwikkeling en de werkloosheid minder sterk dan voorheen? De resultaten van onderzoek tonen aan dat het verband tussen de loongroei en de werkloosheid al decennialang stabiel is. De auteurs zien dan ook geen aanwijzing dat een mogelijke afname in de onderhandelingsmacht van werknemers de loongroei onder druk zet. Het ligt daarom in de rede dat de toenemende krapte op de arbeidsmarkt zich op enig moment zal vertalen in een sterkere loongroei, conform de loon-Phillips-curve.

Bonam, D.; Haan, J. de; Limbergen, D. van, De Nederlandse loon-Phillips-curve opnieuw bekeken
In: ESB, 103 (2018) 4760 (12 apr), p. 158-159
Themanummer Loongolf verwacht. Recent gaat de sterk gedaalde werkloosheid gepaard met een relatief lage loongroei. Het verband tussen loongroei en krapte op de arbeidsmarkt lijkt daarom zwakker te zijn geworden. Betekent dit dat de Phillips-curve-relatie in Nederland niet meer bestaat? Analyse op basis van een tijds variërende Phillips-curve met een alternatieve indicator voor arbeidsmarktkrapte suggereert echter niet dat de relatie tussen loondruk en arbeidsmarktkrapte in Nederland in de afgelopen jaren is veranderd, maar dat de arbeidsmarkt na de crisis minder sterk is hersteld dan veelal gedacht. Een verdere verkrapping van de arbeidsmarkt zou dus gepaard moeten gaan met een toename van de loon- en de prijsdruk. Voor beleidsmakers is de notie van belang dat de relatie tussen loondruk-en arbeidsmarktcondities over de tijd kan variëren.

Zwiers, R., Maatstaven en verklaringen voor de achterblijvende loonontwikkeling
In: ESB, 103 (2018) 4760 (12 apr), p. 160-162
Themanummer Loongolf vewacht. De laatste jaren is de loonontwikkeling in Nederland achtergebleven. In dit artikel worden hiervoor de mogelijke verklaringen gegeven. Ook wordt onderzocht of de lonen de komende tijd weer gaan stijgen. Bij economisch herstel zal (een deel van) de achtergebleven loonontwikkeling ingehaald worden. De vraag is vooral hoe snel dit gebeurt en in welke mate. De belangrijkste redenen om uit te gaan van een relatief traag herstel zijn het grote reservoir aan flexibele werkzoekenden en de structureel verzwakte onderhandelingspositie van arbeid.

Conen, W., Waarden van werk
In: ESB, 103 (2018) 4760 (12 apr), p. 186-189
Waarden rondom werk hangen samen met verschillende typen behoeften. De European Values Study biedt inzicht in de aspecten van werk die Europeanen waarderen en in het belang dat zij hechten aan werk ten opzichte van andere tijdsbestedingen. Onderzoek is gedaan tussen Nederland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Duitsland en Italië. De landen zijn geselecteerd op basis van hun spreiding over verschillende typen welvaartsstaten, waarbij per type welvaartsstaat een land is geselecteerd waarvan de meeste data-rondes beschikbaar zijn. Voor alle geselecteerde landen omvat dit bestand in de verschillende rondes (1981, 1990, 1999 en 2008) ten minste 1.000 respondenten van achttien jaar en ouder.

Alt, H. J. W., De gedwongen vrijheid van de maaltijdbezorger en de plannen van het kabinet Rutte III
In: TRA, 10 (2018) 5 (apr), p. 3-10
In dit artikel zal mede in het licht van de vraag hoe (arbeids)overeenkomsten moeten worden gekwalificeerd, worden onderzocht op welke wijze de plannen van het kabinet het gewenste doel, te weten terugdringing van schijnzelfstandigheid van een kwetsbare groep werkers, zouden kunnen realiseren. Die kwalificatie heeft een fiscale en een arbeidsrechtelijke kant. Een opdrachtgever zal voornamelijk geïnteresseerd zijn in de fiscale kant, terwijl de werker juist meer waarde zal hechten aan de arbeidsrechtelijke kant, nu die waarborgen biedt in geval van arbeidsongeschiktheid en ontslag.

Briejer, A., Euforie in de payrollsector na Care4Care, maar voor hoelang?
In: TAP, 11 (2018) 2 (apr), p. 4-11
Payrolling is erg populair als flexibele arbeidsverhouding. Na het Care4Care-arrest valt een payrollovereenkomst eerder onder de reikwijdte van een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW. Eind 2017 is het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Waadi ingediend. In dit wetsvoorstel, dat in lijn is met de visie van het huidige kabinet omtrent payrolling, wordt de arbeidsrechtelijke positie van de payrollwerknemer behoorlijk versterkt. Er lijkt geen onderscheid meer te worden gemaakt tussen arbeidsvoorwaarden van de payrollwerknemer en de werknemer die in dienst is bij de opdrachtgever. Tevens wordt voorgesteld het verlicht arbeidsrechtelijk regime buiten toepassing te verklaren op de payrollovereenkomst. In dit artikel wordt voornoemd wetsvoorstel, aan de hand van diverse juridische haken en ogen aan payrolling, nader besproken.

Mulder, L., Lente-artikel SZW : lang zullen we leven … en wat betekent dit voor werk?
In: Arbeidsvraagstukken, 34 (2018) 1, p. 6-16
Het ministerie van SZW bestaat dit jaar 100 jaar. In de afgelopen eeuw is een indrukwekkend socialezekerheidsstelsel opgebouwd. Veel sociale problemen uit 1918 komen in Nederland niet meer voor. Toch staan we ook in 2018 nog steeds voor uitdagingen. Een van de belangrijkste is hoe we omgaan met langer doorwerken. In dit essay blikt de auteur terug op de historische ontwikkelingen in ons stelsel en schets zij de grootste beleidsdilemma’s met betrekking tot langer doorwerken. Hoe vergroten we de kans op lang en gelukkig leven en werken in de komende 100 jaar?
 
Putters, K., Wetenschap van en voor het beleid rond arbeidsvraagstukken : een pleidooi voor multidisciplinariteit en dialoog
In: Arbeidsvraagstukken, 34 (2018) 1, p. 17-23
Wetenschap en beleid zijn twee verschillende werelden met heel verschillende rollen, die elkaar echter steeds weer raken, in wetenschap van en wetenschap voor het overheidsbeleid. De dialoog tussen beleid, samenleving en onderzoek is onmisbaar, ook op het terrein van arbeidsvraagstukken. Ten eerste is een multidisciplinaire aanpak nodig. Waar lange tijd de economische rationaliteit centraal stond in het beleidsdebat, is er steeds meer ruimte voor sociologische en psychologische kennis. Arbeidsvraagstukken worden ook complexer en vraagstukken rond arbeid, zorg, onderwijs en samenleven zijn steeds meer met elkaar verweven. Ten tweede is in gesprek blijven nodig voor kennisdisseminatie: vormen van communicatie over onderzoek die leiden tot dialoog, die gelegenheid bieden tot het stellen van vragen en het samen zoeken naar antwoorden. Multidisciplinariteit en dialoog vereisen een integrale benadering van de kennisinfrastructuur van het Rijk.
 
Rossum, A. van; Freese, C.; Borghouts, I., Duurzame arbeidsinzet van mensen met een arbeidsbeperking
In: Arbeidsvraagstukken, 34 (2018) 1, p. 34-48
Het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking is een onderwerp van aandacht. In het kader van de Participatiewet kunnen werkgevers wettelijk verplicht worden om met deze doelgroep aan de slag te gaan, mits zij gezamenlijk niet voldoende arbeidsplaatsen realiseren. Om werkgevers bij deze opdracht te ondersteunen is het van belang factoren in kaart te brengen waarvan bekend is dat deze een rol spelen bij het besluit en de realisatie van het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking binnen de organisatie. Het is ook belangrijk om te kijken welke factoren bijdragen aan een duurzame arbeidsrelatie. Het doel van deze literatuurstudie is het identificeren van deze factoren en ze te vertalen naar praktische richtlijnen voor werkgevers die aan de slag willen met de doelgroep. De geïdentificeerde factoren zijn in te delen in vier fasen: 1. strategische fit, 2. het creëren van de juiste randvoorwaarden, 3. keuze van de oplossingsrichting en 4. duurzame plaatsing. Hierbij is de strategische inbedding in de organisatiecontext van de specifieke werkgever van groot belang. Het overzicht van al deze factoren tezamen heeft geresulteerd in de Kansenkaart Strategisch Inclusief Ondernemen. Dit biedt werkgevers een leidraad bij hun zoektocht naar mogelijkheden om tot een duurzame plaatsing te komen van iemand met een arbeidsbeperking.
 
Smits, W., De opmars van flexibele arbeid : gevolgen voor mens, organisatie en maatschappij : onderzoeksnotitie
In: Arbeidsvraagstukken, 34 (2018) 1, p. 49-61
Het aandeel flexwerkers in Nederland is de afgelopen decennia flink gestegen. De groep flexwerkers is bijzonder heterogeen en bestaat uit werknemers met een kort of lang tijdelijk contract, uitzendkrachten, werkenden via een payroll-constructie en zzp'ers. Deze flexwerkers verschillen in het soort taken dat ze uitvoeren en de bedrijfssectoren waarin ze werkzaam zijn. Om de gevolgen van de flexibilisering voor de loopbanen van werkenden, het succes van organisaties en het functioneren van de arbeidsmarkt in kaart te brengen is het van belang om steeds rekening te houden met de diversiteit van de flexwerkers.
 
Beer, P. de, Waarom gebruiken werkgevers (steeds meer) flexibele arbeidskrachten?
In: Arbeidsvraagstukken, 34 (2018) 1, p. 62-84
Dit artikel onderzoekt welke factoren van invloed zijn op de inzet van flexibel personeel door werkgevers en op de toename hiervan in de loop van de tijd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke contracten, uitzendkrachten en contracten zonder vaste arbeidsduur. Het onderzoek is uitgevoerd op het Arbeidsvraagpanel van het SCP, zowel voor de periode 2003-2015 als voor het jaar 2015.