Sociaal-economische raad
22 maart 2018
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Arbeidsmarkt en Arbeidsparticipatie
Pers- en Nieuwsberichten
Columns en Webartikelen
Parlementaire Informatie
Boeken
Tijdschriftartikelen
Pers- en Nieuwsberichten

De Boer: 'Gemeenten moeten kaartenbakken opengooien'
Nieuwsbericht VNO-NCW, 21 maart 2018.
'Er ligt een grote opgave voor gemeenten op allerlei terreinen, maar één van de grootste is misschien wel om de lokale arbeidsmarkt beter te laten functioneren'. Dat zei Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW vanmorgen bij BNR Zakendoen in een speciale verkiezingsuitzending over de gemeenteraadsverkiezingen.

Tripartite social summit
Persbericht Europese Raad, 21 maart 2018.
This Spring Social Summit theme was "Delivering on the European Pillar of Social Rights".Three sub-themes fed into this discussion: Reinforcing innovation, job creation and social fairness in the Multiannual Financial Framework; New forms of work: challenges and opportunities for employment and social dialogue, and Economic and social convergence to strengthen growth and resilience.

Van een baan moet je kunnen rondkomen

Nieuwsbericht CNV, 19 maart 2018.
Er moet meer aandacht komen voor mensen die uit financiële noodzaak meerdere banen combineren en daardoor in de knel komen. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER). Vooral mensen die zijn aangewezen op slecht betaalde deeltijdbaantjes hebben het moeilijk.
Zie ook: reactie FNV (16 maart 2018), reactie VCP (16 maart 2018), reactie VNO-NCW (16 maart 2018)

Working people in 9 countries still worse off than before crisis!
Nieuwsbericht ETUC, 19 maart 2018.
Benchmarking Working Europe van dit jaar richt zich op de vraag of de Europese Unie echt op weg is naar convergentie. Het rapport toont aan dat ondanks de hernieuwde economische groei in Europa, de opbrengsten van deze groei ongelijk worden verdeeld. In veel Europese landen blijft het loon achter bij de groei van de economie en zijn werknemers slechter af dan voor de crisis.

SER vraagt aandacht voor belemmeringen combinatiebanen
Nieuwsbericht SER, 16 maart 2018.
De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceert vandaag de verkenning De vele kanten van banen combineren. In deze gezamenlijke analyse heeft de SER de stand van zaken rond combinatiebanen bij elkaar gebracht. Hieruit ontstaat het beeld dat er een veelkleurig palet aan motieven en meerdere verschijningsvormen zijn die maatschappelijke en economische meerwaarde hebben. Wel ligt er een taak om praktische belemmeringen weg te nemen evenals knelpunten die mensen ervaren als zij handelen uit financiële noodzaak.

Ondernemersorganisaties willen drastische aanpassing verlofplannen Koolmees
Nieuwsbericht VNO-ncw, 16 maart 2018.
VNO-NCW en MKB-Nederland willen een ander partnerverlof dan het kabinet nu voorstelt. Dat hebben ze laten weten aan minister Koolmees van SZW bij de consultatie van het wetsvoorstel WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) voor extra partnerverlof. Zij zien meer in het voorstel van de SER over Optimalisering verlof na geboorte kind.

VCP over circulaire economie: investeer in professionals
Nieuwsbericht VCP, 15 maart 2018.
De overgang naar een circulaire economie zal alleen slagen als werknemers er actief bij worden betrokken. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt daarom dat er meer geld moet komen voor investeringen in professionals. Hun kennis en kunde zijn bij de verdere ontwikkeling van de Nederlandse economie onmisbaar. Daarnaast moet er aandacht zijn voor sociale innovatie en de gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Aantal werkenden stijgt opnieuw
Nieuwsbericht CBS, 15 maart 2018.
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11 duizend per maand toegenomen. Het waren er in februari bijna 8,7 miljoen, meldt het CBS. Toch was de arbeidsdeelname nog lager dan bij het begin van de crisis. Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk.

Meer mensen wisselen van beroep
Nieuwsbericht CBS, 14 maart 2018.
Meer werkenden wisselen de laatste jaren van beroep. In 2017 waren er 937 duizend mensen tussen 15 en 75 jaar met een ander beroep dan het jaar ervoor. In de meeste gevallen ging het om een overstap naar een andere beroepsklasse, bijvoorbeeld van een pedagogisch beroep naar een zorgberoep.

Eerlijke Europese arbeidsmarkt moet core business EU zijn
Nieuwsbericht CNV, 14 maart 2018.
Onlangs presenteerde Eurocommissaris Thyssen nieuwe Europese voorstellen voor een Europese Arbeidsautoriteit en voor brede toegang tot sociale zekerheid. De voorstellen maken onderdeel uit van de “Europese Pijler van Sociale Rechten”, waar CNV vanaf de lancering kritisch op is geweest.

Commission adopts proposals for a European Labour Authority and for access to social protection
Nieuwsbericht Europese Commissie, 13 maart 2018.
The Commission presents its proposal for a European Labour Authority. An initiative to ensure access to social protection for all workers and self-employed. 

Geef sociale partners sleutelrol in leven lang leren
Nieuwsbericht CNV, 13 maart 2018.
Scholing en ontwikkeling is ontzettend belangrijk voor iedereen op de werkvloer. Om duurzaam op de arbeidsmarkt mee te draaien en om gezond de eindstreep te halen. En het wordt alleen maar belangrijker door ontwikkelingen zoals digitalisering en robotisering. Toch wordt er ondanks veel goede initiatieven nog lang niet zoveel aan scholing en ontwikkeling gedaan als we eigenlijk vinden dat nodig zou zijn. Een doorbraak is dus nodig.

Heerts pleit voor offensief leerwerkbanen
Nieuwsbericht MBO-today, 13 maart 2018.
Wie van de één miljoen werklozen nu nog langs de kant staat, moet de mogelijkheid krijgen om via een leerwerkbaan terug te keren op de arbeidsmarkt. ‘Dat verlicht voor de korte termijn de overspannen arbeidsmarkt’, aldus Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad.

Vakcentrales: flexwerk moet duurder zijn dan vast werk
Nieuwsbericht CNV, 6 maart 2018.
CNV, FNV en VCP vinden dat flexcontracten duurder moeten worden voor werkgevers dan vaste contracten. Alleen zo wordt de ongebreidelde groei van flexwerk aan banden gelegd.

Een echte verdringingstoets is hard nodig

Nieuwsbericht FNV, 5 maart 2018.
Op dinsdag 6 maart debatteert de Eerste Kamer over het initiatiefwetvoorstel verdringingstoets van Tweede Kamerlid Karabulut (SP). Een toets die wat de FNV betreft keihard nodig is. Volgens de Participatiewet moet re-integratie mensen helpen aan een baan. Maar re-integratie mag nooit zorgen voor verdringing van een betaalde baan.

Zelfde loon voor werknemers uit ander EU-land
Nieuwsbericht VCP, 1 maart 2018.
Het Europese principeakkoord over aanpassing van de zogenoemde detacheringsrichtlijn is een belangrijke stap naar een eerlijkere Europese arbeidsmarkt. Dat zegt de VCP in reactie op de overeenkomst die vertegenwoordigers van de Europese lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben bereikt. Betere regels om uitbuiting en verdringing op de werkplek tegen te gaan zijn hard nodig, vindt de VCP.

Plan van aanpak voor pilots met mbo-certificaten
Nieuwsbericht Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven, 28 februari 2018.
23 februari stuurde SBB aan de minister van OCW een plan van aanpak voor pilots met mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van kwalificaties. Mbo-certificaten kunnen een belangrijke rol spelen bij het leven lang ontwikkelen van werkenden en werkzoekenden.

 
Columns en Webartikelen

Hoge arbeidsmobiliteit onder Nederlanders
Webartikel Flexmarkt, 19 maart 2018.
De arbeidsmobiliteit onder Nederlanders is hoog. Ze wisselen relatief vaak van baan of functie. Wel zijn er grote verschillen naar leeftijd en opleidingsniveau. Dat blijkt uit de studie Arbeidsmobiliteit in Nederland, waarin arbeidssocioloog Fabian Dekkers de cijfers over arbeidsmobiliteit op een rij zet.

Nederland loopt achter met diversiteit op de arbeidsmarkt: focus op talent!
Webartikel Jet de Ranitz, BAAZ 19 maart 2018.
De hoeveelheid vrouwen in de top blijft nog steeds achter, blijkt uit de recente Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017. Ook mensen met een andere (migratie)achtergrond krijgen minder kansen op de arbeidsmarkt.

De huidige arbeidsmarkt vraagt maatwerk

Opinie Hans Biesheuvel, Trouw 17 maart 2018.
De consument eist flexibiliteit van ondernemers. Ons sociaal stelsel en arbeidsrecht zijn daarom hoognodig aan vernieuwing toe, betoogt Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers.

Tweederde baancombineerders blij met combinatie van banen en taken
Webartikel PWnet, 16 maart 2018.
De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de verkenning ‘De vele kanten van banen combineren’ gepubliceerd. De SER heeft in de verkenning naar alle vormen gekeken waarbij banen tegelijkertijd worden gecombineerd: meerdere banen in loondienst, als zelfstandige of in de combinatie van loondienst-zelfstandige. In Nederland zijn er ongeveer 600.000 baancombineerders.

Scholingsbeleid moet op de schop
Webartikel Ton WIlthagen, Sociale Vraagstukken 16 maart 2018.
Nederland investeert te weinig in scholing. Het is daarom zaak om het aanbod en de toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren. Scholingsbeleid zou er met name op gericht moeten zijn om, in samenwerking met de sectoren, het onderwijsaanbod in de regio te versterken.

Ook levenslang zelfde beroep is niet vanzelfsprekend
Webartikel PWnet, 14 maart 2018.
Niet alleen de baan voor het leven bestaat niet meer. Ook het beroep voor het leven is geen vanzelfsprekendheid. Steeds meer mensen kiezen voor een wisseling van beroep.

Hoe lang nog voordat we weer aan de gesubsidieerde banen gaan?
Webartikel Guido van Eijck en Saskia Naafs, Vers Beton 14 maart 2018.
Hoe er ondanks het strenge Rotterdamse beleid nog steeds (bijna) evenveel mensen in de bijstand zitten.

Je leven lang leren is het devies, maar waar hebben werknemers recht op?
Webartikel NOS, 5 maart 2018.
Laagopgeleiden laten zich minder bijscholen dan hoogopgeleiden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Terwijl het juist voor hen van belang is. Hoe komt dat en wat is er eigenlijk mogelijk voor werknemers?

Iedereen flexwerker? Deze 3 ondernemers geven juist een vast contract
Webartikel Forum, 5 maart 2018.
Veel ondernemers hebben liever personeel met een vast contract dan een flexwerker. Serieus? Sterker nog: ‘een sollicitant die aangeeft na een paar jaar weer te willen verkassen, kan een baan bij ons wel vergeten. Drie ondernemers over vast versus flex.

Tijd voor elkaar werkt beter
Column Maurice Limmen, 1 maart 2018.
Onlangs ontvouwde minister Koolmees zijn plannen voor meer ouderschapsverlof. In plaats van de schamele 2 dagen die vaders momenteel krijgen, word het ouderschapsverlof uitgebreid naar 5 dagen betaald verlof. Daarbij wordt het mogelijk een maximum verlof op de nemen van 6 weken, tegen 70 % van het loon. Een stap in de goede richting. 

Zijn doorwerkende ouderen de panacee voor arbeidsmarkttekorten?
Blog Harry van Dalen, Kène Henkens, Jaap Oude Mulders, MeJudice 28 februari 2018
Langer doorwerken is het parool in regeringskringen. De pensioenleeftijden in de toekomst zullen veel hoger liggen dan we gewend zijn. Maar in hoeverre maken werkgevers gebruik van werknemers die doorwerken na hun (vervroegd) pensioen?

 
Parlementaire Informatie

Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over “schijnconstructies en het ontduiken van de CAO bij sociale werkvoorzieningen”, 14 maart 2018.

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer het evaluatierapport Flexibel bevallingsverlof, 13 maart 2018.

Minister De Jonge (VWS), minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeren de Tweede Kamer over het actieprogramma Werken in de Zorg, 13 maart 2018.

Brief van minister Koolmees (SZW) en minister Van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer over het onderwerp Leven lang ontwikkelen, 12 maart 2018.

Antwoorden van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Van Brenk (50Plus) over “langdurige werkloosheid werklozen van 55-67 jaar", 9 maart 2018.

 
Boeken

CPB; Planbureau voor de Leefomgeving; [et al.], De werkgelegenheidseffecten van fiscale vergroening
Den Haag : CPB, 2018. 38 p.
PBL-publicatienummer: 3010; CPB Achtergronddocument, nr. 2018-06
Fiscale vergroening is een verschuiving van de belastingdruk naar milieuvervuilende grondslagen. Van fiscale vergroening wordt vaak meer verwacht dan alleen minder milieuvervuiling; groene belastingen zouden ook zorgen voor meer banen. Deze gezamenlijke studie van CPB en PBL gaat in op de vraag in hoeverre fiscale vergroening effect heeft op de werkgelegenheid. .

Planbureau voor de Leefomgeving; [et al.], Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt : een quickscan
Den Haag : PBL, 2018. 55 p.
PBL-publicatienummer: 3006
Op verzoek van de ministeries van EZK en SZW en de SER heeft het PBL een quickscan uitgevoerd naar de regionale en sectorale gevolgen van de energietransitie voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Door de huidige arbeidsmarktsituatie te confronteren met wat het kabinetsdoel vraagt aan investeringen en veranderingen in energieproductie en -gebruik in het jaar 2030, brengt de studie de discrepantie tussen de huidige en de gewenste toekomstige situatie in beeld.

ETUI; ETUC, Benchmarking working Europe 2018
Brussel : ETUI, 2018. 94 p.
Benchmarking Working Europe van dit jaar richt zich op de vraag of de Europese Unie echt op weg is naar convergentie. Met behulp van indicatoren wordt aangetoond wat het huidige EU-beleid heeft bereikt of niet heeft bereikt. Het rapport toont aan dat ondanks de hernieuwde economische groei in Europa, de opbrengsten van deze groei ongelijk worden verdeeld. In veel Europese landen blijft het loon achter bij de groei van de economie en zijn werknemers slechter af dan voor de crisis. 

NBBU; [et al.], Inkomen en werk in de 21ste eeuw
Amersfoort : NBBU, 2018. 13 p.
Leg de focus op inkomenszekerheid, want dat wordt deze eeuw de belangrijkste vorm van zekerheid. Dat stellen Victor Broers en Leo Witvliet hun onlangs gepubliceerde white paper Werk & Inkomen in de 21ste eeuw. In samenwerking met de NBBU zoeken ze een antwoord op de vraag hoe we dit samen voor zoveel mogelijk mensen in de samenleving kunnen creëren.

Europese Cie; [et al.], 2017 annual report on intra-EU labour mobility : final report january 2018
Luxemburg : EU, 2018. 250 p.
In 2016 woonden ongeveer 11,8 miljoen EU-burgers van de werkende beroepsbevolking in een ander EU-land dan hun eigen land. Dit rapport geeft een overzicht van mobiliteit en de kenmerken ervan binnen de EU en de EVA-landen. Daarnaast richt het verslag zich dit jaar op de genderdimensie van mobiliteit, taal en andere belemmeringen voor grensoverschrijdende mobiliteit in naburige regio's, en op de mobiliteit van gezondheidswerkers.

ILO, World employment social outlook : trends for women 2018 : global snapshot
Geneve : ILO, 2018. 13 p.
De afgelopen 20 jaar is er enige vooruitgang voor vrouwen op de arbeidsmarkt en in de gendergelijkheid in de samenleving. Meer vrouwen dan ooit tevoren zijn opgeleid en nemen deel aan de arbeidsmarkt. Deze "momentopname" bekijkt de vooruitgang (of het gebrek daaraan) die het afgelopen decennium is gemaakt en beoordeelt de arbeidsmarktperspectieven van vrouwen door de verschillen tussen mannen en vrouwen te onderzoeken aan de hand van een selectie van IAO-statistische indicatoren, namelijk arbeidsparticipatie, werkloosheid, informele werkgelegenheid en werkende armen.

De Burcht; Freese, C.; Dekker, R., Samen werken met robots
Amsterdam : De Burcht, 2018. 73 p.
Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, publicatie nr. 16
Rapport over nieuwe technologieën en robotisering waarbij de rol van de werknemer centraal staat. In het rapport wordt nagegaan zowel hoe werkenden de nieuwe technologieën ervaren als hoe zij zelf meer greep kunnen krijgen op de technologische ontwikkeling en de gevolgen voor hun werk. Door de werkende centraal te stellen ontstaat er ook meer perspectief voor een (pro)actieve rol van de vakbeweging. het rapport bevat een pleidooi om werknemers en hun vertegenwoordigers in een vroeg stadium te betrekken bij besluitvorming over technologie.

De Burcht; Regioplan; Dekker, F., Arbeidsmobiliteit in Nederland : probleem of oplossing?
Amsterdam : De Burcht, 2018. 70 p.
Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, publicatie nr. 17
Hoe mobiel zijn Nederlandse werknemers eigenlijk? Zijn er verschillen zichtbaar tussen sectoren? En hoe zijn deze verschillen te interpreteren? Welke instrumenten worden ingezet om het maken van transities op de arbeidsmarkt, daar waar nodig, te ondersteunen? Na deze korte bespreking van bestaande inzichten rond arbeidsmobiliteit in Nederland richt dit onderzoek zich op zowel aard en omvang van als sectorale verschillen en overeenkomsten in arbeidsmobiliteit. Tot slot komt de specifieke rol van de vakbeweging aan bod.

Commissie Monitoring Streefcijfer Wet bestuur en toezicht; [et al.], Een beetje beter, maar nog lang niet voldoende : bedrijvenmonitor topvrouwen 2017
Zeist : VanDoorneHuiskes en partners, 2017. 123 p.
Verschillende landen in Europa hebben gekozen voor een vrouwenquotum. Nederland heeft gekozen voor een wettelijk streefcijfer om een betere balans tussen mannen en vrouwen in bestuurlijke en toezichthoudende functies te realiseren. De Bedrijvenmonitor monitort sinds 2012 de effecten van het wettelijk streefcijfer in de praktijk door een jaarlijkse meting van de voortgang van grote vennootschappen t.a.v. het streefcijfer van 30% m/v in de raad van bestuur (rvb) en raad van commissarissen (rvc) van grote vennootschappen. Doel van het onderzoek is inzicht te geven in de voortgang van het aandeel vrouwen in de rvb en rvc van grote vennootschappen waarvoor het wettelijk streefcijfer geldt, evenals van grote organisaties in de publieke sector. Uit de monitor blijkt dat bedrijven er niet in slagen om het streefcijfer van 30% m/v in de top op eigen kracht te realiseren. Het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen neemt daarvoor te weinig toe. Het wettelijk streefcijfer wordt voortgezet tot 1 januari 2020.
Incl. Factsheet met de belangrijkste resultaten uit de bedrijvenmonitor topvrouwen 2017

Panteia; La Red, Doorstroming vrouwen naar de subtop: it takes two to tango
Zoetermeer : Panteia, 2017. 54 p.
Onderzoek in opdracht van OCW naar de doorstroming van vrouwen naar de subtop. het onderzoek geeft inzicht in: 1. de mate waarin organisaties (succesvol) beleid hebben ontwikkeld om meer vrouwen aan te trekken in de subtop; 2. de ervaringen van vrouwen zélf die een functie in een RvB ambiëren of hebben weten te realiseren; 3. mogelijkheden om de effectiviteit van het beleid van organisaties en de Wet bestuur en toezicht (Wbt) te verbeteren.

UWV, UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2017 : aan het werk zijn, komen en blijven van mensen met een arbeidsbeperking
Amsterdam : UWV, 2018. 60 p.
De UWV monitor beschrijft de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking in de periode 2008 - 2016. De monitor laat zien dat de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking stijgt. Dit geldt voor alle groepen die de monitor volgt: Wajongers, mensen met een WGA-uitkering en WIA 35-minners. Door de gunstige ontwikkeling van de economie is het voor werkgevers mogelijk weer gemakkelijker om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en/of te houden.

CPB; Adema, Y.; [et al.], Voorspellen van de werkloosheid. Kan het beter?
Den Haag : CPB, 2018. 37 p.
CPB Achtergronddocument, 8 maart 2018
Dit document beschrijft verschillende routes om de CPB-kortetermijnramingen van de werkloosheid te ondersteunen. Op basis van recente wetenschappelijke literatuur is onderzocht of de werkloosheid nauwkeuriger geraamd kan worden met tijdreeksmodellen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van voorspellingen in de buurt van omslagpunten.

Inst. of Economic and Social Research; Hans Böckler Stiftung; [et al.], WSI minimum wage report 2018 : price inflation suppresses real minimum wage growth
Düsseldorf : WSI, 2018. 10 p.
WSI Report, nr. 39
Dit WSI-rapport beoogt een bijdrage te leveren aan het huidige debat over het minimumloon door een uitgebreide analyse van de huidige minimumloonontwikkelingen in Europa en daarbuiten. Het rapport geeft de stand van zaken per 1 januari 2018 en de huidige ontwikkelingen.

 
Tijdschriftartikelen

Heeft u interesse in een tijdschriftartikel? Vraag een kopie aan bij de bibliotheek van de SER, bidoc@ser.nl

Janssen, I. S. H., Het voorstel ter herziening van de Detacheringsrichtlijn : een tussenstand
In: TRA, 10 (2018) 3 (feb), p. 9-16
Op Europees niveau verschenen de laatste jaren initiatieven die een (gedeeltelijke) oplossing moesten bieden voor de negatieve gevolgen van grensoverschrijdende detachering. De laatste ontwikkeling is het voorstel om de Detacheringsrichtlijn (Richtlijn 96/71/EG) te herzien. Inmiddels is een trialoog tussen de Europese Cie, het Europees Parlement en de Europese Raad van start gegaan en komt de totstandkoming van een nieuwe Detacheringsrichtlijn steeds dichterbij. Dit artikel bespreekt in hoeverre het voorstel (het sluitstuk van) een fundamentele aanpak van de negatieve gevolgen van grensoverschrijdende detachering biedt. Er wordt aandacht besteed aan de wijzigingen die zijn voorgesteld door het Europees Parlement en de Europese Raad. Daarnaast werpt de auteur een blik op andere onbenutte mogelijkheden in de context van het primaire Unierecht en het internationaal privaatrecht. 
 
Vervelde, A. M., Koudwatervrees overwinnen : interview Nicolette van Gestel
In: NL werkt, (2018) (lente), p. 16-17
Werkgevers die zich open stellen en het gesprek aan durven gaan, krijgen vaker het personeel waar ze naar zoeken. Bovendien hebben zij vaak oprecht plezier in het vervullen van de banenafspraak. Dit is de conclusie van hoogleraar Nicolette van Gestel. Zij begeleidt een nieuwe aanpak in het zoeken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Kind, O. van der, Verdringing van betaalde arbeid door vrijwilligerswerk?
In: TAP, 11 (2018) 1 (feb), p. 4-10
In dit artikel wordt ingegaan op het risico van verdringing van betaald werk door vrijwilligerswerk. Het onderwerp wordt behandeld mede aan de hand van enkele rechterlijke uitspraken. Ook komt het initiatiefwetsvoorstel tot invoering van een verdringingstoets aan de orde. 
 
Damen, B., Hard werken in de polder?
In: PW, (2018) 3, p. 22-23
De Nederlandse werknemer werkt ten opzichte van die in andere Europese landen veel minder uren. Bestaat de hardwerkende Nederlander wel? In dit artikel wordt deze vraag beantwoord. Het blijkt dat de Nederlandse werknemer in vergelijking met werknemers in de EU relatief veel in deeltijd werkt en ook onze fulltimers hebben een vergelijkenderwijs korte werkweek. De vraag is natuurlijk of dat erg is. De productiviteit blijkt ook hoger te liggen in vergelijking met andere Europese landen. Dankzij training en scholing, wendbaar ingerichte organisaties en veel investeringen, produceren Nederlanders per uur 12,5 procent méér clan het gemiddelde in het Eurogebied. Vrouwen onder de 45 jaar zijn hoger opgeleid zijn dan mannen. De positie van deze vrouwen op de arbeidsmarkt is echter minder gunstig dan die van mannen. Dat wordt verklaard door de omstandigheid dat vrouwen minder vaak werken dan mannen en doordat ze veel vaker in deeltijd werken. 
 
Beukhof, M., Perikelen bij einde dienstverband wegens leeftijd
In: Tijdschrift voor Ontslagrecht, (2018) 1, p. 16-23
Hoewel de wetgever het makkelijker heeft proberen te maken, brengt opzegging in verband met de leeftijd de nodige problemen mee. Voordat deze problemen worden besproken wordt er eerst ingegaan op het verschil tussen een ontslagbeding en opzegging in verband met de leeftijd van de werknemer, alsmede de mogelijke van toepassing zijnde leeftijden. Daarna wordt ingegaan op de uitleg van een pensioen-/leeftijdsontslagbeding als niet duidelijk is op welk moment partijen een einde van rechtswege hebben beoogd. Aandacht wordt besteed aan mogelijke discriminatoire aspecten. Vervolgens komen de knelpunten van de opzegmogelijkheid van artikel 7:669 lid 4 BW (al dan niet in combinatie met een ontslagbeding in de (collectieve)arbeidsovereenkomst) aan bod. Verder bespreekt de auteur de door de werkgever in acht te nemen herplaatsingsverplichtingen bij de AOW- en pensioengerechtigde werknemer en de verplichting tot herplaatsing van een andere werknemer op de functie van een AOW’er. Ten slotte wordt ingegaan op de vraag of het uitsluiten van AOW- en pensioengerechtigden van het recht op een transitievergoeding kwalificeert als leeftijdsdiscriminatie. 
 
Lodder, G. G., Dwalen door een woud van regels : de uitgebuite arbeidsmigrant en zijn mensenrechten
In: NJB, 93 (2018) 10 (9 mrt), p. 668-676
In dit artikel wordt onderzocht hoe een mensenrechtelijke benadering van arbeidsuitbuiting kan bijdragen aan een verbetering van de positie van uitgebuite arbeidsmigranten. Het perspectief van de individuele arbeidsmigrant wordt ingenomen om te bekijken welke mensenrechtelijke normen op zijn situatie van toepassing zijn, welke verplichtingen hieruit volgen voor de Staat en of de combinatie van de normen en verplichtingen ook een voldoende coherent stelsel vormt voor een mensenrechtelijke benadering die het slachtoffer centraal stelt, in het algemeen en in Nederland in het bijzonder. 
 
Strockmeijer, A.; Beer, P. de; Dagevos, J., Blijven of terugkeren? : wat werkpatronen vn Oost-Europese arbeidsmigranten ons kunnen leren over de aard van de hedendaagse migratie
In: Mens en Maatschappij, 93 (2018) 1, p. 5-29
De komst van grote aantallen Oost-Europese arbeidsmigranten heeft in onderzoek en beleid de discussie aangewakkerd over de aard van de migratie. Lange tijd is het heersende beeld geweest - of moeten we misschien zeggen: de hoop, dat het bij arbeidsmigranten uit Oost-Europa in Nederland vooral om circulaire migratie zou gaan. Arbeidsmigranten gaan terug naar het land van herkomst wanneer het werk klaar is en komen terug wanneer ze nodig zijn. Met de uitbreiding van de EU in 2004 en 2007 zijn migratiestromen op gang gekomen die meer divers en veranderlijker zijn dan 'oude' migratiestromen . Bij dit arbeidsmarktonderzoek beschikten de auteurs over een grootschalige dataset van alle werknemers in Nederland. Door arbeidsmigranten over een periode van vijf jaren te volgen, konden ze ook veranderingen in de tijd in kaart brengen. In dit artikel onderzoeken de auteurs werkpatronen die zich laten vertalen naar migratiepatronen. Aldus trachten ze in dit onderzoek een antwoord te geven op de vraag: In hoeverre wijzen de werkpatronen van arbeidsmigranten uit Oost-Europa op het voorkomen van patronen van tijdelijke, circulaire en vestigingsmigratie?