Sociaal-economische raad
 

11 februari 2019

 

Bijzonder jaar voor Energieakkoord
Het Energieakkoord heeft een bijzonder jaar achter de rug. Vijf jaar na de ondertekening gaat het akkoord een nieuwe fase in. Naar verwachting wordt het in 2019 een integraal onderdeel van het Klimaatakkoord. Het afgelopen jaar kenmerkte zich dan ook door intensief overleg voor deze nieuwe fase waarin energiebeleid opgaat in klimaatbeleid. De uitvoering van het akkoord stond echter niet stil.

Lees meer in de voortgangsrapportage
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Voor de fijnproever: Nieuwe database Energieakkoord
Het Energieakkoord bestaat al vijf jaar. In die tijd zijn de afspraken op papier omgezet in daadwerkelijke acties. Die voortgang is nu gedetailleerd terug te lezen. Op de site van het Energieakkoord staat een vernieuwde database. Daar kunt u per domein de diepte in om zicht te krijgen op de status van de diverse afspraken.

Ga naar de database Energieakkoord
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Warmtepompen net zo belangrijk als wind op zee
Warmtepompen droegen in januari bijna net zoveel bij aan de productie van hernieuwbare energie als windmolens op zee. Beiden waren goed voor ongeveer 1,3 petajoule. De productie van windstroom was matig, zonnestroom groeide, net als energie uit warmtepompen, de bijstook van biomassa en pelletkachels. De totale maandproductie kwam 1 petajoule hoger uit op 16,5.
Foto: ©Shutterstock

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Nieuws van de partners van het Energieakkoord
 
 

PBL en CPB presenteren analyse ontwerp-Klimaatakkoord op 13 maart 2019
Het PBL en het CPB reageren hiermee op het verzoek van minister Wiebes en de heer Nijpels van 21 december 2018 om het ontwerp-Klimaatakkoord door te rekenen.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Mbo, bedrijfsleven en overheid werken samen aan opleidingsaanbod energietransitie
Op 30 januari ondertekenden dertien organisaties uit het mbo, het bedrijfsleven en de overheid het convenant mbo-aanbod Klimaattechniek. De organisaties willen komen tot een mbo-opleidingsaanbod dat in beroepscompetentieprofielen meebeweegt met de veranderingen in de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie.
Foto: ©Suzanne van de Kerk


Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Indeling regio’s voor regionale energiestrategieën bekend
Om te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de veranderingen die het Klimaatakkoord met zich meebrengt, is Nederland ingedeeld in 30 regio’s. In die regio's werken lokale overheden aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES). Omdat elke regio anders is en mensen niet overal dezelfde wensen hebben, is elke RES maatwerk voor de eigen regio. De indeling van de regio’s is nu bekend.
Foto: ©IPO 

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Veelgestelde vragen
Op de website Klimaatakkoord.nl vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over het Klimaatakkoord in de rubriek ‘Veelgestelde vragen'. Hier wordt onder andere ingegaan op de totstandkoming van het Klimaatakkoord, de kosten en baten, burgerparticipatie, arbeidsmarkt en scholing, electriciteit waterstof en de klimaattafels.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Andere nieuwsbrieven van de SER
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de activiteiten van de Sociaal-Economische Raad (SER)? Meld u aan voor onze nieuws- en themabrieven.