donderdag 22 februari 2018
Doelen Energieakkoord binnen bereik, tijdspad is kritisch

Alle doelen van het Energieakkoord zijn weer binnen bereik. Daarvoor is een pakket aanvullende maatregelen afgesproken om extra energie te besparen en de productie van duurzame energie te versnellen. De maatregelen staan in de Uitvoeringsagenda van de Borgingscommissie van het Energieakkoord. Foto Branko de Lang

Lees meer
 
Bedrijven moeten meer doen met energiebesparing

Bedrijven moeten meer werk maken van energiebesparing. Zij krijgen nu een informatieplicht waarmee zij moeten laten zien welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Bedrijven die dit nalaten krijgen sneller dan voorheen een inspecteur op bezoek. Dit is een van de belangrijke maatregelen uit het aanvullend pakket voor het Energieakkoord.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Meer tempo bij hernieuwbare energie

Het tempo gaat omhoog om nieuwe capaciteit voor hernieuwbare energie te realiseren. Vooral bij Wind op land is de noodzaak groot. Ook extra capaciteit op rijksgronden en bij waterschappen wordt ingezet. En een aantal pilots met aardwarmte gaat aan de groei bijdragen. Dit zijn maatregelen uit het aanvullend pakket voor het Energieakkoord.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Arbeidsmarkt dreigt probleem te worden bij energietransitie

Het tekort aan vakmensen kan een probleem worden voor de energietransitie. Dit constateert Ed Nijpels, de voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord. Met extra maatregelen zal het aantal banen groeien. Het wordt echter steeds moeilijker de juiste mensen voor die banen te vinden.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Veel meer windenergie met dezelfde molens
Januari stond bij Energieopwek.nl in het teken van veel wind en weinig zon. Windmolens op zee en land zorgden voor 4,9 PJ aan windstroom tegen 2,8 vorig jaar januari. Een forse toename, vooral te danken aan harde wind, want vergeleken met 2017 bleef het aantal molens vrijwel hetzelfde.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Nieuws van de partners van het Energieakkoord