Sociaal-economische raad
 
24 september 2018
 

PBL presenteert vrijdag 28 september analyse hoofdlijnen
Op vrijdag 28 september presenteert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) haar analyse van de hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord. Ook presenteert het Centraal Plan Bureau (CPB) presenteert haar bevindingen. De analyse is een belangrijke volgende stap om tot een definitief akkoord te komen. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, neemt de stukken in ontvangst. De persbijeenkomst begint om 11.15 uur en is via een livestream te volgen.

Meer informatie hierover bij het PBL
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Klimaatakkoord lokaal in gesprek
Het Klimaatakkoord gaat weer bijeenkomsten in het land organiseren. In oktober gaat voorzitter Ed Nijpels in Utrecht, Friesland en Zeeland in gesprek met burgers, bestuurders en gekozen politici. Daarbij gaat het om een combinatie van informeren en luisteren naar lokale wensen, ideeën, vragen en zorgen. De bijeenkomsten vinden plaats op verzoek van lokale organisaties.
Foto: ©RVO / Hans Roggen

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

"Geen blijvende schade, geen gouden bergen"
“De vrees dat het klimaatbeleid de Nederlandse industrie blijvende schade berokkent lijkt ongegrond. Aan de andere kant mag je ook geen gouden bergen verwachten.” Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) op basis van een literatuuronderzoek naar het effect van milieumaatregelen op de productiviteit. De bevindingen publiceerde het CPB tijdens Prinsjesdag in de Macro Economische Verkenningen (MEV).
Foto: © IenW

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Jongeren willen meer CO2 besparen
Er zal meer CO2 bespaard moeten worden om de doelstelling van 49 procent reductie te halen. Het effect van het tekort aan vakmensen moet ook worden doorgerekend. De regionale energiestrategieën vragen betere coördinatie en communicatie. Dit zijn een paar belangrijke aanbevelingen van de jongeren van de Klimaat en Energiekoepel (KEK) als commentaar op de hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord. De SER vroeg de jongeren om dit advies.
Foto: KEK


Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Klimaattafels betrekken startups
Om de klimaatdoelen te halen zijn radicale innovaties nodig. Nederlandse startups zijn hier volop mee aan de slag. Er moet nog wel het en ander gebeuren om dit potentieel tot wasdom te laten komen. Dat stelde Prins Constantijn van Oranje, de speciale gezant van de Startup Delta.
Foto: EZK


Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Nieuwe antwoorden op veelgestelde vragen
Nieuwe vragen, reacties en plannen blijven binnenkomen op de Klimaatakkoord website. Vragen die veel worden gesteld krijgen een antwoord in onze rubriek ‘Veelgestelde vragen’. De laatste weken zijn er veel vragen over de warmtevoorziening in woningen en over de voorgenomen wijzigingen in de energiebelasting binnen gekomen. Wilt u weten wat de de consequenties zijn? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
 

Energieopwerk.nl geeft completer beeld
Energieopwek.nl geeft vanaf nu een completer beeld van de productie van duurzame energie in Nederland. De site laat nu meerdere bronnen zien die hieraan een bijdrage leveren. Energieopwek.nl is een site van het Energieakkoord. Het is een samenwerking tussen de Borgingscommisie van het Energieakkoord, Gasunie, Netbeheer Nederland, Tennet, en EnTranCe.
Foto: Energieopwek


Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Nieuws van de partners van het Energieakkoord
 
Andere nieuwsbrieven van de SER