Sociaal-economische raad
 
30 oktober 2018
 

Drukke klimaatwoensdag in Tweede Kamer
Op woensdag 31 oktober aanstaande bespreekt het parlement het Klimaatbeleid. In de ochtend is er een hoorzitting over de kosten en baten van de Klimaatwet. ’s avonds debatteert de Kamer met minister Wiebes over het kabinetsstandpunt over de voorstellen voor hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord.
Foto: Tweede Kamer

Meer informatie hierover bij de Tweede Kamer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

29 werkgroepen werken Klimaatakkoord uit
De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord zijn een tweede fase ingegaan. De 29 werkgroepen moeten ervoor zorgen dat er in december concrete afspraken liggen voor een akkoord. Lees meer over de opzet van het proces dit najaar.
Foto: Klimaatakkoord

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Innovatie is nieuwe taakgroep
Het Klimaatberaad heeft op verzoek van de minister een 'Taakgroep Innovatie' ingesteld. Dit is de derde taakgroep die betrekking heeft op alle sectoren, naast de bestaande taakgroepen ‘Arbeidsmarkt en scholing’ en ‘Financiering’. In opdracht van het Klimaatberaad zal de Innovatietafel nieuwe technieken en maatregelen in de verschillende sectoren inventariseren, en welk fundamenteel en toegepast onderzoek, pilots, tot en met grootschalige toepassing van innovaties, daarvoor nog nodig zijn.
Foto: Branko de Lang

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Kabinetsstandpunt per onderdeel
In een bijlage van dertig pagina’s gaf het kabinet een gedetailleerde reactie op het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Hier vindt u de reactie uitgesplitst naar de overkoepelende thema’s als ‘Arbeidsmarkt en scholing’ en een reactie per tafel.
Foto: SER


Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Artistieke Klimaattop wil Klimaattafel van Reflectie en Verbeelding
“Artistieke reflectie en verbeelding; dat is wat de klimaatonderhandelingen nodig hebben om tot een goed akkoord te komen. Geef kunstenaars een plek aan tafel.” Dit was de oproep van de kunstenaars van de Artistieke Klimaattop tijdens de debatavond in Leeuwarden over het Klimaatakkoord. “U kunt ons beschouwen als de missende Klimaattafel: die van Communicatie, Reflectie en Verbeelding.”
Beeld: ©Iepen Up

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 

Veelgestelde vragen
Nieuwe vragen, reacties en plannen blijven binnenkomen op de Klimaatakkoord website. Vragen die veel worden gesteld krijgen een antwoord in onze rubriek ‘Veelgestelde vragen'. Afgelopen week hebben we een paar antwoorden geformuleerd over de wetenschappelijke basis van het Nederlandse klimaatbeleid, en daarmee ook van het Klimaatakkoord:

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
 

Adviesraden aanvullend bij Energietransitie
Energietransitie behoort tot de thema’s die zich goed lenen voor een gemeenschappelijke oriëntatie en oefening in samenwerking. De betrokken adviesorganen de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI), de Raad voor het openbaar bestuur (ROB), het College voor de rechten van de mens en de Sociaal Economische Raad (SER) vullen elkaar goed aan op het gebied van de energietransitie. Dit werd duidelijk na een inventarisatie op initiatief van de SER.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Nieuws van de partners van het Energieakkoord
 
Andere nieuwsbrieven van de SER