08 juni 2017  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW
Pers- en Nieuwsberichten Parlementaire Informatie Boeken
Columns / Webartikelen Europese Informatie Tijdschriftartikelen
Toespraken en Presentaties
Pers- en Nieuwsberichten
   

ANBO: Kijk genuanceerd naar rekenrente
Nieuwsbericht ANBO, 07-06-2017
De politiek moet genuanceerder kijken naar de rente die de pensioenfondsen moeten hanteren. Die oproep doet ANBO samen met andere ouderenorganisaties in een brief aan de commissie Sociale Zaken van de Tweede Kamer.

Aanhoudend lage rente risico voor Nederlandse financiële sector

Nieuwsbericht DNB 06-06-2017
Een aanhoudend lage rente vormt één van de belangrijkste risico’s voor de Nederlandse financiële sector. Dit blijkt uit het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) Voorjaar 2017.

Verenigingen van gepensioneerden: hervorming pensioen niet nodig
Nieuwsbericht, 04-06-2017
Vier verenigingen van gepensioneerden in de bouw maken zich grote zorgen over het afschaffen van de zogenaamde "doorsneepremiesystematiek" en de invoering van persoonlijke pensioenpotjes met een collectieve risicodeling. Ze schrijven dit in een brief, gericht aan werkgevers, vakbeweging en leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer.

Inkoop netto pensioenregelingen

Nieuwsbericht Stichting van de Arbeid, 02-06-2017
De Stichting van de Arbeid doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om staatssecretaris Klijnsma op te roepen de onevenwichtigheid uit de netto pensioenregeling weg te nemen.

Verplicht pensioen zzp-schilders is onwettig

Nieuwsbericht Zelfstandigen Bouw, 02-06-2017
Zelfstandigen Bouw daagt schilderspensioenfonds BPF voor de rechter. Zij eist dat BPF zzp-schilders ontslaat van de verplichting deel te nemen aan het fonds en premie te betalen.

‘Pensioenfondsen moeten actievere rol spelen bij overnames bedrijven’               
Nieuwsbericht VNO-NCW, 01-06-2017
‘Pensioenfondsen moeten een veel actievere rol kunnen spelen om als (kern)aandeelhouders in vijandige situaties de langetermijndoelen van Nederlandse bedrijven te bewaken.’ Dat schrijft VNO-NCW in een position paper aan de Tweede Kamer voorafgaand aan de hoorzitting in de Tweede Kamer over vijandige overnames.

Dekkingsgraad pensioenfondsen in mei onveranderd
Nieuwsbericht Aon Hewitt, 01-06-2017
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei stabiel gebleven op 105%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg 1 procentpunt, van 100% naar 101%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewit.

AOW blijft ook voor kostendelers op peil

Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 01-06-2017
Een alleenstaande AOW’er die met zijn kind een huis deelt, houdt ook in de toekomst recht op een hoge AOW-uitkering. De zogenoemde kostendelersnorm in de AOW wordt niet ingevoerd.

Global Pension Timebomb: Funding Gap Set to Dwarf World GDP

Nieuwsbericht World Economic Forum, 26-05-2017
The world’s six largest pension saving systems – the US, UK, Japan, Netherlands, Canada and Australia – are expected to reach a $224 trillion gap by 2050, a new study by the World Economic Forum shows.

Nieuwe pensioenregeling: wat nodig is voor een succesvolle start
Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 23-05-2017
De Pensioenfederatie heeft een document opgesteld waarin zij uiteen zet wat nodig is voor een succesvolle start van een nieuwe pensioenregeling. Hiermee wil zij het debat over de piketpalen voor de toekomst van het pensioenstelsel bevorderen.

Weerbaarheid banken na crisis vergroot, situatie pensioenfondsen nog steeds kwetsbaar

Persbericht DNB, 19-05-2017
De weerbaarheid van het Nederlandse bankwezen heeft in de afgelopen jaren een duidelijke verbetering te zien gegeven. Tegelijkertijd bevinden de Nederlandse pensioenfondsen zich nog steeds in een kwetsbare positie. 

FNV presenteert 11-puntenplan voor een flexibele AOW
Nieuwsbericht FNV, 18-05-2017
Het plan wordt samen met tienduizenden handtekening overhandigd aan Tweede Kamerleden op het Plein in Den Haag.

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd neemt toe
Nieuwsbericht TNO, 18-05-2017
Na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd werken steeds meer mensen door als werknemer of zelfstandige.
Onderzoek: Doorwerken na de aow-gerechtigde leeftijd : van impact en drijfveren naar implicaties voor beleid

Dingen samen blijven doen, dat is solidariteit
Nieuwsbericht PMT, 18-05-2017
Jaarverslag 2016

Aantal 100-plussers verdubbeld in 20 jaar
Nieuwsbericht CBS, 17-05-2017
Op 1 januari 2017 woonden in Nederland 2 225 honderdplussers, 124 meer dan een jaar geleden en ruim tweemaal zoveel als twintig jaar geleden. Het CBS verwacht in de meest recente bevolkingsprognose dat er in 2031 meer dan 4 duizend eeuwelingen zijn.

Dekkingsgraden april 2017
Nieuwsbericht PME, 16-05-2017
PME heeft eind april 2017 een beleidsdekkingsgraad van 94,5%, de actuele dekkingsgraad was 99,3%.

Dekkingsgraad gestegen, nog geen waardeoverdracht
Nieuwsbericht ABP, 15-05-2017
De financiële situatie van ABP is verder verbeterd in april. Waardeoverdracht is nog niet mogelijk.

Oplossing voor mensen met klein pensioen

Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 12-05-2017
In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ondernemers: pensioen komt wel goed als ik bedrijf verkoop!
Persbericht DMS, 11-05-2017
Vier op de tien ondernemers en directeuren liggen weleens wakker van hoe het pensioen voor henzelf of hun werknemers is geregeld. Ze geven toe dat ze eigenlijk te weinig met het eigen pensioen bezig zijn en vertrouwen er grotendeels op dat het later alsnog goed komt als ze hun bedrijf verkopen. Onder 45-plussers is dit aandeel nog groter. Dit blijkt uit een recent onderzoek onder zakelijke beslissers en ondernemers in het MKB en grootbedrijf.    

VCP-pensioenplan: meer mogelijkheden tot maatwerk
Nieuwsbericht VCP, 08-05-2017
Een goed pensioen is alleen haalbaar als werknemers beter en langer inzetbaar zijn. Ze moeten meer speelruimte krijgen tegen de tijd dat ze minder willen gaan werken. Dat staat in een plan dat de Vakcentrale voor Professionals (VCP) wil meegeven aan een nieuw kabinet.

Kosten per deelnemer blijven dalen
Nieuwsbericht ABP, 08-05-2017
Jaarverslag 2016.                            

Jaarverslag 2016 Ombudsman Pensioenen

Nieuwsbericht Ombudsman Pensioenen, 03-05-2017
Ombudsman Piet Keizer heeft het Jaarverslag 2016 officieel overhandigd aan de directeuren van de Pensioenfederatie (Gerard Riemen) en van het Verbond van Verzekeraars (Harold Herbert).

Uitkomsten onderzoek eenmalige vergroting risicoprofiel

Nieuwsbericht DNB, 03-05-2017
Ongeveer een derde van de pensioenfondsen die hun risicoprofiel eenmalig mochten vergroten, hebben dit de afgelopen periode gedaan. DNB heeft bekeken of fondsen hierbij de belangen van de verschillende deelnemers goed hebben afgewogen.

IMF-aanbevelingen voor pensioenfondsen en toezicht
Nieuwsbericht DNB, 03-05-2017
DNB gaat aan de slag met de IMF-aanbevelingen voor het toezicht. Een interview met Paul Hilbers, divisiedirecteur Financiële stabiliteit.

Dekkingsgraad pensioenfondsen verbeterd in april

Nieuwsbericht Aon Hewitt, 02-05-2017
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in april met één procent gestegen, van 104% naar 105%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, bleef stabiel op 100%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

Wat hebben we in 2016 gepresteerd?
Nieuwsbericht PFZW, 01-05-2017
Jaarverslag 2016 online.

NVOG stuurt opnieuw brief aan informateur Schippers
Nieuwsbericht NVOG, 28-04-2017
De ouderenorganisaties ANBO, KNVG, NVOG en NOOM hebben opnieuw een brief gestuurd aan informateur mevrouw Schippers. In de brief geven de organisaties aan het niet verstandig te vinden om de inkomensgrens tot waar de pensioenpremie aftrekbaar is, te verlagen

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen eind maart 2017 op 99,7%
Statistisch Nieuwsbericht DNB, 25-04-2017
De beleidsdekkingsgraad van de pensioenfondsensector is aan het eind van het eerste kwartaal van 2017 uitgekomen op 99,7 procent. In het genoemde kwartaal is deze dekkingsgraad met 2,2 procentpunten toegenomen.

Steeds meer zzp’ers maken zich zorgen om pensioen

Nieuwsbericht ABN AMRO, 25-04-2017
Steeds meer zzp’ers maken zich zorgen over hun pensioenvoorziening. Hoewel een grote meerderheid van de gevestigde zzp’ers overtuigd is van het belang van een goede oude dag heeft slechts 50 procent hun pensioen goed geregeld. Dit blijkt uit de ZZP Succes Index die GfK in opdracht van ABN AMRO heeft uitgevoerd.

Brief aan informateur: 'rustiger aan met AOW-leeftijd'

Nieuwsbericht ANBO, 21-04-2017
ANBO heeft, samen met ouderenorganisaties, een brief over de AOW-leeftijd gestuurd aan informateur Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. ANBO pleit in die brief voor een temporisering van de verhoging van de AOW-leeftijd, die in 2018 op 66 jaar komt.

Dekkingsgraad ABP verder gestegen

Nieuwsbericht ABP, 20-04-2017
‘Net als in het vorige kwartaal stijgt in het eerste kwartaal van dit jaar de actuele dekkingsgraad. Deze bedraagt nu bijna 100%.

Dekkingsgraad stijgt in eerste kwartaal
Nieuwsbericht bpfBouw, 20-04-2017
Eind maart was de beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW 107,8%. Dat is 2,4% hoger dan de beleidsdekkingsgraad aan het einde van 2016.

Herstel dekkingsgraad, maar nog onvoldoende
Nieuwsbericht PME, 20-04-2017
De dekkingsgraad van PME is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen tot 98,9% (eind vierde kwartaal 2016 96,2%). De dekkingsgraad zit in de lift, maar is nog niet voldoende hersteld.

PFZW publiceert cijfers eerste kwartaal 2017
Nieuwsbericht PFZW, 20-04-2017
De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen van 90,1% naar 92,3% en de actuele dekkingsgraad is gestegen van 95,2% naar 97,2%.
Borgblog Voorzichtig herstel

ABP ontwikkelt persoonlijke pensioenpot samen met deelnemers

Nieuwsbericht ABP, 19-04-2017
ABP wil deelnemers makkelijk inzicht geven in hun eigen pensioen. Daarom ontwikkelen we de persoonlijke pensioenpot. Hierin wordt duidelijk welk bedrag deelnemers tot nu toe hebben opgebouwd.

Europa en pensioenen: invulling van de IORP-richtlijn verloopt goed
Nieuwsbericht VCP, 18-04-2017
De nieuwe Europese regels voor pensioenfondsen hebben beperkte gevolgen voor Nederlandse pensioendeelnemers. Zo krijgen ze meer bescherming bij grensoverschrijdende pensioenregelingen omdat hun betrokkenheid wordt versterkt.

AFM-jaarverslag 2016: Scherp toezicht in een veranderend speelveld
Nieuwsbericht AFM, 16-04-2017
In 2016 is de informatie verbeterd van onder meer het risico op korten, de mogelijkheden bij afkoop van pensioen en het beeld dat wordt geschetst in Uniforme Pensioenoverzichten (UPO’s).
Jaarverslag 2016

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

AFM: ‘Zorg dat pensioensparen leuker wordt’
Paul de Kuyper, AMweb, 07-06-2017
Werknemers moeten beter inzicht krijgen in hun pensioenpositie. Bovendien moet gezorgd worden dat mensen voordeel op korte termijn niet langer standaard verkiezen boven een goed pensioen later.

'Doorwerken voor meer pensioen loont niet'
Peet Vogels, AD.nl, 06-06-2017
Wie een volledig pensioen wil, moet - theoretisch gezien - na zijn AOW nog doorwerken. Maar volgens de Pensioenfederatie is dat 'de moeite niet waard'.

'Vooral zware beroepen de pineut bij verhogen pensioenleeftijd'

Peet Vogels, AD.nl, 31-05-2017
De snelle verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar slaat een fors gat in de pensioenen. Dat wordt nog erger, wanneer op 1 januari 2018 de pensioenleeftijd naar 68 jaar gaat. En het zijn vooral mensen met zware beroepen die de rekening betalen.

Werk in uitvoering 2017 – Voorproefje

LCP, 31-05-2017
In dit artikel alvast een voorproefje van het LCP-onderzoek naar de kosten van Nederlandse pensioenfondsen, waarvan de resultaten worden beschreven in het rapport Werk in uitvoering.

Moeten fondsen sturen op de premiedekkingsgraad?
Wichert Hoekert, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2017, 30-05-2017
Ingegaan wordt op de vraag of fondsen er goed aan doen naast de kostendekkendheid nog andere voorwaarden te stellen aan de premiehoogte, en zo ja hoe die voorwaarden eruit zouden moeten zien.

Schrap verplichtstelling en stel pensioenplicht in voor iedereen
Theo Gommer, Pensioen weblog, 29-05-2017
De verplichtstelling houdt alle innovatie tegen. Vervang hem door een pensioenplicht!

Pensioenen kunnen hoger in 2021, als de rente maar stijgt
Peet Vogels, AD.nl, 22-05-2017
Herstelplan. Mogelijk 8 miljoen pensioenen moeten in 2021 worden gekort, meldde De Nederlandsche Bank, vorige week. Nieuws dat alle media haalde. Maar de kans is ook aanwezig dat miljoenen pensioenen juist worden verhoogd in 2021, liet dezelfde DNB weten. Hoe zit het nou?

Het flexibele AOW is zo gek nog niet
Jan Ours, EconomieOpinie, Erasmus School of Economics, 22-05-2017
Nederlandse jongens die nu geboren worden hebben een levensverwachting van bijna 80 jaar, voor Nederlandse meisjes is dat 83 jaar. Bij de invoering van de AOW in 1956 was de levensverwachting van pasgeborenen ongeveer 9 jaar korter. Levensverwachting is op zich een heldere indicator maar meer dan om het aantal jaren gaat het om de kwaliteit van het leven.

Vrees EU-bemoeienis niet, uw pensioen wordt er beter van
Prof.dr.mr. H. van Meerten, NRC.nl, 19-05-2017
Wees niet bang voor Europese bemoeienis met onze pensioenen, schrijft hoogleraar EU pensioenrecht H. van Meerten. ‘De burger heeft er voordeel van.’

DNBulletin: Pensioenfondsen gaan in herstelplannen uit van hoge rendementen

DNB, 18-05-2017
Pensioenfondsen verwachten uit hun financiële tekorten te komen door hoge rendementen op hun beleggingen te halen. Dat blijkt uit de herstelplannen van 181 pensioenfondsen met een tekort die DNB in de afgelopen maanden heeft beoordeeld. Mochten die rendementen, net als in 2015 en 2016, niet worden gehaald, dan moeten mogelijk 56 fondsen in 2020 en 2021 een korting van de pensioenen doorvoeren.

DNB: pensioenfondsen zoeken de randen op
Jan Kleinnijenhuis, Trouw.nl, 18-05-2017
Er hangt een zwaard van Damocles boven de Nederlandse pensioenfondsen waarover de deelnemers veel te weinig horen. De pensioenen van miljoenen deelnemers worden vanaf 2020 alsnog bedreigd met korting. 

Zijn stijgende zorgkosten de schuld van vergrijzing?
Jeffrey Stevens, Follow the Money, 18-05-2017
De zorgkosten blijven stijgen en Nederlanders worden steeds ouder. Een veelgehoorde verklaring is daarom dat de vergrijzing de oorzaak is van die kostenstijging. Dat is echter een hardnekkig misverstand. Ook zonder vergrijzing zouden de uitgaven aan zorg fors stijgen. Hoe komt dat?

Kortingsperikelen

Wijnanda Rutten, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2017, 17-05-2017
Helaas is (de dreiging van het) korten van pensioen nog steeds actueel. Mag korten eigenlijk wel?

Te rigoureuze ingrepen dreigen nieuw pensioenstelsel te frustreren
Jaap van der Spek en Joep Schouten, Trouw.nl, 12-05-2017
Het is niet productief om plannen voor een nieuw pensioensysteem vergezeld te laten gaan met het uitzicht op een lager pensioen, stellen voorzitters van ouderenorganisaties Jaap van der Spek en Joep Schouten.

Jongeren willen graag vroeg met pensioen
Ingrid Weel, Trouw.nl, 10 mei 2017
De meeste jongeren willen met pensioen als ze 55 jaar zijn. Ze denken hun huidige werk sowieso niet langer vol te houden dan tot 56 jaar.

‘Pensioenuitvoerder moet dossier veel langer bewaren’
Rob van de Laar, AMweb, 09-05-2017
De Ombudsman Pensioenen Piet Keizer verzoekt pensioenuitvoerders “met klem” om pensioendossiers in geval van overdracht van werkzaamheden zo compleet mogelijk over te dragen. Dossiers zouden wat hem betreft veel langer moeten worden bewaard dan de wettelijke termijn van zeven jaar.

‘Veertigers van nu pas op hun 70e met pensioen’
Esther Walstra, Binnenlandsbestuur.nl, 08-05-2017
Ambtenaren die nu in de vijftig zijn, mogen pas op hun 69e jaar met pensioen. Veertigers moeten zelfs rekening houden met een AOW-leeftijd van 70 jaar. Veel werknemers zijn zich daar niet van bewust, terwijl je je daar wel op zou moeten voorbereiden.

Een eigen pensioenpot roept nieuwe vragen op

Marco Visser, Trouw.nl, 02-05-2017
Elke Nederlander zal straks een eigen pensioenpot hebben. En een eigen potje betekent eigen geld. Het pensioen wordt zo een stuk persoonlijker en minder abstract dan nu. Dat maakt andere emoties los.

De sector moet meer visie tonen

Hennie Zoontjes, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2017, 02-05-2017
De arbeidsvoorwaarde pensioen staat onder druk. De regels veranderen voortdurend, solidariteit, lage rente en langer doorwerken … iedereen heeft er wel een mening over. Wordt het niet eens tijd om als sector meer visie te tonen? Naar de politiek, maar ook naar Nederland? PBM vroeg professionals uit de sector: ‘Moet de sector meer visie tonen?’

Prepensioen en WW: nog altijd water en vuur?
Henny van den Hurk, Telegraaf.nl, 01-05-2017
Veel werknemers hebben in het verleden prepensioen of vut-aanspraken opgebouwd. Prepensioen is gebaseerd op een kapitaalstelsel, vut op een omslagstelsel. Bij de afschaffing al deze regelingen in 2006 zijn aanspraken soms omgezet in extra ouderdomspensioen of, vaak daar waar het een omslagstelsel betrof, simpelweg vervallen.

Opbouw extra ouderdomspensioen alleen voor oudere werknemers geen leeftijdsdiscriminatie
Marco Rijsdijk, CMweb, 01-05-2017
Min of meer parallel lopend aan het overgangsrecht dat de fiscale wetgever heeft bedacht ten tijde van de afschaffing van de fiscale facilitering van prepensioen, vut en overbruggingspensioen, zijn daarbij regelmatig door werkgevers overgangsmaatregelen getroffen voor oudere medewerkers voor wie het gebruik van die regelingen het dichtstbij was.

SER moet pas op de plaats maken met herziening pensioenstelsel
Cindrea Limburg, AMweb.nl, 26-04-2017
De pas moet op de plaats volgens Benne van Popta, werkgeversvoorzitter van metaalfonds PMT, het derde pensioenfonds van Nederland. Van Popta roept de Sociaal Economische Raad (SER) vandaag in het Financieele Dagblad op om een pauze in te lassen.

Het pensioen in de steigers

Chris Baggerman, RD.nl, 26-04-2017
Het pensioen is een onvermijdelijk onderwerp tijdens deze kabinetsformatie. Het pensioenstelsel dreigt onbetaalbaar, te complex en te kwetsbaar te worden. Daarom is een fundamentele verbouwing noodzakelijk.

‘Nederlandse pensioenfondsen scoren hoog op duurzaamheid’
Fitria Jelyta, Duurzaambedrijfsleven.nl, 26-04-2017
Nederlandse vermogensbeheerders scoren hoog op het gebied van duurzaamheid in hun investeringsbeleid. Wereldwijd zien vermogensbeheerders dat de strijd tegen klimaatverandering belangrijker is dan ooit. Dat blijkt uit de Global Climate Index 2017 van de onafhankelijke non-profit organisatie Asset Owners Disclosure Project (AODP). 

Een nieuw pensioencontract, herstel van vertrouwen

Theo Langejan, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2017, 25-04-2017
In december 2016 schreef Mathijs Bouman in het FD het eindejaarsfeuilleton, getiteld “Storm in de pensioenstraat”.

Pensioenfondsbesturen: neem regie in eigen handen
René Goris, Willis Towers Watson, 24-04-2017
Eind 2016 publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) nieuwe deskundigheidscriteria voor pensioenfondsbestuurders op het gebied van vermogensbeheer. De belangrijkste aanleiding: beleggingskennis van pensioenfondsbesturen is onvoldoende. De criteria kwamen daarmee ineens hoger te liggen dan de tot dan toe geldende eisen die de Pensioenfederatie een aantal jaar geleden heeft opgesteld. En dat werd tijd.

'Nieuw pensioen pakt duur uit voor jongeren'

AD.nl, 22-04-2017
Gepensioneerden zullen er in de toekomst rekening mee moeten houden dat de pensioenen vaker gekort worden. En jongeren blijven nog tientallen jaren betalen voor ouderen. Daarvoor waarschuwt Jan Berghuis, werknemersvoorzitter bij pensioenfonds PMT.

Rijkste 1 procent bezit bijna 28 procent van het totaal vermogen in Nederland

Wilco Dekker, Volkskrant.nl, 22-04-2017
De allerrijksten zijn wederom rijker geworden, maar voor het eerst sinds de crisis is hun aandeel in het totale vermogen in Nederland iets gedaald.

ING België laat 55-plussers betaald thuiszitten tot aan hun pensioen          
Lisa van der Velden, Volkskrant.nl, 21-04-2017
De duizenden Nederlandse ING'ers die zijn ontslagen kijken sinds deze week vast met afgunst naar hun Belgische lotgenoten. ING België moet namelijk ook duizenden banen schrappen, maar biedt 1.500 55-plussers een uitzonderlijk riante vertrekregeling: zij kunnen tien jaar lang 'non-actief' in dienst te blijven.

Positie pensioenfondsen verbeterd door rentestijging
Nu.nl, 20-04-2017
De financiële positie van de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland is in het eerste kwartaal verbeterd. De fondsen profiteerden onder meer van een lichte stijging van de rente.

Werkgever kan scoren met pensioen
Leon Mooijman, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2017, 20-04-2017
Leon Mooijman geeft aan waarom het voor werkgevers aantrekkelijk is om werknemers te helpen om meer inzicht te krijgen in het financiële plaatje richting het pensioenmoment.  

ABP en APG al aan simpele pensioenpotjes
Thijs Rösken, Telegraaf.nl, 20-04-2017
’Simpelweg de euro’s van nu tonen’. Dat moet het geheim zijn van de nieuwe persoonlijke pensioenpotjes waarmee fonds ABP en uitvoerder APG vertrouwen en interesse willen herwinnen.

ABP wil vanaf 2018 persoonlijke pensioenpot voor alle deelnemers
Nu.nl, 19-04-2017
De zogenoemde persoonlijke pensioenpot moet vanaf 2018 beschikbaar komen voor alle deelnemers van ambtenarenpensioenfonds ABP. Dit is een visualisatie die deelnemers meer inzicht moet geven in hun eigen pensioen. 

Individueel pensioen of toch liever 'pensioendom’?
Theo Gommer, Telegraaf.nl, 15-04-2017
Diverse media kopten onlangs dat de Sociaal Economische Raad (SER), waarin werkgevers, werknemers en (deskundige) kroonleden zitting hebben, het eens zouden zijn over de overstap naar een individueel pensioensysteem.

Gerhard Hormann over opschuivende pensioenleeftijd
Gerhard Hormann, RD.nl, 13-04-2017
De laatste tijd voel ik me steeds vaker de man die de sfeer op elk verjaardagsfeestje komt verstoren.

Pensioenproblemen worden overdreven
IEXProfs.nl, 13-04-2017
Volgens pensioenexpert en jurist René Maatman rekenen wij ons arm met ons pensioen, terwijl we juist heel rijk zijn.

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Tweede Kamer, 84e vergadering, woensdag 7 juni 2017, 07-06-2017
Plenair verslag Verzamelwet pensioenen 2017

Brief van minister Hennis-Plasschaert (Def) aan de Tweede Kamer met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de compensatie van het AOW-gat militairen, 07-07-2017

Brief
van minister Dijsselbloem (Fin) aan de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van SZW over de rekenrente voor verzekeraars, 06-06-2017

Verzamelbrief
pensioenonderwerpen van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer, 02-06-2017

Brief
van minister Hennis-Plasschaert (Def) aan de Tweede Kamer over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de compensatie AOW-gat, 29-05-2017

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de pensioenproblematiek bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN), 26-05-2017

Brief
van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over discriminatie van alleenstaanden in pensioenregelingen, 24-05-2017

Antwoorden
van staatssecretaris Wiebes (Fin) op Kamervragen van het lid Aukje de Vries (VVD) over het bericht “Een op drie ondernemers niet bewust van uitfasering PEB”, 19-05-2017

34 674
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota van wijziging

Meerdere moties aangenomen over btw en Europees pensioenbeleid

Pensioenfederatie, 18-04-2017
De Tweede Kamer heeft op dinsdag 18 april 2017 meerdere moties aangenomen naar aanleiding van een debat over pensioenbeleid in relatie tot de EU.
De motie Lodders over geen Europese regelgeving voortkomend uit de benchmark
De motie Van Rooijen en Van Kent over geen inperking van de zeggenschap van lidstaten over hun pensioenarrangementen
De motie Lodders/Omtzigt over geen Europees raamwerk voor Europese persoonlijke pensioenproducten
De motie Omtzigt over tijdig beschikbaar maken van documenten voor een eurogroepbijeenkomst

Brief
van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de implementatie herziene IORP-richtlijn, 14-04-2017
Transponeringstabel Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
Transponeringstabel Wet op het financieel toezicht (Wft)

Antwoorden van staatssecretaris Wiebes (Fin) op vragen van de Eerste Kamer over Pensioen in Eigen Beheer, 13-04-2017

<< Terug
Europese Informatie
   

Voorjaarspakket 2017 van het Europees semester: Commissie brengt landspecifieke aanbevelingen uit
Europese Commissie, 22-05-2017
De Commissie legt haar landspecifieke aanbevelingen (LSA's) 2017 voor, waarin zij haar economische beleidsrichtsnoeren voor individuele lidstaten voor de volgende 12 tot 18 maanden uiteenzet.
Landspecifieke aanbevelingen Nederland

EIOPA launches its second EU-wide Occupational Pensions Stress Test

EIOPA, 18-05-2017
The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) launched an EU-wide stress test for the Institutions for Occupational Retirement Provision (IORPs). EIOPA’s stress test provides insight into the risks and vulnerabilities of the European occupational pensions sector.

<< Terug
Toespraken en Presentaties
   
'Time 4 Change, Time 2 Change', Jaarcongres Pensioenfederatie
Bussum, Spant!, 16-05-2017
<< Terug
Boeken
   

Ours, J. van; Erasmus School of Economics
Arbeid, gezondheid en geluk van oude mensen : rede
Rotterdam : Erasmus Universiteit, 2017. 32 p.
Oratie over de arbeidsmarktpositie en het levensgeluk van oudere mensen. De oratie gaat in op de relatie tussen leeftijd en indicatoren zoals werkgelegenheid, werkloosheid, dynamiek op de arbeidsmarkt, levensverwachting en tevredenheid over het leven. Volgens Van Ours is de optimale pensioenleeftijd persoonsgebonden. Voor mensen in zware beroepen is pensionering gunstig voor gezondheid en geluk. Bij degenen die langer willen doorwerken is het juist uitdagend en goed voor de geestelijke gezondheid om later met pensioen te gaan. Flexibele pensionering doet volgens Van Ours recht aan de grote verschillen in gezondheid, arbeidsplezier en levensgeluk.

SEO; FNV; Scholte, R.; Lammers, M.
Inkomenspositie ouderen
Amsterdam : SEO, 2017. 19 p.
SEO-rapport, nr. 2017-09
In opdracht van de FNV heeft SEO onderzocht welke groepen ouderen (65-plussers) een zwakke inkomenspositie hebben, en hoeveel dit er zijn. Uit het onderzoek blijkt dat vooral onder de oudere ouderen, oudere niet-westerse allochtonen en gescheiden vrouwen zich relatief veel huishoudens bevinden met een zwakke inkomenspositie.

CBS; Giesen, D.; Engelen, L.; Menger, J.
Pensioenregelingen bij werkgevers zonder verplichtstelling : verdiepend kwalitatief onderzoek bij analyse witte vlekken
Heerlen : CBS, 2017. 22 p.
Deze nota beschrijft de opzet en resultaten van een kleinschalig, kwalitatief onderzoek dat het CBS in 2017 heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW. Het onderzoek is een aanvulling op eerdere kwantitatieve analyses van de polisadministratie en richt zich op beweegredenen voor het al dan niet aanbieden of gebruiken van pensioenregelingen bij bedrijven die niet onder een verplichtgestelde pensioenregeling vallen.

WRR
Weten is nog geen doen : een realistisch perspectief op redzaamheid
Den Haag : WRR, 2017. 183 p.
WRR-Rapport, nr. 97
In dit rapport is onderzocht welke mentale vermogens nodig zijn voor maatschappelijke redzaamheid. Naast denkvermogen is 'doenvermogen' minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën, pensioenen en de arbeidsmarkt.

Netspar; Brusse, P.
Polderen over het pensioenstelsel : het debat tussen de sociale partners en de overheid over de oudedagvoorzieningen in Nederland, 1945-2000
Tilburg : Netspar, 2017. 55 p.
Netspar Industry Series, Design paper, nr. 75
Na 1945 was het pensioenstelsel voortdurend onderwerp van overleg en soms van felle debatten tussen sociale partners en overheid. Die deliberaties en ook die over andere sociaal-economische kwesties waren kenmerkend voor de naoorlogse sociale verhoudingen in Nederland. De discussies rond de ouderdomsvoorzieningen leidden echter onvoldoende of te laat tot noodzakelijk geachte hervormingen. In dit paper worden deze debatten geanalyseerd, maar het laat ook zien waarom het pensioenstelsel in Nederland toch een van de beste van de wereld is geworden.

Dietvorst, G. J. B.; Dilling, J. [et al.]
Pensioengids 2017 : vraagbaak voor pensioenen en andere toekomstvoorzieningen
Deventer : Wolters Kluwer, 2017. 471 p.
In deze uitgave worden de verschillende onderdelen van het Nederlandse pensioenstelsel door specialisten behandeld en toegelicht. 

<< Terug
Tijdschriftartikelen
   

Soetendal, E.
Een analyse van de politieke wens tot meer keuzemogelijkheden in het tweede pijler pensioen
Pensioen Doc, 9 (2017) 1 (mei), p. 2-7
De laatste jaren is er een toenemende maatschappelijke en politieke roep te beluisteren voor meer keuzevrijheid in het tweede pijler pensioen. Het thema keuzevrijheid komt ook in de verkiezingsprogramma's in verschillende dimensies aan de orde. Dit artikel bevat een eerste analyse van de politieke voornemens en schetst mogelijke consequenties.

Veer, C. van der
Samen delen een sterke keuze : houdt de collectieve risicodeling op peil
Pensioen Doc, 9 (2017) 1 (mei), p. 8-15
In dit artikel wordt de recente geschiedenis beschreven van de pensioendialoog in Nederland. De auteur geeft daarbij aan waarom hij veel belang hecht aan collectieve risicodeling en verplichtstelling.

Renooij, H.
Pensioenleeftijd en AOW
Pensioen Doc, 9 (2017) 1 (mei), p. 16, 18-23
De auteur plaatst vraagtekens bij de door een aantal partijen gewenste flexibilisering van de AOW, en geeft aan dat we beter (decentraal) onze energie kunnen richten op de duurzame inzetbaarheid van werknemers.
 
Maatman, R.; Thirij, M.
Pensioenopbouw door zzp'ers
Pensioen Doc, 9 (2017) 1 (mei), p. 24-29
Waar vrijwel alle politieke partijen vinden dat zzp'ers wel meer pensioen moeten opbouwen maar toch te beducht zijn voor een verplichtstelling, ziet René Maatman in een nieuw pensioencontract toch mogelijkheden voor verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Beer, J. de; Dalen, H. van; Henkens, K.  
Pas op: je leeft langer dan je denkt!
In: Demos, 33 (2017) 5 (mei), p. 5-7 
De levensverwachting bij geboorte bedraagt op dit moment 80 jaar voor mannen en 83 jaar voor vrouwen. Het bereiken van een leeftijd van rond de tachtig is tegenwoordig dus heel normaal. En een op de vier mensen wordt ouder dan 90. Maar hebben we zelf wel door hoe lang we zullen leven? Vooral hoogopgeleide vrouwen blijken hun eigen levensverwachting sterk te onderschatten.  

Meerten, H. van; Griend, A. J. van de
Hervorming pensioenstelsel : degressieve opbouw in uitkeringsovereenkomsten en vlakke premies in premieovereenkomsten
In: SEW, 65 (2017) 5 (mei), p. 189-198
Ons pensioenstelsel moet veranderen. Het is niet meer van deze tijd. Ook de doorsneesystematiek dient te wijzigen: deze is nu in het voordeel van oudere werknemers. De doorsneesystematiek bestaat uit de doorsneepremie en de doorsneeophouw, een voor ieder gelijk percentage. De regering wil de doorsneeophouw vervangen door de zogeheten degressieve opbouw: je pensioenaanspraak neemt af met de jaren. Sommige juristen menen dat degressieve opbouw in strijd is met EU-recht. Het zou in strijd zijn met gelijkebehandelingswetgeving. In dit artikel wordt betoogd dat dit onjuist is.

Slagmaat, M. K. A.; Meerten, H. van
Implementatie IORP II roept vragen op
In: Pensioen & Praktijk, (2017) 2 (mei), p. 5-7
Met de herziene IORP-richtlijn (IORP II) wordt onder meer beoogd een transparante en veilige bedrijfspensioenvoorziening te realiseren. Daarnaast krijgt het bevorderen van grensoverschrijdende activiteiten met betrekking tot de pensioenregelingen uit de tweede pijler hierdoor een verdere impuls. In dit artikel wordt bij een belangrijk aspect van de grensoverschrijdende activiteiten een kritische noot geplaatst. De Nederlandse uitwerking van collectieve waardeoverdracht van pensioenverplichtingen naar een andere lidstaat biedt duidelijkheid voor de praktijk, maar onderscheid op grond van nationaliteit dreigt.

Wilde, M. de; Duran, S.
Een basis overlijdensrisicoverzekering voor iedereen met belastbaar inkomen
In: Pensioen & Praktijk, (2017) 2 (mei), p. 8-11
Bestaande nabestaandenvoorzieningen leveren vaak minder op dan de nabestaanden verwachten. Er zijn ook vele mensen die geen adequate nabestaandenvoorziening hebben getroffen. Door een collectieve overlijdensrisicoverzekering voor alle Nederlanders met een verzekerbaar belang (een inkomen) op te zetten, kan op een eenvoudige en relatief goedkope wijze een basale nabestaandenvoorziening voor iedereen worden gerealiseerd. De sleutelwoorden voor succes zijn hierbij eenvoud, transparantie en praktische uitvoerbaarheid.

Pijnenburg, G.
Eigen pensioenpotjes : de plussen en de minnen
In: Pensioen & Praktijk, (2017) 2 (mei), p. 12-13
Een eigen pensioenpot, wat betekent dat precies? Hoeveel pensioen krijg je straks per maand uit jouw pot? Hoe zit het met de fiscus? En tot slot: hoe wordt de uitvoering ervan geregeld? Een rondje langs de actuaris (Lieke Werner, Keylane), de fiscalist (Bastiaan Starink, PwC/Tilburg University) en de uitvoerder (Sjaak Zonneveld, Bright Pensioen).

Heijden, H. van der
Megatrends en pensioen : reflectie geboden
In: Pensioen & Praktijk, (2017) 2 (mei), p. 14-17
Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke trends? Dat is het onderwerp van het boek Zeven Megatrends. Over leven en ondernemen in de nieuwe werkelijkheid. Het onderscheid zeven groepen majeure ontwikkelingen in de wereld, en meer specifiek in Nederland: Digitaler, Grenzelozer. Pluriformer, Onzekerder, Verantwoordelijker. Vitaler en Ondernemender. Wat wordt de impact van deze trends op ons pensioen?

Liempt, F. van; Overbeek, B.
Wanneer valt het kwartje? : resultaten uit Europees onderzoek naar financiële geletterdheid
In: Pensioen & Praktijk, (2017) 2 (mei), p. 24-28
In Nederland is financiële geletterdheid een zeer actueel onderwerp. De overheid wenst dat de burger zelfredzaam is. De burger moet zich bewust zijn dat de financiële beslissingen die hij neemt, gevolgen kunnen hebben voor de lange termijn. Het is twijfelachtig of die financieel zelfstandige burger wel bestaat. Is iedereen in staat om verstandige financiële besluiten te nemen? In januari 2017 heeft Allianz International Pensions het onderzoeksrapport 'When will the penny drop?' gepubliceerd waarin de financiële kennis van burgers uit tien landen is onderzocht. Het rapport geeft aan dat het in alle West Europese landen slecht tot matig is gesteld met de financiële kennis van de burgers. Dit artikel gaat in op een aantal bevindingen uit het onderzoeksrapport en besteedt daarbij vooral aandacht aan Nederland.

Heemskerk, M.
Kroniek pensioenrecht 2015-2016
In: TRA, 9 (2017) 5 (mei), p. 25-30
In deze tweede kroniek pensioenrecht bespreekt de auteur de ontwikkelingen uit het pensioenrecht in de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016. Daarbij concentreert hij zich op pensioenwetgeving en rechtspraak die van invloed is op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Waar mogelijk bespreekt hij thematisch de wet- en regelgeving in combinatie met de belangrijkste rechtspraak in 2015 en 2016.

Veugelers, R. J. G.
Veel werk voor geschillencommissies?
In: Pensioen Magazine, 22 (2017) 5 (mei), p. 4-5
De auteur verwacht dat de geschillencommissies van de pensioenfondsen het flink drukker zullen gaan krijgen. De complexiteit van de regelingen werkt namelijk fouten in de hand.

Tamerus, J. H.; Joseph, A.
Een nieuw pensioencontract vraagt ook een andere rekenrente
In: Pensioen Magazine, 22 (2017) 5 (mei), p. 12-16
Rekenrentes gebruiken we in pensioencontracten om de hoogte van uitkeringen en premies te bepalen. De keuze van een goede rekenrente hangt af van het doel waarvoor we deze willen gebruiken. In de aanvullende pensioenen is nu de risicovrije rente voorgeschreven. Maar is dit wel een passende keuze? Het maakt ons pensioenstelsel instabiel, stelt de deelnemer bloot aan de grilligheid van financiële markten en leidt tot een beleggings- en rentespagaat. En het zorgt voor generatiediscussies, namelijk over de vraag of pensioenen nu wel of niet moeten worden gekort. Aanpassing van de rekenrente is een effectieve manier om te komen tot een beter toekomstbestendig pensioenstelsel. Toch lijkt dit keer op keer een brug te ver. Wat houdt ons hierin tegen?

Siegelaer, G. C. M.
Van omgekeerde wereld naar down under : bruikbare ideeën voor Nederlandse pensioenregelingen
In: Pensioen Magazine, 22 (2017) 5 (mei), p. 22-26
De pensioensystemen in Australië en Nieuw-Zeeland bieden bruikbare ideeën voor Nederlandse pensioenregelingen. In dit artikel vergelijkt de auteur deze pensioensystemen met het Nederlandse pensioenstelsel. De aspecten die er positief uitspringen verwerkt hij in een menu met mogelijkheden voor Nederlandse pensioenregelingen. Hij legt uit wat binnen de bestaande wettelijke kaders in Nederland kan worden ingeregeld.

Bikker, J. A.
Bedrijfskosten van pensioenvoorzieningen : pensioenfondsen versus levensverzekeraars
In: Pensioenvraagstukken, (2017) 2 (apr), p. 22-27
Dit artikel vergelijkt bedrijfskosten van pensioenvoorzieningen verzorgd door pensioenfondsen met die van levensverzekeraars.

Gelder, M. F. van; Lewin, E. H. E.
Individueel bezwaarrecht versus collectief belang : zit er een lacune in de Pensioenwet?
In: Pensioenvraagstukken, (2017) 2 (apr), p. 28-35
De pensioenwereld staat aan de vooravond van een grote stelselwijziging. Om een dergelijke stelselwijziging te faciliteren, maar ook gelet op consolidaties en liquidaties van pensioenfondsen, is het noodzakelijk dat het wettelijk kader voor collectief wijzigen van de pensioenovereenkomst of pensioenregeling helder is. Dat vereenvoudigt collectieve wijzigingen en daarmee gepaard gaande waardeoverdrachten. In dit artikel wordt geconstateerd dat het huidig wettelijk kader leidt tot complexe juridische discussies. Vooral over de instemming bij collectieve wijzigingen die (mede) consequenties hebben voor het verleden. In dit artikel wordt gemotiveerd waarom in bepaalde gevallen individuele instemming niet mag verworden tot een ‘vetorecht’ dat collectieve belangen kan dwarsbomen.

Huisman, M.
"Je kunt geen maatregelen nemen die alleen maar gunstig zijn voor ouderen": de juridische jas van het nieuwe pensioencontract
In: PensioenAdvies, 28 (2017) 4 (apr), p. 8-10
Wat is er in essentie goed en fout gegaan in de afgelopen kabinetsperiode als het om het pensioenrecht gaat?. En welke adviezen zal een nieuwe regering ter harte moeten nemen om nieuw pensioenbeleid op een consistente, transparante en rechtvaardige manier vorm te geven. In dit artikel een eerste interview in een reeks van zes over de juridische vorm van het nieuwe pensioencontract met prof. dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht, VU Amsterdam.

Noort, P. van
Invloed werknemers kleinbedrijf op pensioen
In: PensioenAdvies, 28 (2017) 4 (apr), p. 11-13
In dit artikel wordt het SER-advies 'Medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen' besproken.

Schop, E.; Huisman, M.
Welvaarstwinst of transparantie, eenvoud en uitvoerbaarheid : sterk staaltje van framing of gewoon goed rekenwerk?
In: PensioenAdvies, 28 (2017) 4 (apr), p. 22-24
Een individueel contract met een collectieve buffer voor sturing op doelvermogen kan leiden tot een welvaartswinst van 7%. Dat concludeerde het CPB eind vorig jaar. Goed rekenwerk van het CPB? Of is hier de wens de vader van de gedachte?

Beer, J. de
Anderhalve eeuw stijging van de levensduur : een succesverhaal
In: Demos, 33 (2017) 4 (apr), p. 1-3
De afgelopen anderhalve eeuw is de welvaart enorm toegenomen. Dat heeft niet alleen geleid tot een rijker, maar ook een veel langer leven.

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Pensioenen en AOW. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl