Het nieuwe thema van Sil op school is 'Het huis van...'.
Sil op school
Het nieuwe thema is 'Het huis van...'
Maandag, 12 oktober 2015

 

Lees in deze nieuwsbrief alles over het nieuwe thema van Sil op school, de trainingen en het laatste nieuws rondom Sil op school.
(Vervolg)trainingen Sil op school
Er zijn verschillende trainingsmogelijkheden bij Sil op school. Voor leerkrachten die opgaan voor VVE-certificering is er de nieuwe Vervolgtraining. Vooraf wordt een inventarisatie gemaakt van aandachtspunten door middel van een Quickscan.

Als u overweegt als leerkracht van groep 1 en 2 om met Sil op school te werken, volg dan de training Aan de slag met Sil op school. In de Basistraining wordt u in vier modules geïnformeerd over de inhoud en organisatie van het programma. Meer informatie leest u hier.
Themaplanning Sil op school
Het volgende thema staat vanaf 26 oktober online. Het thema heet ‘het huis van….’. In dit thema staan huizen centraal. Hoe ziet een huis eruit en hoe ziet jouw huis eruit? En het huis van Sinterklaas? Met kerst kan je je huis versieren.

De meest recente themaplanning is nu online te vinden. In dit schema kunt u zien wanneer de thema's beschikbaar komen. Een aantal thema's zijn al bekend. Telkens wanneer een nieuw thema online komt te staan wordt ook het volgende thema aangekondigd, zodat u daarmee rekening kunt houden in uw planning.

Aangepast thema Welkom Sil
Het allereerst ontwikkelde thema van Sil ‘Welkom Sil’ is aangepast aan de laatste ontwikkelingen binnen Sil. Het thema is in het archief te vinden en te gebruiken om Sil en Lis te introduceren bij de kinderen.

Sil op school ter beoordeling NJi
Sil op school is ter beoordeling aan het het Nederlands Jeugdinstituut voorgelegd. Het NJi onderhoudt de ‘Databank Effectieve Jeugdinterventies’. Daarin worden educatieve programma’s, zoals VVE-programma's, opgenomen die door een onafhankelijke Erkenningscommissie van deskundige zijn beoordeeld als goed en effectief. 

Op dit moment is de beoordelingsprocedure gestart. Er wordt nu hard gewerkt aan de definitieve aanvraag. De hele procedure kost tijd en de afloop daarvan kan nog even op zich laten wachten. Voor sommige gemeenten geeft de aanmelding van Sil op school bij het NJi overigens al zoveel vertrouwen dat zij gebruik van het programma in hun gemeente mogelijk maken en faciliteren.
Pilot met Squla
Bij de eerste vier thema’s in 2016 van Sil op school starten we een pilot met Squla. We maken bij elk thema van Sil op school materiaal met spelletjes en quizzen in Squla. Hiermee kunnen uw leerlingen zelfstandig in de klas aan de slag.
Zodra dit materiaal beschikbaar is wordt u hiervan als eerste op de hoogte gesteld.
Sil op school in de praktijk
Lees hier hoe leerkrachten van de Margrietschool in Zwijndrecht Sil op school ervaren als een veel vrijere methode; je krijgt extra speelruimte.

Laura Berkhout (groep 2): "Sil is digitaal, dat is erg prettig. En deze methode voelt vrijer. Wij zijn goed opgeleid, we weten wat we kunnen. Het is heerlijk om het programma meer naar eigen inzicht te kunnen aanvullen."

Een andere leerkracht over haar ervaring met Sil op school:

Deze nieuwsbrief is verzonden naar m.berding@cedgroep.nl
SOS Kinderdorpen