Aanmelden   Afmelden   Gegevens wijzigen
Donderdag 16 november 2017
Borgingscommissie werkt aan bereiken doelen Energieakkoord

Er is flink werk aan de winkel voor de Borgingscommissie. Uit de Nationale Energie Verkenning (NEV) blijkt dat de energietransitie uit de startblokken komt, maar dat er nog wat horden te nemen zijn voordat alle doelen van het Energieakkoord binnen bereik zijn.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
Energietransitie wordt steeds concreter
Volgens de Vierde voortgangsrapportage van het Energieakkoord is dit jaar op diverse terreinen voortgang geboekt naar een meer duurzame energievoorziening. De SER Borgingscommissie werkt verder aan aanvullende afspraken, met alle deelnemende partijen én met het nieuwe kabinet. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
Geen transitie zonder ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening wordt cruciaal om de energietransitie te laten slagen. Het ruimtebeslag is omvangrijk, de ombouw indrukwekkend. Maar een energieneutraal Nederland is mogelijk, aldus landschapsarchitect en professor landscape architecture Dirk Sijmons bij de Borgingscommissie. Foto Branko de Lang

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
Positieve ervaringen met regionale energiestrategie

De pilots met regionale energiestrategieën leveren positieve ervaringen op. Daardoor kunnen alle betrokken partijen veel meer in samenhang aan de energietransitie werken. Dat geeft overzicht en inzicht op de ruimtelijk en economische impact op regio’s. En het maakt ook de samenwerking tussen de verschillende vormen van bestuur eenvoudiger. Daarnaast levert het een versnelling op in de samenwerking tussen rijk en regio’s.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
Bijdrage warmtepompen ook op Energieopwek.nl

De website energieopwek.nl laat binnenkort ook zien wat de bijdrage is van warmtepompen aan het opwekken van duurzame energie. De website liet al zien hoeveel energie er wordt opgewekt met wind, zon en biogas. Zo wordt het beeld van duurzaam opgewekte energie completer.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
Nieuws van de partners van het Energieakkoord