Aanmelden  
Donderdag 1 juni 2017
 
In dit nummer oa:
Sociale rechtvaardigheid
Energieregisseur
Combinatiebanen
Techneuten gezocht
Medezeggenschap
   
Impuls aan energiebesparing huishoudens

Zes partijen uit de energiesector hebben een convenant gesloten om tot meer energiebesparing voor huishoudens te komen en zo het Energieakkoord verder te concretiseren. Met voorlichting, subsidie en goede samenwerking tussen aanbieders van besparingsoplossingen wordt het voor huishoudens makkelijker hun verbruik terug te dringen. Een besparing van 3 procent is mogelijk. Foto Dirk Hol

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Lof Tweede Kamer voor Energieakkoord
De Tweede Kamer is vol lof over de resultaten van het Energieakkoord tot nu toe. Diverse Kamerleden feliciteerden de SER met wat er is bereikt. Dat bleek op donderdag 18 mei tijdens een bijeenkomst met de Kamercommissie Economische Zaken. SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het SER-energieakkoord praatten daar de Kamerleden bij. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Consultatief overleg ministers Ploumen en Koenders over Brexit

Ministers Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Koenders (Buitenlandse Zaken) spraken met de sociale partners en SER-voorzitter Mariëtte Hamer over de gevolgen van de Brexit en de onderhandelingen voor een nieuw akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De ministers en de sociale partners hebben veel gemeenschappelijke zorgen over de gevolgen van Brexit. Foto Dirk Hol

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Natuursteensector werkt aan convenant Internationaal MVO

De Nederlandse natuursteensector, de overheid, vakbond FNV en enkele NGO’s zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant dat ertoe moet leiden dat sociale en milieuomstandigheden in productielanden worden aangepakt en verbeterd. De SER faciliteert de totstandkoming van het convenant. Foto Pixabay

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Eerste workshop leefbaar loon

Een leefbaar loon is een van de 9 hoofdthema's van het convenant over duurzame Kleding en Textiel. Om het thema uit te diepen, maken aangesloten bedrijven, NGO’s en vakbonden zoveel mogelijk gebruik van elkaars expertise. De workshop is het eerste voorbeeld van deze aanpak. Foto Dirk Hol

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
SER in gesprek met Kamerleden over Regionale samenwerking

De SER-delegatie sprak met leden van Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken over het SER-advies Regionale samenwerking: leren van praktijken. De Tweede Kamer had om dit advies gevraagd. Een van de vragen daarbij was of regionale samenwerking vrijwillig of verplicht moet zijn. SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “In de regio wordt heel veel samengewerkt, op tal van gebieden. Er is alleen meer focus nodig”. Foto Dirk Hol

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Uitdagingen en kansen bij de toekomst van werk

Hoe ziet de toekomst van werk er uit op de Nederlandse arbeidsmarkt? De SER en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de belangrijkste uitdagingen en kansen samengebracht in de notitie De toekomst van werk. De notitie is tot stand gekomen voor het 100-jarig bestaan van de internationale arbeidsorganisatie ILO.

Lees meer over De toekomst van werk
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Georgisch bezoek bij de SER
De delegatie liet zich bij de SER informeren over de Nederlandse overlegeconomie, het Nederlandse pensioenstelsel, de werking van ondernemingsraden en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het werkbezoek aan de SER kan behulpzaam zijn bij het opzetten van een sociale dialoog in Georgië.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 – 3499 525  |  communicatie@ser.nl  |  www.ser.nl