02 februari 2017  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW
Pers- en Nieuwsberichten Parlementaire Informatie Boeken
Columns / Webartikelen Tijdschriftartikelen
Toespraken en Presentaties
Pers- en Nieuwsberichten
   

50plussers zijn niet financieel fit
Persbericht Tilburg Unversity, 02-02-2017
Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse 50plussers vermogend, maar onvoldoende financieel vaardig zijn. “De financiële kennis en vaardigheid van Nederlandse 50plussers is te laag”, aldus de Tilburgse econoom prof. dr. Dirk Brounen. “Eenvoudige spaar- en beleggingsprincipes zijn voor de gemiddelde 50plussers te complex. Dat is een probleem, want onze overheid verwacht wel dat 50plussers steeds meer van hun eigen oude dag zelf organiseren, ook financieel.
” Dirk Brounen over “Nooit meer slapend arm”, MeJudice, 01-02-2017

Pensioenfederatie: regeling nettopensioen moet dringend op de schop
Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 01-02-2017
De huidige nettopensioenregeling moet zo snel mogelijk worden aangepast. De wettelijk voorgeschreven vormgeving van nettopensioen leidt ertoe dat pensioenfondsen geen nettopensioenregeling kunnen uitvoeren die ook maar enigszins aantrekkelijk is voor deelnemers.
Brief over de wettelijke vormgeving van het nettopensioen aan staatssecretaris Klijnsma

Stijging dekkingsgraad pensioenfondsen zet door in eerste maand 2017
Nieuwsbericht Aon hewitt, 01-02-2017
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in januari gestegen van 102% naar 103%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen of indexatie, bleef gelijk op 98%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

‘Reserves bij voorstel flexibele AOW’           
Nieuwsbericht VNO-NCW, 31-01-2017
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben reserves bij het FNV-voorstel om de AOW flexibel te maken met het oog op werknemers met een zwaar beroep. Volgens de ondernemingsorganisaties moet goed worden gekeken naar de financiering van zo’n regeling.

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen eind december 2016 op 97,5%
Nieuwsbericht DNB, 31-01-2017
De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is in het laatste kwartaal van 2016 gedaald met 0,6% en kwam eind december uit op 97,5%. Daarmee lag deze dekkingsgraad eind december onder de minimaal vereiste dekkingsgraad.

Netspar Brief 8: De meerwaarde van maatwerk in pensioenen
Persbericht Netspar, 31-01-2017
Maatwerk in pensioenen kan veel opleveren en verdient daarom een centrale rol in de discussie over de hervorming van het pensioenstelsel. Dat is de conclusie van Netspar-onderzoek naar de meerwaarde van maatwerk in pensioenen.

Zzp’ers: pensioenplannen genoeg, maar ervoor sparen…?
Nieuwsbericht Aegon, 31-01-2017
Zzp’ers hebben een flexibele kijk op hun pensioen. Ze zijn van plan langer te werken dan de traditionele pensioenleeftijd, langzaamaan minder te gaan werken en pas op latere leeftijd volledig met pensioen te gaan. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek van Aegon. Het probleem is dat de ondernemers zich niet goed voorbereiden op hun pensioen.

Verhogen rekenrente leidt tot generatie-effecten
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 30-01-2017
Het verhogen van de huidige rekenrente leidt tot generatie-effecten en zorgt niet dat de financiële positie van pensioenfondsen verbetert. Dat blijkt uit een doorrekening die het Centraal Planbureau op verzoek van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gemaakt.
Kamerbrief generatie-effecten verhogen rekenrente voor pensioenfondsen
CPB Notitie Effecten van bodem in rekenrente voor pensioenfondsen

FNV-plan flexibele AOW voor eerlijk stoppen met werken
Nieuwsbericht FNV, 29-01-2017
Het steeds verder opschuiven van de AOW-leeftijd vormt een groeiend probleem voor mensen die weinig verdienen en gemiddeld korter leven en voor de grote groep werkenden die zwaar werk doen. De FNV wil daarom een grondige aanpassing van de AOW.
10-puntenplan flexibele AOW
Voorbeeldberekeningen flexibele AOW

Vakcentrales: Extreem lage rente blijft herstel pensioenfondsen in de weg zitten
Nieuwsbericht VCP, 27-01-2017
De nieuwste cijfers over onze pensioenfondsen laten zien dat Nederland toe moet naar een minder rentegevoelig en toekomstbestendig pensioenstelsel. Dat zeggen de Nederlandse vakbonden FNV en VCP in reactie op de eindejaarsrapportage van de Nederlandsche Bank (DNB). 

CNV: Pensioenfondsen staan er beter voor dan gevreesd
Nieuwsbericht CNV, 27-01-2017
“Pensioenfondsen staan er beter voor dan we hadden gevreesd. De meeste fondsen hoeven niet te korten. Maar in jubelstemming zijn we niet: de cijfers laten opnieuw zien dat we het pensioenstelsel minder afhankelijk moeten maken van de rente”, zegt CNV-bestuurder Willem Jelle Berg in reactie op een brief van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken).

Nauwelijks pensioenkortingen in 2017 dus geen wijziging hersteltermijn
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 27-01-2017
Het overgrote deel van de pensioenfondsen hoeft dit jaar geen kortingen door te voeren. Daarom wijzigt het kabinet de wettelijke hersteltermijnen voor pensioenfondsen niet.

Financiële situatie verbeterd door rentestijging
Nieuwsbericht ABP, 27-01-2017
‘Ik ben blij dat we de pensioenen in 2017 niet hoeven te verlagen. Tegelijkertijd moet ik daarbij zeggen dat de kou niet uit de lucht is. Verlagingen in de komende jaren zijn niet uit te sluiten, aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool.
Actuele financiële situatie
Dekkingsgraad

Berekening levensverwachting gewijzigd
Nieuwsbericht ABP, 27-01-2017
Vanaf dit jaar gebruikt ABP de prognoses voor de levensverwachting van het Actuarieel Genootschap (AG). Eerder gebruikte ABP die van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016
Nieuwsbericht PFZW, 27-01-2017
De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het 4e kwartaal van 2016 gedaald van 90,8% naar 90,1% en de actuele dekkingsgraad is gestegen van 89,2% naar 95,3%. 

Dekkingsgraad vierde kwartaal nagenoeg gelijk
Nieuwsbericht bpfBOUW, 27-01-2017
Eind december 2016 is de beleidsdekkingsgraad 105,4%. Met een verschil van 0,1% is de beleidsdekkingsgraad nagenoeg gelijk aan die van het derde kwartaal. Eind september 2016 was de beleidsdekkingsgraad 105,5%.

Financiële positie in het vierde kwartaal verbeterd
Nieuwsbericht PME, 27-01-2017
Het vierde kwartaal van 2016 liet een positieve beweging zien van de actuele dekkingsgraad. Deze steeg van 91,0% naar 96,2%.

Geen verlaging van pensioenen in 2017, wel oproep tot realistische rekenrente
Nieuwsbericht PMT, 27-01-2017
Zoals in december 2016 al aangekondigd hoeft PMT in 2017 de pensioenen niet te verlagen. De achterstand op het herstelplan werd in het vierde kwartaal van 2016 grotendeels ingelopen.

Jong en oud gaan samen-werken in pensioendossier
Nieuwsbericht NVOG, 27-01-2017
De organisaties van jongeren en ouderen in de pensioenwereld gaan samenwerken. Zij richten een gezamenlijk platform op, dat zich zal buigen over de inrichting van een nieuwe pensioenstelsel.

Invloed werknemers op pensioen in kleine ondernemingen optimaliseren
Nieuwsbericht VCP, 26-01-2017
De VCP noemt het SER-ontwerpadvies een goede middenweg in het versterken van de medezeggenschap over pensioen voor werknemers in kleine ondernemingen. ‘De informatierechten en -plichten worden versterkt, daarmee sluit het advies goed aan op de praktijk.

Ontwerpadvies SER: Invloed werknemers op pensioen in kleine ondernemingen optimaliseren
Nieuwsbericht SER, 26-01-2017
SER doet aanbevelingen om de invloed van werknemers op de arbeidsvoorwaarde pensioen in kleine ondernemingen te optimaliseren. Dat kan goed binnen de bestaande mogelijkheden. Daarnaast bepleit de SER enkele bevoegdheden van de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de Personeelsvergadering (PV) aan te passen. Ook moet er onafhankelijke en betaalbare informatie komen voor werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Ontwerpbriefadvies medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen

Flexibele AOW nog niet van tafel
Nieuwsbericht ANBO, 26-01-2017
De invoering van een flexibele AOW-leeftijd is politiek nog altijd haalbaar, zo blijkt na het vandaag gevoerde debat. Goed nieuws, zo zegt ANBO, die het initiatief vanaf het begin heeft gesteund.

De onzin van de ‘persoonlijke pensioenpotjes’
Nieuwsbrief Stichting Pensioenbehoud, 23-01-2017
Sommige politieke partijen en organisaties zoals de overheid stellen voor om ons pensioenstelsel met de uitkeringsovereenkomsten van bedrijfstakpensioenfondsen te wijzigen in zogenaamde ‘individuele pensioenpotjes’, maar dat is onzin omdat de pensioenvorderingen al individueel zijn en de potjes zijn van het fonds.

Miljoenen deelnemers dupe van kostenstijging door groeiende BTW-lasten
Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 20-01-2017
De Pensioenfederatie legt zich niet neer bij de wijze waarop staatssecretaris Wiebes omgaat met de toenemende btw-lasten op pensioenfondsen.

VCP-reactie wetsvoorstel automatische waardeoverdracht kleine pensioenen
Nieuwsbericht VCP, 19-01-2017
De VCP onderschrijft het wetsvoorstel waarbij kleine pensioenen niet meer worden afgekocht, maar automatisch worden overgedragen. Wel brengt de VCP nog enkele aandachtspunten en voorstellen naar voren, in reactie op het wetsvoorstel dat ter internetconsultatie voorligt.

Naleving Code Pensioenfondsen verder gestegen
Nieuwsbericht Stichting van de Arbeid, 17-01-2017
De Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen heeft de tweede nalevingsrapportage ‘Werken aan vertrouwen’ aan de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid uitgebracht.
Nieuwsbericht Monitoringscommissie
Nieuwsbericht Pensioenfederatie

Gepensioneerden leveren het meest in
Nieuwsbericht ANBO, 17-01-2017
Het NIBUD zegt na doorrekeningen dat de loonstrook rooskleuriger is dan de koopkracht. Met name gepensioneerden met een aanvullend pensioen merken dit goed in hun portemonnee. Het instituut voor budgetvoorlichting bevestigt hiermee wat ANBO al tijdens Prinsjesdag aangaf: de kloof tussen werkenden en niet-werkenden wordt voor het achtste jaar op rij groter.

AOW-opbouw bij mensen met migratieachtergrond omhoog
Nieuwsbericht CBS, 13-01-2017
Inwoners met een migratieachtergrond slagen er de laatste jaren in hogere aanspraken op AOW op te bouwen. In 2014 en 2015 had deze groep gemiddeld 77 procent opgebouwd, tegen 75 procent in 2004. Dit meldt CBS op basis van nieuwe cijfers over de AOW-opbouw in 2015.
Videobericht

Camps: ‘Nieuw beleid durven te verkennen’
Nieuwsbericht Ministerie van Economische Zaken, 12-01-2017
'Het is tijd om de ontwikkeling van overheidsbeleid te vernieuwen.' Dat schrijft secretaris-generaal Maarten Camps van Economische Zaken in zijn jaarlijkse nieuwjaarsartikel in het vakblad Economisch Statistische Berichten (ESB).

Mensen stellen regelen pensioen uit omdat het belangrijk is
Persbericht Tilburg University, 11-01-2017
Waarom stellen veel mensen de voorbereiding op hun pensioen uit? Een populaire verklaring luidt dat pensioen niet belangrijk genoeg gevonden wordt. Deze verklaring schiet echter tekort, stelt Job Krijnen in zijn proefschrift The Psychological Dynamics of Inertia.

Zelfstandigenrekening: buffer voor sociale voorzieningen

Nieuwsbericht Zelfstandigen Bouw, 11-01-2017
De zzp’er verdient het recht zijn sociale voorzieningen op zijn eigen wijze te regelen. Daarom lanceert Zelfstandigen Bouw het voorstel voor een ‘Zelfstandigenrekening’.  Een geblokkeerde rekening waarop de zzp’er belastingvriendelijk kan sparen voor pensioen, arbeidsongeschiktheid , (bij)scholing en re-integratie.

‘Langer doorwerken krijgt wél veel aandacht in cao’
Nieuwsbericht VNO-NCW en MKB-Nederland, 09-01-2017
Sinds de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd is er in de praktijk veel gebeurd om langer doorwerken of flexibel met pensioen te gaan ook echt mogelijk te maken, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Pensioenuitkering beschikbare premieregeling derde kwartaal 2016 gelijk gebleven

Persbericht Aon, 09-01-2017
De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling (ook wel bekend als ‘DC-regeling’) is in het derde kwartaal van 2016 gelijk gebleven. Een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen kan nu bij pensionering 687 euro per maand aan pensioen tegemoet zien.

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

Werkgevers zien nog niets in plannen voor verlagen AOW-leeftijd
Nu
.nl, 31-01-2017
Werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet vooralsnog niets in het verlagen van de AOW-leeftijd. De maatregel zoals die wordt voorgesteld door de FNV en een aantal politieke partijen, vinden de werkgevers te duur. 

Het nieuwe pensioenstelsel in 10 punten!
Theo Gommer, Telegraaf.nl, 31-01-2017
In mijn laatste column vorig jaar schreef ik er al over. Het nieuwe pensioenstelsel schiet nog niet echt op. Maar we hebben weer een nieuw jaar voor de boeg, met een nieuw Kabinet in het verschiet. Ik zal daarom een voorzet doen middels een 10-puntenplan.

Zes van de tien pensioenfondsen hebben te weinig geld in kas
RTLZ, 31-01-2017
Meer dan de helft van de Nederlandse pensioenfondsen heeft minder vermogen dan wettelijk is voorgeschreven, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

PVV, SP en 50Plus funest voor pensioen jonge generaties
Saskia van Huijgevoort, RTLZ, 31-01-2017
PVV, SP en 50Plus gooien jongere generaties mogelijk onder de bus als zij hun pensioenplannen daadwerkelijk uitvoeren. Hun pensioen kan tot 31 procent lager uitvallen, blijkt uit een rapport van het Centraal Plan Bureau.

Uitslag Stelling: Aantal dienstjaren tellen
Telegraaf.nl, 30-01-2017
Een flexibele AOW, daar heeft 90 procent van de deelnemers aan de Stelling van de Dag wel oren naar, maar bovenal zijn veel respondenten van mening dat de huidige AOW-leeftijd, nu 67 jaar en drie maanden, te hoog is en terug moet naar 65 jaar.

FNV: 'Jaar langer leven = half jaar werk + half jaar genieten'
Benjamin Harmsen, BNR.nl, 30-01-2017
Vakbond FNV komt met een nieuw plan waardoor mensen met zwaar werk eerder kunnen stoppen. De AOW-leeftijd moet flexibel worden en minder snel stijgen, vindt de vakbond.

Is er politieke steun voor AOW-plannen FNV?
NOS.nl, 30-01-2017
De FNV hoopt op politieke steun voor zijn plannen om flexibeler om te gaan met de AOW-leeftijd.

Kabinet wil geen lager pensioen voor jonge generaties
Lex Oomkes, Trouw.nl, 30-01-2017
Het kabinet is fel tegen de door 50Plus gevraagde en in een initiatiefwetsvoorstel van het Kamerlid Henk Krol voorgestelde manipulatie van de zogeheten rekenrente.

Kabinet waarschuwt voor lager pensioen jongeren
Nu.nl, 30-01-2017
Jongere generaties lopen het risico op een pensioen dat 30 procent lager uitvalt, als op een alternatieve manier wordt berekend of pensioenfondsen in de toekomst nog wel geld genoeg in de pot hebben. Oudere deelnemers in een pensioenfonds gaan ervan profiteren.

De kracht van het Nederlandse pensioenstelsel
Dick Boeijen, Cedric Scholl, Blog PGGM, 30-01-2017
Bij het ontwerpen van een nieuw pensioenstelsel is het goed om stil te staan bij een belangrijke kwaliteit van het huidige systeem: de kracht van collectiviteit.

Medezeggenschap bij pensioen in kleine ondernemingen
Theo Gommer, Pensioen Weblog, 29-01-2017
De SER heeft een ontwerpadvies uitgebracht over de rol van medezeggenschap bij pensioen in kleine ondernemingen.

ABP wil hervorming pensioenen
Thijs Rösken, Telegraaf.nl, 28-01-2017
ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool vindt het hoog tijd voor grote veranderingen in het pensioenstelsel. „Nu is het veel te rentegevoelig. Dat brengt onrust.”

SP wil AOW weer terug naar 65 jaar
Trouw, 28-01-2017
De SP wil dat de AOW weer ingaat vanaf 65 jaar. De grootste oppositiepartij heeft zaterdag besloten haar verkiezingsprogramma aan te scherpen. Tot nu gingen de socialisten voor een flexibele AOW-leeftijd, waardoor mensen vanaf 65 jaar zouden kunnen stoppen met werken.

Wat is het gevolg als uw pensioenfonds wordt opgeheven?
Jeroen Van Wensen
, Volkskrant.nl, 27-01-2017
Het aantal pensioenfondsen slinkt snel. Honderdduizenden Nederlanders zijn daardoor noodgedwongen naar een ander pensioenfonds verhuisd. Zes vragen over wat er dan met uw pensioen gebeurt.

ABP: Nog lange weg te gaan voor pensioenfondsen
Telegraaf.nl, 27-01-2017
Het gaat iets beter met de grote pensioenfondsen in Nederland, maar een verhoging van de pensioenen zit er voorlopig nog niet in. Op basis van hun huidige financiële situatie kunnen de fondsen ook niet uitsluiten dat er in 2018 of daarna nog gekort moet worden op de pensioenuitkeringen. 

Wortmann: 'Pensioenstelsel moet persoonlijker'
NPOradio1.nl, 27-01-2017
Corien Wortmann, voorzitter van het ABP, pleit voor een ander, persoonlijker pensioenstelsel. Dat zegt zij in De Ochtend op NPO Radio 1

Het is bijna een wonder: geen pensioenfonds hoeft te snijden
Marco Visser, Trouw.nl, 27-01-2017
De grote pensioenfondsen hoeven niet te korten op de pensioenen. Mede dankzij Donald Trump. 

Wat is de dekkingsgraad van uw pensioenfonds?
Telegraaf.nl, 27-01-2017
De dekkingsgraden van bijna alle pensioenfondsen die in Nederland actief zijn.

Grote pensioenfondsen kunnen uitkeringen jaren niet verhogen
RTLNieuws.nl, 27-01-2017
De grootste pensioenfondsen staan er iets minder slecht voor. Ze hoeven dit jaar de pensioenuitkeringen niet te verlagen. Maar het slechte nieuws is dat de pensioenen nog jarenlang niet kunnen worden opgetrokken.

'Zeker 1,6 miljoen Nederlanders betalen dit jaar meer pensioenpremie'
Nu.nl, 23-01-2017
Zeker 1,6 miljoen Nederlanders zouden in 2017 meer kwijt zijn aan hun pensioenpremie dan vorig jaar.

Pensioen bouwvakkers veilig 
Telegraaf.nl, 21-01-2017
Het pensioenfonds voor de bouw heeft 2016 afgesloten met een dekkingsgraad van 105,4%. Daarmee zijn de pensioenen van de bouwvakkers veilig maar er is geen ruimte om de pensioenen te verhogen. 

'Pensioenfondsen moeten meedenken over vitale oude dag'
Peet Vogels, AD.nl, 20-01-2017
De pensioensector is vooral bezig met de modernisering van het huidige pensioen. Maar de sector staat voor veel fundamentelere keuzes, stelt Richard Weurding, algemeen directeur bij het Verbond van Verzekeraars. ,,Willen we alleen geldverstrekker blijven?

Historisch polderen?!
John Landman, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 1 2017, 19-01-2017
“We moeten er het beste van maken.” Een veelgehoorde uitspraak van Amerikaanse burgers na de uitslag van de presidentsverkiezingen. Oftewel: samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen. Een parallel met de huidige discussie in Nederland over de toekomst van het pensioenstelsel is snel gemaakt

Pensioen als onderdeel van de deeleconomie?
Monica Swalef, Blog Koninklijk Actuarieel Genootschap, 19-01-2017
Met de deeleconomie in gedachten, is pensioen, via de instituten van pensioenfondsen en verzekeraars, misschien wel meer van deze tijd dan we denken.

Gaat doorwerken na AOW echt werken? Het oordeel van werkgevers

Jaap Oude Mulders, Harry van Dalen, Kène Henkens, MeJudice, 18-01-2017
Het kabinet Rutte II heeft het wettelijk mogelijk gemaakt om door te werken na het bereiken van de AOW-leeftijd. Het past in de trend om langer door te werken, maar zitten werkgevers wel te wachten op AOW-ers?

Pensionado: meer keuze in hoogte uitkering
Peet Vogels, Dagblad van het Noorden, 18-01-2017
Gepensioneerden hebben weinig te kiezen: ze kunnen alleen spelen met de hoogte van hun maandelijkse uitkering.

Geen alfa voor Nederlandse pensioensector
Mathijs Gerritsen, Pensioen, bestuur en Management (PBM) nummer 1 2017, 17-01-2017
De Nederlandse pensioensector is omvangrijk en beheert meer dan 1.300 miljard euro. De beheerprestatie over dit vermogen is van groot belang. Zo geldt dat één procentpunt lager rendement in één jaar leidt tot circa dertig procent minder pensioen. Het is dan ook opmerkelijk dat er nauwelijks studies zijn naar de vermogensbeheerprestaties van de Nederlandse pensioensector. Dit geldt temeer omdat een deel van het pensioenvermogen ‘actief wordt beheerd’.

Pensioenfondsen leven code na, maar pensioen blijft een mannending
AMweb, 17-01-2017
Pensioenfondsen leven de Code Pensioenfondsen goed na. Dit blijkt uit de rapportage ‘Werken aan vertrouwen’ van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. Vooral op het vlak van diversiteit in de pensioenbesturen valt er echter nog het nodige te verbeteren, zo stelt de commissie.

Pensioensector mannenwereld
Telegraaf.nl, 17-01-2017
Er werken nog te weinig vrouwen en jongeren in de top van de pensioensector. Dat stelt de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen in haar tweede rapport, op basis van een enquête van SEO Economisch Onderzoek.

Fiscus toch akkoord met Haagse ouderenregeling
Martijn Klerks, Telegraaf.nl, 17-01-2017
Oudere werknemers van de gemeente Den Haag kunnen tóch fiscaal vriendelijk minder gaan werken en volledig pensioen opbouwen.

Generatiepact-regeling toch geen effect op pensioen
Esther Walstra, Binnenlandsbestuur.nl, 17-01-2017
Goed nieuws voor ambtenaren die meedoen aan het Generatiepact en ook vroegpensioen hebben. Volgens minister Asscher heeft deze combinatie geen gevolg voor de pensioenopbouw.

'Men moet beseffen dat pensioen geen zekerheid is'
Karlijn Meinders, BNR.nl, 16-01-2017
Pensioenfondsen zijn nog nooit zo rijk geweest als vandaag. Toch kunnen de pensioenen niet worden verhoogd. Volgens Peter Borgdorff, directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, moet ons falende pensioenstelsel dan ook nodig worden hervormd. 'Genoeg gestudeerd, tijd voor actie.'

Pensioen in 2017: er staat heel wat te gebeuren!
Theo Gommer, Pensioen Weblog, 14-01-2017
Toen ik in 1992 reageerde op een advertentie voor jonge pensioenconsultants met de wervende kop: ‘Stap in de dynamische wereld van pensioen’, had ik niet kunnen weten dat dit ook echt zo was! En, het lijkt wel steeds ‘sneller’ te gaan. Ook in 2017 gaat het namelijk weer bol  staan van vele pensioenontwikkelingen.

Broekloze dag voor pensioenbestuur
Michael van Bemmelen, Telegraaf.nl, 14-01-2017
Eindelijk, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken hebben het door! Pensioenfondsen hebben de vrije hand in het aangaan van swaps (financiële ruilen) en houden de belangrijkste aspecten daarvan angstvallig geheim. Vorige week is aangekondigd dat DNB de renteruil-posities van pensioenfondsen openbaar gaat maken.

Stevige tik dekkingsgraden pensioenfondsen
Arno Reekers, Telegraaf.nl, 13-01-2017
De stijging van de rente én de goede resultaten van beurzen tijdens de laatste paar maanden van 2016, hebben de pensioenfondsen op het nippertje gered van een zeer zware tegenslag. Toch is het jaar 2016 slecht geweest voor de dekkingsgraden van de fondsen, zo blijkt uit de eerste cijfers.

"De politiek gaat de oplossing niet brengen"
VVPonline, 13-01-2017
"We gaan de verkiezingen in met het unieke gegeven dat vrijwel alle gevestigde partijen in hun verkiezingsprogramma een stevige paragraaf aan pensioen hebben gewijd. Behoudens een grove tweedeling tussen de partijen die pleiten voor 'terug naar 65 en 4%' en de overige partijen is er nauwelijks een rode draad te vinden in de programma’s. Het is dan ook niet te verwachten dat de politiek de oplossing gaat brengen", aldus Gerard Riemen (Pensioenfederatie).

‘Zelfstandigen verplichten voor pensioen te sparen’
Peet Vogels, Dagblad van het Noorden, 13-01-2017
Slechts één op de drie zzp’ers spaart voldoende voor een goed pensioen. Laat ze verplicht sparen, tenzij ze aangeven dat ze dat niet willen is het advies van pensioenclub Netspar.

DNB vloert pensioenstelsel met rekenrentemethodiek
Erik Nienhuis, MeJudice, 11-01-2017
De rekenrente zal het komende jaar hoogstwaarschijnlijk nog verder dalen met negatieve gevolgen voor de pensioenrechten en -uitkeringen. Voor velen in de politiek zal dat als een verrassing komen door een slecht begrip over de totstandkoming van de rekenrente. De verontwaardiging over het achterblijven van indexatie van pensioenen zal groot zijn.

Wordt het nog wat met het pensioendebat?
Peter Vlaar, MeJudice, 09-01-2017
In een poging de standpunten van verschillende partijen dichter bij elkaar te brengen zet Peter Vlaar de voor- en nadelen van persoonlijke versus collectieve pensioenen op een rij. Tevens geeft hij een voorzet voor een alternatieve invulling van het collectieve contract die de belangrijkste voordelen van beide benaderingen combineert en de nadelen mitigeert.

Pensioenafspraken zware beroepen nooit nagekomen
Jeannine Julen, Trouw.nl, 09-01-2017
AOW. Het pensioenakkoord uit 2011 moest mensen met zware beroepen ontzien. Maar veel van die maatregelen zijn nooit doorgevoerd.

FNV komt binnenkort met voorstel flexibele AOW
NOS.nl, 09-01-2017
Vakbond FNV presenteert binnenkort een nieuw voorstel om tot een goede flexibele AOW te komen. De bond onderschrijft de conclusie van PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius, vanochtend in Trouw, dat het pensioenakkoord van 2011 mensen met zware beroepen moest ontzien, maar dat veel van die maatregelen nooit zijn doorgevoerd.

Waarom laten pensioenfondsen zich door jan-en-alleman ringeloren?
Rob Goedhart, Follow the money, 05-01-2017
Steeds harder klinkt de laatste jaren de roep om een nieuw pensioensysteem op individuele basis - maar niet uit de hoek van werknemers en werkgevers. Rob Goedhart gaat voor zijn serie over pensioenen eens stevig met beide benen op de grond staan en vraagt: 'Wie willen dat dan wel? En waarom eigenlijk?'

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de generatie-effecten van het verhogen van de rekenrente voor pensioenfondsen, 30-01-2017
CPB Notitie Effecten van bodem in rekenrente voor pensioenfondsen

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de financiële positie van de pensioenfondsen, 27-01-2017
Rapportage financiële positie pensioenfondsen

Antwoorden
van minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma (beiden SZW) op Kamervragen van de leden Lodders en Van 't Wout (beiden VVD) over “uitbreiding van de werkingssfeer van een cao en/of de uitbreiding van de verplichtstellingsbeschikking van een bedrijfstakpensioenfonds”, 27-01-2017

Staatscourant 2017, nr. 4424, 27-01-2017
Loonheffingen. Pensioenen; Wet verbeterde premieregeling. Goedkeuring voor pensioenen met een ingangsdatum in de periode van 1 januari 2014 tot 8 juli 2015, 20 januari 2017, nr. 2017-7169

Staatscourant 2017, nr. 4421, 27-01-2017
Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbarepremieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen, 20 januari 2017, nr. 2017-7168

Weinig steun voor Kleins AOW-voorstel
Tweede Kamer, Debatten in het kort, 25-01-2017
Initiatiefwetsvoorstel - Onafhankelijk Kamerlid Klein stelt voor om de AOW te flexibiliseren. Maar de meeste woordvoerders vinden de nadelen groter dan de voordelen.
Plenair verslag

Motie Van Weyenberg over diversiteit aangenomen
Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 25-01-2017
Een motie van het lid Van Weyenberg (D66) over diversiteit van pensioenfondsbesturen is op 24 januari aangenomen door de Tweede Kamer

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de Kamervragen van het lid Schouten (ChristenUnie) over de mogelijkheden voor ontwikkelingswerkers om zich vrijwillig te verzekeren voor AOW en Anw tegen een minimumpremie, 24-01-2017

Brief van minister Dijsselbloem (Fin) aan de Tweede Kamer met de reflectie op  de gevolgen van het ECB-beleid voor pensioenfondsen, 23-01-2017

Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, 23-01-2017
Brief van staatssecretaris Wiebes (Fin) aan de Tweede Kamer over de novelle pensioen in eigen beheer
Novelle PEB
Uitvoeringstoets PEB

Brief van staatssecretaris Wiebes (Fin) aan de Tweede Kamer over de vragen en opmerkingen over het verzoek tot uitstel van de stemmingen over het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, 23-01-2017
Bijlage antwoorden vragen PEB

Brief van minister Hennis-Plasschaert (Def) aan de Tweede Kamer over aanvullende maatregel tegemoetkoming AOW-gat, 20-01-2017

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de Motie Ulenbelt (SP) over belemmeringen voor uitvoering van regelingen, zoals 'het generatiepact' in de gemeente Den Haag, 16-01-2017
Fiscale (on)mogelijkheden Generatiepact

<< Terug
Toespraken en Presentaties
   
Pensioenvraagstukken in de kabinetsformatie
Amsterdam, APG, 27-01-2017
Deze bijeenkomst werd door Netspar, Instituut Gak en de RU Nijmegen gezamenlijk georganiseerd.

Presentaties:
Reacties op de SER Verkenning en de Perspectiefnota en aandachtspunten voor de formatie - Kees Goudswaard (Universiteit Leiden en Instituut Gak)

Boodschappen vanuit de ABP praktijk - Corien Wortmann (Stichting Pensioenfonds ABP)

Drempels en mogelijkheden voor de transities - Casper van Ewijk (TiU, UVA, Instituut Gak en Netspar)

Omgaan met bestaande aanspraken bij stelselwijziging - Mark Heemskerk (RU Nijmegen, Instituut Gak), René Maatman (RU Nijmegen)

Uitvoering van de nieuwe pensioencontracten: de rol van PPI en APF - Hans van Meerten (UU en Instituut Gak)

Legitimiteit van pensioenveranderingen: de gezichtspunten van burgers - Cok Vrooman (SCP, UU en Instituut Gak)

Keuzevrijheid en maatwerk in nieuwe pensioencontracten - Theo Nijman (TiU, Instituut Gak en Netspar)

<< Terug
Boeken
   
Netspar; Mehlkopf, R.; Ewijk, C. van; Bleeken, S. van den; Hoet, C.
De waarde van maatwerk in pensioenen
Tilburg : Netspar, 2017. 18 p.
Netspar Brief, nr. 8
Het kabinet, het pensioenveld en de sociale partners onderzoeken de mogelijkheden om meer ruimte te bieden voor maatwerk en keuze in een nieuw pensioenstelsel. Met de toenemende diversiteit in de samenleving neemt het belang van differentiatie toe. Pensioenuitvoerders kunnen hierop inspelen door maatwerk aan te bieden, al dan niet in combinatie met keuze voor deelnemers. Deze Netspar Brief biedt inzicht in de mogelijke baten van maatwerk en keuze in de aanvullende pensioenen, afgezet tegen de risico’s als de ruimte voor individuele fouten toeneemt.

CPB
Effecten van bodem in rekenrente van pensioenfondsen
Den Haag : CPB, 2017. 8 p.
CPB-Notitie, 30 januari 2017
Naar aanleiding van Kamervragen heeft het ministerie van SZW aan het CPB gevraagd om de effecten van invoering van een bodem in de rekenrente te bepalen. Deze CPB Notitie beschrijft de gevraagde effecten.

Dommerholt, M.; Wirschell, J. R.
Pensioenrecht : tekst & commentaar
Deventer : Wolters Kluwer, 2016. 2374 p.
Artikelsgewijs commentaar op wet- en regelgeving met betrekking tot het pensioenrecht. De belangrijkste wijzigingen die in deze zesde druk zijn meegenomen betreffen: Wet pensioencommunicatie, Wet algemeen pensioenfonds en Wet verbeterde premieregeling. De tekst is bijgewerkt tot en met 1 september 2016.
6e dr.
<< Terug
Tijdschriftartikelen
   

Vos, A. de
Solidariteit bij pensioenfondsen
In: Actuaris, de, 24 (2017) 3 (jan), p. 16-17
In de pensioensector leven veel misverstanden over solidariteit, vindt Casper van Ewijk, directeur van onderzoekscentrum Netspar. "We moeten niet bang zijn voor maatwerk en keuzevrijheid." Voor pensioenfondsen is het wennen aan de boodschap, zo weet Van Ewijk. Uit recent onderzoek van Netspar blijkt dat maatwerk gericht op het individu meer voordelen biedt dan de solidariteit in het bestaande pensioenstelsel. Volgens het expertisecentrum voor pensioenen kunnen maatwerk en keuzevrijheid bij pensioenen 3 tot 5% welvaartswinst opleveren ten opzichte van het huidige systeem.

Joseph, A.; Schaeffers, M.
Pensioen is en blijft solidair
In: Actuaris, de, 24 (2017) 3 (jan), p. 36-37
Afgelopen jaar stond voor de pensioenspecialisten in het teken van een nieuw pensioencontract. Een contract dat aansluit bij de huidige manier van werken en leven. En dat bovendien bijdraagt aan draagvlak en vertrouwen. De uiteindelijke keuze is nog niet gemaakt. Nieuwe voorstellen zijn nog mogelijk. De auteurs zijn voorstanders voor een contract op basis van individuele flexibiliteit en collectieve solidariteit.

Sagoenie, R. K.; Visser, E.
Solidariteit in de collectieve pensioenregeling
In: Actuaris, de, 24 (2017) 3 (jan), p. 38-39
De SER heeft afgelopen voorjaar in de Verkenning 'Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling' varianten gepresenteerd voor een nieuw pensioenstelsel. In dit artikel presenteren de auteurs een variant waarmee naar een éénduidige doelstelling voor een pensioenregeling wordt gestreefd. Communicatie over koopkracht na pensioendatum en de onzekerheid daarin staan centraal.

Bollen-Vandenboorn, A. H. H.
Grensoverschrijdend fiscaal pensioenbeleid : enkele speerpunten
In: Pensioen Magazine, 22 (2017) 1 (jan), p. 6-11
Op vrijdag 16 december 2016 heeft de auteur haar inaugurele rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt als bijzonder hoogleraar grensoverschrijdend fiscaal pensioenrecht aan de Universiteit Maastricht. In dit artikel behandelt de auteur de speerpunten waarop ze zich de komende jaren wilt richten.

Kastelein, M. E.
Naar een uniform Europees derdepijlerpensioen
In: Pensioen Magazine, 22 (2017) 1 (jan), p. 12-16
De internationale arbeidsmobiliteit neemt toe, en daarmee komen vragen op hoe het pensioen van de werknemer het beste kan worden vormgegeven. De EU heeft het tot stand komen van een interne markt voor pensioen van oudsher hoog in het vaandel staan. Dat geldt zowel voor de markt voor het pensioen dat wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer - waarvoor een wettelijk voorgeschreven financiële bijdrage van de werkgever is vereist en waarbij werkgever noch werknemer vrij is in de keuze van het pensioenproduct of de aanbieder - als voor de markt voor particuliere pensioenproducten - waarbij wordt gecontracteerd tussen een verzekeraar en een verzekeringnemer, in de regel buiten de arbeidsrelatie om.

Werker, B. J. M.
Intergenerationele risicodeling : vloek of zegen?
In: Pensioen Magazine, 22 (2017) 1 (jan), p. 17-20
In dit artikel wordt preciezer bekeken naar wat intergenerationele risicodeling nu precies is, waardoor het tot welvaartswinst kan leiden, maar ook met welke risico's dat gepaard gaat. Deze analyse sluit aan op bestaande inzichten uit de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. Daarmee wordt de politieke afweging die feitelijk voorligt ook helder. Tegenover de welvaartswinst van intergenerationele risicodeling staat ook een risico. De vraag of gebruik wordt gemaakt van intergenerationele risicodeling en zo ja, in welke mate, ligt daarmee bij sociale partners. Verder blijkt de mogelijke winst van intergenerationele risicodeling beperkter dan bijvoorbeeld de winst van keuzevrijheid of maatwerk waardoor rekening kan worden gehouden met individuele verschillen tussen pensioendeelnemers.

Huijg, T.; Minnaard, M. W. 
Afspraken over de grenzen van de medezeggenschap
In: Pensioen Magazine, 22 (2017) 1 (jan), p. 29-33
De medezeggenschapsrechten bij pensioen zijn recentelijk onderwerp van parlementaire discussie geweest, zowel ten aanzien van ondernemingsraden als ten aanzien van belanghebbendenorganen. Op het spel stond de behoefte aan duidelijkere grenzen van de medezeggenschapsrechten, zodat meer zekerheid ontstaat over de vraag of het medezeggenschapstraject moet worden doorlopen. Het kabinet vond een explicietere wettelijke afbakening niet nodig. De betrokken partij en zouden zelf vooraf nadere afspraken kunnen maken over wat wel en wat niet onder een medezeggenschapsrecht valt, zo was de gedachte. Diverse adviseurs namen dat standpunt over. Ten onrechte, betogen de auteurs in dit artikel.

Maatman, R. H.; Leloux, S., 
Wet verbeterde premieregeling
In: Ondernemingsrecht : Financieel recht, (2017) 1 (jan), p. 21-31
Voor de meeste Nederlanders is de hoogte van het pensioen afhankelijk van de resultaten van collectief beleggen en onderling verzekeren. Weinigen kunnen terugvallen op de defined benefit in hun arbeidscontract, i.e. de financiële bijstand van de werkgever(s). Deze werkelijkheid is gecodificeerd in de Wet verbeterde premieregeling. Deze wet biedt mogelijkheden voor een goed pensioen met een defined contribution. Zij vormt daarmee een belangrijke bouwsteen voor een nieuw pensioenstelsel.

Greef, R. M. J. M. de
Herziening IORP richtlijn : een verbetering?
In: Pensioenvraagstukken, (2016) 6 (dec), p. 27-33
EIOPA heeft op 4 oktober 2016 zijn Beleidsplan voor 2017-2019 gepubliceerd. In dat Beleidsplan heeft EIOPA zich onder andere voorgenomen een rol te spelen bij de implementatie van IORP II. In dit artikel wordt een beknopte weergave gegeven van de onderhandelingen en de inzet van Nederland daarin omtrent IORP II en vervolgens zullen een aantal voor Nederland belangrijke wijzigingen worden besproken.

Schop, E.
Wijziging medezeggenschap OR over pensioen : niet alle knelpunten zijn opgelost
In: TRA, 9 (2016) 1 (jan), p. 3-8
De ondernemingsraad heeft op grond van art. 27 WOR instemmingsrecht over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Dit artikel leverde in de praktijk veel knelpunten op. Voor het kabinet was dit aanleiding tot een fundamentele herziening van de wettelijke regels inzake de medezeggenschap bij pensioenregelingen. Dit heeft ertoe geleid dat de WOR op 1 oktober 2016 sterk is gewijzigd. Veel onduidelijkheden zijn weggenomen, echter zijn een aantal belangrijke knelpunten niet opgelost.

Weijers, J.
'Het is geen kwestie van jong tegen oud' : ook zij knokken voor een beter pensioen
In: Anbo Magazine (2016) 8, p. 2-5
Natuurlijk gunnen senioren hun kinderen en kleinkinderen straks voldoende pensioen. Dat lukt alleen als we solidair blijven, zeggen Don van der Steeg en Ellen te Paske-Lievestro van de jongerenafdelingen van CNV en FNV.
<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Pensioenen en AOW. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl