20 mei 2016  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW
Pers- en Nieuwsberichten Parlementaire Informatie Boeken
Columns / Webartikelen Europese Informatie Tijdschriftartikelen
Toespraken en Presentaties
Pers- en Nieuwsberichten
   

SER brengt verkenning uit over persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling
Nieuwsbericht SER, 20-05-2016
De SER heeft de variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling nader onderzocht en uitgewerkt en vindt deze nog steeds interessant. Met deze – technische – verkenning wil de SER een vervolgbijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel dat een goed pensioeninkomen biedt en beter aansluit op de veranderende samenleving. Het rapport gaat daarnaast in op de vraag hoe een mogelijke overgang kan plaatsvinden en hoe de vergelijking tussen verschillende varianten uitpakt.
Volledige verkenning
Publieksversie

Jaarverslag 2015 Ombudsman Pensioenen
Persbericht Ombudsman Pensioenen, 19-05-2016
In zijn verslag roept de Ombudsman de sector op om zijn aanbevelingen waar mogelijk op korte termijn in te voeren. Het oplossingsgericht ingaan op eventuele problemen bij aanspraken of anderszins, draagt bij aan het noodzakelijke vertrouwen in de sector.

Lage rente uitdaging voor gehele financiële sector; integriteit blijft zorgpunt

Persbericht DNB, 19-05-2016
De lage rente vormt een belangrijke uitdaging voor de gehele financiële sector. Zowel voor banken als verzekeraars heeft de lage rente nu en op de langere termijn ingrijpende consequenties voor het bedrijfsmodel, terwijl in de pensioensector de lage rente de noodzaak vergroot om te komen tot een nieuw pensioencontract.

Robots hebben ook invloed op pensioen
Nieuwsbericht BeFrank, 19-05-2016
Digitalisering, de aanwas van zzp’ers en op termijn ook robots op de werkvloer hebben grote invloed op de pensioenen van miljoenen Nederlanders.

Financieel Jaarverslag 2015: overheidsschuld daalt voor het eerst sinds 2006

Nieuwsbericht, Ministerie van Finaniën, 18-05-2016
De overheidsschuld is voor het eerst sinds 2006 gedaald en het begrotingstekort is sinds 2009 nog niet zo klein geweest. De Nederlandse economie was in 2015 voor het eerst weer groter dan in 2008.
Verantwoordingsdag 2016

Uitspraak Hof inzake geschil BOVAG en PMT
Nieuwsbericht PMT, 18-05-2016
17 mei jl. heeft het Hof uitspraak gedaan in de bodemprocedure die tussen BOVAG en PMT speelde. De procedure draaide om de vraag of het bestuur van PMT bevoegd is de premieverdeling vast te stellen en deze op te leggen aan de branches die vallen onder de pensioenregeling van PMT.
Persbericht BOVAG

Wie het pensioenstelsel een beetje kent, vertrouwt het

Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 17-05-2016
Deelnemers die meer weten over hun pensioen en het Nederlandse pensioenstelsel, hebben een groter vertrouwen in dat stelsel en in hun pensioenfonds dan deelnemers bij wie de kennis ontbreekt. Maar slechts weinig werknemers hebben die kennis –een van de oorzaken voor het gebrek aan vertrouwen. Dat is een van de opvallendste conclusies uit een onderzoek onder deelnemers van pensioenfondsen, in opdracht van de Pensioenfederatie.

Geen zware arbeid meer op latere leeftijd

Nieuwsbericht Erasmus Universiteit, 17-05-2016
Mensen met zware beroepen zouden zich na hun vijftigste moeten omscholen. Zo wordt voorkomen dat hun werk zoveel schade toebrengt dat ze niet meer kunnen werken.

Ingrediënten voor toekomstig pensioenstelsel
Nieuwsbericht Verbond van Verzekeraars, 17-05-2016
Meer keuzevrijheid, meer maatwerk en het vormen van persoonlijke pensioenvermogens zouden in een houdbaar nieuw stelsel niet mogen ontbreken. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op het vandaag gepresenteerde D66-plan over de oudedagsvoorziening.

Maak mensen baas over eigen pensioen

Nieuwsbericht D66, 17-05-2016
D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg komt vandaag met een plan om het huidige pensioenstelsel aan te passen. D66 wil het huidige stelsel vervangen door een systeem met persoonlijke pensioenpotten.
Baas over eigen pensioen: 10 bouwstenen voor een nieuw pensioenstelsel
Baas over eigen pensioen: achtergrondnotitie

Kosten per deelnemer gedaald in 2015
Nieuwsbericht ABP, 12-05-2016
ABP heeft in 2015 minder kosten gemaakt voor het beheren van de pensioenen. De uitvoeringskosten komen uit op 84 euro per deelnemer. Dat staat in het jaarverslag dat ABP op 12 mei heeft gepresenteerd. De score voor service bleef gelijk.

Klijnsma: 12,5 miljoen euro voor vitaal houden werkenden
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 11-05-2016
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 12,5 miljoen euro vrij voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. In september start een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds) ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’.

Pensioenfederatie stuurt brief ‘Verantwoord beleggen voor een goed pensioen’ naar minister Ploumen
, 10-05-2016
De Pensioenfederatie heeft een brief ‘Verantwoord beleggen voor een goed pensioen’ met een contourenagenda naar minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gestuurd met afschrift aan de Tweede Kamer.

Jaarverslag 2015 PFZW online
Nieuwsbericht PFZW, 02-05-2016
Hoe is het jaar 2015 voor PFZW verlopen? Wat waren de belangrijkste gebeurtenissen en de belangrijkste kerncijfers?

Dekkingsgraad: stijging helpt pensioenfondsen nog niet uit gevarenzone

Nieuwsbericht Aon Hewitt, 02-05-2016
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand april met één procentpunt gestegen van 96% naar 97%. De belangrijkste reden voor deze stijging is de lichte stijging van de lange rente. De beleidsdekkingsgraad, die gebaseerd is op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden en die leidend is voor kortingen of indexatie, bleef in april stabiel op 102%. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

ABP scoort opnieuw hoog met verantwoord beleggingsbeleid

Nieuwsbericht ABP, 02-05-2016
ABP doet het ook in 2016 goed als het gaat om klimaatbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van het Asset Owners Disclosure Project (AODP), een non-profitorganisatie die grote vermogensbeheerders wil waarschuwen voor financiële risico’s als gevolg van klimaatverandering. Op een lijst met 500 grote beleggers wereldwijd staat ABP net als vorig jaar op de vierde plaats.

Beleidsdekkingsgraad in het eerste kwartaal van 2016 gedaald naar 102%

Statistisch Nieuwsbericht DNB, 28-04-2016
De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2016 gedaald van 104% naar 102%. Een jaar eerder, eind maart 2015, bedroeg de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van de sector nog 109%.

Reactie Pensioenfederatie op consultatie EIOPA
Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 26-04-2016
De Pensioenfederatie heeft gereageerd op de consultatie van EIOPA ten aanzien van haar advies aan de Europese instellingen over de ontwikkeling van een EU interne Markt voor individuele pensioenproducten (Personal Pension Products).

Helft zzp’ers bouwt pensioen op

Infographic ZZP Barometer, 26-04-2016
De helft van de zzp’ers bouwt, naast de AOW, pensioen op en heeft daarmee inkomen voor later geregeld: een groei van 19% ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer in opdracht van Nationale-Nederlanden.

De Pensioenvergelijker brengt verschillen in beeld
Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 25-04-2016
Snel en eenvoudig nagaan welke verschillen bestaan tussen pensioenregelingen: daarvoor is de Pensioenvergelijker ontwikkeld. Dit instrument van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars komt op 1 juli 2016 beschikbaar voor de deelnemer.

Werknemers sparen steeds minder voor hun pensioen
Persbericht Mercer, 22-04-2016
Bijna 1 op de 3 werknemers maakt zich financiële zorgen over hun pensionering. Desondanks is ruim een kwart van de werknemers de afgelopen jaren minder gaan sparen voor het pensioen. Een kwart spaart zelfs helemaal niet. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Mercer naar gezondheid en pensioen onder werknemers.

CNV Voorzitter: "Politiek beken kleur over koopkrachtbehoud senioren"
Nieuwsbericht CNV, 21-04-2016
"De kans groeit dat de pensioenen van veel ouderen in 2017 echt omlaag gaan", aldus CNV Voorzitter Maurice Limmen. Hij zegt dit naar aanleiding van de vandaag bekendgemaakte financiële positie van de vijf grootste Nederlandse pensioenfondsen, die in het eerste kwartaal van dit jaar verder is verslechterd.

Dekkingsgraad dichtbij kritische grens
Nieuwsbericht ABP, 21-04-2016
De financiële positie van ABP blijft zorgelijk in het eerste kwartaal van 2016. De actuele dekkingsgraad was eind maart 90,4%. Dat is nét boven de kritische grens van ongeveer 90%, die eind december bepaalt of we de pensioenen moeten verlagen.

Resultaten eerste kwartaal 2016: achterstand herstelplan verder opgelopen
Nieuwsbericht PME, 21-04-2016
PME behaalde in het eerste kwartaal van 2016 een totaal rendement van 4,6%. De beleidsdekkingsgraad daalde tot 95,8%. De actuele dekkingsgraad van PME daalde in het eerste kwartaal tot 90,8%.

Dekkingsgraad maart 2016
Nieuwsbericht bpfBOUW, 21-04-2016
De beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW eind maart 2016 is 108,8%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 2,1% gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal in 2015.

'Pensioenfondsen hebben huiswerk te doen'
Nieuwsbericht bpfBOUW, 21-04-2016
Door de lange periode van flinke rentedalingen heeft de sector het momenteel zwaar. Dit geldt ook voor bpfBOUW.

Herstel verder achterop ondanks hoog rendement
Nieuwsbericht PMT, 20-04-2016
PMT behaalde in het eerste kwartaal van 2016 een hoog beleggingsrendement van 5,5%. Toch liep de achterstand op het herstelplan verder op. De beleidsdekkingsgraad van PMT daalde namelijk tot 96,7%. 

‘Stop koopkrachtverlies van gepensioneerden’
Nieuwsbericht ANBO, 18-04-2016
Bijna veertig procent van de onderzochte gepensioneerden geeft aan niet voldoende aan hun pensioeninkomen te hebben. Van die groep vindt nog eens bijna dertig procent dat zij niet verder kunnen bezuinigen op hun uitgaven; de rek is er uit. Dat blijkt uit een peiling van seniorenorganisatie ANBO onder negenduizend gepensioneerden.

Klijnsma: kleine pensioenpotjes samenvoegen
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 15-04-2016
In plaats van kleine pensioenen tussentijds  af te kopen, door kleine bedragen aan mensen uit te keren, zouden pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenpotjes samen moeten kunnen voegen.

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

SER: ieder zijn eigen pensioenspaarpot
Gijs Herderscheê, Volkskrant.nl, 20-05-2016
Iedereen een eigen pensioenspaarpot, maar wél samen risico's dragen. Dat is het pensioenfonds van de toekomst, volgens de SER. Maar de vraag is of het erdoor komt. Want er zijn meer opties.

SER-commissie: persoonlijk pensioen is stabieler
Eppo König, NRC.nl, 20-05-2016
Sociaal Economische Raad. De grote vraag is of er genoeg draagvlak is voor een individueel pensioen bij de achterban van de vakbonden en de linkervleugel van de Tweede Kamer.

‘Eén groot feest wordt het niet, wel stabieler’
Eppo König, NRC.nl, 20-05-2016
Mariëtte Hamer en Kees Goudswaard. De Sociaal Economische Raad heeft een nieuwe variant met persoonlijke pensioenen getoetst: „Zeer interessant.”

Steeds meer ouderen willen helemaal niet met pensioen
Ellen Dingemans, Jaap Oude Mulders, Sociale Vraagstukken, 20-05-2016
65-Plussers gaan na hun pensioen steeds vaker toch weer werken. Steeds meer ouderen doen dat uit noodzaak. Werkgevers staan niet zonder meer te trappelen en stellen strikte voorwaarden aan gepensioneerde werknemers.

Zo komt het nieuwe pensioenstelsel eruit te zien            
Nu.nl, 19-05-2016
Nederland heeft één van de beste pensioenstelsels ter wereld, maar sinds de financiële crisis is pijnlijk duidelijk geworden dat er ook veel kwetsbaarheden zijn.

Aantal klachten over pensioen stabiliseert
Nu.nl, 19-05-2016
Het aantal klachten over pensioenen is de laatste jaren min of meer stabiel. Wel zijn er een aantal hardnekkige klachten over gebrekkige communicatie van pensioenuitvoerders.

Collectieve en individuele pensioenregeling, kan dat samen?

Wilse Graveland, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2016, 19-05-2016
In het kader van de Nationale Pensioendialoog heeft de SER vier varianten verkend om ons pensioenstelsel te versterken. De vierde (en meest interessante) variant is het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling: de CIDC-regeling. Hoe kan bij de uitvoering collectief en individu worden gecombineerd? Dit ook in het licht van de bestaande consolidatietrend bij pensioenfondsen.

'Ook tekorten bij pensioenfondsen toezichthouders AFM en DNB'            
Nu.nl, 19-05-2016
Ook de pensioenen van adviseurs, uitvoerders en toezichthouders staan onder druk. Onder andere de pensioenfondsen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) kampen met tekorten.

DNB zet in op aanpassing UFR voor verzekeraars naar een realistisch niveau

DNBulletin, 18-05-2016
De Europese autoriteit voor het verzekeringstoezicht, EIOPA, houdt op dit moment een consultatie over de bepaling van de ultimate forward rate (UFR) voor verzekeraars, de rekenrente voor het contant maken van verplichtingen op de lange termijn. DNB is lid van EIOPA en zet zich in voor ‎een methode die beter aansluit bij de economische realiteit, in lijn met de Nederlandse UFR-methode voor pensioenfondsen.

Doorbeleggen kan 15% meer pensioen opleveren

Jop Versteegt, Pensioen, Bestuur en Management, 18-05-2016
Wie in een premieovereenkomst pensioen heeft opgebouwd en met pensioen gaat, verzilvert de beleggingen en gaat met de opbrengst in de achterzak op zoek naar een levenslange uitkering. Maar wat als je het beleggingsrisico niet helemaal afbouwt naar pensioendatum en de beleggingen niet allemaal verzilvert om een pensioenuitkering aan te kopen? Wat als je met je kapitaal ’doorbelegt’ door de pensioendatum heen?

Meer keuzevrijheid leidt tot nieuwe rol pensioenprofessie

Eduard Ponds, Onno Steenbeek, Joyce Vonken
MeJudice, 17-05-2016
De pensioenregeling van de toekomst zal naar alle waarschijnlijkheid meer keuzeopties en individuele componenten kennen. Hierdoor komt er meer eigen verantwoordelijkheid te liggen bij de individuele deelnemer. Deze ontwikkeling vraagt echter ook om een herbezinning van de rol van de pensioenprofessie.

Iedereen baas over eigen pensioen
Eppo König, NRC.nl, 17-05-2016
Steven van Weyenberg, D66-Kamerlid D66 wil van werkgevers, werknemers en politici een „echte” keuze in de hervorming van het pensioenstelsel.

Brand in pensioenland
Theo Gommer, Telegraaf.nl, 17-04-2016
Waarom gebeurt er niets? Volgens mij is er namelijk ’brand’ in pensioenland?! Eigenlijk kan ik beter niets schrijven. Er gebeurt namelijk niets in Den Haag.

Vervroegd pensioen bij zware beroepen verlengt levens
Nanda Troost, Volkskrant.nl, 17-05-2016
Wie een zwaar beroep heeft moet zich rond z'n vijftigste omscholen voor een minder belastende baan. Mensen met een zwaar beroep kunnen ook worden ontzien door hen eerder met pensioen te laten gaan dan een werknemer met een kantoorbaan. Dat blijkt uit onderzoek van gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn die donderdag in Rotterdam promoveert op een studie naar de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk.

'Na je vijftigste nog zwaar werk? School je om'
Onno Havermans, Trouw.nl, 17-05-2016
Wie zwaar werk doet, kan zich na zijn of haar vijfstigste beter laten omscholen, stelt gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn. Hun gezondheid verslechtert sneller als ze op hogere leeftijd nog zwaar werk doen, zo staat in het proefschrift waarop hij donderdag in Rotterdam promoveert.

Warmterotonde Rotterdam realiseren met investeringsfonds

Nieuwsuur, 11-05-2016
Werkgeversvoorman Hans de Boer wil dat een volgend kabinet een investeringsfonds in het leven roept voor groene projecten. Er zou 100 miljard euro in het investeringsfonds moeten komen, met name gevuld door pensioenfondsen.

Sociale Zaken openbaart informatie over pensioenonderzoek

AMweb.nl, 10-05-2016
Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid de correspondentie rondom het vorig jaar uitgevoerde onderzoek naar verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen en het algemeen pensioenfonds openbaar gemaakt.

Wil men bij pensionering een gedeelte van pensioenvermogen opnemen?
Eduard Ponds, Onno Steenbeek, Joyce Vonken
MeJudice, 04-05-2016
Eén van de unieke aspecten van Nederlandse pensioenstelsel is het feit dat iedereen op pensioendatum verplicht is om het opgebouwde kapitaal om te zetten in een annuïteit. Andere landen met een ontwikkeld pensioenstelsel kennen de mogelijkheid om tenminste een gedeelte van dat kapitaal als bedrag ineens (“lumpsum”) op pensioendatum te laten uitkeren. De APG-economen Ponds, Steenbeek en Vonken onderzochten de interesse in Nederland voor de introductie van deze keuzeoptie.

'Schaf verplicht aanvullend pensioen af'
Laurens Kok, AD.nl, 04-05-2016
Kamerlid Joram van Klaveren (VNL) komt met vergaande voorstellen om het pensioenstelsel op de schop te nemen. Hij wil af van het verplichte aanvullend pensioen bij een pensioenfonds.

VNL: pensioenstelsel moet op de schop
AMweb.nl, 04-05-2016
Kamerlid Joram van Klaveren van VNL komt in een initiatiefnota met vergaande voorstellen om het pensioenstelsel op de schop te nemen.

Vooral pensioenfonds ABP doet klimaatvriendelijke investeringen

Jeroen Trommelen, Volkskrant.nl, 03-05-2016
Nederlandse pensioenfondsen hebben gemiddeld geen grote belangstelling voor klimaatvriendelijk investeren, maar vooral dankzij het groene beleid van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) wordt vanuit ons land toch meer geïnvesteerd in groene pensioenbeleggingen dan elders.

De stad van de toekomst: Grijs met een gouden randje

Eelco Brandes, Duurzaambedrijfsleven.nl, 03-05-2016
Waarschuwing: senioren nemen de stad van de toekomst over. Maar vergeet de kwetsbare opa’s in de verzorgingshuizen en oma’s op looprekken. De ‘nieuwe’ oudere is vitaal, zelfstandig en vermogend. En dus kansrijk.

Moet de pensioenleeftijd maar weer snel omlaag?

Monic Slingerland, Trouw.nl, 30-04-2016
Probeer het maar eens uit te leggen. Je bent 61 jaar, al veertig jaar aan het werk. En gevangen in je baan. Want met 61 ben je veel en veel te oud om ooit nog een andere baan te krijgen. Maar je bent ook jaren te jong om al te mogen stoppen. Doorgaan tot 67 is het devies, al ziet de arbeidsmarkt je al tien jaar niet staan.

Regering moet pensioenlozen in kaart brengen
AMweb.nl, 29-04-2016
Het kabinet moet voor 1 juni 2016 cijfermatig in kaart brengen hoeveel werkenden geen pensioen opbouwen, tot welke groepen deze mensen behoren en waarom zij geen pensioen opbouwen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van de leden Vermeij (PvdA) en Van Weyenberg (D66) die de regering verzoekt de zogeheten ‘witte vlek’ nader te duiden.

Europa hekelt rekenrente pensioenfondsen

Telegraaf.nl, 29-04-2016
De Europese pensioentoezichthouder Eiopa heeft kritiek geuit op de Nederlandse rekenmethode waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen. Die rekenrente wordt al langer te vuur en te zwaard bestreden door de pensioensector.

'Geef werkloze 60-plussers 'generaal pardon' '

Marco Visser, Trouw.nl, 29-04-2016
De sollicitatieplicht voor werkloze 60-plussers moet verdwijnen. Dat vindt onder anderen arbeidssocioloog Jan Cremers van de Universiteit Tilburg. Hij spreekt van een generaal pardon voor ouderen. Ook het CNV vindt dat er soepelere regels moeten komen voor ouderen. Zij denken aan een 'seniorenpardon op maat'.

Toon ambitie in discussie over toekomst pensioenstelsel
Marcel van de Grift, RD.nl, 28-04-2016
Het is zinvol om bij de discussie over een nieuw pensioensysteem niet alleen te kijken naar de hoogte van de toekomstige pensioenuitkering, maar ook naar bijvoorbeeld de verwachte hypotheekschuld.

Zzp’er en pensioen: lastige combinatie

Catrien Spijkerman, NRC.nl, 27-04-2016
Pensioen voor zzp’ers. Bij een zzp-pensioen kun je zelf bepalen wat je inlegt. „Ik heb meer ‘gat’ dan pensioen, maar in ieder geval doe ik er nu iets aan.”

Jean Frijns over het omslagstelsel
MeJudice, 25-04-2016
Voor de toekomstige opbouw van het pensioenstelsel zouden we meer in omslagdekking willen doen en minder in kapitaaldekking stelt Jean Frijns, oud-directeur beleggingen ABP.

Psychische problemen vaak reden voor pensioen
Telegraaf, 21-04-2016
De belangrijkste gezondheidsoorzaak voor werknemers om vervroegd met pensioen te gaan, zijn psychische problemen. Dat concludeert psycholoog Astrid de Wind in een promotieonderzoek, uitgevoerd bij TNO en VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam.

'Pensioenfondsen hadden zich kunnen indekken'
BNR.nl, 21-04-2016
Een verlaging van de pensioenen is dichterbij gekomen nu de positie van pensioenfondsen verder is verslechterd. Dat is te wijten aan hun beleggingsbeleid, stelt financieel risicomanager en promovendus economie Ilja Boelaars op BNR.

Dekkingsgraden grote pensioenfondsen blijven in gevarenzone            
Nu.nl, 21-04-2016
De dekkingsgraden van de vijf grootste pensioenfondsen zijn in het eerste kwartaal van dit jaar verder weggezakt. Daarmee wordt de kans dat zij volgend jaar moeten korten steeds groter.

Pensioenkortingen komen steeds dichterbij
RTLnieuws.nl, 21-04-2016
Als de pensioenfondsen het komende jaar geen miraculeus herstel laten zien, gaan de pensioenen vanaf 2017 massaal omlaag. De dekkingsgraden zijn momenteel dramatisch laag.

Wanneer is langer doorwerken een genot en wanneer een gruwel?
Ellen Dingemans. MeJudice 20-04-2016
Staatssecretaris Klijnsma constateerde onlangs dat de arbeidsparticipatie onderen ouderen de laatste jaren sterk is gestegen als gevolg van een verhoging van de uittredeleeftijd. Het kabinetsbeleid is daarmee een succes. Volgens Ellen Dingemans liggen de zaken veel genuanceerder als men naar het welbevinden van oudere werknemers kijkt.

Zzp’ers gedupeerd door verschuiving AOW-leeftijd
Lars van Bergen, AMweb.nl, 19-04-2016
De pensioenleeftijd is in 2013 verhoogd naar 67 jaar. Vanaf dat moment heb je recht op een AOW-uitkering. Maar deze leeftijdsverhogingverhoging zorgt bij zelfstandige ondernemers voor veel onrust, zo blijkt in de uitzending van Radar van maandagavond.

Zeven vragen over het samenvoegen van pensioenpotjes
Eppo König, NRC.nl, 16-04-2016
Het kabinet wil dat fondsen kleine pensioenen bundelen in plaats van afkopen. Zo bouwen tijdelijke werknemers later meer op.

Klijnsma wil kleine pensioenen samenvoegen

NU.nl, 15-04-2016
Pensioenfondsen moeten stoppen met het tussentijds afkopen en uitkeren van kleine pensioenen die ontstaan als iemand regelmatig van baan wisselt.

Kabinet wil kleine pensioenen bundelen
Eppo König, NRC.nl, 15-04-2016
Pensioenfondsen Het afkopen van kleine pensioenpotjes verdwijnt. Samen kunnen ze een echt pensioen voor later vormen.

Pensioenrekening is geen bankrekening
Agnes Joseph, Syntrus Achmea, 13-04-2016
Een persoonlijke pensioenrekening is een goede kandidaat voor het toekomstige pensioenstelsel. Er gaan stemmen op om dan voortaan ook te communiceren in termen van pensioenvermogen. Er staat 100.000 euro voor je klaar op je persoonlijke pensioenrekening! Dit lijkt transparant en zeker. Het is alleen de vraag of dit realistische verwachtingen oproept. En of het de deelnemer handelingsperspectief biedt.

<< Terug
Parlementaire Informatie
   
Besluit op Wob-verzoek onderzoek verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen en het algemeen pensioenfonds (APF), 09-05-2016
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 april 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ziet op het onderzoek ‘Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen en het algemeen pensioenfonds’. De gevraagde informatie is, voor zover aanwezig, openbaar gemaakt.

34255
Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling)
E. Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 02-05-2016
D. Memorie van Antwoord, 02-05-2016
C. Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Sociale zaken en Werkgelegenheid, 25-04-2016
Bijlage:
Reactie Verbond van Verzekeraars op AmvB bij wet verbeterde premieregeling
Email van KNVG en NVOG van 16 april 2016
Input Pensioenfederatie
Brief van Stichting Towers Watson PPI van 8 april 2016
Position paper ABP en APG

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer met het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de regeling voor nettopensioen, 28-04-2016
Ontwerpbesluit in verband met wijziging van de regeling voor nettopensioen

Brief van staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer met haar antwoorden op de vragen over de triloogfase herziening IORP-richtlijn, 22-04-2016

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen, 20-04-2016
Nota naar aanleidng van het verslag
Nota van wijziging

Antwoorden van Staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de Kamervragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) over ‘de aantasting van de pensioenen’, 15-04-2016

Antwoorden van Staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer op de schriftelijke vragen over de effecten van renteverlagingen als gevolg van ECB-beleid voor pensioenen, 15-04-2016

Brief
van staatssecretaris Klijnsma aan de Eerste Kamer over Waardeoverdracht van pensioen bij overgang naar APF, 14-04-2016

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW)aan de Tweede Kamer over de waardeoverdracht van pensioenen, 14-04-2016
<< Terug
Europese Informatie
   
Europees semester voorjaar 2016: Commissie doet landspecifieke aanbevelingen
Europese Commissie, 18-05-2016
Lidstaten boeken vooruitgang bij hervormingen en aanpak van macro-economische onevenwichtigheden, maar er is meer nodig om het Europees herstel te consolideren.
Commission Recommendation COM(2016) 339 final
Stabiliteitsprogramma Nederland
Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het nationale hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020 strategie maart 2015 - februari 2016

Final Report (feedback statement) on the public consultation on a Pan-European Personal Pension product, 27-04-2016   
The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) published today a Final Report(feedback statement) on its public consultation related to the creation of a standardised pan-European Personal Pension Product (PEPP). The public consultation was conducted in July – October 2015             
                                           
EIOPA recommends to enhance risk assessment and transparency of pension funds
EIOPA, 14-04-2016
Today the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) published its Opinion on a Common Framework for Risk Assessment and Transparency for Institutions for Occupational Retirement Provision (IORPs)
<< Terug
Toespraken en Presentaties
   
18e PBM Pensioensymposium: Toekomst pensioenstelsel
Amsterdam, 19 mei 2016
Speech Klaas Knot (DNB)
In zijn speech tijdens het pensioensymposium van PBM, ging Klaas Knot in op de toekomst van ons pensioenstelsel. Hij benadrukte de noodzaak om over te stappen naar een nieuw stelsel.

Webinar over lage rente en dreigende verlaging pensioen 2017

PME, 25-04-2016
Op maandag 25 april 2016 heeft PME een webinar gehouden voor meer dan 750 deelnemers, gepensioneerden en aangesloten werkgevers. Eric Uijen directeur van PME en uitvoerend bestuurder, en Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder Vermogensbeheer waren aan het woord. Aan bod kwamen onder andere de financiële positie van PME, de mogelijke verlaging pensioen 2017 en het rendement van PME. Ook het  maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid is aan de orde geweest. Tijdens het webinar werden veel vragen van kijkers behandeld.
<< Terug
Boeken
   
Ewijk, C.; van; Heemskerk, M.; Maatman, R. H.; Nijman, Th. E.(red.)
Pensioen 2020
Devener : Wolters Kluwer, 2016. 369 p.
Serie Onderneming en Recht, deel 91
Pensioen 2020 behandelt de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het identificeert een aantal veelbetekenende pensioenvraagstukken om het pensioenstelsel toekomstbestendig te houden en verkent de pensioenhorizon van 2020. door een aantal centrale thema’s te onderzoeken en voorstellen tot verbetering te doen, waar mogelijk vanuit een gecombineerd economisch en juridisch perspectief.
<< Terug
Tijdschriftartikelen
   

Pernot, M.
Solidariteit binnen collectieve pensioenregelingen lijkt mee te vallen
Pensioen Magazine, 21 (2016) 5 (mei), p. 25-28
In de lopende discussie over een nieuw pensioenstelsel staat het doorsneepremiesysteem centraal. Het lijkt erop dat nu al de keuze is gemaakt dat dit financieringssysteem zijn langste tijd heeft gehad. De reden hiervoor is dat er binnen de huidige pensioenregelingen sprake zou zijn van een grote mate van solidariteit qua leeftijd. Gesteld wordt dat jongeren fors meebetalen aan de pensioenopbouw van ouderen. Om een gedegen discussie te kunnen voeren, zouden harde cijfers beschikbaar moeten zijn. In dat kader heeft Aon Hewitt onderzoek gedaan naar verschillende vormen van solidariteit binnen pensioenregelingen.

Willemsen, M.; Kortleve, N.
Eenmalige pensioenuitkering voorziet in behoefte
In: ESB, 101 (2016) 4734 (12 mei), p. 347-349
Uit een enquête onder oudere pensioendeelnemers blijkt dat er behoefte is aan een eenmalige uitkering bij pensionering - een regeling die in veel Europese landen al bestaat. Met name deelnemers met lagere pensioeninkomens, slechte gezondheidsstatus en met kinderen hebben een voorkeur voor een eenmalige uitkering. Door deze optie toe te voegen aan de bestaande mogelijkheden kunnen deelnemers hun pensioen beter afstemmen op hun persoonlijke situatie. Dit artikel bespreekt de resultaten van de enquête alsmede de voor- en nadelen van een eenmalige uitkering.

Leeuw den Bouter, S.; Platteel, P.; Brahim, V.
Het algemeen pensioenfonds : van wet naar praktijk
In: Pensioen & Praktijk, (2016) 2 (mei), p. 6-9
Na een lang introductieproces wordt binnenkort een nieuw type pensioenuitvoerder actief: het Algemeen Pensioenfonds (APF). Dit artikel analyseert de markt en benoemt een aantal kenmerken van het APF. Daarnaast bespreekt het voor wie het APF mogelijk interessant is en wat de boekhoudkundige gevolgen zijn van de overstap naar een APF. Ook worden een aantal verschillen toegelicht tussen de partijen die bezig zijn met de oprichting van een APF.

Meer, V. van der; Kennis, H.
Naar solidariteit binnen beschikbare premieregelingen
In: Pensioen & Praktijk, (2016) 2 (mei), p. 16-19
Wie vroeger een beschikbare premieregeling had en met pensioen ging, werd gedwongen het kapitaal in een keer aan te wenden voor een vast levenslang pensioen. Dat gaat veranderen vanaf 1 augustus 2016. Deelnemers kunnen voortaan ook kiezen voor een variabele uitkering. Waarom kan dit een verbetering zijn en welke grote gevolgen heeft dit voor werkgevers en deelnemers? Dit artikel schetst de antwoorden op deze vragen.

Weerts - van Delft, M.; Vermeulen, C.
Personal benefits, het arbeidsvoorwaardenpakket van de toekomst
In: Pensioen & Praktijk, (2016) 2 (mei), p. 20-23
Individualisering is de trend. De constatering dat niet iedere werknemer dezelfde wensen en behoeften heeft, lijkt inmiddels een open deur. Zoveel mensen, zoveel wensen, toch? Het antwoord hierop is 'nee'. Natuurlijk zijn er verschillen, maar er zijn ook overeenkomsten. Met gepersonaliseerde arbeidsvoorwaarden kunnen werkgevers hierop inspelen. Personal Benefits biedt werknemers een arbeidsvoorwaardenpakket dat past bij hun persoonlijke leefstijl. Hiermee wordt de werknemersbetrokkenheid verhoogd en biedt het kansen om zaken als kostenbeheersing, duurzame inzetbaarheid en aantrekkelijkheid als werkgever te verbeteren.

Zadelhoff, O. van; Stals, R.
Beschikbare premie en zekerheid
In: Pensioen & Praktijk, (2016) 2 (mei), p. 24-26
Er is onmiskenbaar een sterke trend naar Defined Contribution (DC) pensioenregelingen gaande. Dit is terug te zien in de wijze waarop steeds meer en steeds grotere bedrijven hun pensioenregeling aanpassen. Ondernemingsraden, werknemers, werkgevers en adviseurs proberen bij de overgang van DB naar DC de tegengestelde belangen te verenigen en hebben dan een alternatief voorhanden. Voorheen was het smeermiddel nog de garantie op fondsen en beleggingen. Tegenwoordig wordt de hybride pensioenregeling ook ingezet als garantiemiddel. Wat krijg je dan eigenlijk? Dit artikel vestigt de aandacht op enkele aspecten die een rol spelen bij een relatief nieuw type beschikbare premie pensioenregeling waarbij de keuze gemaakt kan worden om met de beschikbare premie aanspraken in te kopen. Deze variant speelt veelal een rol in de belangenafweging bij een overgang van DB naar DC.

Bart, F.; Kortleve, N.
Integrale benadering van wonen, zorg en pensioen : tijd voor experimenten
In: Pensioen & Praktijk, (2016) 2 (mei), p. 32-38
Keuzevrijheid en maatwerk bij pensioen wordt een steeds belangrijker thema. Staatssecretaris Klijnsma benoemt het als een van de vier thema's van de toekomst van het pensioenstelsel. Daarbij gaat het niet alleen over pensioen zelf, maar ook over mogelijke verbindingen met andere domeinen zoals wonen en zorg.
Artikel naar aanleiding van het Netspar-rapport 'De routekaart naar een meer integrale benadering van wonen, zorg en pensioen'.

Jurriëns, P.
De opinie van Lans Bovenberg : ‘Oplossing is persoonlijke pensioenrekening met risicodeling’
In: De Actuaris, 23 (2016) 5 (mei), p. 6-9
De uitkeringsregelingen - defined benefits – in de tweede pijler van het pensioenstelsel zijn op sterven na dood. “We zitten al in het rouwproces”, stelt economiehoogleraar Lans Bovenberg vast. Een interview over een andere sociale zekerheid, valse pensioengaranties en de oplossing voor het debacle van de tweede pijler. “Het is nu tijd voor de persoonlijke pensioenrekening met risicodeling.”

Huijg, T.; Heemskerk, M.
Instemmingsrecht or bij pensioen : het was en blijft onduidelijk
In: Pensioenvraagstukken, (2016) 2 (apr), p. 13-19
Het wettelijk instemmingsrecht van de OR bij de arbeidsvoorwaarde pensioen is niet goed geregeld. Het wetsvoorstel OR en pensioen beoogt het wettelijk instemmingsrecht te verduidelijken en zou op 1 juli 2016 in werking moeten treden. In dit artikel analyseren de auteurs het wettelijk instemmingsrecht van de OR bij de arbeidsvoorwaarde pensioen vóór en na het wetsvoorstel. Zij concluderen dat het wettelijk instemmingsrecht van de OR bij pensioen onduidelijk is en blijft en doen enkele aanbevelingen.

Sluis, R. van
Nieuw besluit internationale aspecten van pensioenen
IN: Pensioenvraagstukken, (2016) 2 (apr), p. 26-30
Op 27 oktober 2016 is het besluit Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten gepubliceerd. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 31 januari 2008 en geeft op een aantal punten nieuwe bruikbare handvatten voor de praktijk. In dit artikel wordt ingegaan op de nieuwe standpunten en voorwaarden uit dit besluit. Een groot deel van dit artikel is gewijd aan alle wijzigingen op het gebied van het aanwijzen van buitenlandse pensioenregelingen en de daarmee samenhangende wijzigingen en uitbreidingen, zoals de mogelijkheid om in een aanvullende Nederlandse pensioenregeling deel te nemen, de toepassing van de saldomethode en de mogelijkheid van de gedeeltelijke afkoop van buitenlandse pensioenaanspraken. Vervolgens wordt er kort in gegaan op de wijzingen bij internationale waardeoverdracht. Wat niet behandeld wordt in dit artikel en nieuw in het besluit, is dat buitenlandse eigen beheerlichamen waarin een Nederlands pensioen of stamrechten zijn ondergebracht en die zijn gevestigd in een andere EU-lidstaat, onder voorwaarden kunnen worden aangewezen als een toegelaten pensioen- en/of stamrechtverzekeraar in de zin van de Wet LB 1964.

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Pensioenen en AOW. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl