26 oktober 2017  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW
Pers- en Nieuwsberichten Parlementaire Informatie Boeken
Columns / Webartikelen Tijdschriftartikelen
Pers- en Nieuwsberichten
   

Formateur Rutte biedt eindverslag aan
Nieuwsbericht kabinetsformatie, 25-10-2017
Formateur Mark Rutte biedt woensdag 25 oktober 2017 Voorzitter Arib van de Tweede Kamer zijn eindverslag aan.

Brief aan het Europees BTW-comité over de BTW-problematiek bij pensioenfondsen

Nieuwsbericht Stichting van de Arbeid, 23-10-2017
De Stichting van de Arbeid heeft een brief aan het Europees BTW-comité gestuurd over de BTW-problematiek bij pensioenfondsen.

Nederlands pensioenstelsel verliest internationale A-status

Persbericht Mercer, 23-10-2017
Een nieuwe weging, met toevoeging van economische groei als indicator, heeft het Nederlands pensioenstelsel zijn internationale A-status ontnomen. Desondanks staat Nederland nog altijd op de tweede plaats van de jaarlijkse Global Pension Index van adviesbureau Mercer.

Dekkingsgraad blijft geleidelijk stijgen

Nieuwsbericht ABP, 19-10-2017
In het derde kwartaal zette de geleidelijk stijgende trend van de dekkingsgraad door. De actuele dekkingsgraad steeg naar 103,3%. De beleidsdekkingsgraad was 99,3%.

Dekkingsgraad stijgt in derde kwartaal
Nieuwsbericht bpfBOUW, 19-10-2017
Eind september was de beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW 113,0%. Dat is 2,9% hoger dan de beleidsdekkingsgraad eind tweede kwartaal.

Kwartaalbericht Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Nieuwsbericht PFZW, 19-10-2017
De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het derde kwartaal van 2017 gestegen van 94,2% naar 96,7% en de actuele dekkingsgraad is gestegen van 98,2% naar 100,1%.

Dekkingsgraad PME stijgt, fonds nog niet uit herstel
Nieuwsbericht PME, 19-10-2017
De beleidsdekkingsgraad van PME is in het afgelopen kwartaal verder gestegen van 95,9% naar 98,4%. De dekkingsgraad op UFR-basis liep op van 100,0% naar 101,6%.

Van herstel naar verandering, sociale partners blijven aan zet
Nieuwsbericht PMT, 19-10-2017
In het derde kwartaal van 2017 steeg de actuele dekkingsgraad van PMT geleidelijk verder van 100,7% tot 102,2%.

Tweemaal zoveel 55-plussers op de werkvloer als in 2003

CBS Nieuwsbericht, 14-10-2017
Het aantal oudere werkenden is in de periode 2003-2016 bijna verdubbeld. Er zijn meer 55-plussers dan toen, en mensen in deze groep hebben vaker betaald werk.

Opinie: Onderzoek het reële pensioencontract
Nieuwsbericht ANBO, 13-10-2017
Vandaag in het FD spreken Ellen te Paske (FNV Jong) en Willem Reijn van ANBO zich opnieuw uit voor onderzoek naar het reëele pensioencontract.

ZZP’er: de Zelfstandige Zonder Pensioen
Statement SGP-Jongeren, 12-10-2017
SGP-jongeren presenteren een plan dat de zelfstandigen helpt voor een financieel gezonde toekomst en voor het behoud van de sociale verzorgingsstaat.  

Onderzoek NLII biedt inzicht in institutionele beleggingen in Nederland
Persbericht Nederlandse Investeringsinstelling, 12-10-2017
De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) heeft op basis van eigen onderzoek, in samenwerking met onder meer Steward RedQueen en De Nederlandsche Bank, eenduidige data verzameld ten aanzien van het belegd vermogen van Nederlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen in Nederland.

Gepensioneerden willen meepraten over vernieuwd pensioenstelsel
Persbericht KNVG, NVOG, 11-10-2017
De beide koepels van gepensioneerden, KNVG en NVOG, dringen er bij de regeringspartijen en het nieuwe kabinet gezamenlijk op aan de vertegenwoordigers van de gepensioneerden en de jongerenorganisaties nauw te betrekken bij de overgang naar een vernieuwd pensioenstelsel.

Pensioen: Sociale partners aan zet
Nieuwsbericht ANBO, 11-10-2017
In de Sociaal-Economische Raad (SER) werken werkgevers, werknemers en externe experts aan een nieuw pensioenstelsel. Die voorstellen worden nu doorgerekend.

Regeerakkoord gepresenteerd
Nieuwsbericht kabinetsformatie, 10-10-2017
De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd.
Reacties: CNV, FNV, VCP, VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland,
ANBO, Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars.  Dossier AWVN

Pensioenfederatie roept op tot intrekken van Wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfondsen
Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 09-10-2017
De Tweede Kamer heeft zich lange tijd sterk gemaakt voor een ‘lean and mean’ wetsvoorstel dat ziet op het bevorderen van fusies van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. De Pensioenfederatie roept het volgende kabinet op om het wetsvoorstel in zijn huidige vorm in te trekken.

Verantwoord beleggen door pensioenfondsen? Nog te vrijblijvend
Persbericht VBDO, 03-10-2017
De 11e editie VBDO Benchmark Pensioenfondsen laat zien dat de trend richting een groeiende verantwoorde beleggingsportefeuille ook dit jaar weer heeft doorgezet. Pensioenfondsen nemen steeds vaker milieu- en sociale criteria mee in hun beleggingsanalyse en zijn hier ook steeds transparanter over.

Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt
Nieuwsbericht Aon Hewitt, 02-10-2017
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is, na een daling in augustus, in september gestegen naar 108%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg één procentpunt, van 103% naar 104%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

Belgische en Nederlandse ombudsmannen vragen samen snelle oplossing voor pensioen van grensarbeiders
Nieuwsbericht Nationale Ombudsman, 29-09-2017
Heel wat grensarbeiders riskeren een aantal jaren zonder pensioen of uitkering omdat de Belgische en Nederlandse regering niet voldoende voorzienig waren. Daarop wezen de Belgische federale Ombudsman, zijn collega van Pensioenen en de Nationale ombudsman uit Nederland. Ze vragen nu snel actie.  

NVOG wil verder na vastlopen overleg sociale partners
Persbericht NVOG, 28-09-2017
De koepels van organisaties van gepensioneerden KNVG en NVOG vinden dat het tijd wordt dat organisaties van gepensioneerden en ouderen betrokken worden bij de vastgelopen discussie over de pensioenen.

KPMG: “Maak ingangsleeftijd van AOW opleidingsafhankelijk”
 Persbericht KPMG, 26-09-2017
Bij de vaststelling van de AOW-gerechtigde leeftijd wordt onterecht geen rekening gehouden met de verschillen tussen hoger en lager opgeleiden in Nederland. Lager opgeleiden beginnen in het algemeen niet alleen veel eerder met werken, hun levensverwachting is ook lager dan die van hoger opgeleiden.

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

10 miljard pensioengeld verdampt door hogere rente
Joris Heijn, Elsevier.nl, 25-10-2017
Pensioenfondsen meldden vorige week goed nieuws: hun financiële gezondheid was verbeterd. Wat zij niet vertelden, is dat hun kip met de gouden eieren in 2017 is weggevlogen. Sterker: door de opkrabbelende rente stapelen de miljardenverliezen zich op.

Pensioenplannen van Rutte III schreeuwen om keihard verzet
Gastopinie. Cor Minnaard, BNDeStem, 25-10-017
Ook de nieuwe regering wil het pensioenstelsel vernieuwen. Maar dit roept nog veel te veel vragen op. FNV-bestuur, kom in actie!

Hoe kunnen we een eenmalige uitkering bij pensionering veillig en eenvoudig maken?

Niels Kortleve, Merle Willemsen, MeJudice, 23-10-2017
In het regeerakkoord staat dat de nieuwe regering ‘meer ruimte wil bieden voor keuzevrijheid en zal onderzoeken of en hoe het in het vernieuwde stelsel mogelijk is om een beperkt deel van het pensioenvermogen op te nemen als bedrag ineens bij pensionering’. PGGM-economen Niels Kortleve en Merle Willemsen nemen dit voorstel onder de loep.

Deze grafiek laat zien dat Nederlandse pensioenfondsen het helemaal niet zo slecht doen, vooral dankzij buitenlandse beleggingen

Michael van Dorp, Business Insider, 20-10-2017
Uit een onderzoek van de OESO blijkt dat Nederlandse pensioenfondsen relatief een hoge opbrengst behalen met hun beleggingen.

FNV: ‘Kabinet kiepert probleem AOW voor zware beroepen over de schutting’

Yvonne Verkaik, De Monitor, KRO-NCRV, 20-10-2017
‘Mensen in zware beroepen worden 4 keer oneerlijk behandeld,’ stelt Tuur Elzinga, bestuurder van vakbond FNV.
De Monitor, Dossier Doorwerken tot 67

‘Werknemers en werkgevers moeten het samen maar uitzoeken’
Yoran ter Voert, De Monitor, KRO-NCRV, 19-10-2017
Gezond de pensioenleeftijd halen, lijkt ook voor het aanstaande kabinet een streven. Maar wie moet hier dan voor zorgen? In het regeerakkoord wordt de verantwoordelijkheid bij de werknemers en werkgevers gelegd. Ten onrechte, vindt Gijs Buijs, bestuurslid bij de Aannemersfederatie Nederland.
De Monitor, Dossier Doorwerken tot 67

Financiële positie pensioenfondsen opnieuw verbeterd            
NU.nl, 19-10-2017
Pensioenfondsen hebben in het derde kwartaal hun dekkingsgraden zien stijgen na goede rendementen op hun vermogen. 

Pensioenfondsen doen het iets beter, maar hoger pensioen komt er nog niet
Volkskrant.nl, 19-10-2017
De financiële positie van de grote pensioenfondsen in Nederland is in het derde kwartaal licht verbeterd. De fondsen slaagden erin meer rendement uit beleggingen te halen. Daarmee is de kans dat er binnenkort nog gekort moet worden op de pensioenen kleiner geworden.

Onrust over nieuwe pensioenstelsel: wie draagt straks de lasten?
RTLZ, 18-10-2017
In pensioenland is onrust ontstaan over de nieuwe plannen van de regering om het Nederlandse pensioenstelsel om te vormen. Het nieuwe pensioenstelsel dat het kabinet voor ogen heeft, biedt op het eerste gezicht minder zekerheid dan het huidige stelsel. De meningen over de verdeling van risico's zijn scherp verdeeld.

‘Pensioenfondsen twijfelen of individueel stelsel een beter stelsel wordt’
AMweb, 18-10-2017
Pensioenfondsen hebben hun zorgen geuit over een nieuw pensioenstelsel met persoonlijke pensioenpotjes. Ze vragen zich af of een individueel pensioen wel haalbaar is.

Persoonlijk pensioen voelt volatiliteit
BNR.nl, 18-10-2017
Het persoonlijk pensioen is veel kwetsbaarder voor schommelingen op de beurs dan het huidige collectieve pensioen.

Pensioenfonds wil echt af van lage marktrente
Trouw.nl, 16-10-2017
Nederlandse pensioenfondsen doen het prima, maar de waardering tegen de marktrente blijft een punt van discussie.

Kabinet maakt beleggen in vastgoed minder aantrekkelijk

BNR.nl, 16-10-2017
Als de plannen van het nieuwe kabinet doorgaan, wordt vastgoed in Nederland minder aantrekkelijk voor grote beleggers. Nederlandse pensioenfondsen zijn het kind van de rekening. 

Pensioengeld en vermogen vooral belegd in het buitenland
NOS.nl, 12-10-2017
Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars hebben in 2016 samen voor 345 miljard euro in Nederlandse aandelen, vastgoed, obligaties, infrastructuur en hypotheken gestoken.

Een op acht levert in

Telegraaf.nl, 12-10-2107
Ook ouderen gaan dankzij de invoering van de vlaktaks minder belasting betalen onder het nieuwe kabinet. Toch levert bijna één op de acht gepensioneerden de komende jaren in.

Pensioenstelsel op de schop: iedereen krijgt een persoonlijk potje
Erik Rezelman, RTLZ, 10-10-2017
Het kabinet Rutte III gaat het pensioenstelsel behoorlijk omgooien. We blijven met z'n allen verplicht pensioen opbouwen en de risico's delen, maar krijgen allemaal ons eigen persoonlijke pensioenvermogen.

Polder moet met pensioen aan de slag
Deborah Jongejan, AD.nl, 10-10-2017
Het kabinet-Rutte III gaat het pensioen individueler maken, maar wil dat de risico’s collectief worden gedeeld. De coalitie vraagt de vakbonden en werkgeversorganisaties om het nieuwe pensioenstelsel verder uit te werken.

Verbond reageert verheugd: ‘Afschaffen doorsneepremie pensioen goed nieuws’
AMweb, 10-10-2017
De verzekeringssector wil zich de komende vier jaar inzetten voor werkbare hervorming van het pensioenstelsel en de arbeidsmarkt. Het Verbond is onder andere verheugd dat het kabinet het besluit heeft genomen om de doorsneepremie voor pensioenen af te schaffen.

Werkgevers willen flexibele AOW voor hun werknemers

Harry van Dalen, Kène Henkens, Jaap Oude Mulders, MeJudice, 09-10-2017
Nieuw NIDI-onderzoek van Van Dalen, Henkens en Oude Mulders laat zien dat werkgevers worstelen met langer doorwerken en in hoge mate voor een flexibele AOW-leeftijd zijn.

Deze ouderen werken omdat ze anders niet rondkomen
NOS.nl, 07-10-2017
Het gaat veel Nederlandse pensionado's voor de wind. Ze hebben meer vermogen dan ooit en vaker een eigen huis. Maar dat geldt niet voor iedereen. Onderzoekers zien dat ouderen steeds vaker moeten blijven werken om financieel rond te komen.

AOW-kas puilt uit, meevaller Rijk
Accountancy.nl, 05-10-2017
Doordat meer mensen werken en daar later mee stoppen, puilt de AOW-kas uit. Het Rijk bespaart zo ruim €1,5 miljard en volgend jaar bijna €2,5 miljard die niet hoeven te worden bijgedragen aan de ouderdomsvoorziening. Dat blijkt uit antwoorden van het kabinet op Kamervragen over de Miljoenennota.

Huidige lage rente geen reden om pensioenstelsel op de schop te nemen
Roel Beetsma, René van de Kieft, MeJudice, 04-10-2017
De lage rente boezemt angst in bij pensioendeelnemers en -bestuurders. Een lage rente is echter nog geen reden om het huidige collectieve pensioenstelsel op de schop te nemen volgens Roel Beetsma en René van de Kieft.

Hoger en zekerder pensioen met maatwerk
Stefan Ormel, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2017, 03-10-2017
Door per deelnemer de beleggingen af te stemmen op risico-houding en een beoogde pensioenuitkering is het mogelijk zowel een hoger als een zekerder pensioen te krijgen dan met een traditionele lifecycle, zo toont Stefan Ormel aan. De grote kracht: anticyclisch beleggingsbeleid.

Op een dag wordt u wakker en is er een nieuw pensioenstelsel...
Theo Gommer, Pensioen weblog, 30-09-2017
Helaas, dit gaat niet gebeuren! Waarom niet? Wel, pensioen is een langzaam vak én we hébben eigenlijk al een nieuw pensioenstelsel. In ieder geval heeft Prinsjesdag 2017 niets nieuws gebracht.

Column: ’Minister van pensioen is hard nodig’
Theo Gommer, Telegraaf.nl, 29-09-2017
We staan aan de vooravond van een grootse transitie van het pensioenstelsel. De belangen zijn dan ook enorm. We hebben een giga-pensioenvermogen 'te beheren en te besturen'. De vaak - soms terechte - tegengestelde belangen tussen de betrokken partijen zijn groot.

'Lange systemen' geven bredere blik op pensioen
Blog Niels Kortleve, PGGM, 27-09-2017
Twee recente publicaties van de Argumentenfabriek laten opnieuw zien dat integraal benaderen van systemen zoals pensioen, arbeidsmarkt en woningmarkt meerwaarde heeft.


Ouderen massaal op jacht naar vergeten pensioenen
Peet Vogels, AD.nl, 27-09-2017
Gepensioneerden komen massaal in actie om hun vergeten pensioenen alsnog te claimen. Bij de helpdesk voor vergeten pensioenen komen honderden telefoontjes per dag binnen en puilen de mailboxen uit.

FNV kritisch over pensioenvoorstellen verzekeraars
AMweb, 26-09-2017
Tuur Elzinga, bestuurder en AOW- en pensioenexpert bij de FNV, laat zich in PensioenPro kritisch uit over de nieuwe pensioenvoorstellen van directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars.

Waarom in de toekomst geen koopkrachtreparatie voor gepensioneerden?
Column Gerard Riemen, Pensioenfederatie, 25-09-2017
Ik ben toch al vele miljoennota’s oud. Dit jaar was er bij voorbaat al geen reden om het te lezen. Immers het is geschreven door een demissionair kabinet dat geen nieuw beleid kan maken. En dan blijkt dat er een paar lezenswaardige passages over pensioenen in de nota zijn opgenomen.

Ouderen laten honderden miljoenen pensioen liggen
Peet Vogels, AD.nl, 25-09-2017
Bij pensioenfondsen liggen nog voor honderden miljoenen euro’s aan nooit opgevraagde pensioenen. Alleen al bij de drie grootste pensioenfondsen gaat het om 100.000 mensen die nooit hun pensioen hebben opgehaald.

Pensioenfondsen boos over kosten DigiD-gebruik
Nu.nl, 25-09-2017
De pensioenfondsen vrezen de kosten die zij moeten gaan betalen voor DigiD en MijnOverheid. Het gebruik van de platformen was gratis, maar veel instanties van de overheid en semi-overheid moeten vanaf volgend jaar naar gebruik betalen.

Pensioenleeftijd van Zwitserse vrouwen niet omhoog naar 65 jaar            
Nu.nl, 25-09-2017
In Zwitserland heeft de meerderheid in een referendum tegen een plan gestemd om de pensioenleeftijd voor vrouwen te verhogen van 64 naar 65 jaar. Voor Zwitserse mannen geldt al langer dat ze tot hun 65e moeten doorwerken.

De jammerlijke manier waarop de AOW-leeftijd werd verhoogd
Max van Weezel, VN.nl, 21-09-2017
De regering verhoogde de AOW-leeftijd niet in 2020, maar in 2013 en schrapte de ‘flexibele uittreedleeftijd’ voor bouwvakkers. Hierdoor stoppen senioren eerder met werken. Onhandig van Den Haag.

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

34674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)34674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)
Nadere Memorie van antwoord, 23-10-2017

34765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen)
Nota naar aanleiding van het verslag, 23-10-2017
Nota van wijziging

Staatscourant, Jaargang 2017. Nr. 59944, 18-10-2017
Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2017, 2017-0000163620, tot vaststelling van het formulier Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Brief van staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer vergelijking toetsingskaders pensioenfondsen Europees en Caribisch Nederland, 16-10-2017
Belangrijkste verschillen in toetsingskaders voor pensioenfondsen in Europees en Caribisch Nederland.

Brief
van staatssecretaris Wiebes over btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten, 13-10-2017
Schriftelijk overleg over btw voor beleggen pensioenfondsen.

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer inzake het ontwerpbesluit aanpassing inkooptarief nettopensioen, 12-10-2017
Antwoorden op verslag schriftelijk overleg Ontwerpbesluit inkooptarief nettopensioen

Brief
van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over concept Amvb en kabinetsreactie wetsvoorstel fuserende verplichtgestelde , 09-10-2017
Kabinetsreactie bij twee rapporten over vrijwillige aansluitingen verplichtgesteld pensioenfonds
Concept amvb fuserende verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen
Onderzoek vrijwillige aansluitingen bij verplichtgestelde pensioenfondsen
Onderzoek juridische mogelijkheden voor vrijwillige aansluitingen verplichtgestelde pensioenfondsen

Nota van wijziging wetsvoorstel Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen. 09-10-2017

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede kamer over de carve out van gepensioneerden, waarschuwingstekst en bewaarplicht, 06-10-2017
Brief DNB carve out van gepensioneerden.

Antwoorden van minister Blok (VenJ) de vragen van het Kamerlid Groothuizen (D66) over de verplichte pensioenleeftijd voor rechters, 04-10-2017

Antwoorden van minister Dijsselbloem (Fin) aan de Tweede Kamer op Kamervragen die zijn gesteld in het verslag van het schriftelijk overleg over de gevolgen van ECB-beleid voor pensioenfondsen, 02-10-2017

34766 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)
Nota naar aanleiding van het verslag, 02-10-2017
Tweede nota van wijziging, 22-09-2017

32043 Handelingen Tweede Kamer, 2017-2018, 4
Stemmingen moties Vervroegd pensioen voor zware beroepen, ingediend bij het dertigledendebat over vervroegd pensioen voor zware beroepen, 26-09-2017

34674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)34674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)
Memorie van antwoord, 25-09-2017

<< Terug
Boeken
   

OECD
Pension markets in focus 2017
Parijs : OECD, 2017. 38 p.
Jaarlijks onderzoek van de OECD naar de rendementen van pensioenfondsen. Het verslag dat 85 landen omvat geeft een overzicht van de private pensioenstelsels wereldwijd en bespreekt de laatste ontwikkelingen. 
 
Mercer
Melbourne Mercer global pension index 2017
Melbourne : Mercer, 2017. 65 p.
De Global Pension Index vergelijkt sinds 2009 de pensioenstelsels van landen over de hele wereld. Dit jaar werd gekeken naar de pensioenstelsels van 30 landen, drie meer dan vorig jaar. De Global Pension Index is gebaseerd op drie elementen: toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit. Daarbij worden onderdelen geanalyseerd, zoals door de overheid gefinancierde pensioenen, zelf gespaarde pensioenen, economische groei, overheidsschulden, maar ook eigen spaargeld en woningbezit van deelnemers. Het Nederlandse pensioenstelsel is als tweede geëindigd vlak na Denemarken, met 0,1 punt verschil. Australië bekleedt wederom de 3e plaats.

CBS; Verkooijen, L.
Arbeidsparticipatie ouderen flink gestegen
Den Haag : CBS, 2017. 25 p.
Paper
Met het oog op de vergrijzing is beleid ingezet dat erop gericht is om mensen langer te laten doorwerken. Zo zijn veel vormen van prepensioen afgebouwd en gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog. De maatschappelijke vraag die hierbij opkomt is in hoeverre ouderen in staat zijn om langer door te werken. Tegen deze achtergrond biedt de paper een overzicht van de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van 55- tot 75-jarigen. Tevens wordt aandacht geschonken aan gezondheid en ziekteverzuim van werkenden in deze leeftijdsgroep. Ook wordt ingegaan op preferenties ten aanzien van de AOW-leeftijd.

SEO; Min. SZW; Kok, L.; Geboers, H.
Vrijwillige aansluitingen bij verplichtgestelde pensioenfondsen
Amsterdam : SEO, 2017. 31 p.
SEO-rapport, nr. 2017-61
Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het aantal vrijwillige aansluitingen bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen, het aantal deelnemers en het beheerd vermogen dat hiermee is gemoeid, de beweegredenen voor sociale partners en de effecten hiervan op de markt van pensioenuitvoerders in economisch opzicht. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: de wijze waarop verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen vrijwillige aansluitingen kunnen realiseren; de marktstructuur; de mogelijkheid van vrijwillige aansluitingen op het gedrag van marktpartijen; de gevolgen van vrijwillige aansluitingen op de prestaties van de markt. 
 
Onderzoekcentrum Onderneming & Recht; Radboud Universiteit; Min. SZW; Heemskerk, M. [et al.]
Vrijwillige aansluiting bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen : juridische mogelijkheden binnen het mededingingsrecht voor vrijwillige aansluitingen
Nijmegen : Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, 2017. 80 p.
Doel van dit juridisch onderzoek naar vrijwillige aansluitingen bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen is om inzicht te verkrijgen in:
(1) de juridische mogelijkheden en beperkingen van vrijwillige aansluitingen bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en;
(2) juridische risico’s van deze vrijwillige aansluitingen bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen voor het mededingingsrecht (houdbaarheid van de verplichtstelling). 
 
Netspar; Dalen, H. P. van; Henkens, K.
Do people really want freedom of choice?
Tilburg : Netspar, 2017. 29 p.
Netspar Academic Series, DP 09/2017-016
In welke mate willen pensioendeelnemers de vrijheid hebben om zelf te beslissen over hun pensioenregelingen? Vaak wordt stilzwijgend aangenomen dat mensen een voorkeur hebben voor keuzevrijheid, maar is dit waar? Het rapport presenteert een verfijnde typologie van de keuzevoorkeuren van werknemers die voor een aantal pensioendomeinen sparen.

OECD
Preventing ageing unequally
Parijs : OECD, 2017. 252 p.
De gezondheid en het inkomensniveau van ouderen zijn de laatste decennia in de OECD-landen en opkomende economieën aanzienlijk verbeterd. Uit dit rapport blijkt echter dat de risico's van toenemende ongelijkheid voor toekomstig gepensioneerden toenemen. Demografische veranderingen gecombineerd met stijgende ongelijkheidstendensen en beperkingen in de openbare financiën in veel landen, veranderen de vooruitzichten voor toekomstige generaties ouderen. In dit rapport wordt onderzocht hoe de twee wereldwijde megatrends: vergrijzing van de bevolking en de toenemende ongelijkheid zich ontwikkelen en interactie hebben, zowel binnen als over generaties.

<< Terug
Tijdschriftartikelen
   

Ewijk, C. van
Duidelijkheid over pensioenen
TPEdigitaal, 11 (2017) 3, p. 16-20
Het regeerakkoord kiest een duidelijke koers voor de toekomst van het pensioenstelsel. Ondanks het uitblijven van het SER-advies pakt de nieuwe regering het laatste grote hervormingsdossier voortvarend aan. In 2020 moet de doorsneesystematiek in de aanvullende pensioenen zijn afgeschaft en wordt er ruimte gemaakt voor een nieuw stelsel gebaseerd op persoonlijke pensioenvermogens. Deze hervorming moet zorgen voor een toekomstbestendige tweede pijler. De eerste pijler van de AOW is al eerder toekomstbestendig gemaakt door koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting. In dit beleid ten aanzien van de AOW komt geen verandering.
Themanummer TPEdigitaal: Het Regeerakkoord van Rutte III

Gaag, N. van der; Nimwegen, N. van
Koplopers en volgers in vergrijzing
Demos, 33 (2017) 9 (okt), p. 4-6
Van alle werelddelen is Europa het meest vergrijsd. Maar het tempo waarin Europese landen vergrijzen verschilt enorm, doordat de belangrijkste demografische motoren van de vergrijzing, geboorte en sterfte, per land verschillen.

Merkle, C.; Schreiber, P.; Weber, M.
Framing and retirement age : the gap between willingness-to-accept and willingness-to-pay
In: Economic policy, 32 (2017) 92 (oct), p. 759-809
Verslag van een online onderzoek in Duitsland waarin wordt ingegaan op de keuzes de mensen maken met betrekking tot hun pensioendatum en de prijs die ze willen betalen om eerder of later met pensioen te gaan.

Harmsen, J.
Pensioenpotje overdragen : wat zijn de regels voor waardeoverdracht van pensioen?
In: HR Rendement, (2017) 10, 4-5
Als een werknemer wisselt van werkgever heeft hij recht op waardeoverdracht van zijn pensioen. De werknemer neemt de waarde van het pensioen dat hij heeft opgebouwd bij de pensioenuitvoerder van zijn vorige werkgever dan mee naar de pensioenuitvoerder bij zijn nieuwe werkgever. Er ligt een wetsvoorstel dat de regels voor waardeoverdracht mogelijk wijzigt. Het artikel gaat in op de gevolgen van het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen. Het geeft voorbeelden van waardeoverdracht en gaat in op vragen over: bijbetaling, de informatieplicht en wanneer waardeoverdracht zinvol is.

Feitsma, J.; Eski, S. 
Jongeren veroveren de pensioenwereld : PensioenLab prikkelt met nieuwe pensioenadviezen
In: Pensioen & Praktijk, (2017) 3 (sep), p. 12-15
Het PensioenLab is al vijf jaar actief bezig om jongeren te betrekken bij het onderwerp pensioen en hun een stem in de pensioendiscussie te geven. In dit artikel zijn drie nieuwe prikkelende adviezen uit het lustrumjaar 2017 samengevat. 1. AOW. De onderzoeksvraag luidde: 'Hoe krijgen we een sociale, duurzame en transparante AOW voor toekomstige ouderen?' ; 2. Ontwerp de PensioenUber. Opdracht was: ontwerp de 'PensioenUber' van de toekomst. Kijk naar alle (techhnologische) innovatiemogelijkheden en bedenk een concept dat de pensioensector 'disruptive' zal vernieuwen 3. Pensioen ineens. Vanuit de doelstelling van PensioenLab wilden de auteurs onderzoeken hoe pensioen tastbaarder kan worden voor jongeren. Met dit onderzoek geven ze antwoord op de vraag: kunnen en willen jongeren gebruikmaken van de mogelijkheid om Pensioen Ineens op te nemen?

Mastrogiacomo, M.
Geen tweede en geen derde pijler pensioen : zullen zelfstandigen hun huis straks opeten?
In: Pensioen & Praktijk, (2017) 3 (sep), p. 18-21
De overheid kan zich bemoeien met de pensioenvoorbereiding van zzp'ers, wanneer zelfstandigen dat niet zelf doen. In 2015 speelde het kabinet een actieve rol bij het faciliteren van een collectieve pensioenregeling voor zzp'ers. Was deze beleidsinterventie rond het spaargedrag van zelfstandigen legitiem en wenselijk, en is de vormgeving ervan effectief geweest? Of biedt het huizen vermogen van zzp'ers wellicht nog een appeltje voor de dorst?

Dieleman, B.
Wordt pensioeningangsdatum wel of niet verhoogd naar 68 jaar?
In: Pensioen & Praktijk, (2017) 3 (sep), p. 24-27
De auteur bespreekt eerst de relevante voorwaarden van fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw en de verhoging van de pensioenrichtleeftijd. Vervolgens behandelt hij de redenen en mogelijkheden om de in de pensioenregeling opgenomen ingangsdatum van het ouderdomspensioen (hierna: pensioeningangsdatum) niet te verhogen. Daarna bespreekt hij hoe de wetgever een verhoging van de pensioeningangsdatum kan stimuleren. Voorts geeft hij aandacht aan het instemmingstraject. Het artikel wordt afgesloten met de samenvatting en conclusies.

Hulshoff, T.
Doelmatig pensioen vraagt om minder regels
In: Pensioen & Praktijk, (2017) 3 (sep), p. 34-38
Regels zijn er om ons te helpen, als bescherming tegen het kwade of ter bevordering van het goede. Maar vaak zijn regels er vooral omdat ze nou eenmaal bestaan; de eigenlijke reden is niet meer in beeld en we zouden beter af zijn zonder de regel. In pensioenland zien we dit type regels op meerdere plekken, zoals met de verplichtstelling of het onderscheid tussen tweede en derde pijler. In dit artikel bespreekt de auteur het fiscale onderscheid tussen DC-en DB-pensioenen in het licht van toenemende individualisering van welvaartsplanning.

Boschman, O.
Deadline te krap voor wetgeving fusies en kleine pensioenen
In: Pensioen Pro, (2017) 16 (sep/okt), p. 8-9
Twee wetsvoorstellen die de pensioensector direct raken, gaan hun deadline van 1 januari 2018 waarschijnlijk niet halen. En SOPlus-Kameriid Martin van Rooijen hoopt een meerderheid te winnen voor zijn initiatiefwetsvoorstel voor tijdelijke verhoging van de rekenrente.

Boschman, O.
Persoonlijke pensioenpot nog niet zo persoonlijk
In: Pensioen Pro, (2017) 16 (sep/okt), p. 14-16
ABP experimenteert met een persoonlijke pensioenpot, zodat deelnemers kunnen zien welk deel van het vermogen van hen is. Maar buffer en doorsneepremie zorgen voor complicaties, en echt persoonlijk is het potje ook nog niet.

Schmidt, E.
Grensoverschrijdende IORP's : een mooi concept dat moet blijven groeien
In: PensioenAdvies, 28 (2017) 9 (sep), p. 11-15
Eurostat, het statistische bureau van de EU, voorspelt dat de bevolking van de lidstaten zal vergrijzen: in 2014 was 18,5% van de Europese bevolking ouder dan 65 jaar, in 2080 zal dat 28,7 % zijn. De afhankelijkheidsratio neemt toe van bijna vier mensen van werkende leeftijd voor iedere gepensioneerde in 2014 tot slechts twee tot 2050. Ook zouden de sociale zekerheidssystemen van de lidstaten toenemend onder druk komen te staan. In Nederland zijn er nog geen IORP’s gevestigd. Waarom niet? Daarover gaat het in dit artikel. Waarin duidelijk wordt dat het concept alle aandacht verdient en ondersteuning om verder verbeterd te worden.

Mik, J. de
Gevolgen verhogen pensioenleeftijd
In: Actuaris, de, 25 (2017) 1 (sep), 44-45
Europese landen verhogen de pensioenleeftijd, wat betekent dit voor de verwachte uitkeringsduur van pensioen? De pensioengerechtigde leeftijd is de laatste jaren aan wijzigingen onderhevig. Onder andere de veranderende bevolkingssamenstelling, financieringsvorm en de toenemende levensverwachting hebben ertoe geleid dat een pensioenleeftijd van 65 jaar plaats heeft moet maken voor een hogere pensioenleeftijd. In Nederland is een route naar een AOW-leeftijd van 67 jaar in 2021 uitgestippeld waarna de AOW-leeftijd mee zal stijgen met de levensverwachting. Eind 2016 is als gevolg van deze koppeling een verdere verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden per 2022 aangekondigd.

Leegwater, G.; Siegman, P. 
Wat betekent de nieuwe Corporate Governance Code voor pensioenfondsen?
PensioenMagazine, 22 (2017) 10 (okt), p. 17-21
Sinds de introductie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in 2014 zijn met een paritair of onafhankelijk bestuur verplicht om een raad van toezicht in te stellen. Binnenkort gaat dit waarschijnlijk ook gelden voor ondernemingspensioenfondsen met vergelijkbare bestuursmodellen en een omvang van 1 miljard euro of meer. Het intern toezicht op pensioenfondsen is met de introductie van raden van toezicht en de niet-uitvoerende bestuurders binnen een one tier board bestuursmodel permanent geworden. Doelstelling van het instellen van permanent intern toezicht is het versterken van de governance. Maar wat is adequaat intern toezicht? En hoe wordt hier in de praktijk invulling aan gegeven? In dit artikel bekijken de auteurs de positie van de raad van toezicht, maar in veel gevallen is een en ander ook van toepassing op de niet-uitvoerende bestuurders, de andere vorm van permanent intern toezicht.

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Pensioenen en AOW. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl