Volg ROC van Twente op

28 mei 2015

 


Geachte mevrouw Anchelon,

U ontvangt onze digitale 'Decanenflits' omdat u een regelmatige nieuwsvoorziening vanuit ROC van Twente wenst te ontvangen. U kunt uw gegevens zelf controleren en/of wijzigen. Als u de Decanenflits niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich onderin dit bericht afmelden.

In deze Decanenflits:
  Info Avond 17 juni 2015  
  Toelatingseisen niveau 3  
  Aanmelden voor de Entreeopleiding  
  Nieuwe opleiding Ondersteunende administratieve beroepen  
  Wijzigingen horeca-opleidingen ROC van Twente  
  Start Zomerschool  
  Studenten in het nieuws  
 
  Info Avond 17 juni 2015
 

Onbezorgd de zomervakantie in! Als uw leerlingen nog geen keuze hebben gemaakt voor een vervolgopleiding, uitgeloot zijn en nog geen (tweede) opleiding hebben kunnen vinden, dreigen niet over te gaan, of straks gezakt blijken te zijn, dan kunnen zij (en hun ouders) op woensdag 17 juni 2015 terecht in de Gieterij 200 in Hengelo.

Loopbaanadviseurs, het Studie Informatie Punt Twente en docenten en studenten van opleidingen waarvoor leerlingen zich nog kunnen aanmelden, staan klaar om in gesprek te gaan en te helpen om alsnog een goede keuze te maken.

www.rocvantwente.nl/infoavond

 

 

 
 
  Toelatingseisen niveau 3
 

Stelling: 

“Liever een goede vmbo basisberoepsgerichte leerling in een mbo niveau 3 klas dan een matige kaderberoepsgerichte leerling.” 

Onjuist!

Om toegelaten te kunnen worden tot een mbo niveau 3 opleiding heeft de student minimaal een vmbo kaderberoepsgericht diploma nodig. Wanneer de student een vmbo basisberoepsgericht diploma heeft, dan is hij/zij toelaatbaar tot mbo niveau 2. Hierop gelden geen uitzonderingen.

 
 
  Aanmelden voor de Entreeopleiding
 

De aanmelddatum voor de Entreeopleiding is iets vervroegd. Om een zorgvuldige intake te kunnen waarborgen, vragen we u om uw leerlingen uiterlijk 25 september aan te melden voor de Entreeopleiding. We hebben dan nog 3 tot 5 dagen tijd (afhankelijk van wanneer 1 oktober valt) om informatie over de leerling te verzamelen, de AMN-test af te nemen, een zorgvuldige intake te houden en een lesmoment te verzorgen.

We willen hiermee voorkomen dat leerlingen te snel en zonder intakegesprek in de Entreeopleiding terecht komen. Officieel mogen we aspirant-studenten tot 1 oktober inschrijven, maar om voor bekostiging in aanmerking te komen, is er voor 1 oktober een lesmoment noodzakelijk. Op de informatiebijeenkomst van 23 april is dit al gecommuniceerd met de daar aanwezige decanen en leerplichtambtenaren.

Aanmeldingen voor 1 februari graag uiterlijk voor 25 januari 2016.

 
 
  Nieuwe opleiding Ondersteunende administratieve beroepen
 
De huidige niveau 2-opleidingen Bedrijfsadministratief medewerker (crebo 90471) en Secretarieel medewerker (crebo 90472) gaan in het schooljaar 2015-2016 op in de nieuwe opleiding Ondersteunende administratieve beroepen (crebo 23068).
Deze nieuwe tweejarige opleiding is praktijkgerichter en komt meer tegemoet aan de wensen van het bedrijfsleven. Studenten worden breder opgeleid dan voorheen. Naast vaardigheden op het gebied van secretariaat & receptie en (financiële) administratie scholen we de studenten nu ook in logistieke en facilitaire werkzaamheden.

Lees verder >>

 
 
  Wijzigingen horeca-opleidingen ROC van Twente
 

Met ingang van schooljaar 2015-2016 is het bij de Vakopleidingen Horeca en de Cas Spijkers Academie Twente mogelijk om rechtstreeks in een niveau 3 of 4 opleiding in te stromen, mits een leerling hier wat betreft vooropleiding aan voldoet. 

In de bijlage leest u informatie over de vooropleidingseisen per opleiding en algemene informatie over de opleidingen die wij aanbieden >>

 
 
  Start Zomerschool
 
Deze zomervakantie gaat de Zomerschool van het ROC van Twente weer van start. De Zomerschool is er voor onze eigen mbo-studenten, maar ook voor leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs die instromen in een opleiding bij ons ROC. De Zomerschool biedt achtdaagse zomercursussen Nederlands, Engels en rekenen. Er wordt gewerkt in kleine groepen, zodat elke student voldoende studiebegeleiding en aandacht krijgt.

Lees verder >>

 
 
  Studenten in het nieuws
 

 
 
 
 
© 2015 ROC van Twente | Disclaimer | Afmelden | Aanmelden | Doorsturen | Contact