07 augustus 2017  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Arbeidsmarkt en Arbeidsparticipatie
Pers- en Nieuwsberichten Columns / Webartikelen Parlementaire Informatie
Boeken Tijdschriftartikelen Europese Informatie
Pers- en Nieuwsberichten
   

Subsidiemogelijkheid voor projecten Duurzame Inzetbaarheid
Nieuwsbericht NBBU, 7 augustus 2017.
De NBBU is samen met leden al enkele jaren actief op het terrein van duurzame inzetbaarheid. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft €12,5 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden.

CNV: ‘Laat mensen met arbeidsbeperking niet vallen’
Nieuwsbericht Zorgvisie, 4 augustus 2017.
CNV Connectief-voorzitter Jan de Vries is verontwaardigd over het bericht dat werkgevers bij de overheid en het onderwijs af willen van de huidige quota voor participatiebanen uit het sociaal akkoord van 2013. ‘Werkgevers laten mensen met een arbeidsbeperking in de kou staan.’

Krapte op de arbeidsmarkt: 'Leid zelf nieuw personeel op'
Nieuwsbericht NU.nl, 1 augustus 2017.
Dat er krapte is op de arbeidsmarkt, met name in bepaalde sectoren, is niet nieuw voor Carlo Cahn van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en Joost Heeroma van Randstad. Zij hebben zo hun eigen methoden om het personeelstekort aan te pakken.

Roel Bekker wordt verkenner afspraken onderkant arbeidsmarkt
Nieuwsbericht VNG, 31 juli 2017.
Met de opdracht 'Verkenning wenselijkheid centrale afspraken over arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt' wil de VNG nagaan of gemeenten nog achter een standpunt staan dat in 2013 is ingenomen. De VNG heeft Roel Bekker benoemd als verkenner in deze kwestie.

'Te weinig arbeidsgehandicapten voor baanafspraak'
Nieuwsbericht Binnenlands bestuur, 28 juli 2017.
Werkgevers kunnen op termijn onmogelijk voldoen aan de banenafspraak om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Er is simpelweg te weinig aanbod van mensen met een arbeidsbeperking. Dat stelt verzekeringsmakelaar Aon in een brief aan demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken.

Bedrijven kiezen vaker voor flexibele schil
Nieuwsbericht MangersOnline.nl, 28 juli 2017.
Het aantal flexwerkers dat opdrachtgevers inzetten is het afgelopen kwartaal met acht procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016. Hun omzet is met gemiddeld twee procent gestegen. 

‘Jongvolwassenen hebben meer hulp nodig’
Nieuwsbericht Binnenlands bestuur, 28 juli 2017.
De VNG gaat in samenwerking met het Rijk een Jongvolwassenentop organisaren om knelpunten in de overgang naar volwassenheid op te lossen. Het landelijke netwerk Doorlopende Lijn sluit hiervoor aan bij de VNG, Movisie, Divosa en het Nederlands Jeugdinstituut.

Regionale Trendrapportage banenafspraak: 1ste kwartaal 2017
Nieuwsbericht VNG, 26 juli 2017.
In het overzicht staan de omvang van de doelgroep-populatie en hoeveel banen die in de regio’s gerealiseerd zijn. De trendrapportage geeft een indicatie over de voortgang van het aantal banen per arbeidsmarktregio ten opzichte van de nulmeting.

Ontwikkelingsmogelijkheden belangrijkste factor bij zoektocht nieuwe baan
Persbericht PageGroup, 25 juli 2017.
Nederlanders die op zoek zijn naar een nieuwe baan, vinden de ontwikkelingsmogelijkheden die een bedrijf of organisatie biedt veel belangrijker dan het salaris. Dit blijkt uit de Job Applicants Confidence Index, waarmee recruitment specialist PageGroup ieder kwartaal de stemming onder de Europese beroepsbevolking meet.

Meer lef en samenwerking nodig voor groei sociale ondernemingen
Nieuwsbericht ManagersOnline.nl, 25 juli 2017.
Nederland telt steeds meer social entrepreneurs voor wie ondernemen niet alleen draait om winst, maar om een maatschappelijk doel. 

Zeven op de tien Caribische Nederlanders aan het werk
Nieuwsbericht CBS, 21 juli 2017.
In 2016 had 69% van de Caribische Nederlanders van 15 tot 75 jaar betaald werk. Op Bonaire en Sint-Eustatius werkten 70 en 66%, op Saba 62%. Saba behoort daarmee tot de Nederlandse gemeenten met de laagste arbeidsdeelname. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers uit het Arbeidskrachten Onderzoek Caribisch Nederland 2016 van het CBS.

Werkloosheid daalt sterker onder laagopgeleiden
Nieuwsbericht CBS 20 juli 2017
Met het aantrekken van de economie is de werkloosheid onder laagopgeleiden naar verhouding sterk afgenomen. In het eerste kwartaal van 2017 bedroeg de werkloosheid onder de laagopgeleide beroepsbevolking 9,2%; in 2014 was dat nog 13,2%. Toch is de werkloosheid onder laagopgeleiden nog steeds flink hoger dan onder hoogopgeleiden, bij wie 3,4% van de beroepsbevolking werkloos was.

Wajong: help jonggehandicapten aan het werk voor je de wet aanpast
Nieuwsbericht CNV, 17 juli 2017.
Het CNV vindt dat Wajong-gerechtigden eerst goed aan het werk geholpen moeten worden, voordat er überhaupt naar enige aanpassing van de Wajong-uitkering gekeken kan worden. Zie ook: Positionpaper Hoorzitting Investeren in werk voor kwetsbare mensen (CNV, 21 juni 2017)

Employment situation, first quarter 2017, OECD
Nieuwsbericht OECD, 17 juli 2017.
OECD area employment rate – defined as the share of people of working-age in employment – increased by 0.2 percentage point in the first quarter of 2017, to 67.4%. In the same period, the OECD labour force participation rate (i.e. the share of people of working-age who are either employed or unemployed) increased by 0.1 percentage point, to 71.8%.

Onderzoek naar jonge burn-outs
Nieuws Binnenlands Bestuur 13 juli 2017.
Jonge professionals, waaronder veel ambtenaren, ervaren een hoge werkdruk. Zo hoog zelfs dat ze veel vaker dan gemiddeld tegen een burn-out aanzitten. Zo bleek eerder al uit onderzoek van de Arbo Unie dat bijna een kwart van de ambtenaren onder de 30 jaar een burn-out dreigt te krijgen. Het gemiddelde cijfer bij werknemers in het algemeen ligt een stuk lager – 15 procent.

Banenafspraak voor mensen met arbeidshandicap staat onder druk
Nieuwsbericht PW, 12 juli 2017.
Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geldt een ‘banenafspraak’ tussen de overheid en de sociale partners. Voor 2026 moeten er voor hen 125.000 banen komen. De banenafspraak leek goed te verlopen, maar recent kwam er veel kritiek op de voortgang ervan en de bureaucratische aanpak.

Aan het werk voor ouderen in de zorg
Nieuwsbericht FNV, 12 juli 2017.
De FNV heeft op 12 juli de Arbeidsmarktagenda 2023 getekend. ‘Verhogen van de kwaliteit van de zorg voor ouderen is onlosmakelijk verbonden met goede zorg voor de mensen die het werk doen. Die hebben recht op echte banen en een fatsoenlijk inkomen’, aldus Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV: Deze agenda draagt hieraan bij.De agenda is ondertekend door: ActiZ, branchevereniging BTN, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, NVZ, de MBO Raad en het ministerie van VWS.

'Flexwerken onontkoombaar op Nederlandse arbeidsmarkt’
Nieuwsbericht CustomerFirst, 12 juli 2017
Flexwerken is in ons land vrij algemeen ingevoerd. Tegenwoordig brengt nog zo’n 11 procent van de werknemers de werktijd uitsluitend in een kantooromgeving door. Dat blijkt uit onderzoek van Epson onder 200 Nederlandse kantoorwerkers in het mkb, bedrijven met 10 tot 250 werknemers.

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

Afspraken over banen voor arbeidsbeperkten onder druk
Webartikel Ingrid Weel, Trouw 3 augustus 2017.
Tegenvallende resultaten zorgen ervoor dat werkgevers bij de overheid niet meer content zijn met het ­banenplan voor arbeidsbeperkten. Ze stonden zelf aan de wieg van de wet, maar ervaren nu knelpunten. Zo vinden ze het niet eerlijk dat de overheid een grotere opdracht heeft gekregen dan de marktsector. 

L’histoire se répète?
Column Sieto de Leeuw, ABU 2 augustus 2017.
COlumn van de viorzitter van de ABU over de krapte op de arbeidsmarkt.

'Veertig is al oud voor veel werkgevers'
Webartikel BNR, 29 juli 2017.
Eigenlijk begin je als werknemer op je veertigste al oud te worden voor een werkgever, blijkt uit een inventarisatie van BNR Werkverkenners. Gelukkig bestaat er tegenwoordig specifiek levensfasebeleid, waarbij meer gekeken wordt naar de behoeften van een medewerkers dan naar de leeftijd. Maar bovenal moet de oudere werknemer zelf zorgen dat ie aantrekkelijk blijft op de arbeidsmarkt.

Kruimels overwerk maken nog geen voltijdsbanen
Column Alfred van Delft, VNO-NCW 29 juli 2017.
De FNV volgt de redenatie door losse uren overwerk in allerlei disciplines samen te voegen tot 300.000 voltijdsbanen. Het is een leuk beeld, maar volgens de TNO-onderzoekers die de studie voor de FNV hebben uitgevoerd, kun je de getallen niet zomaar vertalen. Hun onderzoek bevat niet voor niets een hele bladzijde aan disclaimers en restricties.

Er is werk, maar niet voor arbeidsbeperkten
Webartikel Ingrid Weel, Trouw 27 juli 2017.
Werk voor arbeidsbeperkten op sociale werkplaatsen wordt nu door bijstandsgerechtigden en uitzendkrachten gedaan.

Goed kluswerk beter regelen
Commentaar Financieële Dagblad, 23 juli 2017.
De snelle groei van de kluseconomie dwingt politici anders naar de arbeidsmarkt te kijken. Deze klussers, die onder meer eten rondbrengen voor Uber Eats of schoonmaken voor Helpling, lijken in een juridisch niemandsland terecht te komen. Ze worden als zelfstandigen gezien, maar verdienen te weinig om zich te verzekeren tegen ziekte of inkomensverlies.

Hoe je de wereld kunt veranderen als sociale ondernemer
Webartikel Jelmer Luimstra Sprout.nl 13 juli 2017.
Hoe maak je impact met een sociale startup? Door uit je comfortzone te treden en uit te stralen dat je trots bent op je bedrijf, denken succesvolle sociale ondernemers.

Een ruimer blikveld
Column Rob Witjes, UWV Nieuwsbrief 12 juli 2017
Nu de arbeidsmarkt verder herstelt, blijkt hoe lastig het vooral voor ouderen is als zij geen werk (meer) hebben. Juist in een krapper wordende arbeidsmarkt moeten zij de komende tijd toch meer kansen kunnen verzilveren? Succesverhalen uit de praktijk kunnen dienen als inspiratiebron voor werkzoekenden en werkgevers.

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Beantwoording Kamervragen over 'de matige loongroei en flexibilisering'
Antwoorden van minister Asscher (SZW) op Kamervragen van de leden Gijs van Dijk en Nijboer (beiden PvdA) over "de matige loongroei en flexibilisering", 21 juli 2017.

Kamerbrief experimenten Participatiewet Amsterdam en Utrecht
Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert de Tweede Kamer over gesprekken met betrekking tot de experimenten Participatiewet in Amsterdam en Utrecht, 14 juli 2017

Kamerbrief over Arbeidsmarktagenda 2023 Aan het werk voor ouderen
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) biedt namens minister Schippers de arbeidsmarktagenda 2023 'Aan het werk voor ouderen' aan de Tweede Kamer, 12 juli 2017.

EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253
Verslag van aan Algemeen Overleg tussen de vaste commissie voor SZW en de vaste commissie voor Europese Zaken de heer Asscher, Minister van SZW, vastgesteld 12 juli 2017. 

Beantwoording Kamervragen over bericht dat bedrijven convenant ondertekenen
Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66) over het bericht dat bedrijven het convenant Werk en Kanker ondertekenen, 12 juli 2017.

 

<< Terug
Boeken
   

Europese Cie, Labour market policy thematic review 2017 : an in-depth analysis of the impact of reforms on inequality : synthesis report
Luxemburg : EU, 2017. 93 p.
Analyse van de impact van recente hervormingen op ongelijkheid in Europa op de volgende beleidsterreinen: Arbeidsmarktsegmentatie; Lonen, arbeidskosten- en niet-loonkosten; Het bevorderen van hervormingen van de verdeling binnen sociale stelsels; Eerlijkere en meer progressieve belastingstelsels; Investeren in menselijk kapitaal en bevordering van de toegang tot onderwijs en vaardigheden tijdens de levensloop; Toegang tot gezondheidszorg; Het bevorderen van de participatie van vrouwen en andere groepen op de arbeidsmarkt en discriminatie bestrijden.

Europese Cie; Vrie, N. van de, Labour market policy : thematic review 2017 : an in-depth analysis of the impact of reforms on inequality : Netherlands
Luxemburg : EU, 2017. 20 p.
Landenstudie over de arbeidsmarkthervormingen in Nederland. Het rapport gaat in op de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie van 2016 en de impact hiervan op ongelijkheid op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Landenstudie bij: Labour market policy thematic review 2017 : an in-depth analysis of the impact of reforms on inequality : synthesis report

ING Economisch Bureau, Moeten de lonen echt sneller omhoog? : een analyse van de cijfers achter de oproep
Amsterdam : ING Economisch Bureau, 2017. 16 p.
De roep om hogere lonen klinkt de laatste tijd van verschillende kanten. Het ING Economisch Bureau onderzocht of er werkelijk ruimte is voor extra loongroei. Het analyseerde daarvoor de ontwikkeling van de lonen in een breed economisch perspectief. Uit die analyse blijkt dat de lonen zich nu op een manier ontwikkelen die past bij de conjunctuur. De arbeidsmarkt is nog vrij ruim en de verborgen werkloosheid is relatief hoog.

UWV; Aalst, M. van der; IJzerman, S., Kansen voor laagopgeleiden : analyse
Amsterdam : UWV, 2017. 28 p.
Het rapport analyseert de arbeidsmarkt voor laagopgeleiden, geeft aan waar hun kansen liggen en welke belemmeringen het vinden van werk in de weg staan.

ING Economisch Bureau, Technisch MBO en arbeidsmarkt : tools voor meer techniektalenten
Amsterdam : ING, 2017. 20 p.
De vraag naar technisch opgeleide vakmensen neemt door de aanhoudende economische groei sterk toe. Als er niet meer jongeren in het MBO een technische opleiding gaan volgen, dreigt het tekort aan technici ieder jaar met 20.000 te groeien. Meer sturing van studenten is nodig om het tij te keren. Bijvoorbeeld via een numerus fixus op MBO-opleidingen met een lage baankans. Ook zal praktijkonderwijs binnen het MBO een grotere rol moeten krijgen. Alleen zo blijven techniekstudenten gemotiveerd en verbetert de doorstroming naar de arbeidsmarkt. Dit schrijft het ING Economisch Bureau in haar visie op een betere aansluiting van technisch MBO op de arbeidsmarkt.

ESVLA; Fernández-Macías, E.; Hurley, J.; Arranz-Muñoz, J. M., Occupational change and wage inequality : European jobs monitor 2017
Luxemburg : EU, 2017. 81 p.
Deel 1 van de monitor geeft een gedetailleerde blik op de verschuivingen in de werkgelegenheid op het niveau van de lidstaten en op EU-niveau vanaf het tweede kwartaal 2011 tot het tweede kwartaal 2016 Q2.
Deel 2 onderzoekt de Europese loonongelijkheid vanuit het perspectief van beroepen. Uit het rapport blijkt dat beroepen hun eigen effect hebben op loonongelijkheid, evenals andere factoren zoals menselijk kapitaal en sociale klasse. Het vindt ook dat in de afgelopen tien jaar, wat een periode was van intense structurele veranderingen in de Europese arbeidsmarkten, de arbeidsdynamiek de ontwikkelingen in de loonongelijkheid niet heeft geleid.

Europese Cie, Employment and social developments in Europe : annual review 2017
Luxemburg : EU, 2017. 265 p.
Jaarlijks rapport over werkgelegenheid en sociale ontwikkelingen in Europa. Centraal thema is dit keer intergenerationele rechtvaardigheid en solidariteit in Europa. De editie van dit jaar bevestigt de positieve sociale en arbeidsmarkttrends en de aanhoudende economische groei. Maar ondanks de algemene sociale en economische vooruitgang blijkt dat de jongere generaties onder een bijzonder zware last gebukt gaan: ze vinden over het algemeen moeilijker werk en verrichten vaker atypische en precaire arbeid (bijvoorbeeld op basis van tijdelijke contracten), wat kan leiden tot minder sociale bescherming. Uit het verslag blijkt dat jongeren minder van de gestaag hogere levensstandaard in de EU profiteren dan de oudere generaties. Bovendien is het aandeel van jongere leeftijdsgroepen in inkomsten uit arbeid in de loop van de jaren gedaald. Sociale partners kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de kloof tussen jongere en oudere werknemers te overbruggen en een eerlijker arbeidsmarkt voor beide groepen tot stand te brengen.

Kennisplatform Integratie & Samenleving; [et al.], Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2017 : vluchtelingen aan het werk, gemeenten in beweging
Utrecht : KIS, 2017. 38 p.
Doel van de monitor is om de ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid voor de arbeidstoeleiding van statushouders in kaart te brengen. De publicatie monitort welke stappen gemeenten het afgelopen jaar hebben gezet en is het vervolg op de publicatie 'Vluchtelingen aan het werk: enquête onder gemeenten over arbeidstoeleiding van statushouders’. Uit de KIS-monitor van 2016 bleek dat gemeenten nog vooral bezig waren met het maken van beleid om recente vluchtelingen naar werk te bemiddelen. De monitor van 2017 laat zien dat gemeenten het afgelopen jaar concrete stappen vooruit hebben gemaakt.

CAOP; ActiZ; BTN; [et al.], Aan het werk voor ouderen! arbeidsmarktagenda 2023
[Den Haag] : CAOP, 2017. 36 p.
Nederland vergrijst in een rap tempo.. Mensen blijven langer thuis wonen. Daardoor verandert de aard en de zwaarte van de zorgvraag. Door hoge werkdruk, kleine contracten, een krappe arbeidsmarkt en veel openstaande vacatures is het een grote uitdaging om aan die zorgvraag te voldoen. Vakbonden, branche- en onderwijsorganisaties en het ministerie van VWS hebben daarom een akkoord gesloten over de aanpak van het personeelstekort in de ouderenzorg. In de Arbeidsmarktagenda 2023 staan onder meer afspraken over werkzekerheid, opleidingsmogelijkheden, het aantrekken van nieuw personeel en de inzet van technologie. Op 12 juli 2017 hebben partijen de agenda gezamenlijk ondertekend.

OECD, International migration outlook 2017
Parijs : OECD, 2017. 361 p.
De 41e editie van deze jaarlijkse OECD-publicatie analyseert recente ontwikkelingen in migratiestromen en migratiebeleid in OECD-landen en een aantal derden landen. Waar relevant, onderzoekt het de impact van de recente toename van humanitaire migratie. Het kijkt naar de integratie van immigranten op de arbeidsmarkt in de OECD-landen, met de nadruk op de dynamiek van de werkgelegenheidsresultaten op middellange termijn en op de gevolgen van structurele veranderingen op de arbeidsmarkt. Een apart hoofdstuk is gewijd aan gezinsmigratie. Tot slot bevat het rapport gegevens over immigratie per land.

Rabobank; Vrieselaar, N.; [et al.], De economische impact van het arbeidstekort
[Utrecht] : Rabobank, 2017. 6 p.
Themabericht, 31 juli 2017
Themabericht over de krapte op de arbeidsmarkt. Ingegaan wordt op waar de tekorten het grootst zijn, wat de impact daarvan is, en wat mogelijke oplossingen zijn.

<< Terug
Tijdschriftartikelen
   

Heeft u interesse in een tijdschriftartikel? Vraag een kopie aan bij de bibliotheek van de SER, bidoc@ser.nl

Boonstra, W., Quotumwet als stok achter de deur
In: Binnenlands Bestuur 38 (2017), 34 (28 juli), p. 6
Overheidswerkgevers slagen er niet in, voldoende banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. Dreigen met de Quotumwet moet hen aansporen de doelstelling voor 2017 wel te halen.

Walstra, E., Afbouwen voor het pensioen : generatiepact Den Haag leidt tot minder ziekteverzuim
In: Binnenlands Bestuur, 38 (2017) 14 (28 jul), p. 34-35
Gemeenten moeten gaan nadenken hoe ze hun ambtenaren kunnen helpen bij de afbouw van hun carrière. Niet elke zestiger wil of kan nog op volle kracht deelnemen aan de survival of the fittest. De realiteit is dat met het opschroeven van de pensioenleeftijd en de huidige vergrijzing problemen ontstaan. 

N. N., Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad: 'Lerend werken wordt steeds vaker werkend leren'
In: Werkt, 7 (2017) 2 (zomer), p. 20-22
Mbo-opleidingen willen kwetsbare jongeren met talenten zo lang mogelijk begeleiden om zich te ontwikkelen. "Als gemeenschap Nederland hebben we de verplichting om goed voor elkaar te zorgen", betoogt voorzitter Ton Heerts namens de MBO Raad. 
 
Dekker, F., De prachtige kansen van robotisering
Idee, 38 (2017) 2 (jul), p. 16, 18-19
In plaats van bang te zijn voor robots die banen inpikken, moeten we een optimistische robotvisie ontwikkelen. Robots kunnen onze concurrentiepositie verbeteren en nieuwe banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Aris, A., Digitalisering : meer of minder werk?
Idee, 38 (2017) 2 (jul), p. 24-25
Niemand weet hoe snel en ingrijpend de arbeidsmarkt verandert door toenemende digitalisering. Maar voor elk scenario is een proactief arbeidsmarktbeleid nodig, gericht op omscholing, ondernemerschap en een waardig sociaal vangnet. 
 
Blom, H., Veranker leven lang leren in het bedrijf
Idee, 38 (2017) 2 (jul), p. 36-39
Een leven lang leren is niet alleen een individuele verantwoordelijkheid, maar moet worden ingebed in het bedrijfsleven. Dit vraagt een minder vrijblijvende samenwerking tussen (beroeps)onderwijs en bedrijven. Alleen dan kunnen werknemers meegroeien met voortgaande innovatie op de werkvloer. 
 
Kusiak, L., Arbeidstechnoloog Michiel de Looze : 'Samenwerken met robot biedt afwisseling'
In: OR Magazine, (2017) 2, 3 (jul/aug), p. 30-31
Robotisering verdringt arbeidsplaatsen, of laat voor de medewerker slechts resttaken over. Maar de inzet van 'cobots' die samenwerken met de werknemer kan taken ook afwisselender en minder belastend maken. De or moet bij keuzes over robotisering de taken van de toekomst in kaart brengen, adviseert TNO-onderzoeker Michiel de Looze. 
 
Geers, M., Aanpak jeugdwerkloosheid
In: Sociaal Bestek, 79 (2017) 4 (aug/sep), p. 30-31
Op 1 juni 2017 hebben Minister Asscher van SZW en Minister Bussemaker van OCW de Tweede Kamer geïnformeerd over de tijdens deze kabinetsperiode gevoerde 'Aanpak Jeugdwerkloosheid'. In dit artikel wordt een aantal onderwerpen betreffende het sociale beleid beschreven zoals 'Matchen op werk', werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening, 'City Deal aanpak jeugdwerkloosheid en de studiekeuze van de jongeren.
 
Fidder, G., Ongewenst schot in de Participatiewet : nieuw beschut werk
In: Sociaal bestek, 79 (2017) 4 (aug/sep), p. 36-37
Het Rijk heeft in 2015 'Nieuw beschut werk' ingevoerd. Mensen met een indicatie Beschut werk hebben recht op een dienstverband via de gemeente. Dat klinkt aantrekkelijk, maar er zitten veel nadelen aan. De gemeente Arnhem besloot aanvankelijk dit instrument niet te gebruiken. Nu is het verplicht gesteld en zal ze wel moeten. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de gemeente dit doet.
 

<< Terug
Europese Informatie
   

Employment shifts in Europe during the recovery: three little noticed trends
Press release EuroFound, 26 July 2017.
the European Jobs Monitor (EJM) project. The EJM tracks structural change in European labour markets – in terms of employment shifts by occupation and sector – and also provides a qualitative assessment of these shifts using different proxies of job quality, notably average hourly wage.

Diversity and Inclusion: European Commission acts to reach at least 40% women in its management and launches comprehensive strategy
Press release European Commisson 19 July 2017.
A new Diversity and Inclusion Charter and fresh action to reach at least 40% women in its management by 1 November 2019 are two key features of the Commission's new human resources policy.

Estimating labour market slack in the European Union
Press release EuroFound, 18 July 2017.
There were close to 23 million unemployed people of working age in the EU in 2015 but around 50 million people in a broader category of labour slack, encompassing inactive people wishing to work and underemployed, involuntary part-timers as well as the unemployed, according to a new report from Eurofound, the Dublin-based EU Agency. 

Werkgelegenheids- en sociale ontwikkelingen in Europa: verslag 2017 laat positieve trends zien, maar benadrukt dat op jongeren een zware last drukt
Nieuwsbericht Europese Commissie, 17 juli 2017.
De editie van dit jaar bevestigt de positieve sociale en arbeidsmarkttrends en de aanhoudende economische groei.

Speaking points by Commissioner Thyssen on the 2017 Employment and Social Developments in Europe review (ESDE Report), 17 July 2017.

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Arbeidsmarkt en Arbeidsparticipatie. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl