27 oktober 2016  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW
Pers- en Nieuwsberichten Parlementaire Informatie Boeken
Columns / Webartikelen Europese Informatie Tijdschriftartikelen
Toespraken en Presentaties
Pers- en Nieuwsberichten
   

Onderzoek uitvoeringskosten pensioenfondsen 2016
Nieuwsbericht LCP, 26-10-2016
Actuarieel adviesbureau LCP heeft de 2016-editie van het rapport “Werk in uitvoering bij pensioenfondsen” gepubliceerd, de vijfde editie van het jaarlijkse onderzoek naar de uitvoeringskosten van pensioenfondsen.

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen gedaald naar 98,1%
Nieuwsbericht DNB, 25-10-2016
De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is in het derde kwartaal van 2016 met 1,5 procentpunt verder gedaald naar 98,1%. Daarmee lag deze dekkingsgraad eind september onder de minimaal vereiste dekkingsgraad.

Nederland behoudt 2e plaats wereldranglijst pensioenen
Persbericht Mercer, 24-10-2016
Nederland staat net als vorig jaar op plaats 2 op de wereldranglijst van pensioenen, maar loopt in op de nummer 1: Denemarken. Australië blijft op de 3e plaats. Dit blijkt uit de jaarlijkse Global Pension Index van Mercer.

'Kabinet, bied pensioenfonds snel duidelijkheid'
Nieuwsbericht FNV, 21-10-2016
Een groot aantal pensioenfondsen komt in de problemen door de lage rekenrente en dreigt vanaf volgend jaar te moeten korten op de uitkeringen aan huidige en toekomstige gepensioneerden. De FNV vindt dat het kabinet snel moet ingrijpen en de nadelen van de kunstmatige lage rente structureel moet corrigeren.

Eén op de vijf werknemers weet niet wie verantwoordelijk is voor hun pensioen
Persbericht Mercer, 20-10-2016
Eén op de vijf Nederlanders weet niet wie er verantwoordelijk is voor hun pensioen. Ook weet een derde niet bij welk pensioenfonds of bij welke organisatie hun pensioen is ondergebracht. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van Mercer naar het vertrouwen van pensioenfondsdeelnemers, uitgevoerd onder ruim 800 Nederlanders.

Dekkingsgraad stabiel over drie kwartalen
Nieuwsbericht ABP, 20-10-2016
'Onze dekkingsgraad vertoont in de eerste drie kwartalen van 2016 een stabiel beeld: net boven de 90%. Als we dat in het vierde kwartaal vast kunnen houden, hoeven we de pensioenen in 2017 niet te verlagen'

Dekkingsgraad derde kwartaal daalt
Nieuwsbericht bpfBouw, 20-10-2016
De beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW eind september 2016 is 105,5%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 1,1% gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar.

Resultaten derde kwartaal 2016: dekkingsgraad stabiel, maar laag
Nieuwsbericht PME, 20-10-2016
De dekkingsgraad van PME kwam het derde kwartaal van 2016 nauwelijks van zijn plaats. Het  beleggingsrendement was weliswaar positief, maar de pensioenverplichtingen stegen in vrijwel gelijke mate.

Huidige pensioenregels leiden tot stagnatie herstel
Nieuwsbericht PMT, 20-10-2016
De dekkingsgraad van PMT schommelt rond de 92%. Wel behaalde PMT in het derde kwartaal van 2016 een positief beleggingsrendement van 2,7%. Cumulatief heeft PMT tot en met het derde kwartaal een rendement van 13,5% gemaakt.

Nederlanders sparen meer dan nodig voor hun pensioen
Nieuwsbericht ING, 19-10-2016
Veel Nederlanders sparen meer dan ze nodig vinden voor hun pensioen. Ze houden daardoor geld over op de oude dag, terwijl ze wellicht geld tekort  komen op eerdere momenten waarop ze het beter kunnen gebruiken. Dit blijkt uit de ING Financieel fit Barometer.

Zelfstandigen profiteren te weinig van fiscale voordelen pensioensparen
Nieuwsbericht ZZP Nederland, 17-10-2016
Stichting ZZP Nederland vindt, dat zelfstandigen meer gebruik zouden kunnen maken van de fiscale voordelen van pensioensparen.

Gezamenlijke ouderenorganisaties doen uiterst beroep op premier Rutte: Voorkom korting op de pensioenen

Persbericht NVOG, 16-10-2016
De vijf ouderenorganisaties in ons land (ANBO, KBO-PCOB, KNVG, NOOM en NVOG) doen gezamenlijk een uiterst beroep op minister-president Rutte om maatregelen te nemen om korting op de pensioenen in 2017 te voorkomen.

NVOG stuurt brief naar staatssecretaris Klijnsma
Nieuwsbericht NVOG, 15-10-2016
De NVOG heeft samen met de KNVG en de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en NOOM, een brief gestuurd staatssecretaris Klijnsma. In de brief doet de NVOG haar een aantal expliciete voorstellen die zij kan betrekken in het onderzoek naar het in kaart brengen van de effecten op eventuele kortingen van pensioenen. 

Pensioenbewustzijn vergroten bij jongeren
Nieuwsbericht CNV Jongeren, 14-10-2016
CNV Jongeren-voorzitter, Semih Eski, was gister bij de Sociaal Economische Raad (SER). Hij sprak bij de ‘Brede Dialoogbijeenkomst’ namens jongeren over de toekomst van ons pensioenstelsel.

Nieuwe regels voor aparte indexatiedepots voor pensioenfondsen

Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelgenheid, 14-10-2016
Pensioenfondsen mogen aparte potjes aanhouden, onder andere voor indexatie van pensioenen.

Samenleving en financiële sector in evenwicht
Persbericht WRR, 12-10-2016
De samenleving heeft zich te afhankelijk gemaakt van de financiële sector en is daardoor sterk onderhevig aan de wispelturigheid van financiële markten. Het is zaak om te komen tot een herijking van het sociaal-economisch beleid die de weerbaarheid van de samenleving en de economie versterkt. Dit staat in het rapport Samenleving en financiële sector in evenwicht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Pensioenuitkering beschikbare premieregeling tweede kwartaal 2016 opnieuw fors gedaald
Nieuwsbericht Aon Hewitt, 11-10-2016
pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling (ook wel bekend als ‘DC-regeling’) is in het tweede kwartaal van 2016 met 6% gedaald.

Onafhankelijke Ombudsman Pensioenen behandelt gratis klachten over pensioenfondsen
Nieuwsbericht SER, 10-10-2016
Iedereen met een klacht over zijn pensioen of een geschil met zijn pensioenfonds kan zijn probleem voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen. Deze behandelt kosteloos en onafhankelijk klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement.Op de vernieuwde en toegankelijke website van de Ombudsman Pensioenen staat alle informatie over hoe een klacht kan worden ingediend.

Heeft mijn OR instemmingsrecht over pensioenen? Doe de test!
Nieuwsbericht SER, 03-10-2016
De SER heeft daarom een schema gemaakt waarmee u kunt nagaan of uw OR in beginsel instemmingsrecht heeft over pensioenen.

Dekkingsgraad pensioenfondsen blijft te laag
Nieuwsbericht Aon Hewitt, 03-10-2016
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen daalde in september van 98% naar 97%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen of indexatie, bleef gelijk op 98%. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

Oordeelnummer 2016-101
Oordelen College voor de Rechten van de Mens, 03-10-2016
Shell Nederland B.V. discrimineert niet op grond van leeftijd door voor personeel dat na 30 juni 2013 in dienst is getreden een nieuwe pensioenregeling in te voeren

Jongerenplatform SER bijeen over pensioenstelsel
Nieuwsbericht SER, 29-09-2016
Vanochtend komt het SER-Jongerenplatform bij de SER voor een gesprek over ons toekomstig pensioenstelsel. Aanleiding is de verkenning die de SER in mei heeft uitgebracht over een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling.
Artikel SERmagazine, oktober 2016: SER Jongerenplatform denkt mee over pensioen

Duurzaam beleggen in pensioensector groeit door
Persbericht DNB, 23-09-2016
In de pensioensector wordt steeds meer duurzaam belegd en die groei zal gezien alle voornemens in de sector verder doorzetten. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar duurzaam beleggen in de pensioensector.

Allianz Global Wealth Report: Nederland zakt op wereldranglijst rijkste landen
Nieuwsbericht Allianz, 21-09-2016
De inwoners van Nederland gaan er financieel niet veel op vooruit. Met een gemiddeld netto vermogen van 80.180 euro staat Nederland in 2015 op de negende plaats van rijkste landen ter wereld.

Koopkracht ouderen: jarenlange stijging zorgkosten maakt kleine plus niet goed
Nieuwsbericht PCOB, 20-09-2016
De PCOB reageert teleurgesteld op de koopkrachtplaatjes die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Het kleine plusje in koopkracht weegt niet op tegen de achteruitgang die ouderen al acht jaar treft.

Adviesaanvraag over medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen
Nieuwsbericht SER, 16-09-2016
Staatssecretaris Klijnsma van SZW vraagt de SER advies inzake medezeggenschap over pensioenen in kleine ondernemingen. Het gaat om ondernemingen met 10 tot 50 werknemers, die niet verplicht zijn een ondernemingsraad in te stellen. Zij kunnen een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen.

Koopkracht blijft in doorsnee stijgen
Persbericht CBS, 16-09-2016
De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2015 met 1,1 procent toegenomen. Het gaat hier om de doorsnee toename, tussen individuen kan de koopkrachtontwikkeling sterk verschillen. Werknemers gingen er het meest op vooruit. Anderen, zoals pensioenontvangers zagen hun koopkracht echter dalen.

DNB publiceert reële dekkingsgraad en uitvoeringskosten per pensioenfonds
Persbericht DNB, 15-09-2016
Sinds vorig jaar publiceert De Nederlandsche Bank cijfers van individuele pensioenfondsen, zoals de beleidsdekkingsgraad, de premie en de indexatie. Vanaf 15 september 2016 voegt DNB hier de reële dekkingsgraad en de uitvoeringskosten per pensioenfonds aan toe.

FNV: Tijd dringt voor Kabinet, voorkomen pensioenkortingen noodzaak

Nieuwsbericht FNV, 15-09-2016
Het kabinet moet acuut ingrijpen om te voorkomen dat de pensioenen van vele Nederlanders in 2017 gekort worden. Dat stelt de FNV in een brief aan het kabinet.

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

Pensioenfondsen roepen staatssecretaris op btw-heffing te schrappen
Nu.nl, 27-10-2016
Drie pensioenfondsen noemen de btw-heffing die zij op hun administratie moeten afdragen oneerlijk. Ze waarschuwen dat de heffing ten koste gaat van de pensioenen van meer dan vijf miljoen pensioendeelnemers.

Kwetsbare zzp-ers verdienen bescherming, maar hoe?
Joop Hartog, Bernard van Praag, Me Judice, 25-10-2016
De groep zelfstandigen zonder personeel is de laatste tien jaar sterk gegroeid. Echter, waar beleidsmakers nog steeds mee worstelen is hoe we omgaan met de kwetsbare positie van zzp-ers en ongelijke concurrentieverhoudingen. Joop Hartog en Bernard van Praag bepleiten een leidende rol voor de overheid in het beslechten van ongewenste concurrentievoordelen, onder andere door verplichte verzekering van zzp-ers voor arbeidsongeschiktheid en pensioen waarbij men wel zelf de uitvoerder mag kiezen.

Korten op pensioen? Onnodig
, Volkskrant.nl, 21-10-2016
Moet het ABP echt gaan korten op pensioenen en pensioenaanspraken? Is het voor toekomstige generaties ambtenaren echt noodzakelijk dat er nu een verlaging van hun pensioenrechten met 10 procent plaatsvindt?

Korting op pensioen dreigt voor honderdduizenden Nederlanders
Koen Haegens, Volkskrant.nl, 20-10-2016
De dekkingsgraad van de grote pensioenfondsen blijft ver onder de maat. Het gevaar dat honderdduizenden Nederlanders komend jaar gekort worden op hun pensioenen, neemt daardoor toe.

Pensioenkorting blijft reëel gevaar
Trouw.nl, 20-10-2016
Pensioenkortingen blijven als het zwaard van Damocles boven de grote pensioenfondsen en hun deelnemers hangen. Door de aanhoudende lage rente herstelde hun financiële gezondheid afgelopen kwartaal opnieuw nauwelijks.

Laat vast pensioen los
Theo Gommer, Telegraaf.nl, 17-10-2016
Omdat de marktrente al jaren zakt en bijzonder laag is, wordt de pensioenpremie voor een vast pensioen ongekend hoog. 

Nederland nog steeds kwetsbaar voor crisis: we sparen en lenen te veel
Koen Haegens
, Volkskrant.nl, 12-10-2016
Nederland blijft onverminderd kwetsbaar voor een crisis. Opeenvolgende kabinetten hebben die financiële instabiliteit in veel gevallen juist bevorderd.

Kamer wil onderzoek naar huidige lage rente
Nu.nl, 11-10-2016
De Tweede Kamer wil dat De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Planbureau (CPB) de effecten van de langdurige, lage rentestand gaan onderzoeken.

Versterken deskundigheid, Hedda Renooij
Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2016, 04-10-2016
Werkgevers vertrouwen de uitvoering van een belangrijke arbeidsvoorwaarde toe aan hun pensioenuitvoerder. De premie alleen is niet voldoende voor een goed pensioen maar moet door rendement groeien naar het drie- tot viervoudige van de inleg. Dit stelt hoge eisen aan de deskundigheid van het pensioenfondsbestuur en de governance van pensioenfondsen.

Pensioenfonds ABP bereidt deelnemers voor op korten pensioen            
Nu.nl, 23-09-2016
Ambtenarenpensioenfonds ABP is zijn achterban alvast aan het voorbereiden op de dreigende verlaging van pensioenen in 2017.

‘Duurzame welvaart is onze taak’
Paul Luttikhuis, NRC.nl, 22-09-2016
Interview Frank Elderson, DNB. Welke rol spelen pensioenfondsen bij investeren in duurzaamheid? De Nederlandsche Bank komt vandaag met een studie. „Er is nog een weg te gaan.” 

Marktwerking maakt beheer pensioenpotje niet goedkoper
BNR.nl, 22-09-2016
De overheid stimuleert marktwerking onder pensioenbeheerders, zodat de beheerkosten omlaag gaan. Het tegendeel gebeurt echter: marktwerking leidt namelijk helemaal niet tot lagere kosten. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau TPRA.

De Nederlander is nerveus
Romana Abels, Wilma Kieskamp, Trouw.nl, 20-09-2016
Nu de verzorgingsstaat niet overal meer voor zorgt, zoeken burgers naar nieuwe zekerheden, ziet sociologe Monique Kremer. Zij is bezorgd over het gebrek aan verbinding tussen verschillende groepen in Nederland.


Oud-CPB-directeur Teulings pleit voor hogere pensioenen en lonen
Jelle Brandsma, Trouw.nl, 19-09-2016
Interview. Het kabinet-Rutte II staat bekend als een regel­machine. De zorg, het werk en de pensioenen moesten anders. Maar is de economie er sterker door geworden? Econoom Coen Teulings relativeert de ijver van het kabinet. "Als je niks doet, gaat het verkeerd, maar als je te veel doet ook. Laat die enorme dadendrang maar achterwege."

'Verhoging AOW-leeftijd kan niet zomaar worden teruggedraaid'
Hans Wansink, Volkskrant.nl, 19-09-2016
Het hervormingsbeleid van de kabinetten-Rutte is nu in de uitvoeringsfase gekomen. Dat doet kiezers pijn.

'Hou pensioen hier'
Lorraine Marlisa, Telegraaf.nl, 17-09-2016
Het zou onwenselijk zijn als pensioenregelingen op grote schaal buiten Nederland uitgevoerd zouden worden.

Koopkrachtverschillen sterk toegenomen; kloof 65-plus en werkende groeit
Robert Giebels, Volkskrant.nl, 16-09-2016
De koopkrachtverschillen zijn de afgelopen vijftien jaar sterk toegenomen, vooral tussen werkenden en gepensioneerden. Mensen met een baan hebben sinds 2000 ruim 30 procent meer te besteden, waar de koopkracht van gepensioneerden gelijk is gebleven. Dat blijkt uit de koopkrachtcijfers 2015 van het CBS.

Grote verschillen in koopkrachtontwikkeling ouderen
Trouw.nl, 16-09-2016
De laatste jaren blijft er altijd een groep mokkend achter als rekenmeesters nieuwe koopkrachtcijfers presenteren. Het zijn de ouderen.

Ouderen en jongeren gunnen elkaar weinig
EenVandaag.nl, 15-09-2016
Ouderen en jongeren gunnen elkaar weinig als het gaat over hun inkomen en pensioenen.  Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 24.000 mensen.

Klijnsma onderzoekt langere herstelperiode pensioenfondsen

Nu.nl, 15-09-2016
Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) gaat onderzoeken wat het effect is op de pensioenen als fondsen langer de tijd krijgen om te herstellen.

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Brief van minister Dijsselbloem (Fin) aan de Eerste en Tweede Kamer met de kabinetsreactie op de online consultatie van de Europese Commissie voor een Europees raamwerk voor persoonlijke pensioenproducten (PPP's), 21-10-2016
Nederlandse reactie consultatie persoonlijke pensioenproducten

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Eerste Kamer over toezeggingen kostendelersnorm AOW, 12-10-2016

34 563
Initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen, 04-10-2016
Nr. 1. Geleidende brief
Nr. 2. Initiatiefnota

32 043
Toekomst pensioenstelsel
Nr. 346. Nader gewijzigde motie
van de leden Van Weyenberg en Lodders over generatieneutraal uitpakken van eventuele maatregelen (motie ter vervanging van die gedrukt onder nr. 345), 27-09-2016 
Stemming

34 555
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen), 22-09-2016
Nr. 1. Koninklijke Boodschap
Nr. 2. Voorstel van Wet
Nr. 3. Memorie van Toelichting
Bijlage bij Nr. 3. Uitvoeringstoetsen Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen
Bijlage bij Nr. 3. Enige voorbeelden ter zake van het fiscaal gefaciliteerd beëindigen van het PEB   
Nr. 4. Verslag  (vastgesteld 12 oktober)    
Nr. 5. Nota naar aanleiding van het verslag, 25-10-2016                               

Worden de pensioenen opnieuw gekort?
Tweede Kamer, Debatten in het kort, 15-09-2016
Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) kan nieuwe pensioenkortingen niet uitsluiten. Wel onderzoekt zij de mogelijkheid om pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad meer tijd te geven voor herstel.
Handelingen, 2015-2016, nr. 112

<< Terug
Europese Informatie
   
Retirement regimes for workers in arduous or hazardous jobs in Europe - A study of national policies
European Commission, 07-10-2016
This report focuses on retirement regimes for workers in arduous and hazardous jobs in 35 European countries. It is based on the country reports prepared by the national independent experts of the European Social Policy Network.
<< Terug
Toespraken en Presentaties
   
PensioenEvent 2016 - Zwitserleven, 04-10-2016
Presentaties en sfeerimpressie:
Prof. dr Hans van Meerten: De sprong van PPI naar PEPP.
Peter Ronteltap en Wietske Hulshof: Hoe ziet het Zwitserleven Pensioen van de toekomst eruit?
Jack Borremans: Een leven zonder Eigen Beheer.
Dennis van der Putten: Waarom Verantwoord beleggen nooit populair gaat worden?
<< Terug
Boeken
   

WRR
Samenleving en financiële sector in evenwicht
Den Haag : WRR, 2016. 262 p.
WRR-rapport, nr. 96
In dit rapport stelt de WRR strategieën voor om tot een productiever evenwicht te komen tussen samenleving en financiële sector. Door grote afhankelijkheid van de financiële sector zijn de economie en de samenleving bijzonder kwetsbaar geworden. De WRR pleit voor aanpassingen in het sociaal-economisch beleid die de samenleving versterken en minder afhankelijk maken van de financiële dynamiek. Hierbij past ook een robuuster financieel systeem dat de economische ontwikkeling ondersteunt en de weerbaarheid van de samenleving vergroot.

Netspar; Lentz, L.; Pander Maat, H.
De nieuwe regels voor pensioencommunicatie in de praktijk
Tilburg : Netspar, 2016. 25 p.
Netspar Brief, nr. 6
De nieuwe wet Pensioencommunicatie trad per 1 juli 2016 in werking. Een belangrijke gedachte in die wet is dat pensioeninformatie gelaagd moet worden aangeboden. Daartoe is het idee ontwikkeld van het Pensioen 1-2-3. Na het lezen van laag 1 kent de deelnemer de belangrijkste elementen van
zijn pensioenregeling. De deelnemer kan vervolgens zelf bepalen of hij meer wil weten. Hij kan voor meer details doorklikken naar laag 2 (pensioen in 30 minuten) of laag 3 met specifieke documenten over het pensioen. Per 1 juli 2016 moest elke pensioenorganisatie zijn eigen Pensioen 1-2-3 aanbieden. Wat is er in de praktijk tot nu toe gerealiseerd van dit concept van pensioeninformatie?
 

<< Terug
Tijdschriftartikelen
   
Fijter, F. de
‘Wat gebeurt er met mijn geld?’ : SER Jongerenplatform denkt mee over pensioen
In: SERmagazine, 56 (2016) 10 (okt), p. 14-16
Hoe moet ons pensioenstelsel eruitzien? De SER denkt daar op verzoek van het kabinet met veel belanghebbenden intensief over na. Ook het SER Jongerenplatform werd erbij betrokken. Eind september kwamen de jongeren bij de SER bij elkaar: ‘Voor jongeren moet het gewoon gemakkelijk zijn. Ik wil weten wat er met mijn geld gebeurt.’

Beer, J. de
Waarom kunnen demografen de toekomst voorspellen?
Demos, 32 (2016) 9 (okt) p. 4-7
Demografen maken voorspellingen voor de lange termijn. Terwijl economen al blij zijn als ze de economische groei in het volgende jaar goed kunnen voorspellen, zijn demografen gewend om uitspraken te doen over de bevolkingsgroei in de komende tientallen jaren. Hoe komt het dat demografen denken dat ze zover vooruit kunnen kijken?

Bijwaard, G.
Intelligente mensen leven langer
Demos, 32 (2016)  9 (okt) p. 8
Mensen met een hoger opleidingsniveau hebben een betere gezondheid en een hogere levensduur. Dit geldt ook voor de relatief egalitaire Nederlandse samenleving met haar toegankelijke gezondheidszorg.

Goudswaard, K.; Ewijk, C. van; Haan, J. de; Lecq, F. van der; Riel, B. van
Verkenning van een nieuw type pensioenregeling
In: Arbeidsvraagstukken, 32 (2016) 3, p. 266-280
De Sociaal-Economische Raad heeft een verkenning gepubliceerd naar een nieuw type pensioenregeling: persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Op basis van kwalitatieve overwegingen en kwantitatieve analyses is een pensioenregeling ontworpen waarbij deelnemers een persoonlijk pensioenvermogen hebben, maar waar diverse soorten risico’s worden gedeeld. Dit is een interessante optie voor een toekomstbestendige pensioenregeling. Enerzijds wordt vastgehouden aan de sterke kanten van de huidige pensioenregeling, namelijk de collectiviteit en de risicodeling. Tegelijkertijd biedt dit type regeling meer mogelijkheden tot maatwerk en kan het deelnemers meer transparantie geven in hun opgebouwde pensioenvermogen. Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling sluit ook beter aan op de veranderende demografie en arbeidsmarkt.

Gommer, J.T.
Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer
In: Weekblad Fiscaal recht, 145 (2016) 7162 (6 okt), p. 1240-1244
Pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder is in de afgelopen decennia verworden tot een complexe aangelegenheid. Vanuit fiscale, actuariële en jaarrekening regelgeving, vanuit de gevolgen daarvan voor de dividendpolitiek en vanuit economisch perspectief met betrekking tot de vraag of het pensioengeld wel aanwezig is, zijn de zorgen steeds groter geworden. Dat er dus wat moet gebeuren met de faciliteit, daar valt nauwelijks over te discussiëren. Of dat moet leiden tot het afschaffen van de faciliteit is een andere kwestie.

Bakker, P.
Instemmingsrecht OR bij pensioen : een nieuw spanningsveld tussen ondernemer en ondernemingsraad
In: Pensioen & Praktijk, (2016) 3 (sep), p. 8-12
Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen is wettelijk gewijzigd. De nieuwe wet verruimt de medezeggenschap van de ondernemingsraad inzake pensioen en scherpt deze aan. Dit artikel gaat in op de impact van de nieuwe wet op de ondernemingsraad en de ondernemer. Heeft de wet lacunes opgelost of juist nieuwe gecreëerd? Hoe kunnen ondernemer en ondernemingsraad laveren binnen het nieuwe spanningsveld?

Kok, D.; Swalef, M.
Perspectiefnota SZW : hoofdlijnen toekomst pensioenstelsel verder ingevuld
In: Pensioen & Praktijk, (2016) 3 (sep), p. 26-30
De toekomstbestendigheid van het pensioenstelsel staat door de financiële crises, de stijgende levensverwachting en de gevolgen daarvan voor de dekkingsgraden van pensioenfondsen, al sinds 2009 op de agenda van het kabinet. Met de langdurig lage rente is de situatie sindsdien verslechterd. De huidige uitkeringsovereenkomst is kwetsbaar geworden. De beoogde hoge mate van zekerheid kan al langere tijd niet meer worden waargemaakt door de meeste pensioenfondsen en pensioenkortingen zijn voor volgend jaar niet uit te sluiten. De meeste pensioenfondsen hebben daarnaast reeds jarenlang  niet (volledig) kunnen indexeren. Daarbij verandert de arbeidsmarkt in rap tempo. Actie wordt steeds dringender.

As, H. van den
Duurzaam doorwerken : vliegwiel voor verjonging
In: Pensioen & Praktijk, (2016) 3 (sep), p. 34-37
De hoge gemiddelde leeftijd van ambtenaren binnen de sector Overheid en Onderwijs in combinatie met de verhoogde AOW-leeftijd leidt tot een groeiende behoefte aan duurzaam, maar vitaal doorwerken. Daarnaast eist de continuïteit van de bedrijfsvoering het aantrekken van jongeren en het tijdig overdragen van de specifieke kennis van de senioren aan hun opvolgers. Met het Generatiepact worden beide beleidslijnen op een effectieve manier bij elkaar gebracht. De senioren gaan minder uren werken per week, maar blijven wél langer doorwerken. De instroom van jongeren kan budgetneutraal plaatsvinden en interne doorstroom voorziet de gehele organisatie van het nodige "verse bloed".

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Pensioenen en AOW. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl