12 februari 2016  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW
Pers- en Nieuwsberichten Parlementaire Informatie Boeken
Columns / Webartikelen Europese Informatie Tijdschriftartikelen
Toespraken en Presentaties
Pers- en Nieuwsberichten
   

Opiniestuk FNV-bestuurder Gijs van Dijk: Het gaat om eerlijke pensioenopbouw
Nieuwsbericht FNV, 11-02-2016
Vorige week pleitte ik in het Financieele Dagblad voor een inkomensafhankelijke pensioenopbouw. Daarop kwamen allerlei reacties, vaak ook heel positieve. Maar er kwam natuurlijk ook kritiek. Soms genuanceerd, een andere keer ongefundeerd. Ik sta altijd open voor kritiek, maar veel criticasters gooiden alles op een hoop. En daarbij gingen ze voorbij aan het feit dat het voorstel juist een aantal problemen rondom de doorsneesystematiek oplost.

Een op vijf zzp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Persbericht CBS, 06-02-2016
Van de 800 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalt ruim een vijfde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). Dit aandeel is gedaald van 23,4 procent in 2011 tot 21,9 procent in 2013. De pensioenvoorziening van zelfstandigen zit vooral in vermogen.

Geen differentiatie pensioen naar levensverwachting

Nieuwsbericht VCP, 05-02-2016
Het is onverstandig solidariteit in de pensioenen te ontrafelen. Er zijn meer factoren dan inkomen die van invloed zijn op de levensverwachting. Zeker is dat bij een lagere pensioenopbouw boven de 30.000 euro de middengroepen worden getroffen. Op termijn slaat dit soort ideeën het fundament onder het pensioenstelsel weg, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Aandachtspunten bij het herstelplan
Nieuwsbericht DNB, 04-02-2016
Pensioenfondsen in een tekort moeten uiterlijk op 1 april een (geactualiseerd) herstelplan indienen bij DNB. Hieronder leest u vijf aandachtspunten bij de indiening van het herstelplan.

Pensioenfederatie actualiseert Aanbevelingen Uitvoeringskosten

Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 03-02-2016
Vandaag presenteert de Pensioenfederatie de geactualiseerde versie van de Aanbevelingen Uitvoeringskosten. Het gaat om bepalingen om transparant te zijn over uitvoeringskosten en daarover verantwoording af te leggen aan de verschillende belanghebbende partijen, zoals deelnemers en werkgevers.

Groei vermogen pensioenfondsen stagneert wereldwijd
Persbericht Willis Towers Watson, 03-02-2016
Volgens het door Willis Towers Watson gepubliceerde rapport Global Pension Assets Study had het internationaal institutioneel pensioenkapitaal in de 19 belangrijkste markten eind 2015 een waarde van $35,4 biljoen.Uit de tienjaarlijkse cijfers (in lokale valuta) blijkt dat het Nederlandse pensioenvermogen met een groei van 75% tot 184% proportioneel ten opzichte van het bruto binnenlands product de grootste groei liet zien.

PCOB roept op: herstel vertrouwen op weg naar toekomstbestendig pensioenstelsel

Nieuwsbericht PCOB, 03-02-2016
De PCOB roept pensioenfondsen, kabinet en parlement op onderweg naar een toekomstbestendig pensioenstelsel maatregelen te nemen die het tanende vertrouwen herstellen. Daar hoort korten niet bij.

Forse daling dekkingsgraad pensioenfondsen
Nieuwsbericht Aon Hewitt, 01-02-2016
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand januari met vijf procentpunt gedaald van 102% naar 97%. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

Gapend gat tussen verwachtingen en realiteit eigen pensioen
Nieuwsbericht BeFrank, 29-01-2016
Zes op de tien jonge Nederlanders wil na z’n 65e niet langer doorwerken of zelfs iets eerder stoppen. De meeste van hen denken dan voldoende te hebben gespaard om een leuk en financieel onbezorgd leven te leiden. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1000 Nederlanders tot 40 jaar, in opdracht van online pensioenuitvoerder BeFrank.

Workers’ Vision of a Flexible Retirement Requires Support From Employers
Nieuwsbericht, Aegon, 28-01-2016
New research highlights opportunity to make retirement more affordable and achievable for all. Aegon Center for Longevity and Retirement (ACLR) in collaboration with Transamerica Center for Retirement Studies (TCRS) released a new report, The New Flexible Retirement, which illustrates that today's workers are expecting to transition into retirement but face a significant obstacle: few employers have employment practices to support them.

Dekkingsgraad daalt verder, maar geen pensioenverlaging in 2016

Nieuwsbericht ABP, 28-01-2016
De financiële positie van ABP is ook in het laatste kwartaal van 2015 verslechterd. Ondanks een stijging van de actuele dekkingsgraad (97,2%), daalde de beleidsdekkingsgraad met 1 procentpunt naar 98,7%.

Dekkingsgraad eind december 2015
Nieuwsbericht Bpf Bouw, 28-01-2016
De beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW eind december 2015 is 110,9%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 1,4% gedaald ten opzichte van het derde kwartaal in 2015.

Hoe staat PFZW ervoor?
Nieuwsbericht PFZW, 28-01-2016
De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het vierde kwartaal van 2015 verder gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers.

Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering
Nieuwsbericht Stichting van de Arbeid, 27-01-2016
In een brief aan staatssecretaris Klijnsma geeft de Stichting van de Arbeid aan het Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering te prefereren boven het initiatiefwetsvoorstel van het Kamerlid Lodders.

CNV: Dit jaar begint voor senioren met een kater
Nieuwsbericht CNV, 27-01-2016
De Tweede Kamer spreekt morgen over een onderzoek dat aangeeft dat gepensioneerden in de crisisperiode er meer op achteruit zijn gegaan dan werkenden. Ook dit jaar lijken mensen met een gemiddeld pensioen er op achteruit  te gaan. CNV Voorzitter Maurice Limmen: ‘We krijgen veel signalen van oudere leden dat ze dit jaar toch weer koopkracht moeten inleveren.

Loopbaan of bijbaan als zzp’er?
Persbericht CBS, 26-01-2016
Van de bijna 1,35 miljoen mensen die werken als zzp’er is voor zes op de tien het ondernemersinkomen het belangrijkst. Voor vier op de tien is een andere inkomstenbron, bijvoorbeeld loon of pensioen, belangrijker.

‘Niets aan je pensioen doen is geen optie’

Nieuwsbericht ANBO, 26-01-2016
Steeds meer mensen worden ‘kleine zelfstandige’. Maar sparen voor later is er vaak niet bij. Zijn dit de armen van de toekomst? ANBO’s Alex van Scherpenzeel sprak voor ANBO Magazine met onderzoeker Mark Boumans, senior beleidsjurist bij pensioen- en vermogensbeheerder PGGM. Bij de Vrije Universiteit doet hij onderzoek naar de vraag hoe zelfstandigen een beter pensioen kunnen krijgen.

Solidaire pensioenen en de doorsneesystematiek, behouden of afschaffen?

Nieuwsbericht FNV, 25-01-2016
De FNV vindt risicodeling tussen generaties van essentieel belang om het Nederlandse pensioenstelsel te verduurzamen.

Arbeidsmarktverkenning wijst uit: Vaak zwakke positie voor werknemers en zzp’ers in cultuursector
Nieuwsbericht SER, 22-01-2016
Wie in de cultuursector werkt, heeft vaak een zwakke arbeidsmarkt- en inkomenspositie. Dit is een belangrijke conclusie van een verkenning die de Raad voor Cultuur en de Sociaal- Economische Raad gezamenlijk hebben uitgevoerd. Deze conclusie geldt voor mensen die in loondienst werken, maar zeker ook voor zelfstandigen. Het werken als zelfstandige leidt vaak tot het vervallen van betaling bij arbeidsongeschiktheid, omdat verzekeringen hiervoor buiten het financiële bereik van veel zelfstandigen liggen. Vanwege het over het algemeen lage inkomen zorgen zelfstandigen vaak ook niet voor een pensioenvoorziening.

‘Visie Pensioenfederatie stap in de goede richting’
Nieuwsbericht Verbond van Verzekeraars, 21-01-2016
Pensioenfondsen willen een alternatief voor het huidige systeem van toegezegde pensioenuitkeringen. Dat kondigde Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie woensdag 20 januari aan in het Financieel Dagblad. De federatie onderzoekt een systeem waarbij iedereen spaart voor zijn pensioen, maar wel verplicht allerlei risico's samen deelt. “Een goede stap”, aldus Harold Herbert, directeur van het Verbond.

CNV, FNV en VCP uiten grote zorgen over pensioen aan Kamer en staatssecretaris

Nieuwsbericht CNV, 19-01-2016
De drie vakcentrales CNV, FNV en VCP vragen in een gezamenlijke brief gericht aan de Tweede Kamer en aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aandacht voor enkele belangrijke zorgpunten over pensioenen.

Pensioenbrieven aan Eerste en Tweede Kamer
Nieuwsbericht VCP, 19-01-2016
Op 18 januari jl. heeft de VCP samen met FNV en CNV een tweetal brieven geschreven. De eerste brief gericht aan de Eerste Kamer gaat in op de zorgen over de aanhoudende lage renteomgeving waarin de pensioenfondsen zich bevinden en de nieuwe UFR. In de brief aan de Tweede Kamer wordt naast de lage renteomgeving en de UFR, op diverse pensioenonderwerpen ingegaan.

Nederlanders stellen pensioen uitzoeken en meer rendement voor spaargeld vinden uit
Nieuwsbericht ING, 19-01-2016
Bijna driekwart van de Nederlanders stelt het uitzoeken van zijn pensioen uit. Slechts één op de drie Nederlanders komt direct in actie als ze erachter komen dat hun pensioen ontoereikend is.

Staatssecretaris Klijnsma: 'Korting door afkoop klein pensioen herstellen'
Persbericht Ministerie van Soociale Zaken en Werkgelegenheid, 18-01-2016
Mensen die in 2013 en 2014 zijn gekort op hun AOW- partnertoeslag, overbruggingsuitkering of Anw-uitkering vanwege een eenmalige afkoop van een klein pensioen worden binnenkort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) benaderd om de korting terug te draaien.

CBS: Kans op langdurige armoede het grootst tussen 55 en 65 jaar
Persbericht CBS, 18-01-2016
Personen tussen de 55 en 65 jaar lopen het hoogste risico om langdurig in armoede te moeten leven. In die groep wordt een steeds groter deel door arbeidsongeschiktheid en werkloosheid afhankelijk van een uitkering. Dit meldt CBS op basis van inkomensgegevens over 2011 tot en met 2014.

Premie gaat 1% omhoog in april
Nieuwsbericht ABP, 14-01-2016
ABP voert naar verwachting een opslag op de pensioenpremie in van 1% per 1 april 2016. De opslag is nodig, omdat de financiële positie van ABP eind december niet voldoende was.

Allianz lanceert online pensioenatlas

Nieuwsbericht Allianz, 14-01-2016
Wereldwijd veranderen pensioenvoorzieningen continu. Allianz introduceert daarom de Allianz Global Pension Atlas. Deze interactieve tool brengt pensioensystemen over de hele wereld in kaart. Daarnaast geeft het inzicht in de financiele duurzaamheid van pensioenstelsels en de mate waarin pensioenen in een adequaat pensioeninkomen kunnen voorzien.

Monitoringcommissie presenteert Nalevingsrapport over 2014

Nieuwsbericht Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen, 14-01-2016
De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen constateert in haar eerste jaarlijkse Nalevingsrapport dat de Code algemeen bekend is bij pensioenfondsen en dat er in vrijwel alle jaarverslagen aandacht aan wordt besteed. Het rapport geeft een breed overzicht van de manier waarop en de mate waarin de Code Pensioenfondsen in de afgelopen periode in de sector is geïmplementeerd.
SEO-rapport Naleving Code Pensioenfondsen

Sustainable Pension Investment Lab gelanceerd

Nieuwsbericht De Groene Zaak, 12-01-2016
Een groep betrokken bestuurders en experts op het terrein van pensioenen en beleggingen slaan op  initiatief van Herman Wijffels (Sustainable Finance Lab/Universiteit Utrecht) en Marga Hoek (De  Groene Zaak en Het Groene Brein) de handen ineen in het Sustainable Pension Investments Lab  (SPIL).

KPMG: “Pensioensector heeft onvoldoende oog voor FinTech”
 
Persbericht KPMG, 11-01-2016
Nederlandse pensioenfondsen hebben onvoldoende oog voor de ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van FinTech, de technologische vernieuwing die op grote schaal binnen de financiële sector plaatsvindt.

VEH: winstmarges op hypotheken lopen weer op
Persbericht Vereniging Eigen Huis, 11-01-2016
De winst van banken en andere geldverstrekkers op hypotheken neemt weer toe, ondanks de ogenschijnlijk lage hypotheekrente.

2016: een baanbrekend jaar!

Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 08-01-2016
Nieuwjaarsboodschap van Gerard Riemen, algemeen directeur Pensioenfederatie.

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

Kabinet helpt scholen met financiering hoge pensioenpremie
NU.nl, 10-02-2016
Het kabinet gaat de onderwijssector dit jaar helpen met de financiering van een hogere pensioenpremie.

Pensioenfondsen: De berg van 1400 miljard
SP, De Tribune, 10-02-2016
De pensioenfondsen hebben meer geld in kas dan ooit tevoren. Toch zijn eind januari wederom mogelijke ­pensioenkortingen aangekondigd en blijft indexatie achter. Tegelijkertijd hebben ouderen qua koopkracht en vermogen flink ingeleverd de laatste jaren. Wat is hier gaande?

‘Zzp’ers mogen niet de norm worden’

Eppo König, NRC.nl, 05-02-2016
Interview Mariëtte Patijn, bestuurslid en cao-coördinator FNV. Het beschermen van kleine zelfstandigen is niet zonder risico’s voor álle werkenden, zegt Mariëtte Patijn van FNV. De toekomstige hervorming van het pensioenstelsel moet ook een oplossing voor zzp’ers zonder pensioen(opbouw) bieden.

VVD maakt gehakt van pensioenplan FNV
Nu.nl, 05-02-2016
De VVD ziet niets in het plan van de FNV voor een inkomensafhankelijk pensioen. De FNV legt de rekening iedere keer bij een ander neer, aldus Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD).

FNV pleit voor inkomensafhankelijk pensioen

Nu.nl, 04-02-2015
De pensioenopbouw van werknemers zou inkomensafhankelijk moeten worden. Daarvoor pleit FNV-bestuurder en pensioenexpert Gijs van Dijk in een interview in Het Financieele Dagblad dat vrijdag wordt gepubliceerd.

Opsplitsen ABP niet oplossing van problemen'

Mark Hulstein, BNR.nl, 03-02-2016
Een adviesrapport van Binnenlandse Zaken stelt voor om het pensioenfonds voor ambtenaren, ABP, in delen op te splitsen, maar het fonds zelf is tegen. Opsplitsen zou voordelig zijn omdat cao-onderhandelingen nu erg moeizaam verlopen.

Werknemer moet flexibel zijn, dan ook de sociale regelingen
Leontine Treur, MeJudice, 02-02-2016
De frequentie van grote veranderingen in het werk zoals ontslag, verhuizing van werkplek en wijziging van de inhoud van het werk neemt toe. Tegelijkertijd zijn werkenden meer dan voorheen op zichzelf aangewezen bij het opvangen van deze veranderingen. De overheid moet hen hier beter bij helpen, stelt Leontine Treur.

Pensioenfonds ABP voelt niets voor opsplitsing

Marc van den Eerenbeemt, Volkskrant.nl, 02-02-2016
Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, moet worden opgesplitst. Dat staat in een onderzoek in opdracht van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. De opsplitsing moet onderhandelingen over collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) makkelijker maken.

Dijsselbloem: 'Geen jaarlijkse compensatie pensioenfondsen'
RTLZ, 02-02-2016
Het kabinet kan niet elk jaar de tegenvallende prestaties van pensioenfondsen compenseren, zegt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën in zijn wekelijkse gesprek met RTL Z. De grote pensioenfondsen waarschuwden afgelopen week dat kortingen van de pensioenen in de lucht hangen.

Advocaten ontdekken pensioen werknemers

Paul van der Heide, Accountant.nl, 01-02-2016
Gestaag neemt de jurisprudentie over pensioenen toe. Werknemers moeten een lange weg afleggen om hun gelijk te krijgen en procederen is kostbaar. Dat desondanks de rechtsgang toeneemt, is veelbetekend.

Een Belgisch gat in de Nederlandse pensioendijk
Ruud Junge, Actuarieel Podium, 29-01-2016
Het is nog een maar een paar jaar geleden dat de Nederlandse pensioensector ervan overtuigd was dat het Nederlandse pensioen een exportproduct was. Die stelling is inmiddels volledig achterhaald. Nederland denkt na over een DB-exit strategie en België biedt een voedingsbodem voor Nederlandse DB-regelingen. Wat is wijsheid?!

Zo kan het niet langer
Blog Peter Borgdorff, PFZW, 29-01-2016
Gisteren presenteerden wij en een aantal andere grote pensioenfondsen onze cijfers over het laatste kwartaal van 2015. Ik kan er duidelijk over zijn: het ziet er opnieuw niet best uit. De cijfers laten de dringende noodzaak zien om de manier waarop we in Nederland met pensioen omgaan te veranderen.

Garanties over pensioenen zijn er niet meer
Marco Visser, Trouw.nl, 28-01-2016
Kijkt u eens op Mijnpensioenoverzicht.nl Daar staat precies hoeveel pensioen u krijgt, tot op de euro. Rekent u maar niet al te veel op dat bedrag, is de boodschap van de pensioenfondsen die zijn verenigd in de Pensioenfederatie. Zij willen af van de beloftes over uitkeringen.

Geen verhoging uitkering gepensioneerden dit jaar
Marc van den Eerenbeemt, Volkskrant.nl, 28-01-2016
Gepensioneerden hoeven dit jaar niet te rekenen op verhoging van hun pensioen. Verlaging van het oudedagsgeld lijkt volgend jaar bij veel fondsen onvermijdelijk.

Grote fondsen: korten van pensioenen komt dichterbij
Eppo König, NRCNext.nl, 28-01-2016
Pensioenen Vier van de vijf grote fondsen staan er slecht voor. In 2017 lijkt korten op de pensioenen nodig.

Nieuwe plichten rond pensioencommunicatie: voor wie?
Geert Dekker, Accountant.nl, 27-01-2016
Van werkgevers wordt verwacht dat ze het pensioenbewustzijn van hun medewerkers helpen verhogen. Adviseurs luiden de noodklok, maar toezichthouder en pensioenuitvoerders zien het probleem niet. Wat vertelt de accountant zijn cliënten?
Reactie pensioenadvocaat Theo Gommer: Gotspe rond pensioencommunicatie, 01-02-2016

Individuele pensioenpotjes zijn geen panacee

Roel Beetsma, Me Judice, 26-01-2016
De problemen rond de collectieve pensioenvoorziening zijn niet op te lossen door over te gaan op een systeem van individuele pensioenpotjes.

Europese stresstest bevestigt kwetsbaarheden pensioenfondsen
DNBulletin, 26-01-2016
De Nederlandse pensioensector is kwetsbaar voor schokken op de financiële markten omdat pensioenfondsen in de huidige lage-rente-omgeving nauwelijks beschikken over buffers om die schokken op te vangen, en in Europees perspectief een hoog risicoprofiel hebben. Dat beeld komt naar voren in de vandaag bekend gemaakte resultaten van de stresstest die de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen, EIOPA, vorig jaar heeft uitgevoerd onder pensioenfondsen in Europa.

Nederlandse pensioenfondsen zijn niet schokbestendig

Jorg Leijten, NRC.nl, 26-01-2016
Dat blijkt uit een stresstest die is uitgevoerd op pensioenstelsels van de zeventien landen in de eurozone.

Pensioen in de bv is vlees noch vis 
Ariane Kleijwegt, Telegraaf.nl, 22-01-2016
Het klinkt als een pensioenvoorziening maar is al jaren vooral een fiscaal conflict tussen ondernemers en de Belastingdienst. Hoe lang bestaat het pensioen in eigen beheer nog?

Tekort aan pensioenfondsbestuurders?

Dries Nagtegaal , Pensioen, Bestuur en Management (PBM) nr. 1, 2016, , 21-01-2016
Pensioenfondsen maken zich zorgen dat ze over een aantal jaren geen goede bestuurders kunnen vinden. Uit een enquête van pensioenconsultant Montae blijkt dat bestuurscontinuïteit de belangrijkste reden voor pensioenfondsen is om hun toekomst te heroverwegen.

Laat pensioendebat niet verzieken door spookverhalen rond solidariteit

Peter Vlaar, Mejudice, 20-01-2016
Het debat over de toekomst van het pensioenstelsel is nog lang niet voltooid. Het pensioenstelsel kreunt onder de lage rente en te hoge ambities. Maar de pensioenplannen om de solidariteit tussen jong en oud over boord te gooien zijn veel te voorbarig. Aldus APG-econoom Peter Vlaar. Hij berekent op basis van ABP-data dat jongeren de laatste acht jaar nauwelijks slechter af zijn geweest als gevolg van solidariteitsstromen.

Historische draai in pensioenland: fondsen willen nieuw stelsel
Chris Koenis, RTLZ, 20-01-2016
Critici pleiten er al jaren voor: het pensioenstelsel moet op de schop omdat de vergrijzing eraan komt en de rente vooralsnog extreem laag blijft. Nu geven ook de pensioenfondsen zelf toe dat het anders moet.

Pensioenfondsen wanhopig: toezegging vaste pensioenuitkering onhoudbaar
Z24, 20-01-2016
Pensioenfondsen van werkgevers weten zich geen raad meer. De vergrijzing, onrustige beurzen en vooral de lage rente maken het steeds lastiger om de belofte van een gegarandeerde pensioenuitkering waar te maken. Het stelsel  moet op de schop.

Pensioenfondsen willen een alternatief voor het huidige systeem van toegezegde pensioenuitkeringen
Nu.nl, 20-01-2016
Pensioenfondsen willen een alternatief voor het huidige systeem van toegezegde pensioenuitkeringen.

'Meer keuzevrijheid voor inrichting pensioenen’

AMweb, 15-01-2016
Het huidige pensioenstelsel blijft een gewild discussiepunt. Tijdens het flitscongres ‘Het einde van de solidariteit’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is vooral naar voren gekomen dat werknemers meer keuzevrijheid over hun pensioeninrichting moeten krijgen. Bijvoorbeeld om een deel van de hypotheek af te lossen of te investeren in zorg voor de oude dag.

'Het moet anders!'

Theo Gommer, Telegraaf.nl, 14-01-2016
Dat was de nieuwjaarsboodschap van Gerard Riemen, de grote baas van de Pensioenfederatie, waarbij nagenoeg alle pensioenfondsen in Nederland zijn aangesloten.

Pensioentegenvaller ambtenaar
Ariane Kleijwegt, Telegraaf.nl, 14-01-2016
De premie van ambtenarenfonds ABP moet in april opnieuw met een procentpunt omhoog. Een ambtenaar met een gemiddeld bruto loon van 3500 euro op maandbasis gaat er op jaarbasis bijna honderd euro op achteruit.

‘Bestraffen vind ik ook helemaal niet leuk’

Eppo König, NRC.nl, 14-01-2016
Margot Scheltema. De nieuwe gedragscode voor pensioenfondsen moet het vertrouwen vergroten. Of fondsen de code naleven is echter de vraag, zegt voorzitter van de Monitoringscommissie Margot Scheltema.

Vooruitblik 2016: fundamentele discussie en concrete stappen
Syntrus Achmea, 14-01-2016
Ook 2016 wordt weer een druk pensioenjaar. De SER en het kabinet werken aan de bouwstenen voor de discussie over een nieuw pensioenstelsel. Voor de zomer komt staatssecretaris Klijnsma met een uitwerkingsnota. Zij wil dat politieke partijen dit materiaal gebruiken voor hun verkiezingsprogramma’s. Zodat pensioen een thema is voor de verkiezingen van 2017. Tegelijkertijd verandert het kabinet ons stelsel nu al heel concreet met het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering.

Afkoop pensioen wordt drama voor veel dga’s

Alfred Lagendijk, PriceWaterhouseCoopers, 13-01-2016
‘In een brief aan de Tweede kamer pleit staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën ervoor dat directeuren grootaandeelhouders (dga’s) hun pensioen gaan afkopen. Bijzonder onaangenaam voor vele duizenden ondernemers in Nederland’, aldus PwC’er Alfred Lagendijk in het FD.

'Sociale zekerheidsstelsel moet snel op de schop'
    
Willem Vermeend en Rick van der Ploeg
Telegraaf.nl, 09-01-2016 
Nederland wordt voor economische groei en banen steeds afhankelijker van het buitenland. Politiek Den Haag heeft echter steeds minder ruimte voor een eigen economisch beleid. Nederland moet daarom snel ons ouderwetse sociale zekerheidsstelsel aanpassen aan de nieuwe arbeidsmarkt en daarin voldoende zekerheid in bouwen voor werknemers.

Beurzen in rood betekent angst voor pensioen

Karlijn Meinders, BNR.nl, 08-01-2016
De combinatie met de historisch lage rente gaat voor grote problemen bij pensioenfondsen zorgen. De situatie verslechtert, zegt Theo Gommer, voorzitter van de Nederlandse Orde van Pensioenadvocaten.

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de toegekende compensatie voor de herstelopslag ABP-premie, 10-02-2016

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de Kamervragen van het lid Ulenbelt (SP) over verrekening van pensioenrechten na een echtscheiding, 09-02-2016

Afschrift
van brief aan SBF-groep, 05-02-2016
Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op de brief van de SBF-groep in Nietap over compensatie van het AOW-gat

Brief
van staatsseceretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over het verdere proces rond de herziening van de IORP-richtlijn en de belangrijkste resultaten van de EIOPA-stresstest voor pensioenfondsende, 02-02-2016

34 344
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering (Wet variabele pensioenuitkering)
Aanbiedingsbrief nota's, 29-01-2016
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota van wijziging

Brief
van Minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer met aanbieding rapport 'Eenvoud loont' - Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar doelmatigheid pensioengelden collectieve sector, 29-01-2016

Antwoord
van Staatssecretaris Klijnsma (SZW) op Kamervragen van het lid Lodders (VVD) over "het oneigenlijk gebruik van de pensioenknip", 19-01-2016

Antwoord
van Staatssecretaris Klijnsma (SZW) op Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) over “onterechte kortingen op toeslagen en uitkeringen vanwege een afgekocht pensioen", 18-01-2016

Brief
van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over het verschuiven van de AOW-leeftijd en de overbruggingsregeling AOW, 15-01-2016

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de uitspraak van de rechtbank over verschuiven van de AOW-leeftijd, 15-01-2016

Antwoorden
van staatssecretaris Klijnsma op schriftelijke vragen van een aantal fracties van de Eerste Kamer over het besluit van de Nederlandse Bank (DNB) en het onderzoek lage rente en ultimate forward rate (ufr), 12-01-2016

<< Terug
Europese Informatie
   
Social Agenda - Pensions, disabled people and refugees
09-02-2016
Social Agenda n°43 looks at the pension issue from all angles following the publication of two EU reports, on population ageing and on pension adequacy.

Results of the first EU stress test for occupational pensions

EIOPA, 26-01-2016
The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) today announced the results of the European Union stress test for Occupational Pensions.The objectives of the stress test were to produce a comprehensive picture of the heterogeneous European occupational pensions’ landscape; to test resilience of defined benefits (DB) and hybrid pension schemes against adverse market scenarios and increased life expectancy; to identify potential vulnerabilities of defined contribution (DC) schemes; and to reveal areas that require further supervisory focus.

Europese Cie
Review of recent social policy reforms : 2015 report of the Social Protection Committee
Luxemburg : EU, 2015. 71 p.
Jaarrapport van het Comité voor Sociale Bescherming over de ontwikkeling van het beleid inzake sociale bescherming, met inbegrip van sociale integratie, pensioenen, gezondheidszorg en langdurige zorg, in de Europese Unie.
<< Terug
Toespraken en presentaties
   
International Pension Workshop
Netspar, Leiden, 27 t/m 29 januari 2016
<< Terug
Boeken
   

KPMG
De pensioenwereld in 2016
Amstelveen : KPMG, 2016. 205 p.
Jaarlijkse uitgave van de branchegroep Pensioenen van KPMG. Het boek is een bundeling van artikelen over uiteenlopende actuele onderwerpen in de pensioenwereld. Dit jaar is het thema ‘het veranderende pensioenlandschap’. De publieke opinie, maatschappelijke rol en politieke invloed dragen bij aan meerdere nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen.

Netspar; Bart, F.; Boon, B.; Bovenberg, L.; Ewijk, C. van; Kortleve, N.; Rebers, E.; Visser, M.
De routekaart naar een meer integrale benadering van wonen, zorg en pensioen
Tilburg : Netspar, 2016. 63 p.
Occasional Papers, nr. 01/2016
Met dit rapport wil Netspar de discussie over de combinatie van wonen, zorg en pensioen verder brengen door de financiële planning van het individuele huishouden als uitgangspunt te nemen. In het rapport wordt een integraal economisch analysekader ontwikkeld vanuit het perspectief van de behoeften van individuele huishoudens. Het begrip financiële planning over de levensloop staat hierbij centraal. Welke knelpunten komt het huishouden tegen en welke algemene afruilen bestaan er bij de verschillende oplossingsrichtingen voor verbinding tussen de afzonderlijke domeinen? Vervolgens wordt op basis van dit analysekader een inventarisatie gemaakt van mogelijke oplossingen gegeven de huidige (fiscale) wet- en regelgeving. Tot slot wordt een onderzoeksagenda geformuleerd naar mogelijkheden om op termijn eventuele andere of meer duurzame oplossingen mogelijk te maken.

Netspar; Heemskerk, M.; Maatman, R.; Werker, B.
Heldere en harde pensioenrechten onder een PPR
Tilburg : Netspar, 2016. 58 p.
Design paper, nr. 46
In de discussie rondom aanpassingen in het Nederlandse pensioenstelsel is recent de Persoonlijke Pensioen Rekening (PPR) voorgesteld als een nieuw pensioenproduct. In dit paper behandelen Mark Heemskerk, René Maatman (beiden RUN) en Bas Werker (TiU) hoe de introductie van een persoonlijke Pensioenrekening zich verhoudt tot economische en juridische eigendomsrechten bij pensioen. Ze leggen in dit Design Paper uit hoe de PPR "werkt". Daarnaast bekijken ze of de PPR past in het bestaande Nederlands pensioenrecht, en hoe het pensioenrecht zonodig passend kan worden gemaakt voor de PPR.

OECD; Love, P.[et al.]
Ageing : debate the issues
Parijs : OECD, 2015. 71 p.
OECD Insights
Vergrijzing heeft een breed scala van effecten op individuen en de samenleving als geheel. Maar de gevolgen voor de gezondheidszorg, het beroepsleven, inkomen en welzijn in het algemeen zijn niet altijd wat veel mensen denken. Deze OECD Insights bespreekt de problemen, en de uitdagingen en kansen die de vergrijzing brengt aan burgers en overheden in ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden. Experts op het gebied van demografie, medisch onderzoek, pensioenen, werkgelegenheid van binnen en buiten de OECD presenteren hun meest recente analyses en visies op dit gebied.
Inhoud: Introduction; Ageing in numbers; The new demography of death; The future of development is ageing; Senescence in the City; Health systems are still not prepared for an ageing population; When you are old and grey and full of sleep; Using big data in the fight against dementia; Smarter, greener, healthier and more productive: The new old; Work longer for a healthy economy and a happy home; Ageing and pensions; How can capital markets serve pension systems in the European Union?;  No old person left behind?; How’s life in old age? 

<< Terug
Tijdschriftartikelen
   
Meerten, H. van; Spiertz, P.
Kan het Europese eigendomsrecht pensioenrechten veiligstellen
In: Pensioen & Praktijk, (2016) 1 (feb), p. 26-28
Eind 2015 was plotseling de commotie groot: de nationale bestuursrechter achtte de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 in strijd met het eigendomsrecht van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De partij die de AOW uitkeert, de SVB, tekende direct hoger beroep aan tegen de uitspraak. Wat zijn de gevolgen? 
 
Lommen, J.
Veranderingen in de pensioensector : door de bomen het bos blijven zien
In: Pensioen & Praktijk, (2016) 1 (feb), p. 34-38
Midden tussen de vele fundamentele veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel is het een uitdaging om door de bomen het bos te blijven zien. Dit artikel geeft enkele handvatten om de wijzigingen te kunnen plaatsen en begrijpen en zoomt in het bijzonder in op de aanpassingen in uitvoeringsmodellen. Zo komt het Algemeen Pensioenfonds (APF) vanaf dit jaar ter beschikking en is een wetsvoorstel in de maak dat volgend jaar belangrijke wijzigingen in de grote verplichtstelling beoogt. Waar liggen de kansen voor werkgevers en sociale partners en hoe kunnen zij actief inspringen op de nieuwe mogelijkheden?

Praag, B. M. S. van
Een beter pensioen
In: Binnenlands Bestuur, 37 (2016) 2 (15 jan), p. 36-38
Alom klinkt de boodschap dat 'ons pensioenstelsel in een crisis verkeert' en dat het zo spoedig mogelijk moet woorden hervormd, waarbij de verwachtingen neerwaarts moeten worden bijgesteld. Concreet komt dat neer op niet-indexeren, eventuele kortingen en minder opbouw van rechten voor actieve deelnemers. Hoewel de onhoudbaarheid van het systeem de status van een niet-discutabel dogma lijkt te bereiken, trekt emeritus hoogleraar economie Bernard M.S. van Praag dat in twijfel.

Greef, R. M. J. M. de
Coöperatief pensioenfonds als alternatief naast het algemeen pensioenfonds
In: Pensioen Magazine, 21 (2016) 1 (jan), p. 6-11
Met het wetsvoorstel Algemeen pensioenfonds wil het kabinet werkgevers en werknemers meer keuzemogelijkheden bieden in het palet aan pensioenuitvoerders die pensioenregelingen kunnen uitvoeren. Toch kleven er aan dit nieuwe type pensioenfonds zodanige nadelen dat een ondernemingspensioenfonds grote aarzeling kan hebben om zich erbij aan te sluiten. Het coöperatief pensioenfonds (CPF) kan deze nadelen ondervangen, als alternatief naast het algemeen pensioenfonds. In deze bijdrage schetst de auteur op hoofdlijnen hoe zo’n CPF eruit kan zien en maakt de auteur een vergelijking met het APF. De auteur veronderstelt het APF daarbij als voldoende bekend.

Heemskerk, M.
Pensioenachterstanden vóór de overname : de koper betaalt?
In: Pensioen Magazine, 21 (2016) 1 (jan), p. 12-15
In een recent arrest heeft Hof Arnhem-Leeuwarden de koper van een bedrijf ertoe verplicht om de achterstallige pensioenpremies van vóór de overname te betalen aan een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Dat is goed nieuws voor  verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met premieachterstanden en slecht nieuws voor kopers die bij een overname achterstallige pensioenpremies 'erven'. Op zichzelf is het feit dat de achterstallige pensioenpremies van de verkoper van vóór de transactiedatum, hier een kleine € 2 miljoen, op de koper overgaan, niet schokkend. Intrigerend is wel dat het bedrijfstakpensioenfonds volgens het hof jegens de koper een zelfstandig vorderingsrecht op die achterstallige pensioenpremies heeft. In dit artikel analyseert de auteur de gevolgen van dat arrest voor premieachterstanden bij de overname.

Galen, T. van; Lundbergh, S.
Laat Edison zijn licht schijnen over ons pensioenstelsel
In: Pensioen Magazine, 21 (2016) 1 (jan), p. 16-20
In een gezamenlijke position paper laten Rabobank Pensioenfonds, Syntrus Achmea en Cardano zien dat het mogelijk is een individueel pensioenstelsel te ontwikkelen dat vrijwel dezelfde economische pensioenvooruitzichten en dezelfde flexibiliteit en keuzevrijheid biedt als het huidige stelsel. Net zoals de werkwijze van Thomas Edison in 1881, gebruiken we hiervoor de bestaande infrastructuur. Door de premieregeling te hergebruiken leggen we die bedrading aan die nodig is voor meer flexibliteit en keuzevrijheid in ons pensioenhuis, zonder de sterke fundering in gevaar te brengen.

Wijsbek, M. P.
Nieuw besluit over internationale aspecten : de inkomende werknemer en zijn pensioen
In: Pensioen Magazine, 21 (2016) 1 (jan), p. 21-25
Op 9 oktober 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën een nieuw besluit gepubliceerd over de internationale aspecten van pensioenen en stamrechten. Dit is een update van het besluit uit 2008. Het nieuwe besluit is een mooie aanleiding om de grensoverschrijdende aspecten van pensioenen op een rij te zetten. In deze editie behandelt de auteur eerst een algemene toelichting op de nieuwe elementen in het besluit. Daarna gaat hij specifiek in op de diverse pensioenaspecten van inkomende werknemers. Hierbij komen de voortzetting van de buitenlandse pensioenregeling en de overdracht naar een Nederlandse pensioenregeling aan de orde. In het volgende nummer van het tijdschrift komen de uitdagingen bij de uitgaande werknemers aan bod.

Buijze, J. J.
Fiscale gevolgen premievrij maken van pensioen in eigen beheer
In: Pensioen Magazine, 21 (2016) 1 (jan), p. 26-28
Het opbouwen van een pensioen in eigen beheer is jarenlang een zeer geliefd fiscaal instrument geweest. Sinds 2006 is het echter een stuk minder aantrekkelijk geworden. Om diverse redenen wordt daarom sinds 2013 in veel gevallen de toekomstige pensioenopbouw gestaakt. Dat stoppen met opbouwen heeft echter wel fiscale gevolgen, met name wanneer er indexatie is toegezegd. Die gevolgen worden niet altijd juist ingeschat.

Graaff, P. G. van der
De heldin van de terugtocht
In: Pensioenvraagstukken, (2015) 6 (dec), p. 3-5
In deze column bespreekt de auteur de ontwikkelingen rondom de langverwachte brief van de staatssecretaris van SZW over de toekomst van het pensioenstelsel op 6 juli 2015. De auteur noemt een aantal zaken: de macro-economische context; nieuw onderzoek over berekeningen van de voordelen van intergenerationele risicodeling; in de praktijk wordt er al overgestapt op individuele premieregelingen; met betrekking tot collectieve regelingen is de vraag hoe om te gaan met zelfstandigen zonder personeel. Verder wijst het IMF erop dat Nederland in een situatie is beland waarin DC-elementen in de collectieve pensioenregelingen domineren. 

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Pensioenen en AOW. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl