06 maart 2017  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Arbeidsmarkt en Arbeidsparticipatie
Pers- en Nieuwsberichten Columns / Webartikelen Parlementaire Informatie
Boeken Tijdschriftartikelen Europese Informatie
Pers- en Nieuwsberichten
   

Verschuiving werk naar minder ICT-intensieve branches
Nieuwsbericht CBS, 6 maart 2017.
In branches waarin ICT-kosten meer dan 3 procent uitmaken van de totale productiekosten, kromp de werkgelegenheid tussen 2001 en 2015 met 1,3 procent. In bedrijfstakken die minder leunen op ICT groeide deze met 5,6 procent. In welke mate de ICT-intensiteit de werkgelegenheidsontwikkeling in de verschillende sectoren ook echt verklaart, kan op basis van deze cijfers echter niet worden vastgesteld.

Experimenten met de Participatiewet
Nieuwsbericht Rijksoverheid, 6 maart 2017.
Op 1 maart 2017 zijn het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet en de Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet gepubliceerd. Deze treden op 1 april 2017 in werking. Met het besluit maakt de regering het voor gemeenten mogelijk om te onderzoeken wat het beste werkt om mensen naar werk toe te leiden.

Vier op de tien werken regelmatig buiten kantoortijden
Nieuwsbericht CBS, 2 maart 2017.
Ruim vier op de tien werkenden geven aan dat zij regelmatig buiten kantoortijden aan het werk zijn. Vooral zelfstandigen werken vaak (ook) ’s avonds en in het weekend.

5000 bedrijven aan de lat voor 30% streefcijfer vrouwen aan top
Nieuwsbericht Rijksoverheid, 2 maart 2017.
Alle 5000 Nederlandse bedrijven die onder de net verlengde Wet bestuur en toezicht vallen, moeten aan de slag om meer vrouwen in de top van hun bedrijf te krijgen. Alleen zo kan de doelstelling van het wettelijk streefcijfer van 30% gehaald worden.

Omzet uitzendbranche stijgt in vierde kwartaal
Nieuwsbericht CBS, 28 februari 2017.
In het vierde kwartaal van 2016 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 3,5 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor.  Dat is de grootste stijging in 2016.

Tweedeling flexibel en vast werk?
Video CBS, 24 februari 2017.
Achtergrondnieuws in de vorm van een film over een tweedeling tussen flexibel en vastwerk.

Oost-Europeaan blijft zondebok op arbeidsmarkt
Nieuws NRC 23 februari 2017.
Oneerlijk, dat Oost-Europese arbeidskrachten veel goedkoper zijn, zegt Nederland. Gezeur, vindt Oost-Europa, waar veel bedrijven de concurrentie met westerse concerns verloren. Het is gelijk oversteken.

'Brexit biedt kansen om honderd bedrijven naar Nederland te halen'
Nieuwsbericht VNO-NCW 22 februari 2017.
VNO-NCW ziet een sterk toenemende interesse van buitenlandse bedrijven om zich in Nederland te vestigen. Dat is het gevolg van de Brexit, maar ook omdat het steeds duidelijker wordt dat het proces meerdere jaren van grote onzekerheid gaat geven.

CNV: Help mensen uit bijstand aan betaald werk en voorkom verdringing
Nieuwsbericht CNV, 21 februari 2017.
“Vanuit de bijstand onbetaald aan werkzaamheden worden gezet die eigenlijk voor een betaalde kracht bedoeld zijn, dat kan natuurlijk niet!” Dat zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen op de dag dat de Tweede Kamer stemt over de verdringingstoets.

Gemeenten mogen geen bestaande banen inpikken
Nieuwsbericht BNR, 21 fenbruari 2017.
Aan de kans dat uitkeringsgerechtigden bestaande banen inpikken tijdens hun uitkeringsperiode lijkt een einde te komen. De Tweede Kamer steunde vandaag in meerderheid een voorstel van de SP om dit te voorkomen.

Petitie aan Tweede Kamer: Bezuinig niet op de scholing van werkenden
Nieuwsbericht VCP, 21 februari 2017
De petitie is 21 februari, aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap namens een brede coalitie van werknemers en werkgevers, waaronder FNV, CNV, VCP, VNO-NCW, NVO, NRTO, MKB-Nederland, NCOI, NTI, Scheidegger, De Unie, VNV, VNC en KLM. De petitie is een reactie op het voornemen van het kabinet om €106 miljoen te bezuinigen op de scholing van werkenden door de scholingsaftrek af te schaffen. Deze bezuiniging raakt met name de lagere- en middeninkomens. Zo'n 88% van de mensen die van de scholingsaftrek gebruik maakt heeft een middeninkomen.

Internationale sprekers bij conferentie actief arbeidsmarktbeleid
Nieuwsbericht ministerie van SZW, 20 februari 2017.
Woensdag 15 februari vond bij SZW een internationale conferentie plaats over actief arbeidsmarktbeleid. De conferentie, “Designing and Implementing Evidence-Based Active Labor Market Policies” was georganiseerd door Pierre Koning, voormalig Chief Science Officer (CSO) bij SZW en tegenwoordig werkzaam bij de Universiteit Leiden en de VU Amsterdam, in samenwerking met Jan-Maarten van Sonsbeek, de huidige CSO van SZW. Nieuwsbericht bevat alle bijdragen van de sprekers.

Meer vaste banen voor mbo’ers met startkwalificatie
Nieuwsbericht CBS, 17 februari 2017.
Scholieren die het onderwijs vanuit het mbo hebben verlaten zonder startkwalificatie hebben een jaar later minder vaak betaald werk dan diegenen met startkwalificatie. Ze hebben ook vaker flexibele en parttime banen. Vier jaar later is dit verschil niet rechtgetrokken.

SER: werk voor een sterke regio samen aan verbinding tussen economie, onderwijs en banen
Nieuwsbericht SER, 17 februari 2017.
In regionale samenwerking leggen partijen vaak het accent op óf de economie, óf het onderwijs óf de werkgelegenheid. Er is te weinig aandacht voor het samenbrengen van de afzonderlijke ontwikkelingen. Oog voor deze ‘driehoek’ is nodig om de welvaart en economische groei te bevorderen, de concurrentiepositie te versterken en te stimuleren dat iedereen kan meedoen en meeprofiteren. Dit constateert de SER in zijn advies Regionale samenwerking: leren van praktijken.

Werkloosheid neemt verder af in januari
Nieuwsbericht CBS, 16 februari 2017.
De werkloosheid is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8 duizend per maand afgenomen. Hiermee kwam het aantal werklozen in januari uit op 480 duizend. Dit is 5,3 procent van de beroepsbevolking.

Toenemend tekort aan professionals op de arbeidsmarkt
Nieuwsbericht VCP, 16 februari 2017.
De techniek en ICT kampen met steeds grotere personeelstekorten. Dat staat in het UWV-rapport 'Kansrijke beroepen: waar is de arbeidsmarkt krap? Landelijk overzicht'. Andere sectoren zoals de bouw, het onderwijs en de zorg zitten met hetzelfde probleem. De uitkomsten van het UWV-rapport komen overeen met het beeld dat de VCP heeft.

Pilot oriënterende bedrijfsbezoeken voor jongeren
Nieuwsbericht Rijksoverheid, 15 februari 2017.
Zes instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) starten met een pilot ‘oriënterende berdrijfsbezoeken’ waarin leerlingen langs gaan bij bedrijven die mogelijk een stageplek voor hen hebben.  Dit kan behulpzaam zijn voor   jongeren voor wie het niet eenvoudig is een goede stageplek te vinden. Het project is onderdeel van de Aanpak Jeugdwerkloosheid en een initiatief van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs.

Tekort aan vakmensen houdt nog jaren aan
Nieuwsbericht UWV, 14 februari 2017.
Werkgevers kampen weer vaker met moeilijk vervulbare vacatures. Uit onderzoek van UWV blijkt dat de meeste knelpunten op de arbeidsmarkt zich voordoen in de techniek en ICT. Ook in de zorg, de bouw, het onderwijs en in specifieke niches op middelbaar, hoger en wetenschappelijk beroepsniveau zijn vacatures lastig in te vullen.

Werkgelegenheid blijft stijgen
Nieuwsbericht CBS, 14 februari 2017.
Het aantal banen is in het vierde kwartaal van 2016 met 53 duizend toegenomen. Dat is de grootste groei in vijf jaar tijd. Verder steeg het aantal vacatures in het vierde kwartaal met 8 duizend en daalde het aantal werklozen met 29 duizend.

Kabinetsreactie op rapporten SER, WRR en Rathenau Instituut over robotisering arbeidsmarkt
Nieuwsbericht SER, 14 februari 2017.
Het kabinet heeft een reactie geschreven op drie recente rapporten over de robotisering van de arbeidsmarkt: de verkenning van de SER en de rapporten van WRR en het Rathenau Instituut.

Werkweek Matchen op Werk - Aanpak Jeugdwerkloosheid
Nieuwsbericht ABU, 14 februari 2017.
Deze week organiseert Team Aanpak Jeugdwerkloosheid de WerkWeek Matchen op Werk. In de match op werk is samenwerking essentieel. Daarom bundelt het Team Aanpak Jeugdwerkloosheid de krachten met scholen, werkgevers en professionals.

Grote zekerheid onder zzp'ers over eigen ondernemerschap, onzekerheid bij opdrachtgevers neemt toe
Nieuwsbericht Kamer van Koophandel, 13 februari 2017.
Meer dan negen op de tien zzp’ers die hun eigen arbeid aanbieden, werken voor meer dan één opdrachtgever. Deze zelfstandige professionals voelen zich ondernemer en ze denken dat ze aan de criteria van de wet DBA voldoen. Opdrachtgevers worden onzekerder volgens deze zzp’ers en vragen zzp’ers vaker om hun werk te doen in een payroll- of uitzendconstructie. Dit en meer staat in het rapport van de Kamer van Koophandel.

Duizenden banen voor kwetsbare jongeren
Nieuwsbericht Rijksoverheid, 13 februari 2017.
Het kabinet, gemeenten en UWV willen in twee jaar tijd 28.500 jongeren die op eigen kracht niet aan de slag kunnen komen aan een baan helpen. Dat zijn er bijna een kwart (5500) meer dan eerder gedacht.

Langdurige werkloosheid daalt, ook onder 55-plussers
Nieuwsbericht CBS, 13 februari 2017.
De langdurige werkloosheid in 2016 is gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is de eerste daling van de langdurige werkloosheid sinds 2009. Ook onder 55-plussers nam het aantal langdurig werklozen af, al was de daling minder dan bij de jongere leeftijdsgroepen.

Effecten flexibele ingangsleeftijd AOW
Centraal Planbureau 13 februari 2017.
De initiatiefnemer van het wetsvoorstel ‘Flexibele ingangsdatum AOW’, het Kamerlid dhr. Klein, heeft het CPB gevraagd naar de effecten hiervan op de werkgelegenheid en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

Het Deense model: snel ontslagen, maar ook zo weer aan het werk
Nieuwsbericht Nieuwsuur, 10 februari 2017.
"Dit is het beste systeem in de wereld." Vakbondsman Simon Vedel Villumsen legt enthousiast uit hoe het Deense model in elkaar zit. "Bedrijven kunnen mensen makkelijk ontslaan met een lage ontslagvergoeding, maar werknemers kunnen ook snel nieuw werk vinden.” 

Een cao en een vast contract: gewoon normaal
Nieuwsbericht VCP, 9 februari 2017.
Een gewoon arbeidscontract moet het uitgangspunt zijn. Werknemers willen hun vak goed uitoefenen, waarbij zekerheid over werk en inkomen van belang is. Die oproep doet VCP-voorzitter Nic van Holstein aan de Kamerleden voor het Algemeen Overleg arbeidsmarktbeleid. Dat de flexibilisering goed is voor Nederland wordt door allerlei onderzoeken, recent het WRR, ondergraven. Daarom ook de oproep: doe gewoon eens normaal!

Gezonde werknemers denken langer door te kunnen werken
Nieuwsbericht CBS, 9 februari 2017.
Werknemers van 45 tot 65 jaar die aangeven geen goede gezondheid te hebben, denken in staat te zijn hun huidige werk te kunnen voortzetten tot een leeftijd van gemiddeld 62,5 jaar. Dat is ruim 2,5 jaar korter dan werknemers die een goede gezondheid ervaren. Van de werknemers van 45 tot 65 jaar gaf bijna een kwart (23 procent) in 2015 aan een minder goede gezondheid te hebben. Dit meldt CBS naar aanleiding van een publicatie over de rol van gezondheid bij langer doorwerken.

Robotisering en automatisering: de metaalsector in Rotterdam
Nieuwsbericht Platform31, 8 februari 2017.
De mogelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen staan flink in de belangstelling. Sommige deskundigen voorspellen een krimpende werkgelegenheid, anderen zijn optimistisch en zien juist nieuw werk ontstaan. Een interview met Fredy Peltzer, beleidsadviseur industriebeleid van de FNV en commissielid van de SER-commissie Robotisering en arbeid.

CNV: WRR legt vinger op zere flex-plek
Nieuwsbericht CNV, 7 februari 2017.
Het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid haalt de eenzijdige mythe onderuit dat flexibilisering een economisch juichverhaal is. En dat is ook hard nodig, want de schade die flex aanricht zien we al overal om ons heen", dat stelt Maurice Limmen, voorzitter van het CNV, in reactie op het rapport 'Voor de zekerheid'.

Flexibilisering slaat door, zegt ook WRR
Nieuwsbericht VCP, 7 februari 2017.
De VCP kan zich in grote lijnen vinden in het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over de arbeidsmarkt. Volgens de WRR kan teveel flexibilisering nadelig uitpakken voor het ‘verdienvermogen’ van de Nederlandse economie als er minder aan scholing en innovatie wordt gedaan. Bovendien kan flexibilisering leiden tot onzekerheid en stress. Nergens in Europa zijn zoveel zzp’ers en tijdelijke contracten als in Nederland.

WRR-Verkenning: Moderne organisatie van arbeid vraagt ook om de nodige zekerheid
Persbericht WRR, 7 februari 2017.
In toenemende mate is sprake van flexibilisering en hybridisering van werk. Dit biedt kansen maar er zijn ook zorgen voor de lange termijn. Het is van belang om de organisatie van arbeid aan te passen aan de economie en samenleving die we wensen, en in dat kader flexibel werkenden de nodige zekerheden te bieden. Met zekerheid durven mensen en bedrijven meer risico’s te nemen. Zie ook Infographic en Verkenning

Publicatie WRR-Verkenning 'Voor de zekerheid'
Nieuwsbericht WRR, 7 februari 2017.
Op 7 februari 2017 presenteerde de WRR de publicatie Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid. In deze WRR-Verkenning beschrijven en analyseren deskundigen de toenemende flexibilisering, hoe de organisatie van arbeid in verschillende opzichten verandert, wat de drijvende krachten daarachter zijn, welke gevolgen we zien en wat antwoorden van de overheid en andere actoren zouden kunnen zijn.

CNV op bezoek bij IMF: "Wereldwijd moet de focus worden verlegd naar het bestrijden van jeugdwerkloosheid"
Nieuwsbericht CNV, 7 februari 2017.
"De focus moet liggen op jeugdwerkgelegenheid en het genereren van fatsoenlijk werk. Daarnaast is het noodzakelijk dat de sociale bescherming van werknemers groeit en de sociale dialoog in bedrijven wordt bevorderd".

Randstad ziet brood in Asschers ‘loopbaan-apk’
Nieuwsbericht Financieële Dgblad, 6 februari 2017.
Werkgevers die hun personeel weerbaar willen maken in een tijdperk van digitalisering en globalisering hebben vanaf dit jaar beschikking over een nieuw hr-wapen: de arbeidsmarktwaardescan, een momentopname van een werknemer waarmee in één oogopslag duidelijk is wat zijn of haar dagwaarde is op de arbeidsmarkt.

Weten wat je waard bent op de arbeidsmarkt met nieuw instrument
Nieuwsbericht Randstad, 6 februari 2017.
Data analyse en persoonlijk advies geeft werknemers houvast en richting. Een nieuw instrument, de arbeidsmarktwaardescan, ontwikkeld door Randstad biedt inzicht in wat je waard bent op de arbeidsmarkt.

Meer personen uit Oost-Europa aan het werk in Nederland
Nieuwsbericht CBS, 3 februari 2017.
Eind 2015 waren er 855 duizend migranten in Nederland die afkomstig waren uit de (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie. Dat waren er 40 duizend meer dan eind 2013. Dit meldt CBS in de Migrantenmonitor.

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

De opkomst van de robot is nauwelijks een verkiezingsthema
Opinie Addie Schulte, Follow The Money 1 maart 2017.
De toenemende robotisering gaat grote gevolgen hebben op de arbeidsmarkt, zo is het algemene idee. Toch lijken de politieke partijen zich niet zo veel van deze ontwikkeling aan te trekken: ze stellen zich vooral afwachtend op en komen met weinig concrete plannen. Een analyse.

Valse voorspellingen over basisinkomen en basisbaan
Opinie S. de Beter, Follow The Money 24 februari 2017
Bij invoering van een minimaal basisinkomen zal gemiddeld 5 procent van de beroepsbevolking zich terugtrekken van de arbeidsmarkt, zo denkt voorspellingenfabriek CPB. Volgens S. de Beter is deze schatting van het Haagse Orakel op drijfzand gebaseerd. Ook de pleitbezorgers van basisbanen om juist méér mensen op de arbeidsmarkt te krijgen, spaart hij niet.

Slechts helft meest gevraagde functies veilig voor robotisering
Webartikel ManagersOnline, 21 februari 2017.
Uit onderzoek blijkt dat bij de helft van de meest gevraagde functies robots de werkzaamheden grotendeels gaan overnemen.

Plaatsing arbeidsbeperkten vaak niet duurzaam
Opinie Wouter Boonstra, Binnenlands Bestuur 21 februari 2017.
Het aantal duurzame plaatsingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het doelgroepenregister is beperkt. Tegenover het aantal mensen dat werk vindt, staat een substantieel deel dat zijn werk weer kwijtraakt. Dat blijkt uit de Factsheet banenafspraak arbeidsmarktregio van het UWV over het derde kwartaal van 2016.

Kabinet moet aan de slag met robotisering
Column ScienceGuide, 20 februari 2017
 “Er moet dringend worden geïnvesteerd in een ambitieuze, maar ook heel praktische robotagenda.” Hoogleraren en lectoren hebben een brandbrief geschreven aan het kabinet waarin wordt gesteld dat een ‘politieke visie’ nodig is om robotisering in goede banen te leiden.

Een Arbeidsmarkt waar Ouderen Werken (AOW)
Column Hans Biesheuvel, wekr.nl 17 februari 2017.
Het is tijd om te investeren in een volwassen arbeidsmarkt voor ouderen. Het uitgangspunt moet zijn dat mensen verleid en niet gedwongen worden om langer door te werken. Blokkades om ouderen aan te nemen moeten worden doorbroken. Mensen zullen langer door moeten werken, dit vergt een mentaliteitsverandering.

Waarom waant Nederland zich Europees kampioen discriminatie?
Column Harry van Dalen, MeJudice 15 februari 2017.
Discriminatie houdt Nederland al tijden in zijn greep. Bijna alle politieke partijen maken zich hard om het grondwettelijke recht op gelijke behandeling te handhaven.De gevoelde discriminatie op de arbeidsmarkt is niet in overeenstemming met bestaand bewijs. Dit gevoel lijkt verbonden met een algeheel pessimisme.

Wat heeft Asscher toch tegen onzekerheid?
Column Addie Schulte, Follow the Money 15 februari 2017.
Zekerheid is het middel tegen onvrede en populisme; zo gaat PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher de verkiezingsstrijd in. Maar, stelt Addie Schulte, het is nodig om de begrippen zekerheid en onzekerheid een beetje te relativeren. 

Een steuntje voor de flexmens
Webartikel Casper Thomas, De Groene Amsterdammer 14 februari 2017.
De economie trekt aan, het aantal werklozen daalt maand op maand en sommige regio’s van Nederland beginnen zelfs last te krijgen van een tekort aan werkzoekenden. Tegenover het lage werkloosheidscijfer staat een ander cijfer: er komen geen vaste banen bij, al jaren niet. De groei van het aantal arbeidsplaatsen komt al sinds 2003 volledig voor rekening van tijdelijke krachten, nul-urencontracten en zzp’ers. 

De arbeidsmarkt van morgen begint vandaag
Webartikel NBBU.nl, 13 februari 2017.
Hoe kan de arbeidsmarkt toekomstbestendig worden gemaakt? Het is een onderwerp dat onze achterban – meer dan duizend professionele intermediairs op de arbeidsmarkt – sterk aangaat. En het issue houdt ons als branchevereniging flink bezig. 

Toespraak minister Asscher bij aftrap WerkWeek Jeugdwerkloosheid, 13 februari 2017.

Garantie-inkomen laat arbeidsmarkt beter functioneren
Webartikel Follow the Money, 10 februari 2017.
In het eerste deel van zijn serie over het basisinkomen, stelde S. de Beter het garantie-inkomen voor als een rechtvaardiger en werkbaarder alternatief voor het onvoorwaardelijk basisinkomen. In dit tweede deel richt hij zich op de gevolgen van dit garantie-inkomen voor de arbeidsmarkt.

'Betrek medewerkers bij digitalisering arbeidsmarkt’
Webartikel MT.nl, 9 februari 2017.
De arbeidsmarkt digitaliseert als nooit tevoren. Hoe wapenen bedrijven en medewerkers zich tegen robotisering van de werkomgeving? Een verkenning van de Sociaal Economische Raad (SER) biedt een aantal eerste handvatten. Commissievoorzitter Romke van der Veen geeft uitleg.

Basisinkomen, wat is dat eigenlijk? En wat kost het?
Column Ben Ligteringen, Follow the Money februari 2017.
Het lijkt een prachtig en simpel idee: iedere burger een inkomen op minimumniveau geven om een basale bestaanszekerheid te garanderen. In de praktijk blijken er aan dit basisinkomen echter vele verschillende invullingen te worden gegeven. En het kostenplaatje valt ook al niet rond te krijgen.

Doelen banenafspraak nog niet gehaald
Webartikel Binnenlands Bestuur, 3 februari 2017.
De doelstelling om eind 2016 ruim 20 duizend extra banen te hebben voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt is nog niet gehaald. Afgaand op de cijfers uit het derde kwartaal die het UWV onlangs presenteerde in een trendrapportage, wordt het nog spannend. Eind 2016 is het ijkpunt of de Quotumwet wel of niet in werking wordt gesteld. 

Hoe robotisering de arbeidsmarkt verandert
Webartikel en white paper, PW/De Gids, 2 februari 2017.
Ontwikkelingen binnen kunstmatige intelligentie en robotica gaan onze arbeidsmarkt ingrijpend op korte termijn veranderen. Met banenverlies tot gevolg. Vooral binnen productie, logistiek en transport, maar administratieve en ondersteunende functies staan onder druk door digitalisering.

Niet op de kaart?
Column Gijsbert van Lomwel, UWV, 1 februari 2017.
Als we het over mensen met een arbeidsbeperking hebben, over wie hebben we het dan eigenlijk? Die vraag kwam naar voren bij een gesprek over onze zojuist verschenen Monitor Arbeidsparticipatie 2016.

‘Mooie arbeidsmarktcijfers’
Column Rob Witjes, UWV 1 februari 2017.
Het herstel van de economie en de arbeidsmarkt in 2016 was sterker dan verwacht. Toch hoor je vanuit de praktijk relatief veel geluiden over twijfel en onzekerheid. Langdurig werklozen herkennen zich nauwelijks in de mooie arbeidsmarktcijfers.

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over vervolg beleidsreactie arbeidsmarkt cultuur, 1 maart 2017.

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, ministerie van SZW 24 februari 2017.

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer per brief over het bereiken van het subsidieplafond scholingsvouchers, 23 februari 2017.

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over "tijdelijk werken vanuit de bijstand", 20 februari 2017.

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over het rapport “UWV, balanceren tussen ambities en middelen”, 8 februari 2017.

Minister Asscher (SZW) informeert per brief de Tweede Kamer over de Migrantenmonitor 2014-2015 van het CBS, 3 februari 2017.

Minister Asscher (SZW) informeert per brief de Eerste Kamer over de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt, 3 februari 2017.

<< Terug
Boeken
   

UWV; Aalst, M. van der; Beukel, L. van den, Kansrijke beroepen : waar is de arbeidsmarkt krap? : landelijk overzicht
Amsterdam : UWV, 2017. 15 p.
UWV heeft in kaart gebracht welke beroepssegmenten kampen met moeilijk vervulbare vacatures. Met het opleven van de economie ontstaan er steeds vaker vacatures waarvoor het lastig is gekwalificeerd personeel te vinden. De meeste knelpunten doen zich voor in de techniek en in de ict. Ook treden inmiddels knelpunten op in de bouw en de zorg. Het waarschijnlijk dat er ook de komende jaren krapte in deze segmenten op zal treden. Met het doorzetten van de economische groei neemt het aantal vacatures toe. Bovendien gaat door de vergrijzing veel ervaren personeel met pensioen. Vaak is de instroom uit het onderwijs onvoldoende om in deze vervangingsvraag te voorzien.

ILO; Europese Cie; Vaughan-Whitehead, D.; [et al.], Inequalities and the world of work : what role for industrial relations and social dialogue?
[Geneve] : ILO, 2017. 444 p.
Gezamenlijk ILO en EC rapport over ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Het rapport gaat niet alleen in op loonongelijkheid maar analyseert ook ander vormen van ongelijkheid, zoals ongelijkheid in arbeidstijden, alsmede toegang tot de arbeidsmarkt, opleiding, carrièrekansen en sociale bescherming. Het onderzoekt algemene trends in Europa en bevat specifieke hoofdstukken over België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Slovenië, Spanje, Zweden, de Baltische Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het rapport toont aan dat arbeidsmarktbeleid en de arbeidsverhoudingen die ten grondslag liggen aan de collectieve onderhandelingen een belangrijke invloed hebben op de mate van ongelijkheid die in de EU-lidstaten wordt waargenomen.

Europese Cie; Fries-Tersch, E.; [et al.], 2016 annual report on intra-EU labour mobility : final report
Luxemburg : EU, 2016. 201 p.
In 2015 woonden bijna 11,3 miljoen EU-burgers die deel uitmaken van de beroepsbevolking, in een andere lidstaat dan het land van hun nationaliteit. Dit rapport geeft een overzicht van de mobiliteit binnen de EU, alsmede van de economische integratie van migranten. Daarnaast richt het rapport zich dit jaar op werknemers die terugkeren naar hun land van herkomst, en op mobiliteit op hogere leeftijd (gepensioneerden).

SER Noord-Nederland, Het werkend alternatief voor Noord-Nederland : de noordelijke aanpak maakt het verschil
Groningen : SER Noord Nederland, 2017. 52 p.
Advies over de noordelijke arbeidsmarkt. In dit advies worden de overheden opgeroepen om een regiodeal te sluiten met sociale partners, UWV en de Regionale en Agrarische Opleidingscentra. De regiodeal bestaat uit concrete afspraken over een aanpak voor een leven lang leren en een aangepaste werkwijze aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor toeleiding naar arbeid. SER Noord-Nederland richt het advies met name op mensen met een mbo-opleiding op niveau twee en niveau drie, omdat er door de robotisering en automatisering vooral een probleem dreigt voor deze groep. Bovendien is er tegelijkertijd in een aantal sectoren een schreeuwend tekort aan goed opgeleide vakmensen. De uitdaging is om de beroepskwalificaties op peil te houden door om-, her- en bijscholing. SER Noord-Nederland komt daarom met vier aanbevelingen voor een leven lang leren.

SEO; Min. SZW; Vriend, S.; [et al.], Langer doorwerken met arbeidsbeperking : prognose van de arbeidsparticipatie van ouderen tot 2030 in relatie tot gezondheidsontwikkelingen
Amsterdam : SEO, 2016. 122 p.
SEO-rapport, nr. 2016-89
De arbeidsparticipatie van Nederlandse ouderen van 55 tot en met 70 jaar is in de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Ook de levensverwachting is verbeterd. Dit onderzoek brengt in beeld hoe de arbeidsparticipatie van ouderen zich naar verwachting verder zal ontwikkelen in de periode van 2015 tot en met 2030, gegeven de invloed van gezondheidsontwikkelingen.

Cedefop, Future skill needs in Europe : critical labour force trends
Luxemburg : EU, 2016. 78 p.
De Europese arbeidsmarkt wordt uitgedaagd door veranderingen in de demografische samenstelling van de beroepsbevolking en de toenemende complexiteit van werkzaamheden en processen. Deze Cedefop-publicatie gaat in op het toekomstige aanbod van en de toekomstige vraag naar skills. Het toont de impact van alternatieve arbeidsmarkt activering door de ontwikkelingen in arbeidsmobiliteit en migratie, en de gevolgen van arbeidsmarkt onevenwichtigheden.

CBS; Gommans, F., De rol van gezondheid bij langer doorwerken
Den Haag : CBS, 2017. 18 p.
Sociaal-economische trend, nr. 2017/02
Vanwege de vergrijzing zal de Nederlandse bevolking langer moeten doorwerken. De arbeidsparticipatie van 55- tot 65-jarigen is echter nog steeds laag, in vergelijking met jongere leeftijdsgroepen. In deze publicatie staat de rol van gezondheid bij langer doorwerken centraal. Eerst komt de arbeidsdeelname van personen van 45 tot 65 jaar aan bod. Vervolgens wordt de duurzame inzetbaarheid van werknemers van 45 tot 65 beschreven. Om inzicht te krijgen in de duurzame inzetbaarheid, is allereerst de rol van gezondheid voor de actuele inzetbaarheid in kaart gebracht. Daarna komt aan de orde tot op welke leeftijd werknemers willen en in staat zijn om door te werken. Tot slot wordt beschreven welke omstandigheden er volgens werknemers met een goede en minder dan goede gezondheid zelf aan bijdragen om tot een hogere leeftijd door te willen en te kunnen werken.

ESVLA; Fric, K., Statutory minimum wages in the EU 2017
Dublin : ESVLA, 2017. 29 p.
In 22 van de 28 EU-lidstaten bestaat een algemeen geldende wettelijk minimumloon. De hoogte van het minimumloon verschilt sterk van land tot land. De publicatie bevat informatie over de hoogte van het wettelijk minimumloon, hoe het minimumloon voor 2017 is vastgesteld en de omvang van het minimumloon in de hele EU.

Kamer van Koophandel; Smetsers, D., Zzp’ers en hun opdrachten
[Utrecht] : Kamer van Koophandel, 2017. 18 p.
Nederland telt 882.6941 zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) waarvan 77% diensten levert aan andere bedrijven (CBS, 2014). De KvK heeft onderzoek gedaan naar deze zogenoemde 'zzp’ers eigen arbeid'. In het onderzoek is gekeken naar hoe de opdrachten van deze zzp’ers eruitzien, de manier waarop opdrachten worden verkregen en afspraken worden vastgelegd. Sinds de invoering van de wet DBA kunnen zzp’ers hierbij een modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken. In dit onderzoek is daarom gekeken naar de bekendheid van de wet DBA, het gebruik van modelovereenkomsten en de totstandkoming daarvan. Uit het rapport blijkt dat meer dan negen op de tien zzp’ers die hun eigen arbeid aanbieden, voor meer dan één opdrachtgever werken. Deze 'zzp’ers eigen arbeid' voelen zich ondernemer en denken dat ze aan de criteria van de wet DBA voldoen. Opdrachtgevers worden onzekerder volgens deze zzp’ers en vragen zzp’ers vaker om hun werk te doen in een payroll- of uitzendconstructie. De modelovereenkomsten worden in ruim een kwart van de gevallen al gebruikt.

Platform31; Dorenbos, R.; [et al.], Robotisering & automatisering in de metaalsector : betekenis voor werk en onderwijs : eindrapport
Den Haag : Platform31, 2017. 21 p.
Deze rapportage beschrijft de resultaten van het verkennend onderzoek naar de gevolgen van robotisering en automatisering voor de metaalsector. De verkenning kwam tot stand vanuit een combinatie van deskresearch en interviews met bedrijven die actief zijn in en rond de metaalsector, het onderwijsveld, de wetenschap en een aantal publieke organisaties. De gesprekspartners spraken hun verwachtingen uit over de gevolgen van robotisering en automatisering op de werkgelegenheid, op de bredere context/trends, de betekenis voor opleidingen en onderwijs en de mogelijke rol van de lokale overheid. Lees ook interview met Fredy Peltzer, beleidsadviseur industriebeleid van de FNV en commissielid van de SER-commissie Robotisering en arbeid.

WRR; Kremer, M.; Went, R.; Knottnerus, A.; [et al.], Voor de zekerheid : de toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid
Den Haag : WRR, 2017. 311 p.
WRR-verkenning, nr. 36
Sociologen, economen, juristen en andere wetenschappers gaan in op belangrijke trends op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de organisatie van de arbeid. Steeds meer werk is op basis van een tijdelijk contract, het aantal zelfstandigen is sterk toegenomen, en de organisatie van veel werk verandert. Tegelijkertijd maken diverse gremia zich zorgen of de flexibilisering in Nederland niet doorschiet. Het gaat erom de flexibele arbeidsmarkt zo te organiseren dat die past bij de economie en samenleving die we wensen, én tegelijkertijd flexibel werkenden meer zekerheden te bieden.

Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid; Min. BZK, Grenzen slechten, regio’s verbinden, mensen bewegen : rapportage Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid
Den Haag : Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid, 2017. 76 p.
De economie en arbeidsmarkt in Nederlandse grensregio’s functioneren gemiddeld genomen minder goed dan in de rest van Nederland. In de grensregio’s is de arbeidsparticipatie relatief laag en de werkloosheid hoog. Aan de andere kant van de grens liggen echter kansen voor werkzoekenden, ondernemers en studenten die niet of onvoldoende worden benut. Het actieteam heeft in samenwerking met bestuurders, experts en professionals uit Nederland, België en Duitsland een rapport met een actieagenda opgesteld. Hierin wordt concreet aangegeven welke acties in de komende periode moeten worden uitgevoerd om het voor Nederlanders, Belgen en Duitsers eenvoudiger te maken om in een buurland te werken, ondernemen of studeren.

<< Terug
Tijdschriftartikelen
   

Katz, J., Vluchteling in dienst nemen? Zó vind je er één
In: Forum (2017), 1 maart 2017.
Veel bedrijven staan te springen om goede werknemers. En vluchtelingen om een baan. Maar... hoe vinden ze elkaar? Zes goede tips om dat voor elkaar te krijgen.

Immerzeel, M. van, Hoe blind is anoniem solliciteren?
In: Opzij, 45 (2017) 3, p. 50, 52-54
Afkomst, uiterlijk, geslacht, de klank van de naam en soms zelfs de postcode: het weegt mee als men solliciteert. Niet alleen is dat bij gelijke geschiktheid oneerlijk, maar het leidt ook tot een minder
divers personeelsbestand. Simpel op te lossen door sollicitanten te anonimiseren, zou men kunnen zeggen. Maar dan komt de praktijk om de hoek kijken: 'Je kunt niet anoniem samenwerken.' 
 
Hage, G., Wat kiezen we? : Vast en zeker ... flex?
In: UWV Magazine, (2017) 1 (feb), p. 4, 6-9
Flex rukt op ten koste van vast. Maar er gaan steeds meer stemmen op om aan die ontwikkeling een halt toe te roepen. Of dat inderdaad gewenst is en hoe dat dan zou moeten gebeuren, daarover zijn de geleerden het niet niet eens. Drie van hen komen aan het woord: arbeidsmarktdeskundigen Rob Witjes, Paul de Beer en Ton Wilthagen. De visie van de politieke partijen ten opzichte van de flexibele arbeid worden ook weergegeven in dit artikel. 

N. N., 'Zonder binding met de samenleving geen optimale bedrijfsvoering' : SCP-directeur Kim Putters over polarisatie op de arbeidsmarkt
In: Werkt., 7 (2017) 1 (winter), p. 24-27
De verschillen tussen hoger en lager opgeleiden op de arbeidsmarkt nemen toe en daarmee ook de kans op maatschappelijke ontwrichting. Tegelijkertijd signaleert Kim Putters positieve ontwikkelingen: een groeiend aantal ondernemers ziet het belang van menselijke inzet voor goede bedrijfsresultaten, ook mensen met een beperking.
 
Visser, E., Het ontslagrecht als onderwerp van de verkiezingsprogramma's : terugblik en overzicht
In: Tijdschrift voor Ontslagrecht, 1 (2017) 1, p. 42-45
Met de verkiezingen van maart 2017 in aantocht zijn de conceptverkiezingsprogramma's van de politieke partijen bekendgemaakt. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de verkiezingsprogramma's en er wordt ook stilgestaan bij de voorgeschiedenis. Wat hebben de politieke partijen in gedachten als het gaat om de problemen die op de arbeidsmarkt spelen? Het artikel begint met een terugblik naar 2006 om vervolgens via een korte samenvatting van de tussenliggende jaren te springen naar het jaar 2016 en de aanstaande verkiezingen.

Houwerzijl, M. S., Arbeid en arbeidsrecht in de digitale platformsamenleving : een verkenning
In: TRA, 9 (2017) 2 (feb), p. 3-8
Technologische ontwikkelingen dragen bij aan een toekomst waarin steeds meer mensen via (online) klussen en projecten in (een deel van) hun inkomen voorzien. Alhoewel de platformeconomie nog in de kinderschoenen staat, zijn de gevolgen voor arbeid en arbeidsrecht in potentie verstrekkend. Bezien wordt het soort werk, hoe bepaalde platformmechanismen de organisatie van arbeid (of de allocatie) sturen, welke sociaalrechtelijke vragen dit oproept en waarom het belangrijk is dat de overheid en andere ‘stakeholders’ zich hier nu al mee bezighouden.

<< Terug
Europese Informatie
   

Enhancing the Skills of Women and Men in the EU Labour Market : Council conclusions. Adopted by the EPSCO Council at its 3523rd meeting held on 3 March 2017.

Social dialogue makes a difference in reducing inequalities according to ILO/EC report
News Article, European Commission 24 February 2017.
EU countries with coordinated bargaining systems have been successful at preventing the growth of inequalities on the labour market, while the erosion of collective bargaining in other EU countries has led to an increased number of low-paid jobs or increasing inequality among the workforce.

Minimum wages on the rise as Europe moves to curb social dumping
News Article Eurofound, 9 February 2017.
The growth in the level of minimum wages accelerated in the period between January 2016 and January 2017, with the largest increases in newer EU Member States. This continues a trend of slow convergence between minimum wage levels in Europe - however there is still a long way to go, with minimum wage workers in Luxembourg making eight and a half times as much as minimum wage workers in Bulgaria.

Employment and Social Development in Europe Quarterly Review – Winter 2016
News Article European Commission, 7 February 2017.
In the year to the third quarter of 2016, the number of employees with permanent contracts grew by 1.8%. This represents an increase of 2.8 million employees, which is seven times more than the increase in temporary contracts of 420 thousand (1.6% growth), according to the latest Employment and Social Developments Quarterly Review.

What has the European Disability Strategy achieved so far?
News Article European Commission, 2 February 2017.
the European Commission presents its Progress Report on the implementation of the European Disability Strategy 2010-2020. The Strategy is the main instrument to support the EU's implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD). There has been progress in all the eight areas of the Strategy like: participation, employment and education and training

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Arbeidsmarkt en Arbeidsparticipatie. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl