Aanmelden  
Vrijdag 3 november 2017
 
In dit nummer oa:
Kinderen in armoede
Psychologische test
Regeerakkoord
Gelderland voorop
Sociaal ondernemen
   
Energietransitie wordt steeds concreter
Volgens de Vierde voortgangsrapportage van het Energieakkoord is dit jaar op diverse terreinen voortgang geboekt naar een meer duurzame energievoorziening. De SER Borgingscommissie werkt verder aan aanvullende afspraken, met alle deelnemende partijen én met het nieuwe kabinet.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Prijs voor beste samenwerking OR, commissaris en bestuur
De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft drie organisaties genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2017-2018. Deze prijs is voor de beste samenwerking tussen de ondernemingsraad, bestuur en de raad van commissarissen of raad van toezicht. Genomineerd zijn: KPN, Danone Nederland en zorginstelling De Lichtenvoorde. De winnaar wordt bekend gemaakt op het congres van AMG op 12 december in het SER-gebouw.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Fusieplannen? Meld het op tijd bij de vakbonden en de SER!
Overweegt een onderneming met een andere onderneming te gaan fuseren? Dan moet de onderneming dit op tijd bij de betrokken vakbonden melden, én bij de SER. Dat is afgesproken in de Fusiegedragsregels van de SER. De SER heeft een animatiefilm gemaakt waarin de Fusiegedragsregels worden uitgelegd. Voor multinationals is er Engelse ondertiteling.
Bekijk de animatie
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Fletcher Hotels overtreden fusiegedragsregels
Fletcher Hotels, EHP Holding BV en zes EHP-dochterondernemingen, die onder de naam Princess Hotels ondernemingen exploiteerden, hebben de vakbonden te laat geïnformeerd over hun fusieplannen. Zij hebben daarmee de Fusiegedragsregels overtreden. De overtreding heeft een ernstig karakter en is ernstig verwijtbaar, oordeelt de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
SER stelt richtbedragen OR-scholing 2018 vast
De SER stelt jaarlijks de richtbedragen vast voor OR-cursussen. Voor 2018 is het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad 1000 euro per dagdeel per OR (was in 2017: 995 euro). Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is 165 euro per dagdeel per individueel OR-lid (was in 2017: 170 euro).
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Opvolging SER-advies chronisch zieke werkenden
De ministers Schippers en Asscher hebben in een kabinetsreactie op het SER-advies Werk: van belang voor iedereen, een advies over werken met een chronische ziekte gevraagd of de SER de aanbevelingen uit het advies wil initiëren en de voortgang van de uitvoering bewaken. Hiervoor is een speciale werkgroep opgericht met leden van de SER-commissie Chronisch Zieke Werkenden, de Commissie Werk Gezondheid, de Patiëntenfederatie Nederland en andere betrokkenen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Versterken dialoog tussen overheidswerkgevers en -werknemers

Het kabinet vraagt de SER een verkenning te doen hoe werkgevers en werknemers in de publieke sector beter kunnen worden betrokken bij voorgenomen algemene wetgeving en beleid. Draagvlak is belangrijk bij maatregelen die overheidswerkgevers en -werknemers raken. Daarom vraagt het kabinet de SER voor de verkenning een werkvorm te kiezen waarbij de inbreng van betrokken sociale partners zo groot mogelijk is.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 – 3499 525  |  communicatie@ser.nl  |  www.ser.nl