07 januari 2016  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW
Pers- en Nieuwsberichten Parlementaire Informatie Boeken
Columns / Webartikelen Europese Informatie Tijdschriftartikelen
Pers- en Nieuwsberichten
   

Ondernemingsraad krijgt meer invloed bij regelen pensioen
Nieuwsbericht CNV, 05-01-2016
Werknemers bij bedrijven zonder cao of een verplicht pensioenfonds krijgen via hun ondernemingsraad meer invloed op hun pensioen. CNV Voorzitter Maurice Limmen: “Dit versterkt de positie van werknemers en stelt hen in staat hun verantwoordelijkheid voor het pensioen waar te maken.”

Dekkingsgraad pensioenfondsen in 2015 met zes procentpunt gedaald
Persbericht Aon Hewiit, 04-01-2016
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is het afgelopen jaar per saldo gedaald. Eind december 2015 stond de dekkingsgraad op 102%, een daling van één procentpunt ten opzichte van vorige maand. Over heel 2015 is de dekkingsgraad zes procentpunt gedaald. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

Levensverwachting Nederlandse vrouwen loopt steeds meer achter

Persbericht CBS, 02-01-2016
De levensverwachting van Nederlandse vrouwen blijft steeds meer achter bij de top van Europese landen. Pasgeboren Nederlandse meisjes kunnen 83,3 levensjaren tegemoet zien (cijfers 2014). In de meeste Europese landen is de levensverwachting van vrouwen bij geboorte de afgelopen jaren sneller toegenomen dan in Nederland.

Staatssecretaris Klijnsma volgt SER-advies: ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij wijziging pensioenregeling
Nieuwsbericht SER, 31-12-2015
Werknemers krijgen via de ondernemingsraad (OR) meer invloed op hun pensioenregeling. De OR krijgt namelijk het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van een pensioenregeling. Staatssecretaris Klijnsma heeft een wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij volgt hiermee het advies van de SER van juni 2014.

Pensioenuitkering beschikbare premieregeling in het derde kwartaal licht gedaald

Nieuwsbericht Aon Hewitt, 28-12-2015
De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling is in het derde kwartaal van 2015 met 2,5 procent gedaald. Een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen kan een pensioen tegemoet zien van 625 euro per maand. Een kwartaal eerder was dat nog 640 euro per maand. Dat blijkt uit de Pensioenvergelijker van Aon Hewitt.

Ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij wijziging pensioenregeling
 
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 24-12-2015
Werknemers krijgen via ondernemingsraden (OR) meer invloed op hun pensioenregeling. De OR krijgt namelijk het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van een pensioenregeling. Een advies van de SER vormt de leidraad voor de aanpassingen van de huidige wetgeving.

Onderwerpen pensioentoezicht in 2016
Nieuwsbericht DNB, 24-12-2015
Een financiële opzet van pensioenfondsen die oog heeft voor alle belangen en waarover helder wordt gecommuniceerd met de deelnemers. Dat is het belangrijkste onderwerp van het pensioentoezicht van DNB in 2016, zegt divisiedirecteur Bert Boertje. Hij kijkt alvast vooruit naar volgend jaar.

Senioren adviseren jongeren te sparen voor zorg
Nieuwsbericht ANBO, 24-12-2015
Het vertrouwen in ons pensioen- en zorgstelsel heeft ook bij senioren een flinke knauw opgelopen. Dat blijkt uit de kerstpeiling van ANBO, de belangenbehartiger voor senioren. Ruim 70 procent van de ruim 1200 ondervraagde senioren adviseert jongeren om te sparen voor zorg. Ook zegt ruim veertig procent dat jongeren zelf pensioen moeten opbouwen en niet via de werkgever of het pensioenfonds.

Klijnsma: Oprichten algemeen pensioenfonds per 1 januari 2016 mogelijk
Nieuwsbericht, 23-12-2015
Per 1 januari 2016 wordt het algemeen pensioenfonds geïntroduceerd. Dit fonds maakt een nieuwe bundeling van verschillende pensioenregelingen mogelijk. Hierdoor kunnen allerlei voordelen worden gerealiseerd in het belang van deelnemers, zoals het beperken van bestuurlijke lasten, vermogensbeheer- en uitvoeringskosten.

Koopkracht stijgt in 2016 meer dan verwacht
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 23-12-2015
De gemiddelde koopkracht stijgt in 2016 met 1,8 procent. Dat is 0,4 procent meer dan op Prinsjesdag voorspeld werd. Vooral voor werkenden met een lager inkomen gaat de koopkracht fors omhoog. Ook uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden gaan er op vooruit.

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen licht gedaald van 105% naar 104%

Statistisch Nieuwsbericht DNB, 22-12-2015
De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is tussen september en november gedaald van 105% naar 104%. Eind december 2014 bedroeg de gemiddelde beleidsdekkingsgraad nog 110%.

Prognose bevolking kerncijfers, 2015-2060
CBS, 18-12-2015
Tabel Statline

Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 januari 2016

Nieuwsbericht SZW, 17-12-2015
Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2016.

Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2016

Nieuwsbericht, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 17-12-2015
Een overzicht van de maatregelen die per januari 2016 ingaan, (o.a. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd).

Casper van Ewijk benoemd op Gak-leerstoel Kapitaalgedekte pensioenvoorzieningen

Persbericht Tilburg University, 16-12-2015
Casper van Ewijk is benoemd op de Gak-leerstoel Kapitaalgedekte pensioenvoorzieningen aan Tilburg University. Hij volgt daarmee Lans Bovenberg op die de leerstoel sinds juni 2013 bekleedde. Deze leerstoel en bijbehorend onderzoek op het gebied van pensioeninnovatie wordt mogelijk gemaakt door Instituut Gak.

Klimaatakkoord Parijs ondersteuning voor ABP-beleid
Nieuwsbericht ABP, 16-12-2015
ABP is blij met het nieuwe klimaatakkoord dat in Parijs is ondertekend door 195 landen. Het akkoord sluit aan bij de doelstellingen van ABP om duurzamer en verantwoorder te beleggen.

Stappenplan voortzetting pensioenopbouw arbeidsongeschiktheid en inkomen boven 100.000 euro
Nieuwsbericht Stichting van de Arbeid, 14-12-2015
Stichting van de Arbeid brengt stappenplan voor voortzetting pensioenopbouw bij inkomen van meer dan 100.000 euro bij arbeidsongeschiktheid voor 1 januari 2015 onder de aandacht van cao-partijen en pensioenfondsbestuurders.

AFM onderzocht pensioenknip
 
Nieuwsbrief AFM, 11-12-2015
De AFM heeft bij 7 pensioenuitvoerders representatief onderzoek gedaan naar de werkwijze en informatie aangaande de pensioenknip.

Klijnsma stelt nieuwe regels voor overhevelen pensioen bij wisselen van baan

Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 10-12-2015
Staatssecretaris Klijnsma past de regels rondom de bijbetalingsplicht van werkgevers bij het overhevelen van een pensioen aan.

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

Geen generatieconflict in AOW
DNBulletin, 07-01-2016
In 2012 werd besloten om de AOW-leeftijd vanaf 2013 in stapjes te verhogen van 65 naar 67 jaar. De maatregel gold lange tijd als politiek taboe. Aan de hand van unieke enquêtegegevens gaat DNB-onderzoek na hoe verschillende huishoudens dachten over deze maatregel. Ondanks de tegengestelde belangen van jonge en oudere huishoudens, vindt het onderzoek geen bewijs van een sterk generatieconflict.

Uitstelgedrag omtrent pensioenen

Erasmus School of Economics, 05-01-2015
In het debat over pensioenperspectief van Het Financieele Dagblad bij BNR Nieuwsradio, 1 januari jl. geeft Kirsten Rohde, bijzonder hoogleraar gedragseconomie aan Erasmus School of Economics, haar kijk op het gedrag van mensen wat betreft pensioenen. Beslissingen nemen over de toekomst is vergelijkbaar met naar de supermarkt gaan met een hongerig gevoel. Als we bijvoorbeeld naar de supermarkt gaan nemen we een beslissing over de toekomst, namelijk wat we in de nabije toekomst gaan consumeren. Als we met een hongerig gevoel gaan, zullen we andere dingen kopen dan met een volle maag.

'Verzekeraars stoppen kleine fondsen in algemeen pensioenfonds'
            
Nu.nl, 04-01-2016
Veel pensioenverzekeraars willen kleine pensioenfondsen overnemen en onderbrengen in een algemeen pensioenfonds.

Pensioenfondsen weg bij Syntrus Achmea
          
Bernard Vogelsang, Telegraaf.nl, 02-01-2016     
Syntrus Achmea Pensioenbeheer worstelt met ontevreden pensioenfondsen die de dienstverlener de rug toekeren vanwege een administratieve chaos. Eén van de ontevreden klanten is het Pensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche, dat voor het beheer van zijn administratie per 1 januari is overgestapt naar het Limburgse AZL.

Het geld voor je pensioen raakt echt niet op

RTLnieuws.nl, 01-01-2016
Pensioenfondsen hebben weer een moeilijk jaar achter de rug en ook dit jaar wordt het zwaar. De dekkingsgraad is vaak veel te laag en de eisen worden hoger. Reden tot zorgen? Nee. Alle pensioenen kunnen nog steeds worden betaald en is het geld voor jouw toekomstige pensioen is ook niet weg.

FD: Aon wint slag om verhuisplan pensioenfonds

AMWeb.nl, 30-12-2015
Aon mag alle middelen gebruiken om een omstreden verhuizing van het pensioenfonds naar België door te drukken, zo meldt het FD op basis van een nog niet gepubliceerd vonnis dat de ondernemingsraad in het ongelijk stelt.

De plaats van het Verantwoordingsorgaan in de governance van pensioenfondsen

Jos Berkemeijer en Coen van Dedem
Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 1 2016, 29-12-2015
Onzekere financiële markten, de vergrijzing en de ontgroening vormden in 2014 de aanleiding voor de wetgever om door middel van de ‘Wet versterking bestuur pensioenfondsen’ onder meer de deskundigheid van het bestuur en het interne toezicht van pensioenfondsen te versterken. Het verantwoordingsorgaan met zijn taken en bevoegdheden is onderdeel van die versterking zoals die inmiddels in 2015 is neergelegd in de Pensioenwet.

Werken, leren en pensioneren: op weg naar meer flexibiliteit?
Rabobank, Leontine Treur, 28-12-2015
Flexibilisering arbeidsmarkt en inperking sociale zekerheid leiden tot verminderde baanzekerheid en grotere inkomensschommelingen, Ouder wordende beroepsbevolking vraagt om investering in ‘menselijk kapitaal’: kennis en vaardigheden voor blijvende inzetbaarheid. Flexibel financieel vermogen is nodig voor het opvangen van inkomensschokken, kosten van om- of bijscholing en eventuele vervroegde uittreding. Dit vraagt om aanpassingen van het onderwijs, het pensioenstelsel, de sociale zekerheid, het belastingstelsel en de woningmarkt.

Eerste Kamer wil gelijke btw-behandeling kosten beheer pensioenfondsen

TaxLive, 28-12-2015
Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de mogelijkheden om binnen de ruimte die de btw-richtlijn biedt, ook in Nederland een gelijke btw-behandeling toe te passen wat betreft de beheerkosten voor DC- en DB-regelingen. Hierbij moet rekening worden gehouden met ontwikkelingen in de jurisprudentie. Hiertoe heeft de Eerste Kamer op 22 december 2015 een motie aangenomen.

Paul van der Kwast: Ga je emigreren? Dan loopt je pensioen gevaar, en banken verzwijgen dat

Z24.nl, 28-12-2015
Banken en verzekeraars verzwijgen dat Nederlanders die in het buitenland wonen het risico lopen hun pensioen kwijt te raken, schrijft Z24-columnist Paul van der Kwast.

In 2016 een feit: het algemeen pensioenfonds

PWDeGids.nl, 24-12-2015
De Eerste Kamer is akkoord met een algemeen pensioenfonds. Per 1 januari kunnen werkgevers hun pensioenregelingen desgewenst bundelen in één fonds.

Rentestrop pensioen kan worden afgewend

Manno van den Berg, Telegraaf.nl, 23-12-2015    
De lage rente bezorgt jaarlijks tienduizenden Nederlanders een uitgekleed pensioen. Zij hebben een pensioenkapitaal via hun werkgever opgebouwd en zullen dat zelf moeten omzetten in (inmiddels lage) periodieke uitkeringen. Volgens adviesbureau Pensioen Perspectief kunnen zij dit jaar de schade fors beperken.

Wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor je pensioen? Jijzelf toch?!
Theo Gommer, Telegraaf.nl, 21-12-2015
Mevrouw X uit Joure vond het onterecht dat haar AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar ging. Ze vocht het aan bij de rechter en kreeg onlangs gelijk. Weliswaar waren er – zeer – bijzondere omstandigheden die tot deze uitspraak hebben geleid, maar ze heeft wel aangetoond dat 'jijzelf’ verantwoordelijk bent voor je 'pensioen’. En als je iets 'niet zint’ moet je aan de bel trekken.

'We willen indexeren maar mogen niet'
Bouwpensioen Magazine, 21-12-2015
De kans dat de pensioenen in de bouw de komende jaren de inflatie kunnen bijhouden is klein. En dat doet pijn, ook bij bestuurders Mieke van Veldhuizen en Jan Ruis. ‘We zouden graag de pensioenen willen verhogen, maar we mogen het simpelweg niet.’

Lagere uitkering voor mensen met aanvullend pensioen in 2016            
NU.nl, 17-12-2015
Nederlanders die een aanvullend pensioen of een lijfrente-uitkering ontvangen, krijgen volgend jaar een lager netto bedrag uitgekeerd. Dat blijkt uit berekeningen van salarisdienstverlener ADP.

‘Voor iedereen zou dezelfde pensioenregeling moeten gelden’
Michel Knapen, Voor recht, 17-12-2015
De huidige pensioenregelingen zijn als nanotechnologie, zegt hoogleraar Gerry Dietvorst: op de vierkante millimeter en onbegrijpelijk voor de meesten. Bovendien vallen grote groepen buiten een pensioenregeling, waardoor zij de armen van de toekomst zijn. Tijd voor een radicale omslag: voor iedereen één en dezelfde pensioenregeling.

Doorwerken na je 67e: nog niet zo eenvoudig
RTLZ, 14-12-2015
Vroeger gingen mensen op hun 65-ste met pensioen. Of eerder, als ze met de VUT gingen. Tegenwoordig is het minstens 67 jaar. Behalve als je bij de KLM piloot bent. Zo wilde een piloot doorwerken na zijn 58ste, maar dat wilde KLM niet. De rechter gaf de luchtvaartmaatschappij gelijk. Z Today zocht uit: kún je eigenlijk wel langer doorwerken?

‘Zzp’er blijft heet hangijzer in pensioendiscussie’

AmWeb, 10-12-2015
Werkgevers en vakbeweging worstelen nog sterk met de vraag of zelfstandigen zonder personeel (zzp) in de toekomst verplicht een pensioen moet opbouwen. Dat bleek tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

<< Terug
Parlementaire Informatie
   
Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen, 24-12-2015
Advies Raad van State
Nader rapport

Eerste Kamer aanvaardt Wet algemeen pensioenfonds
, 22-12-2015
De Eerste Kamer heeft op dinsdag 22 december na een debat met staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de Wet algemeen pensioenfonds zonder stemming aanvaard. Ook de Novelle Wet algemeen pensioenfonds werd aanvaard. Alleen de fracties van PvdD en SP stemden tegen. Een door senator Oomen - Ruijten (CDA) ingediende motie werd met algemene stemmen aanvaard.

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over het werkprogramma herziening pensioenstelsel, 18-12-2015

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de
invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds,
34 117) en het Wetsvoorstel tot wijziging van de wet algemeen
pensioenfonds (34 320)
Nota naar aanleiding van het verslag, 17-12-2015

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer Kabinetsstandpunt wijziging risicoprofiel beleggingsbeleid pensioenfondsen, 17-12-2015
DNB-rapport: Wijziging risicoprofiel pensioenfondsen

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) over Uitvoering motie van mevrouw Lodders en anderen over harmonisatie pensioeninformatiekanalen, 17-12-2015

Brief van staatssecretaris Wiebes (Financiën) aan de Tweede Kamer over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB?, 17-12-2015
Bijlagen

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) over afkoop klein pensioen, 15-12-2015
Afschrift SVB brief over afkoop kleine pensioenen

Brief
van staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer over uitspraak rechtbank over verschuiven aow-leeftijd, 11-12-2015

Staatsblad 479
Besluit van 4 december 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

Staatsblad 469
Besluit van 2 december 2015 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met aanpassing van de regels bij waardeoverdracht
<< Terug
Europese Informatie
   
Nederland langs de Europese meetlat 2016
CBS, 04-01-2016
In de publicatie Nederland langs de Europese meetlat laat CBS zien hoe Nederland het op een aantal terreinen doet ten opzichte van de andere 27 EU-lidstaten. Waarin lopen we voorop? Op welk gebied zitten we in de achterhoede of zijn we een ‘gemiddelde lidstaat’? Zo blijkt de Nederlandse bevolking de gelukkigste van Europa te zijn. En Nederlanders hebben meer dan alle andere Europeanen vertrouwen in de medemens. We zijn ook een van de rijkste landen van Europa, hoewel in 2014 de economische groei lager was dan gemiddeld in de EU.
<< Terug
Boeken
   
CPB
The allocation of financial risks during the life cycle in individual and collective DC pension contracts
Den Haag : CPB, 2015. 28 p.
CPB Discussion Paper, nr. 317
Dit onderzoek meet hoe schokken in aandelenrendement, rente of inflatie doorwerken naar verschillende generaties van deelnemers aan pensioenregelingen.

Werkgroep Ondernemerspensioen; Tilburg University
De toekomst van het pensioen van de ondernemer
Tilburg : Werkgroep Ondernemerspensioen, 2015. 86 p.
De Werkgroep onderzoekt in dit rapport op welke wijze het kader van het ondernemerspensioen ingericht moet worden, waarbij voldaan wordt aan het fiscale en juridische raamwerk van pensioen. De ondernemer, in het bijzonder de directeur-grootaandeelhouder (DGA), kan zijn pensioen opbouwen binnen zijn eigen onderneming. Daarvoor gelden strikte wettelijke rekenregels, maar die pakken nu nadelig uit. Daarom wil de staatssecretaris het pensioen in eigen beheer wijzigen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het worden omgevormd tot het zogenoemde oudedagssparen. De Werkgroep adviseert om de spagaat van een oudedagsvoorziening en de financiering van de onderneming binnen één regeling te beëindigen. Het aandeel zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in de beroepsbevolking is toegenomen. Daarom moet volgens de Werkgroep een pensioenplicht voor alle werkenden onderzocht worden.

Netspar; Soest, A. van [et al.]
Zorgplicht voor pensioenproducten
Tilburg : Netspar, 2015. 27 p.
Occasional papers, nr. 2015/01
De Netspar-projectgroep ‘Zorgplicht voor pensioen’ heeft onderzocht hoe communicatie en zorgplicht kunnen worden verbeterd voor pensioenen in de tweede en de derde pijler.
De belangrijkste bevindingen: Communicatie en advisering rond pensioenen maken onderdeel uit van de bredere financiële planning voor de oude dag; Consumenten zijn gebaat bij uniforme regelgeving over communicatie en zorgplicht voor tweede en derde pijler pensioenproducten; De kosten en baten van zorgplicht dienen te worden meegewogen beslissingen het bieden van meer keuzeopties in regelingen.

Netspar; Arbouw, A.; Hartsink, J.; Himmelbauer, M.; Markwat, Th.
Risicodeling binnen persoonlijke pensioen rekeningen : een schijnbare tegenstelling?
Tilburg : Netspar, 2015. 31 p.
Netspar academic series, Tias-Netspar academy thesis, nr. 2015-006
Het artikel werkt de in het SER-advies 'Toekomstpensioenstelsel' genoemde variant Persoonlijke Pensioenrekening met collectieve risicodeling, nader uit. Allereerst wordt het Stemadvies beschreven en de voorkeursvariant die daar uit komt. Vervolgens worden de verschillende risico’s beschreven die te delen zijn en met wie je die zou kunnen delen. Dit wordt vervolgens uitgediept in een hoofdstuk over de risicomatrix. In het slothoofdstuk wordt een concrete invulling gegeven aan de intergenerationele risicodeling.
Eindopdracht, geschreven als onderdeel van de Masterclass Cyclus Pensioen Innovatie 2014 / 2015.

Heemskerk, M.
Pensioenrecht
Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, 2015. 417 p.
Boom masterreeks
Pensioenrecht ontvouwt het Nederlandse pensioenrecht en de arbeidsvoorwaarde pensioen. Inhoud: Het Nederlandse pensioenstelsel; De vormgeving van de arbeidsvoorwaarde pensioen; De pensioenovereenkomst; Verplichtstelling; De uitvoeringsovereenkomst; Financiële voorschriften voor pensioenuitvoerders; Wijziging van de arbeidsvoorwaarde pensioen; Bestuur en medezeggenschap bij pensioen; Pensioengevolgen bij einde arbeidsovereenkomst; Pensioengevolgen bij fusie en overname; Waardeoverdracht van pensioen; Gelijke behandeling en pensioen; Pensioengevolgen van echtscheiding. 
<< Terug
Tijdschriftartikelen
   

EIOPA: A Dutch view on stress tests
IPE, january 2016
Agnes Joseph, Niels Kortleve, Wilfried Mulder, Sibylle Reichert, Peter Vlaar and Siert Vos examine the relevance of EIOPA’s stress testing regime and argue the case for alternative methods of determining a fund’s resilience.

Kusiak, L.
Uitbreiding instemmingsrecht : vernieuwing medezeggenschap bij pensioenregelingen
In: OR informatie, 41 (2015) 12 (dec), p.17
De medezeggenschap bij pensioenregelingen is aan vernieuwing toe. De SER heeft daarover advies uitgebracht, er is een conceptwetsvoorstel opgesteld en er is een internetconsultatie geweest. OR informatie stelde vijf vragen aan de SER namelijk: over de bevoegdheden van de or ten aanzien van het pensioen, de veranderingen van de wetgeving van het instemmingsrecht bij pensioenregelingen, de relatie tussen de vernieuwing van het instemmingsrecht en het lopende pensioendebat, de belangrijkste aanbevelingen, het volgende traject van het SER-advies.

Rele, H. ter; Smid, B.; Nibbelink, A.`
De prijs van een beperking van de AOW-leeftijdsverhoging
In: ESB, 100 (2015) 4723/4724 (17 dec), p. 720-723
Als de AOW- en pensioenleeftijd minder wordt verhoogd dan voorzien bij het huidige beleid, gaat dit ten koste van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Dit vereist aanzienlijke compenserende maatregelen. Als dit zou worden gezocht in een verlaging van de AOW-uitkering heeft dit substantiële effecten op de inkomensverdeling, met name bij gepensioneerden.

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Pensioenen en AOW. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl