24 april 2017  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Arbeidsmarkt en Arbeidsparticipatie
Pers- en Nieuwsberichten Columns / Webartikelen Parlementaire Informatie
Boeken Tijdschriftartikelen Europese Informatie
Pers- en Nieuwsberichten
   

Advies SER en Raad voor Cultuur: Pakket maatregelen nodig voor verbetering arbeidsmarkt culturele sector
Nieuwsbericht SER, 21 april 2017.
Om de zwakke positie van mensen op de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren, is er een breed pakket aan maatregelen nodig. In een gezamenlijk advies komen de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur daarom met concrete voorstellen om het verdienvermogen in de sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging te versterken.

OECD-rapport: leercultuur essentieel voor individueel en nationaal succes
Nieuwsbericht SER, 20 april 2017.
Geef topprioriteit aan het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden en talenten van werkenden, zodat zij op de werkvloer kunnen doen waar ze goed in zijn. Werk aan een sterke leercultuur bij individuen, arbeidsorganisaties en opleidingsinstellingen en zorg dat iedereen de vaardigheden heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Deze drie topprioriteiten noemt de OECD in haar Skills Strategy Diagnostic report: Netherlands.

FNV-reactie op OESO-rapport: Nederland bungelt onderaan met opleidingskansen voor flexwerkers
Nieuwsbericht FNV, 20 april 2017.
Vakbonden FNV en AOb vinden dat belangrijke aanbevelingen van dit toonaangevende instituut moeten worden overgenomen. Om te beginnen moeten meer mensen via de cao toegang krijgen tot scholingsmogelijkheden.
CNV: "Geef flexwerkers betere toegang tot scholing" (reactie van CNV op OESO rapport
Besef om door te leren leeft nog onvoldoende (reactie van VCP op OESO rapport)
NRTO ondersteunt SER-oproep om een sterke leercultuur te ontwikkelen

Totaalbeeld arbeidsmarkt
Nieuwsbericht CBS, 20 april 2017.
Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen steeg in het vierde kwartaal van 2016 met 62 duizend tot 10,1 miljoen. Dit is de grootste stijging sinds 2007. In vergelijking met het voorgaande kwartaal steeg het aantal banen van werknemers met 56 duizend en het aantal banen van zelfstandigen met 7 duizend.

Werkloosheid daalt verder
Nieuwsbericht CBS, 20 april 2017.
De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in maart uit op 463 duizend. Dit is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand toegenomen.

Uitzendwerk. Goed geregeld.
Nieuwsbericht ABU, 19 april 2017.
Uitzendwerk is goed geregeld en goed voor de arbeidsmarkt. Als het aan de ABU ligt blijft dat ook zo. In een vandaag verschenen statement roept de uitzendkoepel de deelnemers aan de coalitiebesprekingen op om de allocatiefunctie van de uitzendsector, dat wil zeggen het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van arbeid, te borgen en te versterken.

Vrouwenberoepen toekomstbestendiger dan mannenberoepen
Nieuws ManagersOnline.nl, 18 april 2017.
Uit een analyse van typische mannenberoepen en vrouwenberoepen blijkt dat vooral mannenberoepen door de robots bedreigd worden. 

Supermarkten willen ‘tussenbanen’ van 4 jaar aanbieden
Nieuws NRC, 14 april 2017.
Zo'n ‘tussenbaan’ van vier jaar is bedoeld voor recent afgestudeerden, ouderen, werklozen en carrièreswitchers. Deze ‘tussenbanen’ met scholing en opleiding moeten de kloof tussen vaste werknemers en flexwerkers in de branche verkleinen.

’Vast contract is schijnzekerheid’
Nieuwsbericht NBBU, 14 april 2017.
Interview Brigitte van der Burg, voorzitter NBBU in Financiële Telegraaf.

Internationale SER-conferentie toont buitenlandse voorbeelden over werk in en rondom huis
Nieuwsbericht SER, 13 aprill 2017.
De markt voor persoonlijke dienstverlening groeit sterk. “Het is een onderwerp dat dicht bij ons ligt, namelijk dienstverlening in en om ons huis”, aldus Mariëtte Hamer. Naast huishoudelijke dienstverlening komen ook allerlei nieuwe vormen van diensten op, bijvoorbeeld op het gebied van maaltijdbezorging en mantelzorgondersteuning.

Aanhoudende economische groei zorgt voor daling WW in 2016
Nieuwsbericht UWV, 12 april 2017.
Door het herstel van de Nederlandse economie is het aantal WW-uitkeringen in 2016 aanzienlijk gedaald ten opzichte van een jaar eerder. UWV gaf het afgelopen jaar 700 miljoen euro minder uit aan werkloosheidsuitkeringen, een daling van 12 procent. Dit staat in het Jaarverslag 2016 van de UWV

Arbeidsmarkt trekt aan, maar niet iedereen profiteert
Nieuwsbericht Binnenlands Bestuur, 5 april 2017.
Ondanks de groei van de Nederlandse economie neemt de werkgelegenheid niet genoeg toe om iedereen die kan of wil werken een betaalde baan te bieden. Daarmee dreigt maatschappelijke uitsluiting voor groepen die in de crisis hun arbeidsmarktpositie zagen verslechteren, zoals laaggeschoolden, langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en niet-westerse migranten. Dat staat in de Arbeidsmarktanalyse 2017 van de UWV.

SER-voorzitter praat onderhandelaars bij over arbeidsmarkt
Nieuwsbericht NOS, 5 april 2017.
SER-voorzitter Hamer wil dat de onderhandelaars in de kabinetsformatie goed kijken hoe er nieuwe werkgelegenheid kan komen. Ze zei dat in een gesprek over de arbeidsmarkt met informateur Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Man nog steeds vaker de hoogst opgeleide partner
Nieuwsbericht CBS, 5 april 2017.
In 2016 waren 970 duizend vrouwen hoger opgeleid dan hun partner. Dat betekent dat 24 procent van de vrouwen met een relatie het hoogste diploma heeft. In de afgelopen jaren is dit aandeel iets gegroeid. Nog steeds zijn mannen vaker de hoogst opgeleide in een relatie.

Leven Lang Leren ook voor hoger opgeleiden
Nieuwsbericht VCP, 5 april 2017.
De VCP vindt dat iedereen – hoog of laag opgeleid – de mogelijkheid moet hebben om in zichzelf te investeren. Dat zegt de VCP in een reactie op het rapport van de commissie Sap, waarin wordt gepleit voor een zogeheten leerrekening. De commissie Sap is voor een zogeheten leerrekening die voor iedereen toegankelijk moet zijn, maar de focus ligt op mensen met een lagere opleiding.

Ook commissie Sap pleit voor meer zelfregie om leren tijdens de loopbaan te stimuleren
Nieuwsbericht SER, 4 april 2017.
SER-voorzitter Mariëtte Hamer was panellid tijdens de presentatie van het rapport van de Commissie vraagfinanciering mbo. In het advies Doorleren werkt vraagt de commissie net als de SER aandacht voor meer zelfregie en verantwoordelijkheid van werkenden als het gaat om leren tijdens de loopbaan. Twee concrete aanbevelingen van de commissie zijn een individuele leerrekening en een nationaal onderwijsakkoord.

Oproep aan Schippers: minder flex- en meer vaste contracten
Nieuwsbricht NOS, 31 maart 2017.
Eén van de prioriteiten van een nieuw kabinet is het aanpakken van de groeiende tweedeling op de arbeidsmarkt. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft de kloof tussen flex en vast werk op de arbeidsmarkt alleen maar groter gemaakt. 

Contractverlenging voor John de Wolf
Nieuwsbericht Ministerie van SZW, 30 maart 2017.
John de Wolf blijft langer boegbeeld van werkzoekende vijftigplussers.

FNV: Nederland snakt naar echte banen
Nieuwsbericht FNV, 30 maart 2017.
In een brief aan de informateur vraagt Han Busker, voorzitter van de FNV, aandacht voor de onderwerpen waar het voor werkend Nederland de komende tijd om draait. Busker: ‘Op dit moment snakt Nederland naar echte banen. Het nieuwe kabinet zal een aanzienlijk verbeterde economische en financiële situatie aantreffen en die biedt volop ruimte om te investeren in werkgelegenheid.’

Leren tijdens de loopbaan essentieel voor iedereen
Nieuwsbericht SER, 29 maart 2017.
SER-advies over postinitieel leren pleit voor ontwikkelen positieve leercultuur
Het moet in Nederland vanzelfsprekend worden om tijdens de loopbaan te blijven leren en ontwikkelen. Technologische ontwikkelingen, de snel veranderende dynamiek op de arbeidsmarkt, verhoging van de pensioenleeftijd en internationalisering maken dit noodzakelijk.

Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen
Nieuwsbericht ABU, 28 maart 2017.
ABU, Cedris, NRTO en OVAL, vier brancheorganisaties die werken in het hart van de arbeidsmarkt, komen met een gezamenlijk aanbod aan een nieuw kabinet en sociale partners om een leven lang ontwikkelen voor iedereen in Nederland mogelijk te maken. Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, nam het aanbod in ontvangst. Het gaat om een Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) voor inzicht in de eigen arbeidsmarktpositie, loopbaanwinkels voor advies en een Persoonlijke Ontwikkelrekening om scholing te bekostigen.

Nieuw kabinet moet integratie voor vluchtelingen versnellen
Nieuwsbericht Werkwijzer Vluchtelingen, 28 maart 2017.
Vijf adviescolleges voor het regeringsbeleid, waaronder de SER pleiten in een brief aan informateur Edith Schippers voor een betere en snellere integratie voor vluchtelingen.

ABU- en NBBU-Flexmigrantenonderzoek: flexmigranten belangrijk voor Nederland
Nieuwsbericht ABU en NBBU, 27 maart 2017.
Het Flexmigrantenonderzoek 2016, dat de ABU en NBBU gezamenlijk hebben laten uitvoeren door onderzoeksbureau Conclusr Research, is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de groep buitenlandse uitzendkrachten die in Nederland actief is. Onderzocht is onder andere waar ze werken in Nederland, in welke sectoren en uit welke landen ze komen.

Forse banengroei
Nieuwsbericht CBS, 24 maart 2017.
In het vierde kwartaal van 2016 waren er 8 019 duizend banen van werknemers. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2015 waren er 144 duizend banen meer. Dit is de grootste toename sinds 2008.

Dertig vragen en antwoorden over flexibel werk
Nieuwsbericht Amsterdam Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS), 23 maart 2017.
Het AIAS heeft de publicatie Dertig vragen en antwoorden over flexibel werk uitgegeven. Deze publicatie beoogt een steviger fundament te leggen voor de discussie over flexibel werk. Aan de hand van dertig concrete vragen brengen hoogleraren Paul de Beer en Evert Verhulp in kaart wat we weten over flexibel werk, gebruik makend van objectieve, wetenschappelijke informatie die zoveel mogelijk boven twijfel is verheven.

SER Jongerenplatform laat stem horen over leren, werken en samenleven
Nieuwsbericht SER, 17 maart 2017.
Jongerenorganisaties verenigd in het SER Jongerenplatform hebben een gezamenlijke toekomstvisie voor Nederland vastgelegd in een manifest. Het manifest, dat de belangrijkste uitgangspunten op het gebied van leren, werken en samenleven bevat is op 17 maart aangeboden aan de Raad. De jongerenorganisaties bundelen de krachten en laten zo hun stem horen in de Sociaal-Economische Raad.

Wisselingen werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking
Nieuwsbericht SER, 16 maart 2017.
Elke maand komen er mensen bij op de arbeidsmarkt, anderen trekken zich terug. Tegenover degenen die hun baan kwijtraken, staan werklozen die een baan vinden.

CNV-voorzitter Maurice Limmen over verkiezingsuitslag: "Zorg dat werknemers weer collega's worden in plaats van concurrenten"
Nieuwsbericht CNV, 16 maart 2017.
 "Een nieuw kabinet moet zorgen voor banen met zekerheid en perspectief, de trend van steeds meer flex en gedwongen zzp moet worden gestopt. Dat is belangrijk, niet alleen voor mensen die het minimumloon verdienen, maar ook voor de middengroepen. Een zzp'er moet niet onverzekerd op de steiger staan en moet in cao's afspraken kunnen maken over zijn loon."

Kennismigranten belangrijk voor Nederlandse economie
Nieuwsbericht Rijksoverheid, 10 maart 2017.
“Het krijgen van voldoende technisch geschoold personeel is de komende jaren mogelijk een van de grootste uitdagingen voor Nederland. Met het Techniekpact werken we hier  hard aan. Aanvullend kan het aantrekken van kennismigranten ook een bijdrage leveren", aldus miister Kamp bij de ontvangst van het rapport People to jobs Jobs to people .

Vlaamse en Nederlandse arbeidsmarkten beperkt verbonden
Nieuwsberict CBS, 10 maart 2017.
De arbeidsmarkten van Vlaanderen en Nederland zijn in het grensgebied deels met elkaar vervlochten. Vooral in de Nederlandse regio’s Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen werken relatief veel grenspendelaars. Wel verschilt de structuur van de arbeidsmarkten aan weerszijden van de grens, bijvoorbeeld in arbeidsdeelname en contractvorm. Dit blijkt uit een studie van het CBS en het Vlaamse Steunpunt Werk.

Wat helpt mensen echt aan het werk?
Nieuwsbericht Univers, Universiteit van Tilburg 8 maart 2017.
Vanuit instanties als het UWV proberen arbeidsdeskundigen mensen aan het werk te krijgen. Maar hun manier van werken is zelden wetenschappelijk onderbouwd. Roland Blonk, deze maand benoemd als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid, wil die deskundigheid aanreiken.

Ook jonge hoogopgeleiden willen gewoon een normaal contract
Nieuwsbericht VCP, 8 maart 2017.
Driekwart van de jonge hbo’ers en academici wil gewoon een normaal arbeidscontract. Zij hebben genoeg van de tijdelijke contracten en willen bescherming tegen ontslag en kans op een hypotheek. Dit blijkt uit het onderzoek Studie & Werk 2015 van SEO en Elsevier.

Succesvolle integratie asielmigranten deels kwestie van tijd
Nieuwsbericht SCP, 7 maart 2017.
Verschenen: WODC-publicatie 'Een kwestie van tijd? De integratie van asielmigranten: een cohortonderzoek’, met bijdragen van Jaco Dagevos van het SCP.
De positie van kinderen van asielmigranten is relatief gunstig: De onderwijspositie van deze kinderen is ondanks het korte verblijf (van hun ouders) in Nederland al beter dan die van andere niet-westerse minderheden.De grootste knelpunten zijn de achterblijvende arbeidsmarktparticipatie van volwassen asielmigranten, ook bij langer verblijf in Nederland, en het sociale isolement waar een kwart van de asielmigranten mee kampt. 

AWVN overhandigt brochure aan staatssecretaris Klijnsma
Nieuwsbericht AWVN, 7 maart 2017.
Op maandag 6 maart heeft staatssecretaris Klijnsma het eerste exemplaar van de brochure over de waarde van inclusief werkgeven in ontvangst genomen. Deze publicatie, 'Verschil smaakt naar meer', geeft werkgevers veel redenen om ook ruimte te maken voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

Banenafspraak: overheid blijft achter
Webnieuws BinnenlandsBestuur.nl, 22 april 2017.
Een aantal arbeidsmarktregio’s creeërt genoeg banen voor arbeidsbeperkten, een aantal blijft achter. Eind april verschijnen belangrijke cijfers over het vierde kwartaal 2016. Aanjagers Hans Spigt en Aart van der Gaag en Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan maken de tussenstand op.

Onderwijs en werk gescheiden werelden
Webartikel ScienceGuide, 20 april 2017.
Mbo, hbo en wo zijn onvoldoende flexibel en responsief tegenover de leerbehoeften van volwassenen in Nederland. Het OECD-Skills Strategy Report voor Nederland laat zien dat de Nederlandse economie er weliswaar goed voor staat, maar dat overheid en onderwijs niet op de lauweren mogen rusten.

In kleine stappen vooruit
Column Rob Witjes, UWV 20 april 2017.
Recente vooruitzichten van het CPB laten zien dat het beeld van de arbeidsmarkt er op macroniveau best oké uitziet. Werkloze 55-plussers vinden echter nog altijd minder snel werk dan andere leeftijdsgroepen. Hopelijk kan een nieuwe tijdelijke subsidieregeling hierin verandering brengen.

Doorstroming naar Participatiewet? Zorg als gemeente voor juiste prikkel
Webartikel Binnenlands Bestuur, 18 april 2017.
Het zijn twee aparte werelden: die van de Wmo en die van de Participatiewet. Met elk de eigen wet- en regelgeving en financieringsstromen. Ze zouden elkaar moeten vinden. Zodat mensen met een arbeidsbeperking de juiste stimulans krijgen om door te stromen van de zorg naar een betaalde baan. Maar de praktijk laat een spanningsveld zien, constateert adviseur Reinout Evers. “En dat beperkt mensen om naar vermogen mee te doen in de maatschappij.” Wat zijn de oorzaken en aan welke oplossingen kunnen gemeenten denken?

Geld verdienen én een verschil maken? Investeer in sociaal ondernemerschap
Column Nadine Maarhuis, Follow the Money 17 april 2017.
Samen met MaatschapWij, een onafhankelijke beweging die zich inzet voor positieve maatschappelijke vernieuwing, maakt Follow the Money een serie videoportretten. Deze week: Warner Philips, die als impact-investeerder laat zien dat geld verdienen en impact hebben heel goed samengaan.

Gastcolumn: een ode aan de allochtoon
Izz ad-Din Ruhulessin, Volkskrant 16 april 2017.
In weerwil van de barrières die de Nederlandse samenleving opwerpt, heeft de zwarte- en zandkleurige Nederlander op eigen kracht zíjn deel van het integratieproces tot een historisch succes gemaakt, betoogt gastcolumnist Izz ad-Din Ruhulessin.

Commentaar: waarom de tussenbaan helemaal niet zo'n slecht idee is
Hans Wansink, Volkskrant 14 april 2017.
Met de tussenbaan bevestigt Nederland zijn internationale reputatie van flexibele arbeidsverhoudingen.

Het mbo is altijd al responsief geweest
Column Science Guide, 12 april 2017.
Het mbo moet van beleidsmakers intensiever samenwerken met bedrijven in de regio. Onderzoekers Jeroen Onstenk (Inholland) en Anneke Westerhuis (ECBO) stellen dat het mbo responsief moet zijn in twee richtingen: naar het bedrijfsleven én de studentengroep.

Het kwartje valt in het scholingspotje
Column Maurice Limmen, Voorzitter CNV 12 april 2017
Geef werknemers een potje met geld waarmee ze tijdens hun loopbaan scholing en ontwikkeling kunnen betalen. Bij het CNV roepen we dit al jaren. We roepen het zelfs zo vaak dat we soms de ietwat meesmuilende reactie krijgen: 'Daar heb je het CNV weer, met hun persoonlijke scholingspotje.'

Revolutie op de arbeidsmarkt
Column Willem vermeend en Rick van der Ploeg, Telegraaf 8 april 2017.
Een van de belangrijkste punten op de formatietafel is werkgelegenheid. Daarbij gaat het om discussiepunten over het scheppen van extra banen, vaste arbeidscontracten en flexwerk. Maar ook over het ontslagstelsel, de positie van zzp’ers en de toekomst van onze arbeidsmarkt.

De polder wil daadkracht bij hbo-deeltijd
Column ScienceGuide, 30 maart 2017.
De SER wil dat het bekostigde hoger onderwijs ook modulair deeltijdonderwijs gaat aanbieden. Onlangs verscheen het advies van de SER aan de regering over leven lang leren. De SER bepleit in het advies onder andere dat werkenden die al een diploma hebben ook de mogelijkheid moeten krijgen om arbeidsmarktrelevante certificaten in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs te halen. Deze kunnen - indien gewenst - leiden tot een volledig diploma, maar kunnen ook een zelfstandige waarde hebben op de arbeidsmarkt. 

De lokroep van circulaire banen
Column Hans Stegeman, Duurzaam Nieuws 26 maart 2017.
Een van de belangrijkste redenen om circulaire economie te omarmen, tenminste voor beleidsmakers, is het feit dat het banen oplevert. Getallen noemen met veel nullen werkt dan indrukwekkend. We hebben ook nog een naam voor deze banen: Circulaire banen, volgens een recent rapport. Mooi, denk ik dan. Banen, altijd fijn. Wie wil dat nou niet? Je zou het de sociale kant van de circulaire economie kunnen noemen. Maar hoe werkt dat dan? En komen die banen er ook echt?

Hoe denken jongeren over flexibilisering op de arbeidsmarkt?
Column Werner Liebregts, MeJudice 22 maart 2017.
Vaak wordt er gesteld dat een flexibele arbeidsmarkt vooral werkgevers dient en dat werknemers vastigheid prefereren. De mening van jonge (potentiële) werkenden werpt een ander licht op die voorstelling van zaken. De Utrechtse econoom Liebregts onderzocht hoe jongere arbeidskrachten (17 – 36 jaar) over verschillende contractvormen denken.

De tijd dringt
Colum Rob Witjes, UWV Kennisnieuwsbrief 10 maart 2017.
Nu de economie aantrekt en de arbeidsmarkt herstelt, hebben werkgevers weer vaker te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Dit geldt zeker voor de ICT, waar vraag en aanbod in de praktijk lang niet altijd op elkaar aansluiten. Met het omscholen van werklozen ligt er voor werkgevers interessant potentieel binnen handbereik.

Nederland heeft behoefte aan een parallelle arbeidsmarkt
Opinie S. de Bter, Follow the Money 9 maart 2017.
Samen met onderwijsvouchers is de combinatie van garantie-inkomen en basisbanen veel beter dan het onvoorwaardelijke basisinkomen waarbij ook miljonairs ‘gratis geld’ krijgen. Dat stelt S. de Beter in de vijfde en laatste aflevering van zijn serie over nieuwe vormen van sociale zekerheid en een menswaardig bestaan.

Pikken robots onze banen in?
Column Robert Schuckink Kool, Telegraaf 6 maart 2017.
Robotisering heeft niet alleen zorgelijke kanten maar ook positieve volgens de auteur.

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Leeftijdsdiscriminatie op de Arbeidsmarkt in de Wervings- en Selectiefase. Een verkenning van verboden leeftijd-gerelateerd taalgebruik in vacatureteksten, 11 april 2017.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de Gezamenlijke arbeidsmarktagenda ouderenzorg. Een aandachtspunt is het personeelstekort in de zorg, 7 april 2017.

Informatie voor werkgevers over stages, werkervaringsplekken en betaald werk door asielzoekers en statushouders, 23 maart 2017.

Werk en vluchtelingen: 'Ongekend talent' (stappenplan in dienst nemen statushouders), 23 maart 2017.

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Klein (Klein) over het Trouw-artikel " Niet iedereen blij met baan plus bijstand" die aan hen zijn gesteld, 16 maart 2017.

<< Terug
Boeken
   

AWVN, Verschil maakt naar meer : de waarde van inclusief werkgeven
Den Haag : AWVN, 2017. 26 p.
De publicatie biedt werkgevers aanknopingspunten om nu eens vanuit een ander gezichtspunt te kijken naar het aan werk helpen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt: niet vanuit kosten en risico’s, maar vanuit de waarde, die deze werknemers voor hun organisatie hebben.
Het boekje geeft de resultaten van een onderzoek over die waarden met aanbevelingen voor werkgevers en overheid.

ILO; Gallup, Towards a better future for women and work : voices of women and men
Geneve : ILO, 2017. 219 p.
ILO-onderzoek naar de houding van vrouwen en mannen ten opzichte van vrouwen en werk. Het onderzoek is uitgevoerd door Gallup in 142 landen en bij 149.000 volwassenen Uit het rapport blijkt dat zeventig procent van de vrouwen de voorkeur geeft aan een betalende baan boven thuisblijven. Zesenzestig procent van de mannen is het daarmee eens. Vrouwen willen een betalende job (29 procent) of willen in een situatie zitten waarin ze zowel kunnen werken als voor hun gezin zorgen (41 procent). Slechts 27 procent van de vrouwelijke respondenten geeft aan dat ze liever thuis zouden blijven. Evenwicht vinden tussen werk en de zorg voor hun gezin blijft een belangrijke uitdaging voor werkende vrouwen wereldwijd. Verder gaat het rapport in op gelijke kansen voor vrouwen, en de bijdrage van vrouwen aan het huishoudensinkomen.

Randstad; Inst. zur Zukunft der Arbeit, People to jobs, jobs to people : global mobility and labor migration
Z.P. : Randstad, 2017. 193 p.
Onderzoek van het Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA), uitgevoerd in opdracht van Randstad naar arbeidsmigratie. Aanleiding voor het rapport is dat gekwalificeerde mensen internationaal vaak niet kunnen bewegen naar de juiste baan. Drie aspecten staan centraal:
1. Wat brengt talent in beweging?
2. Ontwikkelingen in vraag en aanbod projecteren op de arbeidsmarkt;
3. Banen voor mensen: de locatiekeuze van bedrijven in het licht van het tekort aan geschoold personeel.
De hoofdconclusie van het rapport is dat arbeidsmigratie belangrijk is bij het oplossen van potentiële arbeidstekorten.

ETUI, Benchmarking working Europe 2017
Brussel : ETUI, 2017. 75 p.
Analyse van ontwikkelingen en resultaten van het Europees beleid op het gebied van macro-economie, arbeidsmarkt en sociale ontwikkelingen, lonen en collectieve onderhandelingen, en de sociale dialoog en participatie van werknemers. Het rapport toont dat de Europese Unie te maken heeft met toenemende sociale ongelijkheid. Het rapport onderstreept de noodzaak van nieuw beleid dat een hogere levensstandaard voor iedereen kan genereren, gebaseerd op eerlijke integratie en meer convergentie.

Europese Cie, Joint Employment Report 2017 : as adopted by the EPSCO Council on 3rd March 2017
Luxemburg : EU, 2017. 104 p.
Social Europe
Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid. Het verslag biedt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op sociaal en werkgelegenheidsgebied in Europa en van de hervormingsmaatregelen die door de lidstaten zijn genomen in overeenstemming met de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten en de prioriteiten van de jaarlijkse groeianalyse. Uit de editie 2017 komt naar voren dat de werkgelegenheid en de sociale situatie zijn verbeterd tegen een achtergrond van gematigd economisch herstel.

AIAS; GAK; Beer, P. de; Verhulp, E., Dertig vragen en antwoorden over flexibel werk
Amsterdam : AIAS, 2017. 86 p.
Dit rapport beoogt een steviger fundament te leggen voor de discussie over flexibel werk. Aan de hand van dertig concrete vragen brengen hoogleraren Paul de Beer en Evert Verhulp in kaart wat we weten over flexibel werk, gebruik makend van objectieve, wetenschappelijke informatie die zoveel mogelijk boven twijfel is verheven.
De vragen zijn verdeeld over de volgende hoofdstukken:
Hoe ziet de flexibele schil in Nederland eruit?;
Hoe veel flexibel werk is er in andere Europese landen?;
Welke wettelijke regels gelden er voor vast en flexibel werk?
Wat is er in cao’s geregeld rond flexibel werk?;
Wat is het effect van beleid en instituties op flexibel werk?

Argumentenfabriek, De; ABU; [et al.], Aan de slag met een leven lang ontwikkelen
[Amsterdam] : De Argumentenfabriek, 2017. 19 p.
Een Leven Lang Ontwikkelen voor alle Nederlanders. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Met deze vraag gingen ABU, Cedris, NRTO en OVAL aan de slag, met als resultaat een concrete aanbeveling. Met Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen doen ze een concreet voorstel aan het nieuwe kabinet en de sociale partners om te komen tot een structurele oplossing. De Argumentenfabriek begeleidde het denkwerk. Hoe ziet een praktisch haalbare ontwikkelstimulans er uit? Het denkwerk is opgeknipt in vier denkstappen. In de eerste denkstap is nagedacht over de rol van de overheid bij het stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen. In de tweede denkstap is het vertrekpunt in kaart gebracht. Wat weten we over een Leven Lang Ontwikkelen Hiermee is de basis gelegd voor het nadenken over concrete beleidsmaatregelen. In de derde denkstap zijn de opties verkend om een Leven Lang Ontwikkelen concreet te maken. Voor wie is het? Hoe betalen we het? Hoe organiseren we het? Bij elk van dit soort kernkeuzes is nagedacht over de voor- en de nadelen. Het resultaat van dit denkproces is het basisvoorstel aan het kabinet: de Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS), loopbaanwinkels en een ontwikkelrekening voor iedereen.

UWV; Panteia, UWV Arbeidsmarktanalyse 2017
Amsterdam : UWV, 2017. 90 p.
UWV Arbeidsmarktanalyse 2017 duidt de belangrijkste trends en ontwikkelingen; geeft aan welke
arbeidsmarktproblemen er zijn en wie er het meest door worden getroffen; benoemt de beleidsuitdagingen waarvoor partijen de komende jaren worden gesteld. In zes thematische hoofdstukken worden de volgende arbeidsmarktproblemen beschreven:
1. De werkgelegenheid groeit onvoldoende om iedereen aan de slag te krijgen. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan langdurige werkloosheid, de tweedeling op de arbeidsmarkt, en de problematiek van laagopgeleiden, migranten, arbeidsgehandicapten en ouderen;
2. De effecten van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Er verdwijnt werkgelegenheid door digitalisering en robotisering, in sommige groepen en beroepen meer dan in andere;
3. De flexibele schil is de afgelopen jaren fors gegroeid;
4. De mismatch op de arbeidsmarkt;
5. De externe arbeidsmobiliteit lijkt af te nemen;
6. Scholing voor werkenden en werkzoekenden.

SCP; Roeters, A., Leren van verschillen : opleidingsverschillen in de vrouwenemancipatie
Den Haag : SCP, 2017. 29 p.
SCP-publicatie, nr. 2017-13
Dit rapport is een eerste verkenning van de vraag of man-vrouwverschillen groter zijn onder lager opgeleiden dan onder hoger opgeleiden. Het rapport brengt op zeven terreinen de opleidingsverschillen tussen vrouwen in kaart: economische zelfstandigheid, arbeidsmarktparticipatie, tijdsbesteding, opleidingsrichting, houdingen over arbeid en zorg, veiligheidsgevoelens en gezondheid. Daarnaast worden de gevolgen van deze verschillen voor de sociale ongelijkheid tussen huishoudens doordacht. De analyses in het rapport laten zien dat hoger opgeleide vrouwen in veel gevallen meer op hoger opgeleide mannen dan op lager opgeleide vrouwen lijken. Dit gaat op voor bijvoorbeeld de arbeidsmarktparticipatie, de keuze van opleidingsrichting en de economische zelfstandigheid. Zo laat een uitsplitsing tussen opleidingsniveaus zien dat maar een kwart van de laagopgeleide vrouwen economisch zelfstandig is, terwijl dit bij de hoogopgeleide vrouwen geldt voor 71%.

Algemene Rekenkamer, Rijk in uitvoering : rapport
Op 11 april 2017 heeft de Algemene Rekenkamer een bundel van 18 factsheets naar de Tweede Kamer gestuurd. Onder de titel Rijk in uitvoering worden op compacte wijze evenzovele thema’s beschreven. Daarbij staan steeds de vragen centraal: Wat speelt er? Wie is verantwoordelijk? Om hoeveel geld gaat het? Wat zijn de risico’s? Waar vind ik meer relevante informatie? Factsheet 9: arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

UVA; Lange, T. de; Besselsen [et al.], Van azc naar een baan : de Nederlandse regelgeving over en praktijk van arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen
Amsterdam : UVA, 2017. 123 p.
Studie over het traject dat vluchtelingen afleggen vanuit het azc naar een baan of ondernemerschap. Het traject van azc naar een baan is in deze studie onderverdeeld in vier fases: de asielprocedure, de statushouder in het azc, de statushouder in de gemeente, en de statushouder in Nederland op de langere termijn. De Nederlandse regelgeving blijkt niet altijd in overeenstemming te zijn met Europees recht en de regelgeving en de uitvoering daarvan in de praktijk werken integratie soms zelfs tegen. In deze studie worden risico’s en belemmeringen van snelle toeleiding naar de arbeidsmarkt geïnventariseerd en lessen getrokken uit andere landen, het verleden en de re-integratie. 
 
UVA; Lange, T. de; Besselsen, E. [et al.], Van azc naar een baan : de Nederlandse regelgeving over en praktijk van arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen
Amsterdam : UVA, 2017. 5 p.
Factsheet bij bovenstaand rapport

ABU; NBBU; Conclusr Research, Flexmigranten in Nederland
Breda : Conclusr Research, 2017. 45 p.
Het onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de groep buitenlandse uitzendkrachten die in Nederland actief is. Onderzocht is onder andere waar ze werken in Nederland, in welke sectoren en uit welke landen ze komen. De cijfers laten zien dat flexmigranten duurzaam verbonden raken aan de Nederlandse samenleving. Ze blijven gemiddeld langer in Nederland en gaan minder vaak naar huis. Uit het onderzoek blijkt dat flexmigranten nog steeds een onmiskenbare bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. Flexmigranten werken in sectoren waar nauwelijks Nederlandse arbeidskrachten voor te vinden zijn. Op deze manier helpen zij de Nederlandse productiviteit en export te behouden en te vergroten. Enkele cijfers uit het onderzoek: ABU- en NBBU-leden bemiddelden 119.598 flexmigranten in 2016. De gemiddelde leeftijd van de flexmigrant is hoger dan in 2014. Gemiddeld hebben flexmigranten een dienstverband van 44 weken.

<< Terug
Tijdschriftartikelen
   
Agerbee,, M.; Struik, M., Hoogleraar arbeidsmarktbeleid Ton Wilthagen : 'Flex moet het nieuwe 'vast' worden'
In: Vakmensen, (2017) 5 (mrt), p. 12-13
Themanummer Flex of vast : een wereld van verschil. Flexwerk zal niet verdwijnen, dus er moet aandacht komen voor de integratie van flexwerkers en vaste medewerkers op de werkvloer, vindt Ton Wilthagen van Tilburg University. Een taak voor werkgevers én werknemers. 
 
Lems, H., Kiezen voor evenwichtige en duurzame arbeidsmarkt : vooral uiteenlopende standpunten over zzp'ers
In: PensioenAdvies, 28 (2017) 3 (mrt), p. 14-16
Welke onderwerpen in relatie tot de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid prijken hoog op de politieke agenda? Wie zijn de stakeholders? En welke belangen staan er op het spel? Hans Lems laat er in dit 'verkiezingsartikel zijn licht over schijnen. Tevens gaat hij in op de adviesaanvraag aan de SER over onder meer een sluitend stelsel voor loondoorbetaling bij ziekte voor zowel werknemers als zzp'ers. 
 
Kramer, J. de, Welke kant wil de overheid op? : rol automatisering en robotisering neemt snel toe
In: Ingovernment, (2017) (mrt), p. 26-27
Automatisering en robotisering rukken steeds meer op en zullen onder meer een geweldige invloed hebben op onze arbeidsmarkt. De voorspellingen wanneer het zover is, lopen uiteen tussen 2030 en 2040. De verwachting is dat tussen de dertig procent en de vijftig procent van de huidige banen door automatisering en robotisering verloren zal gaan. Wat betekent dat voor de wereld van overheid en dienstverlening? En wie houdt zich ermee bezig? De auteur concludeert dat het vraagt om een gesprek over principes, niet over techniek. Dat gesprek is ook uitstekend te voeren zonder dat we precies weten wat de toekomst brengt. Ook hier beginnen de digitale wereld en de ethiek elkaar te raken: wat vinden we eigenlijk goed om te doen? Daar zullen we het over moeten hebben. 
 
Paauw, S., Syrische artsen willen snel weer aan het werk : assessmentprocedure 'terecht' maar 'lang'
In: Medisch Contact, 72 (2017) 14 (6 apr), p. 18-23
Artsen die met een buitenlands diploma naar Nederland komen, kunnen met zomaar aan het werk. Eerst moeten zij een intensieve assessmentprocedure doorlopen. Drie jonge Syrische artsen vertellen over hoe dat hun afgaat. 
 
Visser, M., Toenemende ongelijkheid onder ouderen
In: Pensioen Magazine, 22 (2017) 4 (apr), p. 25-27
Op vrijdag 6 januari 2017 verdedigde de auteur zijn proefschrift 'Inequality between older workers and older couples in the Netherlands : a dynamic life course perspective on educational and social class differences in the late career' aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In dít artikel vat hij de belangrijkste bevindingen en conclusies uit zijn dissertatie samen. Tevens behandelt hij enkele beleidsaanbevelingen die hier mogelijk uit volgen. Een belangrijke bevinding is dat maatregelen om ouderen langer te laten doorwerken, negatieve gevolgen hebben voor laaggeschoolden oudere werknemers. De sociale ongelijkheid onder ouderen neemt hierdoor toe. 
 
Rossum, A. van; Freese, C., Werkgevers en de Participatiewet in tijden van reorganisatie
In: Arbeidsvraagstukken, 33 (2017) 1, p. 6-23
In dit artikel wordt onderzocht welke strategieën succesvol zijn bij het creëren arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking in reorganiserende organisaties. Op basis van het Strategisch Inclusief Ondernemen-model worden organisaties die arbeidsplaatsen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking, vergeleken met organisaties waarbij dit nog niet gelukt is. Er zijn interviews gehouden met elf reorganiserende organisaties in de financiële dienstverlening. De resultaten tonen dat alle organisaties willen voldoen aan de Participatiewet, maar dat de onderliggende motivatie verschilt. 
 
Beukeveld, M. T. G.; Oden, P., Meer werknemers aan het werk bij het MKB : naar een goede match door dialoog en samenwerking
In: Arbeidsvraagstukken, 33 (2017) 1, p. 24-36
Wat hebben MKB' ers nodig om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun bedrijf in te zetten? Voor MKB' ers is deze vraag van toenemend belang vanwege verplichtingen die worden gesteld in aanbestedingen met een social return voorwaarde en in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. We beantwoorden deze vraag op basis van een analyse van best practices, documentenanalyse, halfgestructureerde interviews met vertegenwoordigers van betrokken partijen, en focusgroepen. Het blijkt dat het voor een innovatieve en effectieve invulling van social return cruciaal is dat voorafgaand aan de formulering van de voorwaarden voor aanbesteding, een dialoog tot stand komt tussen MKB’ers, inkopers en partijen die doelgroepen leveren. 
 
Veldman, D.; Wielers, R. J. J., Waarom hebben genereuze verzorgingsstaten een hoog werkcommitment?
In: Arbeidsvraagstukken, 33 (2017) 1, p. 41-55
Een aantal recente onderzoeken laten zien dat het werkcommitment in landen met een genereus systeem van sociale uitkeringen hoog is. Dit onderzoeksresultaat roept vragen op, omdat vaak wordt beweerd dat genereuze uitkeringen de bereidheid tot werken juist ondermijnen. In dit artikel onderzoeken de auteurs de betekenis en de reikwijdte van het nieuwe onderzoeksresultaat. 
 
Visser, M.; Gesthuizen, M.; Kraaykamp, G.; Wolbers, M. H. J., Neerwaartse beroepsmobiliteit en arbeidsduurvermindering onder ouderen
In: Arbeidsvraagstukken, 33 (2017) 1, p. 56-70
Op basis van gangbare arbeidsmarkttheorieën verwachten we in deze studie dat werknemers van 50 jaar en ouder die zich in lagere sociale klassen bevinden, een grotere kans hebben op neerwaartse beroepsmobiliteit en een werkurenvermindering in hun late beroepsloopbaan dan oudere werknemers die tot hogere sociale klassen behoren. Om deze hypothese te toetsen wordt gebruikgemaakt van retrospectieve loopbaangegevens afkomstig van vier jaargangen (1998, 2000, 2003 en 2009) van de Familie-enquête Nederlandse Bevolking (FNB). Een gebeurtenissenanalyse toont aan dat oudere werknemers in lagere sociale klassen inderdaad vaker een stap terug (moeten) doen in termen van beroepsstatus en arbeidsuren. De bevindingen bevestigen de hypothese over de invloed van sociale klasse op beide gebeurtenissen onder oudere werknemers in Nederland. Geconcludeerd wordt dat de sociale ongelijkheid tussen ouderen toeneemt in de context van de vergrijzing. 
 
Kroef, G. van der, Draagvlak voor arbeidsbeperkten : de or neemt initiatief
In: Or informatie, 43 (2017) 4 (apr), p. 22-23
In het sociaal akkoord van 2013 spraken de overheid, werkgevers en vakbonden af: voor arbeidsbeperkten realiseren we 125.000 banen bij bedrijven, het midden- en kleinbedrijf en de overheid. Bij het realiseren van blijvende banen is het draagvlak op de werkvloer, de betrokkenheid en binding met collega's en leidinggevenden doorslaggevend. Uit de praktijk van veel bedrijven en organisaties blijkt, dat de ondernemingsraad daarbij een initiatiefnemende en ondersteunende rol kan spelen.
 
<< Terug
Europese Informatie
   

Commission welcomes OECD report on 'Getting Skills Right'
News European Commission 13 April 2017.
The report 'Getting Skills Right - Financial Incentives for Education and Training systems' was published by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). The report has been financed under the EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI). It examines how governments use financial incentives to promote a better alignment between
◾labour market needs on the one hand,
◾and the supply of skills, on the other.

Labour costs in the EU
Newsarticle Eurostat, 6 April 2017.
Hourly labour costs ranged from €4.4 to €42.0 across the EU Member - States in 2016 - Lowest in Bulgaria and Romania, highest in Denmark and Belgium.

Creating jobs – reforms are producing results
News European Commission, 29 March 2017.
The 2017 Joint Employment Report and its Scoreboard of Key Employment and Social Indicators provide a snapshot of employment and social developments in the EU. This analysis provides a focus on unemployment and Member States' efforts in the labour market to bring it down.

Joint Employment Report 2017: Main findings from the Scoreboard of key employment and social indicators
Newsarticle, European Commission 14 March 2017.
The EPSCO Council adopted the 2017 Joint Employment Report (JER) on 3 March, including the Scoreboard of key employment and social indicators.

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Arbeidsmarkt en Arbeidsparticipatie. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl