Aanmelden  
Donderdag 6 juli 2017
 
In dit nummer oa:
Eerlijk goud
Ouderenzorg
OR-strategie
Toekomst werk
Meedoen
   
'SER-advies zet armoede onder kinderen op de kaart'
Het SER-advies Opgroeien zonder armoede heeft het onderwerp armoede onder kinderen op de kaart gezet. Dat compliment was er voor de SER-delegatie onder leiding van voorzitter Mariëtte Hamer, bij de toelichting op het advies in de Eerste Kamer. Het advies is op verzoek van de Eerste Kamer tot stand gekomen. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Verantwoorde kledingproductie is stap dichterbij
De textielbranche heeft een basis gelegd om kleding structureel verantwoord te produceren. Voor het eerst maken bedrijven gezamenlijk bekend in welke fabrieken zij hun kleren laten maken. Bedrijven hebben ook concrete plannen gemaakt om verbeteringen in gang te zetten. Zo kunnen misstanden met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en milieu worden aangepakt.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud
Met het Internationaal MVO convenant Verantwoord goud zet de goudsector in Nederland zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde goudketen. Een brede coalitie pakt de taak gezamenlijk op. Die coalitie bestaat uit producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid. Foto Dirk Hol
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Kabinet onderschrijft aanbevelingen Regionale samenwerking
Het SER-advies Regionale samenwerking onderschrijft volgens het kabinet het belang van regionalisering en van samenwerking van verschillende partners in de stedelijke regio. Het kabinet is het eens met de aanbevelingen van de SER, bijvoorbeeld dat bij regionale samenwerking overheden, bedrijven en onderzoek/onderwijs samen optrekken.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
SER stemt in met aanpassing toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling
De SER stemt in met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma van SZW om het toetsingskader van de Wet verplichte beroepspensioenregeling op enkele onderdelen aan te passen. Het gaat hierbij om verplichte pensioenregelingen voor mensen met een vrij beroep, zoals dierenartsen en apothekers.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Brainstorm SER en EESC over toekomst EU

De SER en het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) organiseerden op 1 juni een brainstorm met het maatschappelijk middenveld over de toekomst van de EU. Zij spraken uit wat zij verwachten van de Europese Unie en wat niet. De bijeenkomst stond in het teken van het advies dat het EESC deze zomer aan de Europese Commissie zal uitbrengen.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Uitdagingen en kansen bij de toekomst van werk
In de notitie De toekomst van werk hebben SER en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de belangrijkste uitdagingen en kansen van de Nederlandse arbeidsmarkt omschreven. De notitie is bedoeld als uitgangspunt van een nationale dialoog, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de internationale arbeidsorganisatie ILO.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting
De SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) vraagt in een advies nogmaals aandacht voor een betere geschillenbeslechting. Consumenten en ondernemers vinden het belangrijk dat de geschillenbeslechting sneller, eenvoudiger en laagdrempeliger wordt. Het CCA-advies uitgebracht aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Nieuwe website voor convenanten Internationaal MVO
De convenanten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) hebben een eigen digitale plek gekregen. Alle informatie over de verschillende convenanten is nu te vinden op www.imvoconvenanten.nl. De website bevat het laatste nieuws, achtergrondinformatie en een overzicht van de convenanten waar aan gewerkt wordt.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn 
 
   
Jongeren aan de slag voor meer professionals in de ouderenzorg
Kan je met Enzo Knol werken in de ouderenzorg aantrekkelijker maken? Dit was een van de creatieve suggesties bij de inspiratie-lunch van SER en CAOP om jongeren meer voor werken in de ouderenzorg te enthousiasmeren. De ideeën worden onder andere meegenomen in de Arbeidsmarktagenda Zorg voor ouderen. Foto Dirk Hol
Lees het verslag van de lunchbijeenkomst
Twitter Facebook LinkedIn 
 
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 – 3499 525  |  communicatie@ser.nl  |  www.ser.nl