03 augustus 2017  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW
Pers- en Nieuwsberichten Parlementaire Informatie Boeken
Columns / Webartikelen Europese Informatie Tijdschriftartikelen
Pers- en Nieuwsberichten
   

Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt
Nieuwsbericht Aon Hewitt, 01-08-2017
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is, na maanden stabiel te zijn geweest, in juli gestegen naar 107%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg één procentpunt, van 102% naar 103%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

De verschillen tussen de verschillende ramingen voor de compensatie bij afschaffing doorsneesystematiek

Nieuwsbericht Koninklijk Actuarieel Genootschap, 01-08-2017
Verschillen tussen de ramingen van CPB en AG.

Hoe denkt het AG over een passend fiscaal kader bij een nieuw pensioenstelsel?

Nieuwsbericht Koninklijk Actuarieel Genootschap, 31-07-2017
De politieke arena en het maatschappelijke veld zijn al geruime tijd in discussie over een nieuw pensioenstelsel, inclusief een passend fiscaal kader. Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG), actief betrokken in het debat, benoemt vanuit technisch perspectief een aantal overwegingen en aandachtspunten.
Vervolgnotitie inzake afschaffing doorsneesystematiek

Hedda Renooij prominent spreker bij ANBO Pensioengroep

Nieuwsbericht ANBO, 27-7-2017
Hedda Renooij, beleidssecretaris pensioenen van ondernemersorganisatie VNO-NCW, praatte de pensioengroep bij over de mogelijke nieuwe pensioenregeling.

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen eind juni 2017 op 101,9%

Nieuwsbericht DNB, 25-07-2017
De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in het tweede kwartaal van 2017 gestegen met 2,1 procentpunt en kwam eind juni uit op 101,9%.

Nieuw kabinet moet AOW-leeftijd meteen bevriezen

Nieuwsbericht FNV, 20-07-2017
‘Het nieuwe kabinet moet meteen iets doen aan de steeds maar stijgende AOW-leeftijd.’ Dat zegt Tuur Elzinga, in het FNV-bestuur verantwoordelijk voor AOW en pensioenen.

Dekkingsgraad kruipt langzaam omhoog

Nieuwsbericht ABP, 20-07-2017
In het tweede kwartaal verbeterde de financiële situatie van ABP heel licht. De actuele dekkingsgraad steeg naar 101,3%. De beleidsdekkingsgraad was 96,3%. Voor waardeoverdracht is een beleidsdekkingsgraad van 100% nodig.

Dekkingsgraad stijgt in tweede kwartaal
Nieuwsbericht bpfBouw, 20-07-2017
Eind juni was de beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW 110,1%. Dat is 2,3% hoger dan de beleidsdekkingsgraad van eind maart 2017.

Resultaten 2e kwartaal 2017
Nieuwsbericht PFZW, 20-07-2017
De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het tweede kwartaal van 2017 gestegen van  92,3% naar 94,2% en de actuele dekkingsgraad is gestegen van 97,2% naar 98,2%.

Dekkingsgraden hoger, kans op verlaging blijft reëel
Nieuwsbericht PME, 20-07-2017
De beleidsdekkingsgraad van PME is in het afgelopen kwartaal gestegen van 93,9% naar 95,9%. De dekkingsgraad op UFR-basis ging van 98,9% naar precies 100,0%.

Herstel verloopt gestaag maar is nog niet voldoende
Nieuwsbericht PMT, 20-07-2017
In het tweede kwartaal van 2017 steeg de actuele dekkingsgraad van PMT geleidelijk verder tot 100,7%.

Adviesaanvraag over herziening toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling
Nieuwsbericht SER, 20-07-2017
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER gevraagd met spoed te adviseren over een herziening van het toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb).

Nederland loopt 48 miljard euro mis door thuiszittende 55-plussers
Nieuwsbericht, 19-07-2017
Nederland benut onvoldoende het werkpotentieel van werknemers van 55 jaar en ouder. Ons Bruto Nationaal Product (BNP) loopt hierdoor 48 miljard euro mis. Dat blijkt uit de jaarlijkse Golden Age-Index van accountants- en advieskantoor PwC.

Standaard informatiemodel voor kapitaal- en premieovereenkomsten
Nieuwsbericht AFM, 18-07-2017
Staatssecretaris Klijnsma van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een standaard informatiemodel vastgesteld waarmee pensioendeelnemers aan kapitaal- en premieovereenkomsten vanaf 1 januari 2018 eenduidig informatie ontvangen. Het Verbond van Verzekeraars heeft het model ontwikkeld voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het ministerie hierover geadviseerd.

Verzekeraars presenteren standaardmodel ‘vast-variabel pensioen’
Nieuwsbericht Verbond van Verzekeraars, 18-07-2017
Om een goede keuze te maken tussen een vaste en een variabele pensioenuitkering, kunnen deelnemers voortaan gebruik maken van gestandaardiseerde informatie. Alle pensioenuitvoerders die een vaste of variabele pensioenuitkering aanbieden, zijn vanaf 1 januari 2018 wettelijk verplicht om bij de communicatie richting de deelnemers een nieuw standaardmodel te hanteren.

Mercer Sets Forth Bold New Ideas to Address the Sustainability of Global Retirement Systems
Persbericht Mercer, 18-07-2017
Mercer announced the launch of “Bold Ideas for Mending the Long Term Savings Gap,” which addresses ways to improve the $70 trillion global retirement savings deficit. These ideas are part of Mercer’s ongoing commitment to exploring ways of improving financial security for individuals.

Zet een rem op stijging van AOW-leeftijd
Nieuwsbericht CNV, 17-07-2017
“Het CNV vindt dat de pensioenleeftijd te snel stijgt waardoor veel werknemers de pensioendatum niet halen. Het is goed dat werkgevers dat nu ook  inzien’, aldus Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale, in reactie op de oproep van werkgevers in het Financieel Dagblad de verhoging van de AOW-leeftijd te bevriezen.

Resultaten werkgeversonderzoek – De toekomst van pensioen
Insights Willis Tower Watson, 13-07-2017
Willis Towers Watson heeft in de periode direct na de verkiezingen onderzoek gedaan naar de  de verwachtingen en de visie van werkgevers op de toekomst van het pensioenstelsel.

Kwart zzp’ers heeft geen pensioenvoorziening
Nieuwsbericht CBS, 11-07-2017
Eén op de vier zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft naar eigen zeggen geen pensioenvoorziening getroffen. De meest genoemde reden is dat ze dit niet kunnen betalen.

'Zzp'ers positief over financiële positie, meesten willen zelfstandig'
Nieuwsbericht VNO-NCW, MKB-Nederland, 11-07-2017
Zzp'ers zijn positiever over hun financiële positie dan twee jaar geleden, blijkt uit onderzoek van het CBS en TNO. Goed nieuws, volgens VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij vinden dat het nieuwe kabinet als taak heeft dat de discussie over zzp'ers evenwichtig wordt gevoerd.

Benoeming Else Bos tot directeur De Nederlandsche Bank
Persbericht Ministerie van Financiën, 11-07-2017
Drs. Else Bos treedt volgend jaar juli toe tot de directie van De Nederlandsche Bank (DNB). Ze wordt als Voorzitter Toezicht eerstverantwoordelijk voor het toezichtbeleid van DNB. Haar portefeuille zal bestaan uit Toezicht Beleid, Toezicht Pensioenen en Toezicht Verzekeringen.

RJ-Uiting 2017-8: ‘Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder’
Nieuwsbericht Raad voor de Jaarverslaggeving, 10-07-2017
In deze RJ-Uiting zijn de commentaren op RJ-Uiting 2017-3 'ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder’ verwerkt en zijn de voorgestelde wijzigingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving ongewijzigd definitief gemaakt.  

Kostendelersnorm AOW uit wet gehaald
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 07-07-2017
De AOW blijft voor kostendelers op peil. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd om het wetsartikel over de kostendelersnorm in de AOW definitief uit de wet te halen.

Fusies mogelijk voor bedrijfstakpensioenfondsen
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 07-07-2017
Het kabinet wil het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen makkelijker maken om te fuseren. Daarom krijgen deze pensioenfondsen de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk gescheiden te houden. Dat mag nu nog niet. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling
Nieuwsbericht FNV, 07-07-2017
Op 6 juli 2017 hebben Overheids- en onderwijswerkgevers en centrales van overheidspersoneel een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling.

Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling
Nieuwsbericht VNG, 07-07-2017
Overheids- en onderwijswerkgevers en centrales van overheidspersoneel hebben 6 juli 2017 een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling.
Onderhandelingsresultaat Pensioenkamer

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

Data-aggregatie: overzicht biedt inzicht
Nathan Brouwer, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2017, 03-08-2017
Consumenten moeten steeds vaker zelf het initiatief nemen voor hun financiële toekomst. Maar zelfmanagement vraagt wel om inzicht in de financiële situatie en de mogelijkheid om hier zelf sturing aan te geven. Het begin daarvan is al zichtbaar op verschillende financiële platforms, aangeboden door uiteenlopende aanbieders.

Gevaar pensioenverlaging niet geweken
Esther Walstra, Binnenlandsbestuur.nl, 02-08-2017
Het gaat beter met de pensioenfondsen. Bij het ABP is de dekkingsgraad gestegen naar 101,3 procent. Toch blijft de situatie penibel: ‘De kans dat ABP de pensioenen in 2018 of volgende jaren moet verlagen blijft aanwezig’, aldus ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool.

Foute pensioenberekening kost pensioenfonds geld

Telegraaf.nl, 27-07-2017
Een pensioenaanbieder die in de fout gaat en per ongeluk een te hoge uitkering op de offerte zet, kan dat bedrag niet zomaar verlagen. Dat stellen de rechtbank Den Haag en de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid in twee verschillende uitspraken.

Laat mensen met fysiek zware beroepen vroeger met pensioen gaan

Marloes Lammers en Lucy Kok, Volkskrant.nl, 26-07-2017
Aan een flexibele AOW hebben werknemers met fysiek zwaar werk niets. Vervroegd pensioen voor hen is eerlijk en haalbaar.

Betere pensioencommunicatie? Start met vereenvoudigen!
Niels Creutzburg, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2017, 27-07-2017
Menig pensioenuitvoerder worstelt met de communicatie met zijn deelnemers. Maar gaat ook voorbij aan een onderliggende oorzaak: te complexe regelingen. Door deze te vereenvoudigen, wordt een dialoog voeren een stuk makkelijker. En neemt bovendien het pensioenrendement toe.

Tegelijk met pensioen?
Maria Eismann & Kène Henkens, Preview Demos (NIDI), 25-07-2017
Er is een gestage groei van het aantal werkende tweeverdieners onder 60-plussers. Velen van hen zouden samen met pensioen willen gaan, maar schrikken van het prijskaartje. Door de stijging van de AOW-leeftijd moeten jongere partners nu soms extra lang doorwerken nadat hun oudere partner is gestopt.

‘Pensioenleeftijd stijgt te snel’
Esther Walstra, Binnenlandsbestuur.nl, 25-07-2017
De leeftijd dat werknemers pas met pensioen mogen wordt te snel verhoogd, vindt de vakbond CNV. De bond is bang dat veel werknemers de pensioendatum niet halen. De CNV vindt dat alle werknemers het risico van uitval lopen, niet alleen die met fysiek zware beroepen. Ambtenaren zitten bijvoorbeeld ook duidelijk in de risicogroep. 

Eenzijdige wijziging pensioenregeling: de rechter blijft kritisch!

AMweb, 25-07-2017
Geregeld komt het voor dat werkgevers veronderstellen dat zij een pensioenregeling eenzijdig kunnen wijzigen. In een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 16 mei 2017 krijgt een werkgever die ook in zo’n veronderstelling verkeerde, de deksel op haar neus.

TPRA publiceert ranglijst met goede en uitgeklede pensioenregelingen
AMweb, 25-07-2017
The Pension Rating Agency (TPRA) publiceert een ranglijst van pensioenregelingen. 199 pensioenregelingen zijn tegen elkaar afgezet en gewaardeerd op 55 criteria. Unigarant, een ANWB-verzekeringsdochter, scoorde het beste.

APG: “Als je de context van een deelnemer snapt, kun je de content daarop aanpassen.”
Alfred Kool, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2017, 25-07-2017
De verwachting is dat de ontwikkelingen rond fintech en big data ook in de pensioenwereld tot ingrijpende veranderingen zullen leiden.

Pensioenfondsen profiteren in tweede kwartaal van stijgende rente

Nu.nl, 20-07-2017
De financiële positie van de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland is in het tweede kwartaal licht verbeterd. De fondsen profiteerden onder meer van een rentestijging en waardestijgingen van aandelen en onroerend goed.

Met generatiepact gaat werknemer gezond pensioen in
Peet Vogels, AD.nl, 19-07-2017
Voor de cao-onderhandelaars van vakbond FNV is het zogenoemde 'generatiepact' nu al een succes. Meer jongeren kunnen aan de slag dankzij het geld dat wordt uitgespaard doordat ouderen minder gaan werken.

Individuele pensioenpot vraagt om meer financiële kennis betrokkenen
PWC, 18-07-2017
In het conceptadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de noodzakelijke herinrichting van ons pensioenstelsel wordt een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de pensioenopbouw verlegd naar de individuele deelnemer. Om dit tot een succes te maken, moet de doorsnee-pensioenspaarder zelfstandig goed onderbouwde beleggingskeuzes kunnen maken en de belangrijkste risico’s van een steeds complexere financiële wereld kennen. Dit schrijven Bastiaan Starink, fiscaal pensioenspecialist van PwC, hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen van PwC en Annamaria Lusardi in het FD.

Werkgevers zware beroepen pleiten voor bevriezen AOW-leeftijd
Lisa van der Velden, Volkskrant.nl, 17-07-2017
Werkgevers in de bouw, metaalindustrie en installatietechniek roepen het toekomstige kabinet op de AOW-leeftijd voor zware beroepen voorlopig te bevriezen op de huidige 65 jaar en 9 maanden, dus die niet verder te verhogen. Anders halen grote groepen werknemers hun pensioen niet, waarschuwen zij.

Werkgevers zien voordelen van flexibele AOW
NOS.nl, 17-07-2017
Werkgeversorganisaties in de bouw, metaal en installatietechniek willen een flexibele AOW-leeftijd voor mensen met zware beroepen bespreekbaar maken. Een pensioenleeftijd van 67 jaar zal in hun branches grote problemen veroorzaken, zeggen ze.

Werknemers hebben meer vertrouwen in hun pensioenpotje als ze begrijpen hoe het er op lange termijn uitziet
Martin Visser, Trouw.nl, 17-07-2017
Enkele tientallen Nederlanders die bij ABP voor hun pensioen sparen lagen de afgelopen maanden onder een MRI-scanner voor een hersenonderzoek. Zij deden mee met de zoektocht van ABP naar de beste manier om persoonlijke pensioenpotten te ontwikkelen.

'Vertrouwen pensioendeelnemer groter bij zicht op lange termijn'   
Nu.nl, 17-07-2017
Het laten zien van hoe een pensioenpot zich ontwikkelt op lange termijn draagt bij aan het vertrouwen van een pensioendeelnemer.          

Pensioenfondsen beter maar nog niet gezond
Telegraaf.nl, 15-07-2017
De pensioenfondsen hebben een behoorlijk eerste half jaar achter de rug. Met dank aan de stijging van de rente en de oplopende koersen van aandelen, zijn bij de fondsen de dekkingsgraden over een breed front gestegen.

Bouwsector start experiment met spaarregeling voor zzp'ers
  
Nu.nl, 15-07-2017
Werkgevers en werknemers in de bouwsector starten binnenkort met een proef om een eigen, alomvattende spaarregeling voor zelfstandigen (zzp'ers) op te tuigen. 

Pensioen halen? Dan bijscholen en een tillift gebruiken op je dertigste

Anne Vader, RD.nl, 14-07-2017
Niet een lagere pensioenleeftijd, maar werk afstemmen op de leeftijd kan arbeidsongeschiktheid bij ouderen voorkomen. Dat stelt bedrijfsarts Jurriaan Penders (41), tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).


Grote en gespecialiseerde pensioenfondsen hebben betere onderhandelingspositie bij alternatieve beleggingen

DNBulletin, 13-07-2017
Pensioenfondsen maken veelal gebruik van externe vermogensbeheerders. Daarbij spreken partijen vaak een prestatievergoeding af. Onderzoek van DNB toont aan dat grotere en meer gespecialiseerde pensioenfondsen meer gebruik maken van prestatievergoedingen. Bovendien betalen zij minder prestatievergoeding voor dezelfde prestatie van een vermogensbeheerder. Dit geldt in het bijzonder bij alternatieve beleggingscategorieën.

Pensioen & ZZP in de kabinetsformatie: waar schuurt het, waar smeert het?
Herman Kappelle, Directeur Adfis, Aegon Blog, 12-07-2017
De kabinetsformatie is al een tijd onderweg. Over pensioen kwam weinig naar buiten, anders dan dat het SER-advies nog op zich laat wachten en de staatssecretaris van SZW de sociale partners maant hun verantwoordelijkheden te nemen omdat anders de politiek de knopen zal doorhakken. Dat maakt de vraag interessant waar de wrijfpunten op dit dossier zitten tussen de beoogde coalitiepartners en waar zij het waarschijnlijk makkelijk eens worden.

Ziek de aow in na zwaar werk

Telegraaf.nl, 12-07-2017
Er moet iets gebeuren om mensen met een zwaar beroep gezond hun pensioen te laten halen. Van 50Plus tot D66 is er nu aandacht voor de gevolgen van de snel stijgende pensioenleeftijd.

Pensioen komt te laat voor zware beroepen, verdubbeling afgekeurde ouderen in metaalindustrie

Nanda Troost, Volkskrant.nl, 12-07-2017
Nederlanders met zware beroepen halen steeds vaker hun pensioen niet. Ze melden zich voortijdig ziek en krijgen een arbeidsongeschiktheidsuitkering om de periode tot hun pensioen te overbruggen.

Zzp'ers verdienen steeds meer, maar verzekeren en pensioen opbouwen blijft te duur

Nanda Troost, Volkskrant.nl, 11-07-2017
Een grote enquête brengt in kaart waarom veel zzp'ers niet ingedekt zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Te duur, vinden de meesten. Maar ze hebben een alternatief: het broodfonds.

Zoveel moet je als zzp'er sparen voor je pensioen
RTLZ, 11-07-2017
Maar driekwart van de zzp'ers heeft iets geregeld voor hun pensioen, blijkt vandaag uit cijfers van het CBS. Van de vrouwen heeft zelfs één op de drie niets geregeld. Wanneer heb je als zzp’er voldoende pensioen? En hoe scharrel je het bij elkaar?

'Vooral bewustzijn zzp-pensioen moet omhoog'
Thijs Baas, BNR.nl, 11-07-2017
Een kwart van de zzp'ers bouwt geen pensioen op. Dat blijkt uit cijfers van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Veel van hen zeggen dat ze simpelweg geen pensioenvoorziening kunnen betalen. Eigenlijk best een rooskleurig cijfer, zegt Erik Lutjens, hoogleraar pensioenrecht aan de VU.

Stijging pensioenpremie ambtenaren minder dan gevreesd
Esther Walstra, BinnenlandsBestuur.nl, 10-07-2017
Niet met de gevreesde 2,2, maar met slechts 1,4 procentpunt stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018. Dat is de uitkomst van slepende onderhandelingen tussen overheids- en onderwijswerkgevers  en centrales van overheidspersoneel.

Brussel, bemoei je niet met Nederlandse pensioenen
Jelte Wiersma, Elsevier.nl, 10-07-2017
Pensioenen kunnen maar beter uit handen van politici blijven. Maar na Den Haag bemoeit ook Brussel zich steeds meer met het gespaarde pensioengeld van (oud-)werknemers.

'Het beeld dat er heel veel mis is met ons pensioen, is echt overdreven'
Nu.nl, 08-07-2017
Het aantal Nederlanders dat naar eigen zeggen boven de AOW geen pensioen opbouwt, is gestegen naar 52 procent, bleek deze week uit onderzoek van vermogensbeheerder BlackRock. Dat zou betekenen dat een groot deel van de gepensioneerden het in de toekomst alleen met de AOW moet stellen.          

Vakbonden moeten pensioenplannen bepalen
Telegraaf.nl, 07-06-2017
De vakbonden en hun achterban moeten snel een besluit nemen over de hervorming van het pensioenstelsel. Doen ze dat niet, dan dreigen de bonden met lege handen te staan als een nieuw kabinet met de toekomst van het stelsel aan de slag gaat.

Hervorming pensioenstelsel in de wacht
Ertan Basekin, Telegraaf.nl, 07-07-2017
FNV en CNV trekken zich niets aan van de oproep van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) om zo snel mogelijk een besluit te nemen over de hervorming van het pensioenstelsel. De vakbonden willen eerst weten wat de maatregelen betekenen voor hun achterban.

Klijnsma: ‘Verplicht pensioen voor zzp’er, tenzij die voldoende spaart’
Amweb, 07-07-2017
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een verplichte pensioenvoorziening zzp’ers, met een opt-out.

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over de onwenselijkheid van beleggingen van pensioenfondsen in de kerncentrale Tihange, 17-07-2017

Advies
Raad van State met betrekking tot de afschaffing van de doorsneesystematiek bij pensioenopbouw, 14-07-2017

Brief
van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over toezeggingen AO pensioenonderwerpen, 11-07-2017
Bijlage: Achtergrond notitie APG Groep Beloningsbeleid

Antwoorden
van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66) over het bericht dat artsen via hun pensioenfonds verplicht in tabak beleggen, 11-07-2017

Brief van minister Dijsselbloem (Fin) over het schriftelijk overleg kabinetsreacties Actieplan 'Financiële Diensten voor Consumenten' en Rapport 'Versnellen van de Kapitaalmarktunie', 10-07-2017

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het leden De Jong en Van Dijck (beiden PVV) over de berichten 'Pensioenfondsen oneerlijk' en 'DNB: Rendement pensioenfondsen te laag om te herstellen', 10-07-2017

<< Terug
Europese Informatie
   
Europese Commissie
Werkgelegenheids- en sociale ontwikkelingen in Europa: verslag 2017 laat positieve trends zien, maar benadrukt dat op jongeren een zware last drukt
De editie van dit jaar bevestigt de positieve sociale en arbeidsmarkttrends en de aanhoudende economische groei. Maar ondanks de algemene sociale en economische vooruitgang blijkt dat de jongere generaties onder een bijzonder zware last gebukt gaan: ze vinden over het algemeen moeilijker werk en verrichten vaker atypische en precaire arbeid (bijvoorbeeld op basis van tijdelijke contracten), wat kan leiden tot minder sociale bescherming. Ze krijgen later wellicht ook een lager pensioen in verhouding tot hun salaris.Het verslag 2017 schenkt daarom bijzondere aandacht aan solidariteit tussen de generaties.
<< Terug
Boeken
   
SEO; Min. SZW; Kok, L.; Kroon, L.; Lammers, M.; Soest, A. van; Weel, B. ter
Gevolgen flexibele AOW-leeftijd
Amsterdam : SEO, 2017. 50 p.
SEO-rapport, nr. 2017-48
Eerst is onderzocht welke mogelijkheden mensen nu al hebben om voor of na AOW-leeftijd met pensioen te gaan en in hoeverre ze gebruikmaken van de mogelijkheden. Vervolgens is berekend of een flexibele AOW-leeftijd werkenden de mogelijkheid geeft om eerder met pensioen te gaan dan nu al mogelijk is. Tot slot is met een enquête nagegaan of werkenden hun AOW daadwerkelijk eerder of later zullen opnemen.

Jellinghaus, S.; Melis, I.; Jansen, S.; Scherrenberg, J.
OR en pensioen
Alphen aan den Rijn : Vakmedianet, 2017. 107 p.
OR Praktijk
Publicatie over pensioen en de betrokkenheid van de ondernemingsraad. Het pensioenstelsel in Nederland wordt beschreven, inclusief de pensioenpijlers, pensioenuitvoerders en de berekening van pensioen. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de rol van medezeggenschap bij de invoering, wijziging of intrekking van pensioenregelingen en in brede zin de betrokkenheid van de medezeggenschap bij het thema pensioen. Ook is er aandacht voor de beslechting van geschillen rondom pensioen en de rol van pensioenspecialisten. Tot slot worden enkele recente ontwikkelingen in pensioenland behandeld.
2e herz. dr.

CBS; TNO; Lautenbach, H. [et al.]
Zelfstandigen enquête arbeid 2017 : methodologie en globale resultaten
Den Haag : CBS, 2017. 117 p.
De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek naar de werksituatie van zelfstandig ondernemers in Nederland. De ZEA omvat een breed scala aan onderwerpen die de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandigen betreffen. Er wordt onder andere gevraagd naar arbeidsomstandigheden, werktijden, arbeidsongevallen, ziekte, functioneren, inzetbaarheid, pensioen en opleiding en ontwikkeling.
<< Terug
Tijdschriftartikelen
   

Walstra, E.
Afbouwen voor het pensioen : generatiepact Den Haag leidt tot minder ziekteverzuim
Binnenlands Bestuur, 38 (2017) 14 (28 jul), p. 34-35
Gemeenten moeten gaan nadenken hoe ze hun ambtenaren kunnen helpen bij de afbouw van hun carrière. Niet elke zestiger wil of kan nog op volle kracht deelnemen aan de survival of the fittest. De realiteit is dat met het opschroeven van de pensioenleeftijd en de huidige vergrijzing problemen ontstaan. 
 
Dieleman, B.
Neutraliseren verhoging pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar
In: Weekblad Fiscaal Recht, 146 (2017) 7200 (13 jul), p. 908-912
Als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar moeten de meeste pensioenregelingen voor 1 januari 2018 worden aangepast. Werkgevers en werknemers zitten echter veelal niet te wachten op een verhoging van de pensioeningangsdatum naar 68 jaar. In dit artikel bespreekt de auteur welke mogelijkheden werkgever en werknemer hebben om, al dan niet zonder versobering van pensioenopbouw, een pensioeningangsdatum van 67 jaar te handhaven.

Nauta, S.
The new old
In: Economist, the, 424 (2017) 9048 (8 jul), p. 1, 3-12
Special report 'The economics of longevity'.
Een vergrijzende bevolking kan een zegen zijn in  plaats van een vloek. Maar voor
dit zover is moet er eerst veel veranderen, beargumenteert Sacha Nauta.

Lukkezen, J. [et al.]
Pensioen
Amsterdam : FD Mediagroep, 2017. 67 p.
ESB, 102 (2017) 4750 (15 jun) p. 242-304
ESB Themanummer over pensioenen. Bevat de volgende bijdragen:
Inleiding: Niet schrikken van pensioenambitie / Jasper Lukkezen;
De contouren van een toekomstig pensioenstelsel / Marcel Lever;
Het pensioenstelsel (infographic);
Vertrouwen in pensioenfondsen onder druk / Mathijs van Zaal;
Zelfstandigen zonder pensioen? / Wim Zwinkels, Marike Knoef, Koen Caminada, Kees Goudswaard en Jim Been;
Verwachte uitgaven en onzekerheid beïnvloeden pensioenvoorkeuren / Carin van der Cruijsen en Nicole Jonker;
Discontinuïteitsrisico’s door keuzevrijheid / Jorgo Goossens, Jurre de Haan en Michiel van Leuvensteijn;
Leeftijdsafhankelijk pensioenbeleggen / Servaas van Bilsen, Ilja boelaars, Lans Bovenberg en Roel Mehlkopf;
Zin en onzin van intergenerationele risicodeling / Ilja Boelaars en Kees Bouwman;
Pensioenfondsen: dekkingsgraden en deelnemers / Jean Paul Vosse;
Pensioenbeleggingen te defensief in FTK-keurslijf / Jean Frijns, Theo van de Klundert en Anton van Nunen;
Waardeer pensioenverplichtingen met een risico-opslag / Jelle Mensonides;
Illiquide beleggingen 'jonge' pensioenfondsen niet altijd groter / Dirk Broeders, Kristy Jansen en Bas Werker;
Organisatorische efficiëntie en schaaleffecten bij pensioenfondsen / Jaap Bikker, Gosse Alserda en Fieke van der Lecq;
Hoog tijd / Fieke van der Lecq.
<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Pensioenen en AOW. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl