06 juli 2017  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW
Pers- en Nieuwsberichten Parlementaire Informatie Boeken
Columns / Webartikelen Europese Informatie Tijdschriftartikelen
Pers- en Nieuwsberichten
   

FNV Bouwen & Wonen blij met EIB-rapport ‘Eerder stoppen met werken voor zware beroepen’
Nieuwsbericht FNV, 05-07-2017
FNV Bouwen & Wonen is blij met de uitkomsten van het EIB-onderzoek naar de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken voor mensen die werken in zware beroepen. ‘Hier hebben we wat aan’, zegt bestuurder Peter Roos.

Dekkingsgraad pensioenfondsen in juni onveranderd
Nieuwsbericht Aon Hewitt, 03-07-2017
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in juni stabiel gebleven op 105%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg één procentpunt, van 101% naar 102%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt. Voor de pensioenen lijkt een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kansrijk. Deze partijen zijn alle vier voor een individueler systeem met collectieve risicodeling en zonder doorsneepremie. Een nadere uitwerking van variant 4C van de SER-verkenning lijkt meer opportuun te worden.

Kosten DNB pensioentoezicht 2017
Nieuwsbericht DNB, 30-06-2017
De kosten voor het toezicht over 2017 dalen met 0,8 miljoen euro. Dit komt door een nacalculatie over 2016.

Uitkeringsbedragen en overzicht maatregelen SZW per 1 juli 2017

Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 29-06-2017
Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017.

FNV wil snel actie tegen oneerlijkheid bij vroegpensioen

Nieuwsbericht FNV, 22-06-2017
Mensen met lage inkomens werken noodgedwongen en vaak met een slechte gezondheid door tot hun AOW. Terwijl hun beter betaalde collega’s zonder klachten al eerder van hun vroegpensioen genieten.

Pensioenfederatie publiceert Jaarverslag 2016
Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 22-06-2017
De Pensioenfederatie heeft het Jaarverslag 2016 uitgebracht. Het bevat, naast financiële en organisatorische informatie, een beknopt overzicht van de voortgang die in het afgelopen jaar op voor de pensioensector belangrijke terreinen is geboekt.

VCP kritisch op nieuwe studie CPB inzake afschaffing doorsneesystematiek
Nieuwsbericht VCP, 21-06-2017
Het afschaffen van de doorsneesystematiek en een overgang naar degressieve opbouw van aanvullend pensioen gaat volgens een nieuwe studie van het CPB ongeveer 60 miljard euro kosten. De VCP herkent deze bedragen maar wijst erop dat een afschaffing van de doorsneesystematiek en de omvang van de transitielast ontzettend gevoelig is voor aannames over de rente. 

Lage rente dempt effecten overgang naar nieuw pensioenstelsel

Persbericht CPB, 21-06-2017
De voorgenomen overgang naar een nieuw pensioenstelsel zonder doorsneesystematiek is gunstig voor toekomstige deelnemers, maar ongunstig voor de meeste bestaande deelnemers.

VCP blij met aanpassing inkoopregels nettopensioen maar kritisch op shoprecht

Nieuwsbericht VCP, 15-06-2017
De VCP is blij dat het kabinet er eindelijk toe besloten heeft de inkoopregels van het nettopensioen (pensioen boven 104.000 euro) aan te passen. Wel is de VCP kritisch op het shoprecht dat het kabinet daarnaast aan deelnemers wil geven. Dit staat in een VCP-verzamelbrief aan de Tweede Kamer als inbreng voor het Algemeen Overleg over diverse pensioenonderwerpen.
Bijlagen van de brief aan de Tweede Kamer

Rekenregels 1 juli 2017
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 15-06-2017
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

SER stemt in met aanpassing toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling

Nieuwsbericht SER, 13-06-2017
De SER stemt in met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma van SZW om het toetsingskader van de Wet verplichte beroepspensioenregeling op enkele onderdelen aan te passen. Het gaat hierbij om verplichte pensioenregelingen voor mensen met een vrij beroep, zoals dierenartsen en apothekers.

Private pensions risk bigger gender pension gap
Nieuwsbericht ETUC, 13-06-2017
The gender pension gap could be getting wider due to the increasing importance of private (complementary) pension schemes, and their failure to credit women for periods of maternity and parental leave (or other types of care leave).

Onwetendheid kan leiden tot vervelende gevolgen. 69% van de vrouwen bespreekt pensioen niet tijdens scheiding

Persbericht Mijnpensioenoverzicht.nl, 09-06-2017
Twee op de drie gescheiden vrouwen in Nederland bespreekt de verdeling van het pensioen niet tijdens de scheiding. Dit blijkt uit onderzoek dat Motivaction uitvoerde in opdracht van Mijnpensioenoverzicht.nl.

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

De voetangels van een stelsel met persoonlijke pensioenpotten
Frank den Butter MeJudice, 05-07-2017
Een nieuw stelsel met op individuele behoeftes en wensen afgestemde pensioencontracten betekent een fundamentele verandering ten opzichte van de huidige situatie. Volgens de Amsterdamse hoogleraar Frank den Butter kent dit nieuwe stelsel nog veel valkuilen en voetangels die de ontwerpers te makkelijk negeren in hun analyse in de zoektocht naar financiële houdbaarheid van het stelsel.

Vervroegd pensioen voor zware beroepen hoeft niet duur te zijn
Jeannine Julen, Trouw.nl, 05-07-2017
Een pensioenregeling voor mensen met een zwaar beroep kost het Rijk 'slechts' 200 miljoen extra, berekende het Economisch Instituut van de Bouw.

'Vervroegd pensioen voor zware beroepen is betaalbaar'
NOS.nl, 05-07-2017
Als mensen met zware beroepen voor hun 67e met pensioen mogen, kost dat de overheid jaarlijks tussen 125 en 200 miljoen euro bruto. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw.

'Kosten vroege pensionering zware beroepen grotendeels gecompenseerd'            
Nu.nl, 05-07-2017
De kosten die voortvloeien uit het feit dat deze werknemers in zware beroepen eerder met pensioen gaan kunnen deels worden opgevangen doordat zij op jongere leeftijd beginnen met werken en dus eerder AOW-premie afdragen.

'Nederlanders zijn financiële analfabeten'
Peet Vogels, AD.nl, 05-07-2017
Een derde van de Nederlanders weet niet hoe ze er financieel voorstaan. Dat blijkt uit een onderzoek van vermogensbeheerder BlackRock.

'Meer dan helft Nederlanders bouwt geen pensioen op boven AOW'
Nu.nl, 04-07-2017
Het aantal Nederlanders dat boven de AOW geen pensioen opbouwt, is gestegen van 43 procent in 2015 naar 52 procent in 2016. Vooral jongere generaties bouwen geen pensioen op. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van vermogensbeheerder BlackRock.

Wiebes dupeert duizenden DGA’s én hun (ex)partners
Theo Gommer, Telegraaf.nl, 04-07-2017
De soap inzake het Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer (PEB) gaat onverminderd door. Voor 1 juli moesten directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) besluiten hun eventueel verzekerd pensioenkapitaal terug te halen naar de bv. Daarna kan het niet meer.

Pensioendeal uit zicht
Ertan Basekin en Lise Witteman, Telegraaf.nl, 01-07-2017
Zonder dat werkgevers en werknemers officieel hun mandaat hebben gegeven, probeert de Sociaal Economische Raad (SER) toch een boodschap over de toekomst van de arbeidsmarkt en pensioenen over te brengen aan de formatietafel.

'Hoeveel geld genoeg is, moet je zelf beantwoorden'
Nu.nl, 01-07-2017
Met een terugtrekkende overheid komt steeds meer financiële verantwoordelijkheid bij mensen zelf te liggen. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is de vraag hoeveel geld "genoeg" is als inkomen of als pensioen actueler dan ooit. Maar wat is het antwoord dan?

Brussel presenteert Europees pensioen
Trouw.nl, 30-07-2017
In Nederland is een pensioenregeling heel gewoon. Iedereen die in dienst is van een onderneming of instelling heeft er een. Maar in veel Europese landen is een pensioenregeling helemaal zo vanzelfsprekend niet.

Brussel lanceert Pan-Europees pensioenplan

Petr de Waard, Volkskrant.nl, 29-06-2017
Voor eurofoben moet het een nachtmerrie zijn, maar de Europese Commissie is bezig met een Europese pensioenvoorziening. Donderdag lanceerde Brussel een voorstel voor een Europees aanvullend pensioen, het Pan-Europees Pensioenproduct, kortweg Pepp geheten.

Sparen voor de oude dag met Europese regeling
Telegraaf.nl, 29-06-2017
De Europese Commissie wil een Europees pensioenproduct lanceren waarmee EU-burgers een extra potje voor de oude dag kunnen aanleggen, ongeacht waar ze wonen.

Pensioengeld geen firewall tegen buitenlandse overnames
Roel Beetsma, René van de Kieft, MeJudice, 28-06-2017
Het is nogal kortzichtig om pensioenfondsen in te schakelen als beschermers van Nederlandse beursfondsen tegen vijandige buitenlandse overnames.

‘Taal speelt grote rol bij pensioenkeuzes’
Rob van de Laar, AMweb, 27-06-2017
Om consumenten goede pensioenkeuzes te laten maken, moeten aanbieders het aantal complexe keuzes beperken en inspelen op het gevoel. Taal speelt daarbij een grote rol, stelt onderzoeksinstituut Netspar naar aanleiding van literatuurstudie en een internationale vergelijking.

‘Effect lage rente op dekkingsgraad pensioenfondsen valt wel mee’
Rob van de Laar, AMweb, 27-06-2017
De demissionaire regering vindt dat er geen actie nodig is om de effecten van de lage rentestand op de dekkingsgraad van pensioenfondsen te dempen.

Veranderende perspectieven op het pensioen

Scienceguide, 27-06-2017
Dat het pensioenstelsel het op de lange termijn zwaar gaat krijgen is helder, maar wat doen we er aan? Op een bijeenkomst op Tilburg University inspireerden jonge pensioen-onderzoekers elkaar met antwoorden uit het recht, de wiskunde en de geschiedenis.

Onderzoekers herzien de leeftijd waarop je officieel ‘oud’ wordt

Stijn van Wonderen, Quotenet, 25-06-2017
Is 70 het nieuwe 60? Dat is in ieder geval wat onderzoekers beweren.

Spaar zware beroepsgroepen bij verhogen AOW-leeftijd

Sander van Walsum, Volkskrant.nl 23-06-2017
Commentaar. Elke sector moet er grondig over nadenken wat het betekent dat straks 71-plussers op de loonlijst staan.


50Plus: 2 procent extra AOW
Telegraaf.nl, 23-06-2017
50Plus wil dat de AOW nog dit jaar met 2 procent wordt verhoogd. Het gaat om een verhoging met terugwerkende kracht tot 1 januari.

Hoogopgeleiden eerder met pensioen dan laagopgeleiden: 'Is dit wel rechtvaardig?'

Jonathan Witteman, Volkskrant.nl, 22-06-2017
Laagopgeleiden gaan ruim een jaar later met pensioen dan hoogopgeleiden, hoewel zij veelal de zwaarste beroepen uitoefenen én minder lang leven dan andere Nederlanders. Terwijl hbo-plussers het bijltje er gemiddeld al enkele maanden voor hun 64ste bij neergooien, stoppen laagopgeleiden in de praktijk pas met werken als ze 65 zijn.

Vooral lager opgeleiden moeten langer doorwerken, blijkt nu de pensioenleeftijd steeds verder omhoog gaat
Ingrid Weel. Trouw.nl, 21-06-2017
De gemiddelde leeftijd waarop mensen stoppen met werken, is in tien jaar tijd gestegen van 61 naar 64,5 jaar. Daarbij valt op dat lageropgeleiden langer doorwerken dan hoogopgeleiden.

Hervorming pensioen wordt volgens CPB goedkoper door lage rente            
Nu.nl, 21-06-2017
De voorgenomen overgang naar een nieuw pensioensysteem zonder de zogeheten doorsneepremie valt goedkoper uit door de lage rente.

Een nieuw pensioenstelsel: waarom en wat kost het?
RTLZ, 21-06-2017
Het vervangen van het huidige pensioenstelsel kost minder dan gedacht. Geen 100 miljard, maar 60 miljard euro, zo becijferde het Centraal Planbureau. Reden is de lage rente. Maar wat gaat er veranderen? Vijf vragen.

Jongere levert graag loon in voor interessantere baan
Priscilla Tienkamp, Intermediair.nl, 20-06-2017
Jonge hoogopgeleide werknemers zijn het meest bereid loon in te leveren voor een leukere baan en een hoger pensioen.

Pensioenfondsen beleggen in omstreden kerncentrales

EenVandaag, 20-06-2017
De vier grootste Nederlandse pensioenfondsen beleggen voor bijna 250 miljoen euro in het Franse energieconcern Engie, dat eigenaar is van de omstreden Belgische kerncentrales Doel en Tihange. Dat blijkt uit een inventarisatie van actualiteitenprogramma EenVandaag. 

Mondige beleggers: andere keuzes
Robert Schuckink Kool, Telegraaf.nl, 19-06-2017
Particuliere beleggers en institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars eisen steeds vaker dat hun beleggingen maatschappelijke relevantie hebben. Impact-beleggen heet dat. Dat is een stap verder weer dan het uitsluiten van ongewenste beleggingen.

Zzp'er met middeninkomen heeft vaker pensioengat

Jan Kleinnijenhuis, Trouw.nl, 17-06-2017
Zelfstandigen zijn veel slechter voorbereid op pensionering dan werknemers in loondienst.

Belastingopbrengst DGA-pensioen wordt een blamage 
Theo Gommer, Telegraaf.nl, 17-06-2017
Vanaf 1 juli kunnen directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) geen pensioen meer opbouwen in hun eigen BV. De Wet uitfasering biedt dan drie opties. Het opgebouwde pensioen gewoon laten staan, omzetting in een soort bancaire lijfrente (de oudedagsverplichting, ODV) of het pensioen afkopen.

Onvoldoende pensioen voor zzp'ers
Lorraine Marlisa, Telegraaf.nl, 17-06-2017
Zzp’ers hebben mogelijk te weinig gespaard om op hun oude dag voldoende pensioen te kunnen genieten, zo blijkt uit grootschalig onderzoek onder werkenden en zelfstandigen van de Universiteit Leiden.

Pensioenproblemen dreigen voor bijna de helft van de zzp'ers

Marieke van de Zilver, RTL Z, 15-06-2017
43 procent van de zzp'ers bouwt niet voldoende pensioen op. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Statistisch Bulletin.

40 procent verschil: 'Trek pensioen vrouwen gelijk'

Frans Boogaard, AD.nl, 14-06-2017
Europa moet eindelijk werk maken van de gigantische pensioenachterstand van vrouwen. Dat is de conclusie van een rapport van het Europees Parlement.

ABP-topvrouw Corien Wortmann: 'Ik wil invloed hebben'   
Forum, 14-06-2017
Corien Wortmann (57), bestuursvoorzitter van ABP, het grootste pensioenfonds, houdt niet van framing en grote woorden. Ze is van ‘gewoon Nederlands’ en van de inhoud. ‘Het werk dat ik doe, moet het wel iets opleveren.’    

De zzp'er verdient het om belastingvoordeel te krijgen
Pieter Klok, Volkskrant.nl, 13-06-2017
Commentaar. De onderhandelingspositie van veel zzp'ers is zo slecht dat ze veel te weinig voor hun werk kunnen vragen.

CBS: 4 op de 10 zzp'ers betalen geen inkomstenbelasting

Jonathan Witteman, Volkskrant.nl, 11-06-2017
Bijna vier op de tien zzp'ers betalen geen cent inkomstenbelasting. Zij zijn als ondernemers wel belastingplichtig over hun inkomen, maar hebben zoveel aftrekposten dat ze onder de streep niets hoeven mee te betalen aan de belasting waarmee de staat onder meer de AOW bekostigt.

In stapjes met pensioen
Patricia Boon, Telegraaf.nl, 09-06-2017
Deeltijdpensioen lonkt nu werknemers langer moeten doorwerken voordat hun AOW wordt uitgekeerd. „Je doet op die manier nog steeds aan pensioenopbouw en je hebt ook extra vrije tijd.”

Pensioensector kan cybercrime beter voorkomen dan genezen
Consultancy.nl, 08-06-2017
De pensioensector moet op zijn hoede zijn voor de groeiende bedreiging van grote cyberaanvallen. Met zo’n €1,7 biljoen aan bij pensioenfondsen en instellingen ondergebracht beheerd vermogen, vormt de sector een aantrekkelijke prooi voor digitale criminelen.

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Brief van staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kmaer over de Btw-behandeling van beheersdiensten aan pensioenfondsen, 28-06-2017

Antwoorden
van staatssecretaris Wiebes (FIN) op nadere vragen van de Eerste Kamer over het verschil tussen een bepaald en een onbepaald elders verzekerd deel bij een pensioen in eigen beheer (PEB), 27-06-2017

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) mede namens de Staatssecretaris van Financiën op de Kamervragen van de leden Lodders en Aukje de Vries (beiden VVD) over "de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 19 april 2016, Dansk Industri/Karsten Eigil Rasmussen", 26-06-2017

Brief van minister Dijsselbloem (Fin) aan de Tweede Kamer over de gevolgen van het ECB-beleid voor Nederlandse pensioenfondsen, 26-06-2017

Tweede Kamer,
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Algemeen overleg Pensioenonderwerpen, 15-06-2017
Conceptverslag


Antwoorden
van staatssecretaris Wiebes op vragen van het lid Van Weyenberg (D66) over uitstel beslistermijn pensioen in eigen beheer, 15-06-2017

Tweede Kamer, plenair verslag 86e vergadering, 13-06-2017
Stemmingen Verzamelwet pensioenen 2017

Tweede Kamer, plenair verslag 86e vergadering, 13-06-2017
Stemmingen moties Verzamelwet pensioenen 2017

Brief
van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de Verzamelwet pensioenen 2017, 13-06-2017

Brief
van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS), 13-06-2017
Tweede nota van wijziging

<< Terug
Europese Informatie
   

Commissie lanceert een nieuw pan-Europees label voor persoonlijke pensioenen om consumenten te helpen sparen voor het pensioen
Europese Commissie, 29-06-2017
Europese consumenten zullen binnenkort hun voordeel doen met meer keuze bij het sparen voor het pensioen, dankzij de plannen van de Commissie om een nieuwe klasse pensioenproducten te creëren.

Pan-European Personal Pension Product (PEPP) – Frequently asked questions
European Commission - Fact Sheet

Themapagina Pensioenfederatie over Personal European Pension Plans (PEPP)

Genderongelijkheid in de pensioenen van bijna 40% moet worden aangepakt

Persbericht Europees Parlement, 15-06-2017
Genderongelijkheid in tewerkstelling en verloning moet beter aangepakt worden om pensioenkloof van bijna 40% te dichten.
Notulen 12 juni 2017, Straatsburg

Cedefop, EU-OSHA, Eurofound, EIGE
Towards age-friendly work in Europe: a life-course perspective on work and ageing from EU Agencies, report
Luxemburg : EU, 2017. 85 p.
The EU’s population and workforce are ageing. This has implications for employment, working conditions, living standards and welfare. A new report shows how information from four agencies, including Cedefop, can support policy-making that is both complementary and greater than the sum of its parts. The report draws on the agencies’ expertise in each of their areas and covers the different challenges associated with the ageing workforce and considers innovative solutions. 

<< Terug
Boeken
   
EIB; Koning, M.; Meuwese, B.
Eerder stoppen met werken voor zware beroepen : quick scan
Amsterdam : EIB, 2017. 48 p.
De afbouw- en natuursteenbranche kenmerkt zich als een branche waar veel fysiek zwaar werk wordt verricht. De kans op voortijdige uitval door arbeidsongeschiktheid ligt in deze branche dan ook veel hoger dan gemiddeld in andere branches. De algemene verhoging van de pensioneringsleeftijd maakt het voor werknemers in zware beroepen nog moeilijker om niet door gezondheidsproblemen voortijdig uit te vallen. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft een quick scan uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een vervroegd pensioen voor zware beroepen. De studie richt zich in de eerste plaats op de afbouw- en natuursteenbranche, maar de resultaten bieden ook aangrijpingspunten voor andere sectoren met zware beroepen. het rapport gaat in op vragen als: Zijn er goede, betrouwbare criteria om zware beroepen te kunnen onderscheiden van de overige beroepen? Is een dergelijk onderscheid ook uitvoerbaar en praktisch te hanteren? Wat kunnen we leren van ervaringen in andere Europese landen? Wat is de eventuele rechtvaardiging voor het onderscheiden van zware beroepen en overige beroepen in relatie tot de pensioengerechtigde leeftijd? Welke beroepen in onze economie kunnen op basis van objectieve criteria tot de zware beroepen worden gerekend? Wat zijn de effecten van een regeling die werknemers in een zwaar beroep in staat stelt om drie of vijf jaar eerder met werken te stoppen? Is een dergelijke regeling betaalbaar?

Netspar; Prast, H.
De psychologie van pensioenkeuzes
Tilburg : Netspar, 2017. 26 p.
Netspar Brief, nr. 10
De te verwachten hervormingen in het pensioenstelsel maken in de nabije toekomst meer keuzemogelijkheden voor deelnemers mogelijk. Wanneer mensen meer (complexe) financiële keuzes moeten maken, brengt dit het risico op uitstelgedrag en slechte keuzes met zich mee. Uit deze Netspar Brief blijkt dat mensen in hun gedrag stelselmatig afwijken van wat het rationele model veronderstelt. Met name bij complexe keuzes varen mensen op hun intuïtie, in plaats van op ratio. Het gevoel dat wordt opgeroepen met taal - met name metaforen - speelt een grote rol bij de keuze die ze uiteindelijk maken. Financiële educatie, gestoeld op feitelijk juiste en begrijpelijke informatie, is daardoor nauwelijks effectief. Naast de manier van communiceren, bevestigt dit onderzoek ook het effect van de default optie voor bijvoorbeeld ZZP’ers. Desgevraagd hebben veruit de meeste mensen de intentie een goed pensioen op te bouwen. Maar in de praktijk wordt sparen stelselmatig uitgesteld. Wanneer sparen als een 'stille keus' (default) wordt aangeboden, zullen maar weinigen kiezen voor de opt-out en zullen meer mensen een goed pensioen voor zichzelf opbouwen.

Netspar; Kools, L.; Knoef, M.
Bestedingsbehoeften bij een afnemende gezondheid na pensionering
Tilburg : Netspar, 2017. 27 p.
Netspar Industry Series, Design Paper, nr. 78
De paper analyseert hoe fysieke en cognitieve beperkingen de bestedingsbehoeften veranderen gedurende pensionering. Dit wordt gedaan door de financiële tevredenheid van gepensioneerden in een groep Europese landen te volgen over tijd. Fysieke beperkingen leiden tot een stijging van de bestedingsbehoeften van 13 procent, terwijl cognitieve beperkingen de bestedingsbehoefte juist verminderen. Het gaat hierbij niet om medische uitgaven, maar bijvoorbeeld om uitgaven aan aanpassingen of hulp bij huishoudelijke taken en vrijetijdsbesteding. De resultaten zijn van belang voor het bepalen van het optimale niveau van besparingen gedurende de levenscyclus (hoeveel moeten we sparen?) en bij het bepalen van het optimale niveau van verzekeren voor (langdurige) zorg. 
 
Netspar; Lever, M.; Muns, S.
Pensioenresultaat bij degressieve opbouw en progressieve premie
Tilburg : Netspar, 2017. 32 p.
Netspar Industry Series, Design Paper, nr. 77
Dit Design Paper analyseert de betaalde pensioenpremie en de pensioenopbouw gedurende de levensloop bij degressieve opbouw en progressieve premie. Bij degressieve opbouw neemt de opbouw naar leeftijd af, maar is de pensioenpremie voor alle leeftijden gelijk (doorsneepremie); bij progressieve premie neemt de premie naar leeftijd toe, maar is de pensioenopbouw voor alle leeftijden gelijk (doorsnee-opbouw). De analyse maakt gebruik van gegevens over inkomen en arbeidsdeelname van 100.000 personen gedurende de levensloop. Uit de analyse blijkt dat bij degressieve opbouw de premie veelal toeneemt gedurende de levensloop, zowel in euro’s als in procenten van het brutoloon. Dit komt door de stijging van de pensioengrondslag gedurende de levensloop. De pensioenopbouw is bij degressieve opbouw redelijk gelijkmatig gespreid over de levensloop. Het pensioenresultaat (inclusief AOW) ligt bij degressieve opbouw in de overgrote meerderheid van de gevallen tussen 90 en 110 procent van die bij progressieve premie (en doorsnee-opbouw). Overgang naar progressieve premies zal, zeker op korte termijn, effect hebben op de arbeidsmarktpositie van ouderen en jongeren.

CPB; Netspar
Overgangseffecten bij afschaffing doorsneesystematiek
Den Haag : CPB, 2017. 13 p.
CPB Notitie, 21 juni 2017
Het ministerie van SZW heeft het CPB en Netspar gevraagd om een overzicht te geven van studies naar de effecten van afschaffing van de doorsneesystematiek en een geactualiseerde inschatting te maken van de overgangseffecten. De notitie presenteert nieuwe berekeningen van de effecten van afschaffing van de doorsneesystematiek met het stochastische ALM-model van het CPB. Aan de orde komen achtereenvolgens de herverdeling bij afschaffing van de doorsneesystematiek; de omvang van de overgangseffecten; de gevoeligheid van de uitkomsten voor de rente; de verschillen tussen groene en grijze fondsen.

CPB; Lever, M.; Muns, S.
Effecten afschaffing doorsneesystematiek : een ALM-analyse
Den Haag : CPB, 2017. 14 p.
CPB Achtergronddocument, 21 juni 2017
Het ministerie van SZW heeft onder meer het CPB gevraagd om de overgangseffecten van afschaffing van de doorsneesystematiek voor de deelnemers bij de actuele omstandigheden te bepalen. De analyse moet tevens inzicht geven in de gevoeligheid van de overgangseffecten voor economische omstandigheden, zoals de rente. Deze notitie bevat de gevraagde analyse. De opbouw van deze notitie is als volgt. Paragraaf 2 beschrijft de uitgangspunten voor de analyse van de effecten van de afschaffing van de doorsneesystematiek. Paragraaf 3 beschrijft uitkomsten van de effecten bij verschillende veronderstellingen voor de rente. Paragraaf 4 bevat de conclusies.

Netspar; Heemskerk, M.; Kamminga, K.; Maatman, R.; Werker, B.
Van uitkeringsovereenkomst naar PPR
Tilburg : Netspar, 2017. 51 p.
Netspar Industry Series, Design Paper, nr. 76
Dit paper behandelt de herziening van het pensioenstelsel: de overgang van een uitkeringsovereenkomst naar een persoonlijk pensioen met risicodeling. Wat moet er gebeuren als een pensioenfonds het verzoek krijgt van sociale partners om een persoonlijk pensioen met risicodeling (een nieuw pensioencontract) uit te voeren? Kan het pensioenfonds het oude en het nieuwe contract gelijktijdig uitvoeren? Is een overstap naar een ander pensioenfonds of een verzekeraar mogelijk? Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee scenario’s: 1. De opbouw van nieuwe pensioenaanspraken vindt plaats onder de regels van het nieuwe pensioencontract. De bestaande opbouw onder de uitkeringsovereenkomst blijft ongewijzigd; 2. De nieuwe opbouw vindt plaats overeenkomstig het nieuwe pensioencontract en de bestaande opbouw wordt omgezet in rechten onder het nieuwe contract. Onderzocht wordt wat nodig is om deze transitie mogelijk te maken. Sociale partners en de wetgever zullen enkele principiële keuzes moeten maken wat betreft de randvoorwaarden in wetgeving en contracten die de uitvoering van het nieuwe contract mogelijk maken. Enkele financieel-economische gevolgen van bepaalde keuzes worden in kaart gebracht, waaronder de verdeling van het huidige - ongedeelde - pensioenvermogen naar persoonlijke pensioenvermogens. De paper bevat tien aanbevelingen voor sociale partners en wetgever. 
 
PriceWaterhouseCoopers
Pensioen 2025 : scenario’s voor de toekomst van de pensioensector
Z.P. : PWC, 2017. 23 p.
Het toekomstige pensioenveld hangt niet alleen af van het wettelijk kader. Hoe de speelruimte binnen dat kader zal worden benut, hangt in hoge mate af van de economische omstandigheden, de verschuivingen in vraag en aanbod en de keuzes van sociale partners en deelnemers. PwC heeft de factoren en krachten geanalyseerd die naar verwachting de komende tien jaar bepalend zijn voor de verdere veranderingen in de pensioensector. Het resultaat van de analyse is aan de hand van vier mogelijke toekomstige scenario’s samengevat.

Jaarverslag Kring van Pensioenspecialisten 2016
<< Terug
Tijdschriftartikelen
   

Swalef, M.
De (opschuivende) pensioenrichtleeftijd als ankerpunt
Pensioen Magazine, 22 (2017) 6, 7 (jun/jul), p. 17-20
Zoals bekend bestaat het Nederlandse pensioenstelsel van oudsher uit drie pijlers. De AOW vormt de eerste, het aanvullend pensioen de tweede en de vrijwillige regelingen in de privésfeer de derde pijler. Deze drie staan met elkaar in verbinding. Tot voor kort waren de pensioenen de AOW-datum vaak hetzelfde, maar vandaag de dag is daar geen sprake meer van. Door de verhoging van de AOW-leeftijd en de niet exact meebewegende pensioenrichtleeftijd sluiten de pijlers helaas niet meer naadloos op elkaar aan. De laatste jaren wordt bovendien steeds vaker gesproken over een vijfpijlerpensioenstelsel. Naast genoemde drie is er in de vierde pijler sprake van menselijk kapitaal en bevat de vijfde pijler aanvullend vermogen. In dit artikel zet de auteur wat zaken op een rij rond de (verdere) verhoging van de AOW- en de pensioenrichtleeftijd.

Baarsma, B.
Pensioen na de verkiezingen
Pensioen Bestuur & Management, 14 (2017) 3 (jun), p. 43
Ons pensioenstelstel staat ter discussie, want het sluit steeds minder goed aan op maatschappelijke trends en veranderende voorkeuren van burgers. De financiële crisis en nieuwe pensioenregulering hebben geleerd dat het pensioen 'minder zeker, en zeker minder' is geworden. Wat zou een volgend kabinet moeten doen als het gaat om pensioenen? Barbara Baarsma geeft haar visie op maatregelen die genomen moeten worden voor de verschillende pijlers van ons pensioenstelsel.

Montizaan, R.
Statistiek : lager opgeleiden werken langer door dan hogeropgeleiden
ESB.nu, (2017) (15 jun)
Het blijkt dat er sprake is van een groeiende discrepantie in de gemiddelde pensioenleeftijd tussen de opleidingsniveaus. De lageropgeleiden werken als gevolg van de veranderingen in het pensioenstelsel momenteel een jaar langer door dan de hogeropgeleiden, en gaan met pensioen rond de AOW-leeftijd. De auteur noem het toenemende verschil in de gemiddelde pensioenleeftijd een zorgpunt en benoemt enkele nadelige consequenties.

Vermeij, L.; Engbersen , R.
Oud worden in Nederland
Den Haag : SCP, 2017
In dit magazine staat de relatie tussen ouderen en hun woonomgeving centraal. Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe. Nu daarbij steeds meer ouderen zelfstandig wonen met minder professionele ondersteuning, wordt de buurt steeds belangrijker voor hun kwaliteit van leven. In een collectie van artikelen wordt in dit magazine het belang van buurten en dorpen voor zelfstandig wonende ouderen vanuit verschillende invalshoeken belicht.

Essers, G.
Stop de ongelijke behandeling van gepensioneerden in Europa
Grensoverschrijdend werken, (2017) 7 (jun), p. 20-27
De EU viert in 2017 haar zestigste verjaardag. De EU lijdt aan ouderdomsverschijnselen.
De gebrekkige coördinatie beperkt de mobiliteit van gepensioneerden. Het jaar 2017 is een geschikt moment om stil te staan bij de sociale en fiscale situatie van de eerste generatie gepensioneerden, die in de EU wonen en gebruik hebben gemaakt van het vrij verkeer van personen. Analoog aan de discussie over 'gelijk loon voor gelijk werk' zou voor EU-gepensioneerden moeten gelden: gelijk netto pensioen! Europese gepensioneerden met hetzelfde bruto pensioen hebben na toepassing van de Europese socialezekerheidsverordening en de belastingverdragen een verschillend netto pensioen. De huidige EU-verordening in belastingverdragen voor gepensioneerden zijn verouderd. Vereenvoudiging en modernisering is wenselijk. In dit artikel wordt de fiscale en sociale positie van deze groep beschreven.

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Pensioenen en AOW. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl