17 maart 2016  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW
Pers- en Nieuwsberichten Parlementaire Informatie Boeken
Columns / Webartikelen Europese Informatie Tijdschriftartikelen
Pers- en Nieuwsberichten
   

Verdeel pensioenpijn eerlijk
Nieuwsbericht KBO, 16-03-2016
Nu pensioenkortingen vrijwel onvermijdelijk zijn, moet de overheid de pensioenpijn eerlijk verdelen. Dit vindt de Unie KBO, grootste ouderenorganisatie van Nederland. Directeur Manon Vanderkaa: “De rekenrente moet tijdelijk omhoog en er moet koopkrachtcompensatie komen voor ouderen met een kleine beurs.”

Dekkingsgraad daalt verder door lage rente

Nieuwsbericht ABP, 15-03-2016
De dekkingsgraad van ABP is eind februari verder gedaald. Hij ligt nu onder de kritische grens van ongeveer 90%. De beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden – was eind februari 97,3%. Als de situatie niet verbetert voor het einde van het jaar, moet ABP de pensioenen in 2017 verlagen.

Dekkingsgraad februari verder gedaald
Nieuwsbericht PFZW, 15-03-2016
De actuele dekkingsgraad van februari 2016 komt bij PFZW uit op 87%. Dit is acht procentpunt lager dan de dekkingsgraad van eind december 2015. De beleidsdekkingsgraad van PFZW was in februari 2016 96%.

Dekkingsgraden februari 2016
Nieuwsbericht PME, 15-03-2016
PME had eind februari 2016 een beleidsdekkingsgraad van 96,3%, de actuele dekkingsgraad was 89,2%.

Dekkingsgraad februari 89,6%
Nieuwsbericht PMT, 15-03-2016
Ondanks de toename van het vermogen is de dekkingsgraad ten opzichte van de vorige maand met 2,6 procentpunt gedaald, doordat de verplichtingen nog sterker zijn gestegen dan het vermogen. Per eind februari is een dekkingsgraad van 89,6% gerapporteerd aan DNB.

Klijnsma: mensen met premiepensioen mogen zelf kiezen
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 10-03-2016
Mensen die pensioen opbouwen via een premie- of een kapitaalovereenkomst mogen binnenkort zelf kiezen of ze een vast of een flexibel pensioen willen ontvangen. Hierdoor hoeven ze niet meer verplicht hun opgebouwde pensioenkapitaal op een vast moment om te zetten in een levenslang vast pensioen.

FNV: Overheid en DNB moeten met oplossing komen voor effecten negatieve rente
Nieuwsbericht FNV, 10-03-2016
De FNV roept de Nederlandse overheid en De Nederlandsche Bank op om snel met een oplossing te komen voor de slechte staat van de pensioenfondsen nu de Europese Centrale Bank de rentes opnieuw verlaagt.

Gestaag herstel Nederlandse economie
Persbericht CPB, 07-03-2016
De Nederlandse economie herstelt zich gestaag, maar niet uitbundig, van de Grote Recessie en de eurocrisis, met een groei van 1,8% dit jaar en 2,0% volgend jaar. In de beschouwing wordt ingegaan op arrangementen die inkomen herverdelen over de levensloop. Een conclusie is dat het huidige beleid rond pensioenen en de eigen woning het spreiden van consumptie over de levensloop belemmert.

Werkgever moet betalen bij onvoldoende informatie over pensioenwijziging
Nieuwsbericht Consumentenbond, 07-03-2016
Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers goed voor te lichten over hun pensioenregeling. Onlangs werd een werkgever door het Gerechtshof in Den Haag op de vingers getikt. Volgens het Hof had de werkgever de werknemers niet goed geïnformeerd over de gevolgen van een wijziging in het pensioen

Wetsvoorstel uitbetaling pensioen in pensioeneenheden

Nieuwsbericht Stichting van de Arbeid, 04-03-2016
In een gezamenlijke brief van 3 maart 2016 dringen de Stichting van de Arbeid en Pensioenfederatie er bij de Tweede Kamer op aan om de keuze van een default voor een vaste of variabele uitkering niet wettelijk vast te leggen maar over te laten aan contractspartijen.

Corien Wortmann-Kool: 'Je krijgt gemiddeld drie tot vier keer je inleg terug'

Nieuwsbericht ABP, 04-03-2016
Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool sprak de afgelopen maanden veel met deelnemers. In een interview met De Telegraaf benadrukt ze dat ze de zorgen bij deelnemers wil wegnemen die denken dat ze hun geld niet meer terugkrijgen. 'We weten op basis van onderzoek: je krijgt je inleg vier keer terug, maar als het tegen zit, wordt het drie keer. En als we levenslang het pensioen niet kunnen verhogen met de koopkracht, dan is het nog steeds twee keer.'

Forse daling dekkingsgraad pensioenfondsen

Aon Hewitt, 01-03-2016
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand februari met drie procentpunt gedaald, van 97% naar 94%. Door de verdere daling van de beleidsdekkingsgraad, is er sprake van een dekkingstekort. Daarmee worden pensioenkortingen in de toekomst een steeds reëler scenario. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

Pensioenleeftijd voor negende jaar omhoog
Persbericht CBS, 01-03-2016
Al negen jaar achtereen stijgt de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan. Tussen 2006 en 2015 is die opgelopen van 61 naar 64 jaar en 5 maanden. Het afgelopen jaar is de gemiddelde pensioenleeftijd 4 maanden hoger dan een jaar eerder, meldt CBS.

Nederlander wil zelf pensioen regelen
Nieuwsbericht BeFrank, 29-02-2016
Ruim 40% van de Nederlanders houdt de regie over z’n pensioen het liefst in eigen handen. Zij bepalen graag zelf hun pensioenuitvoerder en beheren hun spaarpotje voor later met een eigen pensioenbankrekening. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1000 Nederlanders, in opdracht van online pensioenuitvoerder BeFrank.

Boosheid over langer doorwerken herkenbaar en terecht

Unie KBO, 24-02-2016
Veel oudere werknemers voelen zich overvallen door de snelle verhoging van de pensioenleeftijd. Vaak zijn ze boos, zo toont onderzoek van het NIDI aan. De KBO herkent en begrijpt deze boosheid. Overheid en werkgevers moeten de gevoelens van oudere werknemers serieus nemen. En nu meer inzetten op deeltijdpensioen en leeftijdsbewust personeelsbeleid.

CBS: Nationaal vermogen gestegen door grotere pensioenpot

Persbericht CBS, 24-02-2016
Het vermogen van Nederland is sinds het begin van de crisis gegroeid. Dat komt vooral doordat het vermogen van pensioenfondsen en verzekeraars sinds 2008 met ruim 615 miljard euro groeide tot 1,7 biljoen euro in het derde kwartaal van 2015. Dat meldt CBS op basis van een vandaag voor het eerst gepubliceerd overzicht.

Verbond: nu doorpakken bij variabel pensioen

Nieuwsbericht Verbond van Verzekeraars, 18-02-2016
Het Verbond vindt het belangrijk dat het wetsvoorstel van Sociale Zaken over de introductie van variabele pensioenregelingen snel en ongeschonden wordt aangenomen. Dit voorstel opent de mogelijkheid om ook na pensioendatum te blijven doorbeleggen en biedt volgens het Verbond de meeste keuzevrijheid voor werknemers die pensioneren.

Aon Hewitt: leeftijdssolidariteit pensioenregelingen kleiner dan gedacht

Nieuwsbericht Aon Hewitt, 18-02-2016
De leeftijdssolidariteit binnen pensioenregelingen, waarbij jongeren meebetalen aan de pensioenopbouw van ouderen, is veel kleiner dan vaak wordt gedacht.

Autoriteit Financiële Markten investeert in versterking en vernieuwing toezicht

Nieuwsbericht AFM, 18-02-2016
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) investeert in technologieën en methodieken die zullen leiden tot het versterken en het vernieuwen van het toezicht. De AFM doet dit in reactie en anticipatie op de ontwikkelingen binnen en buiten de financiële sector, en de snelheid waarmee deze ontwikkelingen plaats vinden. Dat is de basis van de Agenda 2016-2018 die de AFM op donderdag 18 februari presenteert.

'Pensioen mag niet gekort’

Nieuwsbericht ANBO, 16-02-2016
Pensioenen mogen niet worden gekort en gepensioneerden moeten een gelijke behandeling krijgen ten opzichte van werkenden. Die twee eisen hebben ANBO en collega ouderenorganisaties neergelegd tijdens een overleg met de ambtelijke top van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ouderenorganisaties eisen maatregelen kabinet
Nieuwsbericht Unie KBO, 13-02-2016
De gezamenlijke ouderenorganisaties KBO, KNVG, NVOG, PCOB en NOOM eisen van het kabinet maatregelen om verlaging van de pensioenen in 2017 tegen te gaan en tijdelijke indexering van de pensioenen mogelijk te maken. Dat staat in een manifest dat wordt aangeboden aan het kabinet, de Tweede Kamer en de sociale partners.

Werkende senior wil flexibele en deeltijd AOW
Nieuwsbericht ANBO, 12-02-2016
Aan de vooravond van de grootste hervorming in Nederland, de hervorming van ons pensioenstelsel, roept seniorenorganisatie ANBO staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om serieus te kijken naar de mogelijkheden van flexibele en deeltijd AOW.
<< Terug
Columns / Webartikelen
   

Auw. Opnieuw pijn aan je pensioen
Eppo König, NRC.nl, 17-03-2016
Vijf vragen over korten op de pensioenen De lage rente drukt op het vermogen van pensioenfondsen. De enige echte oplossing is hervorming van het stelsel.

Pensioen, hoe nu verder? Discussie tussen ouderen en jongeren 
Theo Gommer, Telegraaf.nl, 16-03-2016
Niet iedereen was het helemaal met mij eens zo bleek uit de reacties op mijn vorige column: Er gaat gekort worden op pensioen en dat is terecht!

’Jongeren kunnen niet meer dralen’ 
Martijn Klerks, Telegraaf.nl, 16-03-2016
De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Wie op zijn oude dag nog een appeltje voor de dorst wil hebben, kan het zich niet meer permitteren om alleen maar te wachten tot het pensioenfonds uitkeert. „De collectieve pensioenvoorziening is niet meer zaligmakend”, zegt financieel planner en DFT-columnist Kapé Breukelaar.

'Jong en oud moeten samen tot beter pensioenstelsel komen'
Yves Leroi, Volkskrant.nl, 16-03-2016
Voorzitter van FNV Jong Esther Crabbendam in de Nieuwsbreak. 'Er wordt veel nadruk gelegd op de verschillen tussen jong en oud. We mogen ons juist nu niet laten opsplitsen, maar we moeten de pijn delen.'

Niet alle pensioenfondsen in problemen door lage rente
NOS.nl, 16-03-2016
Vier van de vijf grootste pensioenfondsen hebben in hun beleggingsbeleid relatief weinig rekening gehouden met de kans op een extreem lage rente. Dat blijkt uit een inventarisatie door de NOS.

Meeste pensioenfondsen hebben fors geldtekort

Jeroen Wester, NRC.nl, 16-03-2016
Rentecrisis De extreem lage rente duwt pensioenfondsen verder onder water, waardoor nieuwe kortingen op pensioenen dreigen.

Verlaging pensioen dreigt voor 7 miljoen Nederlanders. Dekkingsgraad grote pensioenfondsen onder 90 procent

Yvonne Hofs, Volkskrant.nl, 16-03-2016
Ruim 7 miljoen werknemers en gepensioneerden moeten er ernstig rekening mee houden dat hun pensioen volgend jaar wordt verlaagd. De financiële toestand van de grote Nederlandse pensioenfondsen is in februari kritiek geworden.

Moet iedereen zijn eigen pensioen gaan regelen?
Radio1.nl, Dit is de dag, 15-03-2016
De pensioenfondsen zitten in zwaar weer. Vandaag maakte pensioenreus ABP bekend dat de dekkingsgraad over februari verder is gedaald naar 88,2. Dat betekent waarschijnlijk korten op de pensioenen in 2017.

Hoe waardevol is de risicodeling bij collectieve pensioenfondsen?

Ed Westerhout, MeJudice, 15-03-2016
In het debat over het toekomstig pensioenstelsel wordt het collectief pensioencontract niet altijd voldoende gewaardeerd. Een individueel contract mag dan flexibel zijn en meer transparant, maar kent minder mogelijkheden om risico’s over generaties te spreiden. Dat is de centrale boodschap die Ed Westerhout laat zien in een recent onderzoek dat verschillende collectieve en individuele pensioencontracten op hun bijdrage aan de welvaart van deelnemers vergelijkt. Het afsnijden van risicodeling tussen generaties leidt tot welvaartsverlies.

Klijnsma: grote zorgen over pensioenfondsen na rentedaling
Volkskrant.nl, 15-03-2016
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken gaat nog deze week in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) over de dekking van de pensioenfondsen. Het baart de bewindsvrouw grote zorgen dat de rente verder daalt, waardoor de fondsen in de problemen kunnen komen.

Klijnsma snel in overleg met DNB over positie pensioenfondsen
Nu.nl, 15-03-2016
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken gaat nog deze week in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) over de dekking van de pensioenfondsen.

‘Beleidsdekkingsgraad geeft te rooskleurig beeld’

AMWeb, 14-03-2016
De beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen zou zorgen voor een te rooskleurig beeld van de daadwerkelijke situatie. De komende tijd zal deze dekkingsgraad blijven afnemen, stelt The Pension Rating Agency (TPRA).

Hadden de pensioenfondsen maar geluisterd
Ilja Boelaars, RTLnieuws.nl, 12-03-2016
“Als ik morgen pensioenfondsdirecteur zou worden, zou ik eerst de balans afdekken met swaps en daarna pas vragen hoe mijn collega's heten”.  Opgetekend door het Financieele Dagblad in 2004. Het is een van de legendarische uitspraken van risico-expert Theo Kocken.  Nu twaalf jaar later de rente stevig op nul staat, moet ik weer vaak aan die uitspraak denken. Had men maar geluisterd.

Renteverlaging mogelijk rampzalig voor pensioenen
NOS.nl, Nieuwsuur, 11-03-2016
De renteverlaging van de Europese Centrale Bank is potentieel een drama voor pensioenfondsen. De kans dat zij hun pensioenen volgend jaar moeten verlagen, is flink gestegen.

Kabinet moet maatregelen nemen tegen rentebesluit
Judith Laanen, BNR.nl, 10-03-2016
Het kabinet moet actie ondernemen tegen het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Dat zegt Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie tegen BNR.

Afschaffen doorsneesystematiek: effecten en oplossingen
Marc Heemskerk, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 1 2016, 09-03-2016
Een basiselement van de meeste pensioenregelingen in Nederland is de doorsneesystematiek. De belangrijkste verklaring waarom in Nederland voor de doorsneesystematiek is gekozen, is eenvoud, stabiliteit en solidariteit, maar ook een acceptabele pensioenopbouw voor ouderen.

CPB: pensioenpremie afhankelijk van leeftijd en hypotheekrente afschaffen
Robert Giebel, Volkskrant.nl, 07-03-2016
In plaats van pensioen opbouwen, de hypotheek aflossen tot maximaal de helft. De pensioenpremie afhankelijk maken van leeftijd. En de hypotheekrenteaftrek helemaal afschaffen. Allemaal zaken die politieke partijen aan de orde zouden moeten stellen in hun programma's voor de komende verkiezingen over een jaar.

'Timing van uitgaven aan huis en pensioen moet beter'
Nu.nl, 07-03-2016
Grote uitgaven in een mensenleven vallen nu soms ongelukkig samen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) maakt het huidige beleid rond pensioenen en de eigen woning het voor veel mensen lastig om bestedingen meer te spreiden over hun levensloop.

Uw pensioen wordt vernacheld

Alexander Sassen van Elsloo, Telegraaf.nl, 04-03-2016
Het risicoprofiel van pensioenfondsen is significant gestegen, terwijl de opbrengsten die daar tegenoverstaan wel eens enorm kunnen gaan tegenvallen. Mensen die rekenen op hun pensioen kunnen beter een paar slagen om de arm houden en wellicht zelf maatregelen treffen.

Nederlands grootste pensioenfonds ABP staat er nog slechter voor
            
Nu.nl, 04-03-2016
Nederlands grootste pensioenfonds ABP is er in de eerste maanden van dit jaar nog slechter voor komen te staan. Volgens bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool is de zogeheten dekkingsgraad eind februari ''in de buurt van de 90 procent'' beland.

ABP wil naar pensioenstelsel zonder gegarandeerd pensioen
RTLZ, 04-03-2016
Pensioenfonds ABP zit flink in de problemen. De dekkingsgraad van het grootste pensioenfonds van Nederland zakt dit jaar keihard weg. "Het zal nu in de buurt van de 90 procent liggen" zegt Corien Wortmann-Kool, voorzitter van het pensioenfonds.

Gevolgen lage rente voor pensioenfondsen

Sacha van Hoogdalem
Pensioen, Bestuur en Management (PBM) nummer 1 2016, 02-03-2016
De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn de afgelopen decennia flink onder druk komen te staan. Een belangrijke bron van de huidige lage dekkingsgraden is de lage rente. Als we de Nederlandse rente bekijken vanuit een historisch perspectief kunnen we stellen dat de 10-jaars rente momenteel op het laagste niveau ligt van de afgelopen 200 jaar.

Pensioenleeftijd blijft in hoog tempo stijgen

Jeroen Trommelen, Volkskrant.nl, 01-03-2016
De leeftijd waarop Nederlanders met pensioen gaan, blijft in hoog tempo stijgen. Het afgelopen jaar is de gemiddelde pensioenleeftijd met vier maanden toegenomen en kwam de leeftijd waarop mensen ophouden met werken, dicht bij 65 jaar. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lex Rietveld over de rekenrentemantra

MeJudice, 26-02-2016
We moeten terug naar een vaste rekenrente voor de pensioenfondsen en het huidige systeem loslaten stelt Lex Rietveld, voormalig directielid AKZO pensioenfonds en voormalig directielid onroerend goed ABP.

Pensioenfondsen, wees actiever in onze eigen economie!

Han de Jong,  Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 1 2016, 25-02-2016
Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft een relatie met een pensioenfonds. Een voorspoedige ontwikkeling van de Nederlandse economie is in het belang van alle pensioendeelnemers. Fondsen kunnen pensioengeld inzetten voor het versterken van de Nederlandse economie. Dat gebeurt al, maar een duidelijke link met het Nederlandse bedrijfsleven ontbreekt nog. Dat zou pas maatschappelijk verantwoord beleggen zijn.

Waarom kiezen pensioenfondsen nog steeds voor olie en gas?
Lisa Boerop, Follow the Money, 24-02-2016
Eind januari werd de Shell-overname van gasgigant BG goedgekeurd door de aandeelhouders. Uit een inventarisatie van Follow the Money blijkt dat de meerderheid van de grote Nederlandse pensioenfondsen vóór stemde, terwijl ze ondertussen hard roepen te willen verduurzamen. Wat bewoog hen?

Pensioengeld fors in private equity
 
Edwin van der Schoot, Telegraaf.nl, 24-02-2016
Private-equitypartijen keerden afgelopen jaar een recordbedrag uit aan hun achterban, veelal pensioenfondsen. Een deel van dat geld krijgen ze direct terug om weer aan het werk te zetten. Dat concludeert Bain & Company in een jaarlijks sectorrapport.

Brexit kan ramp zijn voor uw pensioen
H. van Meerten, Volkskrant.nl, 23-02-2016
De Britten steunen de Nederlandse pensioenfondsen. Die hebben, betoogt  hoogleraar pensioenrecht Van Meerten, een uitzonderingspositie binnen de EU bedongen. Met een Brexit komt daar een einde aan. Bij een nieuwe crisis zakken de pensioenfondsen door het ijs.

Doorbeleggen na pensioendatum, wat is belangrijker: keuzevrijheid of solidariteit?
Manon Koot, Blog AMweb, 23-02-2016
Wil je een vaste (lage) uitkering? Of liever doorbeleggen, met de kans op een hogere uitkering, maar ook het risico op een lagere uitkering? Dat is de vraag waar steeds meer deelnemers voor komen te staan. Maar valt er straks echt iets te kiezen…?

Pensioenfondsen willen ingrijpende veranderingen
Lars van Bergen, AMweb, 22-02-2016
Nu pensioenfondsen over de hele wereld kampen met een groeiend aantal uitdagingen, moeten er ingrijpende wijzigingen ten aanzien van het toezicht doorgevoerd worden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van State Street Corporation, waarvoor 400 pensioenprofessionals uit 20 landen ondervraagd zijn.

Korting van partnerpensioen bij groot leeftijdsverschil: verboden leeftijdsdiscriminatie?
Frederique Hoppers, AMweb, 22-02-2016
Met het oog op het niet teveel belasten van de solidariteit binnen een fonds hebben sommige pensioenfondsen besloten een kortingsregeling te introduceren bij groot leeftijdsverschil. In het verleden hebben de Commissie Gelijke Behandeling en verschillende rechters zich hierover uitgelaten. Deze oordelen liepen echter zodanig uiteen, dat onlangs bij de Hoge Raad cassatie in het belang der wet tegen een arrest van het hof is ingesteld. Deze bijdrage zal ingaan op het oordeel van de Hoge Raad van 18 december 2015.

'Aanpak pensioen nu al te laat'
Telegraaf.nl, DFT TV, 17-02-2016
Wat moet er gebeuren om onze pensioenen te redden? Dat is de vraag tijdens het grote DFT Pensioendebat. Te gast zijn Gijs van Dijk (FNV), Hans van Meerten (hoogleraar Rechten) en Peter Borgdorff (pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Er gaat gekort worden op pensioen en dat is terecht!
Theo Gommer, Telegraaf.nl, 17-02-2016
In november schreef ik al: Moeten we ons weer zorgen maken over ons pensioen? Eh, ja! Inmiddels lijkt het al bijna zeker dat – vooral ook bij de grootste 5 pensioenfondsen – pensioenen in 2017 verlaagd worden.

Iedereen zijn eigen pensioenpotje?
Diede Panneman, Telegraaf.nl, 15-02-2016       
Van tijd tot tijd wordt er een idee gelanceerd over een noodzakelijke verandering in ons pensioenstelsel. Het laatst geopperde idee is om mensen met een hoog inkomen relatief méér te laten betalen voor hun pensioen dan mensen met een laag inkomen.

Plan VVD leidt tot extra product voor doorbeleggen na pensioendatum

AMWeb, 15-02-2016
Het initiatiefwetsvoorstel van VVD-Kamerlid Helma Lodders dat doorbeleggen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd mogelijk moet maken, wordt deze week in de Tweede Kamer behandeld. Daar ligt ook al een wetsvoorstel van het kabinet dat dezelfde problematiek beoogt op te lossen. In het Financieele Dagblad zegt Lodders dat verzekeraars met haar voorstel zó aan de slag kunnen en dat haar plan naast dat van het kabinet kan bestaan.

De komende 10 jaar gaan miljoenen pensioenen omlaag
Erik Rezelman, RTLZ, 14-02-2016
De Nederlandse pensioenfondsen hebben het zeer moeilijk. Bij de huidige stand van zaken moeten alle fondsen gaan korten. De komende 10 jaar zal ieder jaar het pensioen van miljoenen deelnemers worden verlaagd.

'De pensioenen zijn onhoudbaar'
Ilja Boelaars, RTLZ, Opinie, 14-02-2016
Waar zitten we in vredesnaam op te wachten? Dat vraag ik me de laatste tijd steeds meer af.
<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Tweede Kamer
PvdA: breng pensioenen niet in gevaar door lage rente
Debatten in het kort, 15-03-2016

Brief van staatssecretaris Wiebes (Fin) met reactie op vragen in het kader van
het schriftelijk overleg inzake pensioen in eigen beheer, 15-03-2016
Verslag van een schriftelijk overleg inzake pensioen in eigen beheer 
 
Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer met aanvullende informatie over het wetsvoorstel verbeterde premieregeling, 10-03-2016

Tweede Kamer
Doorbeleggen na pensionering mogelijk
Debatten in het kort, 09-03-2016

Tweede Kamer, 62e vergadering, woensdag 9 maart 2016.
VAO pensioenonderwerpen (AO d.d. 20/01).
Initiatief-Lodders Uitbetaling pensioen in pensioeneenheden
Plenair verslag

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van het Kamerlid Ulenbelt (SP) over “het manifest van de gezamenlijke ouderenorganisaties”, 07-03-2016

Brief van staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer over uitvoering toezeggingen pensioenregister en beroep verantwoordingsorgaan beroepspensioenfondsen, 01-03-2016

34 255
Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964 en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden)
Nr. 12. Tweede Nota van Wijziging, 29-02-2016
Nr. 11. Aanbiedingsbrief van het lid Lodders

34344
Nota naar aanleiding van het nader verslag wetsvoorstel variabele pensioenuitkering, 29-02-2016
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere besluiten in verband met de Wet variabele pensioenuitkering

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van het Kamerlid Klein (Klein) over het bericht ‘We hebben helemaal geen pensioenprobleem’, 29-02-2016

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van het Kamerlid Schut-Welkzijn (VVD) over de brief ‘Uitvoering motie Export AOW-uitkeringen’, 29-02-2016

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op vragen van het lid De Graaf (PVV) over het bericht 'Gerard van Olphen nieuwe baas APG', 29-02-2016

Planningsbrief Staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer met pensioenonderwerpen, 26-02-2016

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over het proces van de behandeling wetsvoorstellen uitbetaling pensioen in pensioeneenheden en variabele pensioenuitkering, 19-02-2016

34 414
Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW), 19-02-2016
Nr. 1. Geleidende brief
Nr. 2. Voorstel van Wet
Nr. 3. Memorie van Toelichting

Meer keuzemogelijkheden voor het pensioen

Tweede Kamer, Debatten in het kort, 16-02-2016
In een initiatiefwetsvoorstel introduceert VVD-Kamerlid Lodders de mogelijkheid van een pensioen in pensioeneenheden in plaats van geld. De waarde van die pensioeneenheden is jaarlijks afhankelijk van de beleggingsresultaten van pensioenfondsen.

<< Terug
Europese Informatie
   
EIOPA’s stress test results show that the holistic balance sheet methodology does not work
PensionsEurope, 29-02-2016
The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) published the stress test results of the European Institutions for Occupational Retirement Provision (IORPs) in 17 EU countries on 26 January 2016. PensionsEurope published today a position paper that analyses the results and the methodology of the stress test.
<< Terug
Boeken
   

Willis Towers Watson
Pensioenbegrippen
Amstelveen : Willis Towers Watson, 2016. 144 p.
In dit boekje wordt de betekenis van veel voorkomende begrippen op pensioengebied uitgelegd. Het is bedoeld als handzaam naslagwerk voor momenten dat een pensioenbegrip (nader) verklaard moet worden.

Netspar; Soest, A. van
Wat vinden en verwachten Nederlanders van het pensioen?
Tilburg : Netspar, 2016. 50 p.
Netspar Industry Series, Design Paper, nr. 51
In de recente discussie over de hervorming van het pensioenstelsel komt steeds meer aandacht voor de individuele deelnemers. Onderzocht wordt wat Nederlanders verwachten van het pensioenstelsel en hun eigen pensioen, en hoe tevreden ze daarmee zijn. Hierbij ligt de nadruk op verschillen tussen de diverse groepen: jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, hoog- en laag opgeleiden, werkenden en niet-werkenden. Zijn de inschattingen van werknemers over de pensioenleeftijd en het pensioeninkomen als gevolg van bijvoorbeeld de crisis, de AOW-hervorming, en het pensioendebat in de loop van de laatste jaren veranderd? 
 
Netspar; Steenkamp, T.
Individueel defined contribution in de uitkeringsfase
Tilburg : Netspar, 2016. 56 p.
Netspar Industry Paper Series, Design Paper, nr. 50
Medio 2015 heeft de staatssecretaris van SZW een wetsvoorstel met betrekking tot premieovereenkomsten ter consultatie voorgelegd aan de pensioensector. De kern van het wetsvoorstel is om een variabele en niet-gegarandeerde pensioenuitkering bij premieregelingen mogelijk te maken. De paper gaat in op de gevolgen van het individueel dragen van beleggings- en langlevenrisico in de uitkeringsfase. Het vergelijkt de huidige premieregeling in de uitkeringsfase met de variabele uitkering op basis van karakteristieken van de kansverdelingen van het pensioenresultaat en de toe te passen kortingen op de pensioenuitkering. Ook wordt een welvaartsvergelijking gemaakt op basis van een standaard nutsfunctie.  

Netspar; Dellaert, B.; Donkers, B.; Turlings, M.; Steenkamp, T.; Vermeulen, E.
Naar een nieuwe aanpak voor risicoprofielmeting voor deelnemers in pensioenregelingen
Tilburg : Netspar, 2016. 50 p.
Netspar Industry Paper Series, Design Paper, nr. 49
De paper introduceert een nieuwe aanpak voor risicoprofielmetingen bij deelnemers in pensioenregelingen. Het doel van de voorgestelde aanpak is om te komen tot een tool (de “Pension Builder”) die het mogelijk maakt om een individuele classificatie van de risicovoorkeuren van een pensioendeelnemer te verkrijgen die is toegespitst op diens persoonlijke context. De auteurs bespreken stapsgewijs de ontwerpbeslissingen, en lichten toe welke afwegingen daarbij kunnen worden gemaakt. 

Netspar; Bovenberg, L.; Cox, R.; Lundbergh, S.
Lessons from the Swedish occupational pension system
Tilburg : Netspar, 2015. 43 p.
Netspar Industry Paper Series, Design paper, nr. 45
De paper geeft aan wat Nederlandse kan leren van de ervaringen in Zweden met het ontwerpen van bedrijfspensioenen. Wat zijn 'best practices' die van belang kunnen zijn in het huidige Nederlands
debat? Wat zijn de valkuilen die vermeden moeten worden. In het kader van de huidige zoektocht in Nederland om een meer duurzamer pensioenstelsel, met meer maatwerk oplossingen te creëren, kan het Zweedse systeem van collectief verzekerde bedrijfspensioenen nuttige inzichten verschaffen.

<< Terug
Tijdschriftartikelen
   
Westerhout, E.;Bonenkamp, J.; Broer, P.
Intergenerationele risicodeling in collectieve en individuele pensioencontracten
TPE Digitaal, 10 (2016) 1, p. 37-53
In het kader van de discussie over de Nederlandse pensioenen is een belangrijke vraag wat de meerwaarde is van intergenerationele risicodeling.

Fontijn, Ph.; Deeg, D.
Gezond werken, maar ook gezond met pensioen
TPE Digitaal, 10 (2016) 1, p. 54-71
Bij de verhoging van de AOW-leeftijd wordt voorbijgegaan aan de vragen of werknemers gezond genoeg blijven om door te werken tot de AOW-leeftijd en hoeveel gezonde levensjaren nog resten op de AOW-leeftijd. Het eerlijkheidsprincipe gezond werken maar ook gezond met pensioen vormt de basis voor dit onderzoek. In dit artikel worden twee gevolgen van een hogere AOW-leeftijd onderzocht: die voor de prevalentie van gezondheidsproblemen onder ouderen op de AOW-leeftijd (haalbaarheid) en die voor de verwachte resterende gezonde levensverwachting vanaf deze leeftijd (eerlijkheid). Voor beide aspecten worden trends geprojecteerd tot het jaar 2050.

Marwijk Kooy, A. G.; Bruin, J. W. de
Het Algemeen Pensioenfonds vanuit het perspectief van werkgever en werknemer beschouwd
Arbeidsrecht, 23 (2016) 2, p. 22-26
De wetgever heeft per  1 januari 2016 een nieuw soort pensioenfonds geïntroduceerd: het Algemeen Pensioenfonds (APF). Kenmerkend voor het APF is dat het goederenrechtelijk afgescheiden vermogens aan kan houden. Verschillende commerciële partijen hebben inmiddels een APF opgericht of zijn daar druk mee doende. Ook bestaande pensioenfondsen en werkgevers denken na over vorming van APF-en. Dit artikel bespreekt de mogelijkheden die het APF biedt. Daarbij wordt het APF nadrukkelijk alleen uit arbeidsvoorwaardelijk perspectief bezien.

Leegwater, G.; Siegman, P.
Pensioenfondsen met one tier board : eerste observaties van een nieuw bestuursmodel
Goed Bestuur, 12 (2016) 1 (lente), p. 17-23
In de nieuwe Pensioenwet kunnen pensioenfondsen zelf bepalen welk bestuursmodel zij hanteren. Enkele fondsen hebben voor een one tier board gekozen. Vooralsnog komen de dilemma's over de dubbelrol van bestuurder en intern toezichthouder in de jaarverslagen niet aan de orde. Het zou goed zijn als de niet uitvoerende bestuursleden duidelijk gaan rapporteren over de wijze waarop zij het intern toezicht uitoefenen. 
 
Heemskerk, M.; Los, J.
Overstappen naar een algemeen pensioenfonds zonder instemming or?
Pensioenvraagstukken, (2016) 1 (feb), p. 33-39
Kan een werkgever overstappen naar een algemeen pensioenfonds zonder de ondernemingsraad om instemming te verzoeken? Vanaf 1 januari 2016 is het algemeen pensioenfonds (APF) een feit. In dit artikel analyseren de auteurs de rol van de ondernemingsraad indien een werkgever 'overstapt' naar een algemeen pensioenfonds.

Henkens, K.; Solinge, H. van; Damman, M.; Dingemans, E.
Langer doorwerken valt nog niet mee
Demos, 32 (2016) 2 (feb), p. 1-4
Door de elkaar snel opvolgende veranderingen in de regelgeving rondom het pensioen moeten werknemers én werkgevers hun oriëntatie op pensioen grondig herzien. Voor grote groepen werknemers raakte de pensioendatum waarop men al jaren rekende plotseling uit zicht. Nieuw NIDI-onderzoek laat zien hoe oudere werknemers reageren op de wijzigingen in de pensioenregelingen: veel oudere werknemers voelen zich overvallen en boosheid is vaak troef. Langer doorwerken blijkt voor een aanzienlijke groep oudere werknemers niet mee te vallen.

Borsjé, P.
Verplichtstelling aan de regeling : serieus alternatief?
PensioenAdvies, 27 (2016) 1/2 (feb), p. 27-31
De discussie omtrent de toekomst van het Nederlands stelsel van arbeidsgerelateerde aanvullende pensioenen is in volle gang. Staatssecretaris Klijnsma heeft aangegeven een wijziging van de huidige verplichtstelling te overwegen, waarbij zij zich mede baseert op de conclusies van een SEO onderzoeksrapport. Het is echter de vraag of er in het SEO onderzoek wel voldoende rekenschap wordt afgelegd van de Europees mededingingsrechtelijke aspecten. Indien men kiest om een vorm van verplichtstelling te handhaven lijkt vanuit Europeesrechtelijk perspectief een verplichtstelling aan de regeling een duurzame oplossing te kunnen bieden.

'Hoe langer we wachten, hoe meer welvaart we weggooien’
PGGM en de noodzakelijke herziening van ons pensioenstelsel
Inzake, februari 2016
De pensioendiscussie moet veel breder, vindt Jeroen de Munnik van uitvoerder PGGM. Anders dreigt het pensioen zoals we het nu kennen, ‘een voorziening te worden voor een happy few’
<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Pensioenen en AOW. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl