15 september 2016  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW
Pers- en Nieuwsberichten Parlementaire Informatie Boeken
Columns / Webartikelen Europese Informatie Tijdschriftartikelen
Toespraken en Presentaties
Pers- en Nieuwsberichten
   

Koninklijk Actuarieel Genootschap: levensverwachting in Nederland blijft stijgen
Nieuwsbericht Koninklijk Actuarieel Genootschap, 13-09-2016
Uit de Prognosetafel AG2016 van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) blijkt dat van zowel vrouwen als mannen de sterftekansen nog steeds dalen en de levensverwachting blijft stijgen.

Werkgever wil pensioengerechtigde medewerker langer in dienst houden
Nieuwsbericht Berenschot, 13-09-2016
Ruim een kwart van de HR-professionals (26%) wil pensioengerechtigde medewerkers langer in dienst houden. Hiermee maken ze gebruik van de regeling die dit mogelijk maakt en per 1 januari 2016 is ingegaan. Organisaties blijken met name bang om kennis, ervaring en competenties te verliezen als de babyboomgeneratie met pensioen gaat.

Werknemers willen wél een collectief pensioen
Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 08-09-2016
Volgens eigen onderzoek van ABN-AMRO dat vandaag werd gepubliceerd, wil een meerderheid van de Nederlanders af van het huidige collectieve pensioenstelsel. Onderzoek dat de Pensioenfederatie recent liet doen door onder meer bureau Motivaction en de Erasmus Universiteit, laat heel andere uitkomsten zien.

Draagvlak huidig pensioenstelsel is verdwenen
Nieuwsbericht ABN AMRO Mees Pierson, 08-09-2016
Ruim zeven op de tien Nederlanders wil af van het huidige, collectieve pensioenstelsel, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO MeesPierson onder 1171 Nederlanders vanaf 18 jaar

ABP breidt beleggingen in Nederlandse startups uit
Nieuwsbericht ABP, 07-09-2016
ABP investeert € 300 miljoen extra in startups in Nederland.

Het toepassen van een periodieke vaste daling bij een variabele pensioenuitkering
Factsheet DNB, 06-09-2016
De Wet verbeterde premieregeling staat toe dat pensioenkapitaal wordt gebruikt voor de aankoop van een variabele pensioenuitkering. Daarbij biedt artikel 63a, derde lid van de Pensioenwet c.q. artikel 75a, derde lid van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de optie om de hoogte van de variabele pensioenuitkering te variëren door een uiterlijk op de ingangsdatum vastgestelde periodieke vaste daling.

Pensioenfondsen vergroten marktaandeel beschikbare premieregelingen ten koste van pensioenverzekeraars
Nieuwsbericht Aon Hewitt, 06-09-2016
Traditionele pensioenverzekeraars die een beschikbare premieregeling ('DC-regeling') aanbieden, krijgen de komende vijf jaar te maken met flinke concurrentie van pensioenfondsen. Ruim een vijfde van de werkgevers (21%) verwacht zijn DC-regeling binnen vijf jaar onder te brengen bij een pensioenfonds. Op dit moment is dat nog slechts 6%. Dat blijkt uit onderzoek van pensioenadviseur Aon Hewitt.

The world’s 300 largest pension funds – year ended 2015
Nieuwsbericht Willis Towers Watson, 05-09-2016
Total assets of the world’s largest 300 pension funds fell by over 3% in 2015 (compared to growth of over 3% in 2014) to a sum of US$14.8 trillion according to Pensions & Investments and Willis Towers Watson research.

Dekkingsgraad pensioenfondsen stabiliseert op te laag niveau
Nieuwsbericht Aon Hewitt, 01-09-2016
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand augustus iets gestegen naar 98%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen of indexatie, daalde in augustus echter naar eveneens 98%. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

Senioren blij met reparatie koopkracht, maar we zijn er nog niet
Nieuwsbericht FNV, 26-08-2016
Het verwachte koopkrachtverlies voor ouderen in 2017, lijkt te worden gerepareerd. In het begrotingsoverleg van het kabinet zou besloten zijn dat gepensioneerden er volgend jaar iets bij krijgen.

Helft ouderen levert per maand 100 euro in

Nieuwsbericht Unie KBO, 23-08-2016
De helft van de ouderen heeft afgelopen jaar maar liefst gemiddeld 100 euro per maand moeten inleveren. De koopkracht van senioren sneller achteruit dan gedacht. Zes op de tien senioren heeft minder koopkracht dan in 2011. Dat blijkt uit een uitgebreid KBO-onderzoek onder 1150 senioren.

80% van de gepensioneerden maakt zich zorgen over financiën
Nieuwsbericht ANBO, 18-08-2016
Tachtig procent van de gepensioneerden zegt zich zorgen te maken over de financiële situatie. Ruim een derde maakt zich zelfs regelmatig tot vaak zorgen. Dat blijkt uit een enquête  van seniorenorganisatie ANBO onder ruim 1700 respondenten. Directeur-bestuurder Liane den Haan zegt vandaag in het AD: “Hoe hoger de kosten voor zorg, hoe groter de zorgen om de financiële situatie.

Van Rooijen waarschuwt kabinet voor ingrijpen AOW
Nieuwsbericht 50PLUS, 16-08-2016
Ingrijpen in de AOW en de systematiek daarvan kan tot een traumatisch effect leiden bij de ouderen die al klap na klap krijgen door de zorgbezuinigingen en het korten op hun pensioenen. Martin van Rooijen, Eerste Kamerlid voor 50PLUS, geeft het kabinet van VVD en PvdA deze waarschuwing mee in een opiniestuk dat in dagblad Trouw is verschenen. 

Pensioenfonds PMT waarschuwt voor golf van kortingen die nog jaren aanhoudt
Nieuwsbericht PMT, 15-08-2016
Dat de meeste pensioenen in 2017 worden gekort, is zeker. En ook in 2018 en 2019 zijn kortingen onvermijdelijk, waarschuwt Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Dekkingsgraden juli 2016
Nieuwsbericht PME, 15-08-2016
PME had eind juli 2016 een beleidsdekkingsgraad van 93%, de actuele dekkingsgraad was 90,7%. In de maand juli is de waarde van het totale vermogen ten behoeve van de dekkingsgraad gestegen van € 43,9 miljard naar € 45,0 miljard.

Hoe staat het met pensioenen?
Nieuwsbericht Aegon, 12-08-2016
Overzicht van de stand van zaken van diverse onderwerpen met betrekking tot pensioenen. In dit overzicht:
Nationale onderwerpen: a. De nieuwste pensioenuitvoerder; b. Uitbreiding van de invloed van de OR; c. Afkoop van kleine pensioenen;
Internationale onderwerpen:  a. De België route;  b. Herziening van de pensioenfondsenrichtlijn.

Miljoenen deelnemers hangt korting pensioenen boven het hoofd
Nieuwsbericht Aon, 01-08-2016
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand juli constant gebleven op 97%. Hiermee wordt het steeds waarschijnlijker dat pensioenfondsen in 2017 moeten korten op de uitkeringen. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen gedaald naar 99,6%

Statistisch Nieuwsbericht, 26-07-2016
De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen bedroeg aan het eind van het tweede kwartaal 99,6%. Drie maanden eerder lag de beleidsdekkingsgraad 2,3 procentpunten hoger.

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

, Eurofound. Social Europe, 12-09-2016
Europe, it’s often said, is experiencing a worsening ageing crisis. European governments grappling with this and the related unsustainability of many pension schemes have taken measures to keep older workers longer in employment. But reforms such as raising the pension age and discouraging early retirement are ineffective for many people who are unable, or not motivated, to work until the pension age.

Actief beleggen helpt pensioenfonds niet
Bernard Vogelsang, Telegraaf.nl, 12-09-2016
Pensioenfondsen die veel geld aan dure vermogensbeheerders uitgeven, behalen nauwelijks een beter beleggingsrendement. Dat blijkt uit cijfers van The Pension Rating Agency (TPRA) die de kosten en rendementen van ruim 200 Nederlandse fondsen op een rij zette.

Nederlandse pensioentoezichthouder is te voorzichtig in berekening dekkingsgraad
Bernard van Praag, Henk Hemmers, Me Judice, 08-09-2016
Bij het nemen van cruciale beslissingen over pensioenuitkeringen en –premies speelt de dekkingsgraad een grote rol. Bernard van Praag en Henk Hemmers houden dit centrale begrip tegen het licht en stellen dat de rente die wordt gebruikt om de verplichtingen contant te maken niet strookt met langetermijn ontwikkelingen op kapitaalmarkten.

Willen mensen nu wel of geen collectief pensioen?
Theo Gommer, Pensioen weblog 08-09-2016
De inkt van het onderzoek van ABN AMRO MeesPierson was nog niet droog, of de Pensioenfederatie counterde al. Volgens ABN AMRO MeesPierson wil zo’n ruim 40% een individuele opbouw van pensioen en 75% wil in ieder geval zelf zijn uitvoerder kunnen kiezen. Volgens de Pensioenfederatie wil juist 75% wél een collectief pensioen en is blij als het ‘standaard’ geregeld wordt.

Senioren zijn boos, maar hebben ze een punt?
Deborah Jongejan
, AD.nl, 07-0-9-2016
Den Haag kan boze ouderen niet meer negeren. Samen zijn ze goed voor bijna 35 zetels. Maar het wantrouwen in de politiek is groot. Waarover maken gepensioneerden zich het meest druk?

Het pensioen: onzekerheid troef
De Limburger.nl, 07-09-2016
Pensioen leeft enorm. Dat bleek wel uit de massale belangstelling voor Het Pensioendebat Limburg gisteravond in het hoofdkantoor van De Limburger in Sittard. Tien jaar geleden was pensioen nog iets dat goed geregeld was, nu is onzekerheid troef. 

Verplicht pensioenfonds voor zzp’ers? Slecht plan!
Rob Ooms, De Ondernemer.nl, 06-09-2016
Het is natuurlijk een nobel en goedbedoeld plan: een verplicht pensioenstelsel voor zzp’ers. Hiermee wil men de bijna miljoen zzp’ers behoeden voor een groot probleem als zij stoppen met werken. Echter, deze maatregel staat haaks op de vrijheid van ondernemerschap en uit de praktijk blijkt dat veel zzp’ers er niet op zitten te wachten.

Hoogleraren: ‘Pensioennota Klijnsma is eenzijdig verhaal’
AMweb, 05-09-2016
De Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel die staatssecretaris Klijnsma kort voor het zomerreces aan de Tweede Kamer aanbood, is een eenzijdig verhaal. Dit stellen de hoogleraren Erik Lutjens, Herman Kappele en de onderzoekers Ivor Witte en Monique van der Poel namens het Expertisecentrum Pensioenrecht van VU. 

Klijnsma wil meer ouderen met AOW-gat compenseren
NOS.nl, 02-09-2016
Ouderen die eerder gestopt zijn met werken en nu financiële problemen hebben door het verhogen van de AOW-leeftijd, maken te weinig gebruik van de overbruggingsuitkering van de overheid. Staatssecretaris Klijnsma wil dat veranderen door betere voorlichting te geven. 

Kortingen pensioenen komen steeds dichterbij
RTLZ, 01-09-2016
Elke extra maand dat de pensioenfondsen in onderdekking staan, komt de definitieve korting van de pensioenen dichterbij. Ook augustus heeft geen verlichting gegeven.

Stresstest EIOPA
Falco Valkenburg, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2016, 31-08-2016
Stel mij de vraag of er wel of niet een Europese stresstest voor pensioenen moet zijn. Mijn antwoord is: “zeker!” 

Kloof tussen gewenste en officiële pensioenleeftijd groeit            
Nu.nl, 30-08-2016
Vooral oudere werknemers willen jaren eerder met pensioen dan het moment dat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Gemiddeld genomen willen werkenden stoppen als zij 61 jaar zijn. Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

SCP: gewenste pensioenleeftijd is 61 jaar
Theo Gommer, Pensioen Weblog, 30-08-2016
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft in haar onderzoek naar Aanbod van Arbeid 2016 geconstateerd dat de gewenst pensioenleeftijd op 61 jaar ligt. Onder andere gezondheidsredenen en (mantel)zorg worden als argumenten gegeven.

Solvency II valt Europese verzekeraars zwaar
Thijs Rösken, Telegraaf.nl, 30-08-2016
Het nieuwe solvabiliteitsregime voor verzekeraars belemmert hen bij hun rol als grootste langetermijninvesteerder van Europa, aldus koepel Insurance Europe.

Een redelijk voorstel tot wijziging pensioenregeling. Wat is redelijk deze dagen?
Henny van den Hurk, Telegraaf.nl, 29-08-2016
Dat pensioenregelingen de werkgever geld kosten is geen nieuws. En dat een pensioenregeling met veel extra’s duurder is, is ook geen nieuws.

Grootste pensioenfonds ter wereld verliest 5,2 biljoen yen            
Nu.nl, 29-08-2016
Het grootste pensioenfonds ter wereld, het Government Pension Investment Fund (GPIF) in Japan, heeft in het afgelopen kwartaal ruim 5,2 biljoen yen (ruim 46 miljard euro) op investeringen verloren.

Een betere wereld
Blog, Peter Borgdorff (PFZW), 25-08-2016
We steken bij PFZW veel energie in communicatie en pensioeninformatie. Ondanks de inspanningen blijkt één doelgroep keer op keer moeilijk te bereiken: onze deelnemers jonger dan een jaar of 40, dat zijn er zo’n 850.000. Dat is niet alleen jammer, maar ook zorgelijk. Want deze jongere deelnemers weten daardoor te weinig over hun eigen pensioen. Daar gaan we nu wat aan doen.

Weeffout zorgt voor pensioenstorm in 2020
Leo Witkamp, RTLZ, 19-08-2016
De komende jaren een te lage pensioenpremie vragen en in 2020 de rekening bij gepensioneerden neerleggen. Ook word je net opgebouwde pensioen gehalveerd. Dat kan niet, denk je? Zonder ingrijpen is dat wél wat er gaat gebeuren.

AFM: afkoopvoorstel klein pensioen geeft te weinig inzicht
AMweb, 19-08-2016
De AFM vindt dat de informatie die pensioenuitvoerders verstrekken wanneer zij klanten een afkoopvoorstel doen beter kan. Niet in ieder voorstel wordt aangegeven hoeveel een eventueel periodiek ouderdomspensioen zou bedragen. Ook meldt de uitvoerder vaak slechts dat na afkoop ‘de verzekering vervalt’. Dat vindt de AFM niet genoeg.

EU goed bezig met hervorming pensioenen
prof. dr. Hans van Meerten, RD.nl, 17-08-2016
Opinie - Uit Den Haag lijkt de broodnodige hervorming van ons pensioenstelsel niet te komen. Dan maar uit Brussel, schrijft prof. dr. Hans van Meerten.

‘Pensioenleeftijd naar 70 jaar zou zomaar kunnen’
Bastiaan Kleinjan, BNR.nl, 16-08-2016
De Duitse Bundesbank wil dat de pensioenleeftijd wordt verhoogd van 67 naar 69 jaar. De Duitse bevolking vergrijst namelijk snel en de pensioenfondsen hebben last van een extreem lage rente. Een probleem dat ook in Nederland speelt.

Nieuwe klap pensioenen
Telegraaf.nl, 16-08-2016
De financiële gezondheid van de Nederlandse pensioenfondsen wordt in rap tempo slechter. Mede door de lage rente zijn fondsen zo ver onder de benodigde dekkingsgraden gezakt, dat voor veel mensen kortingen op het pensioen in aantocht zijn.

ABP kampt met miljardentekort
Telegraaf.nl, 15-08-2016
Het grootste pensioenfonds van ons land, ambtenarenfonds ABP, verkeert in zwaar weer. Het fonds kampt met een tekort van ruim €40 miljard. Hierdoor is de kans is gegroeid dat de uitkeringen volgend jaar worden verlaagd.

'Zelfstandige schilders proberen onder pensioenplicht uit te komen'            
Nu.nl, 12-08-2016
Zelfstandige schilders proberen onder de pensioenplicht uit te komen door bijvoorbeeld hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) aan te passen.

Partij van de Ouderen pleit voor vroeg pensioen ambtenaren
Nu.nl, 11-08-2016
Als het aan de Partij van de Ouderen in de Amsterdamse gemeenteraad ligt, gaat hun doelgroep vroeg met pensioen. Daarvoor pleiten ze in een voorstel. 
           
Extra zakcentje: werkende gepensioneerden verdubbeld
RTLnieuws.nl, 09-08-2016
Rustig genieten van je pensioen? Daar denken steeds meer gepensioneerden anders over. Het aantal 65-plussers dat een zakcentje bijverdient is de afgelopen twaalf jaar bijna verdubbeld.

Kleine zzp'er is vaak gepensioneerde die bijklust
Nanda Troost, Volkskrant.nl, 09-08-2016
Voor het eerst heeft het CBS de zelfstandigen die minder dan 12 uur in de week werken onder de loep genomen. Over het algemeen zijn ze wat ouder. En opvallend vaak zijn ze tevreden.

Korten? In één klap -38%. Dreun Pensioenfonds Accountants
Telegraaf.nl, 07-08-2016
Kortingen van 7% gelden in de pensioensector als héél groot. Maar zo’n korting valt in het niet bij de stap van Pensioenfonds voor de Accountancy: de pensioenopbouw over 2015 wordt met 25% gekort, de opbouw over 2016 met 13%.

Als de rente weer omhoog gaat, worden pensioenfondsen dan te rijk?
Erik Rezelman, 07-08-2016
Pensioenfondsen kraken momenteel onder de extreem lage rente, maar wat gebeurt er als de rente weer eens gaat stijgen. Naar bijvoorbeeld 4 procent. Zijn de fondsen dan te rijk? RTL Z vroeg het zich af en zet alles op een rijtje.

Pensioen als risico   
Jan Dwarshuis, Follow the Money, 05-08-2016
Demografische ontwikkelingen ondergraven de houdbaarheid van ons pensioenstelsel, constateert Jan Dwarshuis, en bovendien is de instabiliteit van ons financiële stelsel nog altijd niet verholpen. Tijd om duidelijke en harde keuzes te maken.             

Pieter Lakeman: ‘Ze zijn doorgeslagen bij DNB’
Theo van Vugt, AMweb, 29-07-2016
Pieter Lakeman, luis in de pels van de financiele autoriteiten, neemt in een interview met Executive Finance geen blad voor de mond. De toezichthouders bij DNB begrijpen er niets van. “Wat DNB doet vind ik een vorm van afpersing”.

De grote pensioenleugen; er dreigen helemaal geen tekorten
Aysso Reudink, The Post Online, 27-07-2016
Het zal niet voor het eerst zijn dat de overheid een greep doet in pensioenkassen                             


Miljoenen pensioenen onder water
Jonathan Witteman, Volkskrant.nl, 26-07-2016
Pensioenfondsen hebben te weinig geld in kas om alle pensioenen te dekken. Bijltjesdag is 31 december. Blijft de rente laag, dan worden miljoenen Nederlanders gekort op hun pensioen.

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Eerste Kamer met antwoorden op nadere vragen ufr-methode pensioenfondsen, 13-09-2016

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer met antwoorden op vragen gesteld in schriftelijke overleg IORP, 13-09-2016

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Eerste Kamer over waardeoverdracht van pensioen bij overgang naar een algemeen pensioenfonds, 13-09-2016

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Eerste Kamer over wijzigingen Wet verbeterde premieregeling, 12-09-2016

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van het Kamerlid Vermeij (PvdA) over verzekeraars die polissen niet verlengen tot aan de nieuwe AOW-gerechtigde leeftijd, 12-09-2016

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van het Kamerlid Ulenbelt (SP) over het bericht dat ‘de financiën van toekomstige gepensioneerden zorgwekkend zijn’, 12-09-2016

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over het onderzoek naar het (niet-) gebruik van de Tijdelijke regeling Overbruggingsuitkering AOW (OBR), 02-09-2016
Onderzoek SVB gebruik en niet-gebruik OBR
Overzicht budgettaire ontwikkelingen en realisatie OBR

Brief
van minister Hennis-Plasschaert (Def) aan de Tweede Kamer over uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de voorziening AOW-gat, 27-07-2016

<< Terug
Europese Informatie
   

Report on Good Practices on Communication Tools and Channels for communicating to occupational pension scheme members
EIOPA, 12-09-2016

Public consultation on a potential EU personal pension framework

27.07.2016 - 31.10.2016
The objective of the public consultation is to identify potential obstacles to the uptake of personal pension products and to seek views on how to best address them. The consultation will also help the Commission analyse the case for an EU personal pension framework. To that end, individuals (citizens, pensioners, students) and other stakeholders (companies, representative associations, governments) are asked their opinion on possible EU action in order to offer personal pensions to individuals which are simple, affordable, transparent and provide better returns.

<< Terug
Toespraken en Presentaties
   
Pensioenseminar ‘Op koers?!’
De Nederlandsche Bank, 9 september 2016 in Bussum.
Toespraak van Frank Elderson (DNB)
Toespraak van staatssecretaris Klijnsma (SZW)
<< Terug
Boeken
   
Netspar; Starink, B.; Dietvorst, G.; Visser, M.
De fiscaliteit en pensioen : naar een nieuw fiscaal pensioenkader?
Tilburg : Netspar, 2016. 30 p.
Netspar Industry series, Occasional-01 / 2016
De paper analyseert de geldende fiscale wet- en regelgeving inzake pensioenen en onderzoekt op welke punten aanpassing van deze wet- en regelgeving noodzakelijk of wenselijk is om de invoering van een nieuw pensioenstelsel mogelijk te maken. Daarbij komen kwesties aan de orde als:
De plaats van de omkeerregel in het pensioenstelsel;
De wenselijkheid en vormgeving van een fiscaal gelijk speelveld voor uitkerings- en premieregelingen;
De uitvoerbaarheid en uitvoeringsaspecten;
De beleidsopties die de wet- en regelgever heeft en wat de bijbehorende voor- en nadelen zijn.  

SCP; Echtelt, P. van [et al.]
Aanbod van arbeid 2016 : werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt
Den Haag : SCP, 2016. 121 p.
SCP-publicatie, nr. 2016-23
Werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt is het centrale thema in dit rapport. Het beschrijft de belangrijkste trends op dit terrein vanuit het perspectief van werkenden en niet-werkenden. Een van de conclusies uit het onderzoek: Veel ouderen willen eerder met pensioen (rond 61 jaar) dan de pensioengerechtigde leeftijd.  

Doornik, P. F.; Kinderen, P. M. J. der
Antwoordenboek pensioenen 2017 antwoorden op de meest gestelde vragen van werknemers over pensioenen
Alphen aan den Rijn : Vakmedianet, 2016. 224 p.
In deze editie de wijzigingen als gevolg van de Wet Pensioencommunicatie en het Wetsvoorstel dat het instemmingsrecht van de ondernemingsraad over pensioenen belangrijk zal wijzigen. Ook wordt de nieuwe wet behandeld die het mogelijk maakt om te kunnen doorbeleggen in een beschikbare premieregeling na de pensioendatum. Daarnaast worden uiteraard de antwoorden op de meest gestelde vragen beantwoord op het terrein van pensioen waarmee werknemers in de praktijk worden geconfronteerd.
<< Terug
Tijdschriftartikelen
   

Gradus, R.
SER-verkenning pensioenstelsel voelt als een processie van Echternach
In: Pensioen Magazine, 21 (2016) 8/9 (aug/sep), p. 12-16
In dit artikel laat Raymond Gradus allereerst de aanloop naar de SER-verkenning 'Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling, de revue passeren, om vervolgens de verkenning te bespreken. Hij markeert daarbij drie stappen vooruit en twee achteruit richting een robuust en toekomstig bestendig pensioenstelsel. Een en ander baseert hij op de notitie en op achterliggende stukken, en soms ook op uitlatingen van de hoofdrolspelers in de aanloop naar een nieuw stelsel. Vervolgens maakt hij de balans op. Zoals in de processie is zoals gezegd sprake van een stap(je) vooruit. Zijn conclusie is dat de meeste ingrediënten voor een nieuw robuust en toekomstbestendig pensioenstelsel met persoonlijke pensioenvermogens aanwezig zijn, enkele nog om verdieping vragen en dat er zeker noodzaak is om binnen nu en één jaar tot besluiten te komen.

Heemskerk, M.
Ons toekomstig pensioenstelsel : een blauwdruk
In: Pensioen Magazine, 21 (2016) 8/9 (aug/sep), p. 17-21
Een blauwdruk voor een nieuw pensioenstelsel waarbij de auteur in eerste aanleg uit gaat van de varianten van de SER-verkenning 'Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risiscodeling'. Marc Heemskerk gaat uit van een minder rekenkundige benadering en formuleert acht beoordelingscriteria voor de verschillende SER-varianten.

Satter, R.,
Flexibilisering van de AOW-leeftijd : een lang gekoesterde droom
In: Pensioen Magazine, 21 (2016) 8/9 (aug/sep), p. 22-26
Juli 2016 is het wetsontwerp tot flexibilisering van de AOW-leeftijd voorbesproken in de Vaste Kamercommissie van SZW. Het voorstel van het Kamerlid Klein (Vrijzinnige Partij) lijkt serieus kans te maken in het parlement. Toch is het zeker niet de eerste keer dat een poging wordt ondernomen om het ingangsmoment van de AOW te flexibiliseren. Ook in 1957 en 1963 stond het onderwerp prominent op de pensioenagenda. Beide pogingen strandden. De discussies van toen en nu vertonen opvallende parallellen. Dit roept de vraag op of de tijd inmiddels wél rijp is voor meer individuele keuzevrijheid met betrekking tot de AOW-leeftijd. In dit artikel wordt besproken waarom dit initiatief ook anno 2016 niet zomaar succesvol zal zijn.

Henkens, K.; Solinge, H. van; Damman, M.; Dingemans, E.
Taken by surprise : how older workers struggle with a higher retirement age
In: Demos, 32 (2016) 7 special (jul/aug), p. 1-2
Tot 2006 kende Nederland wat de pensioenen betreft, net als vele andere Europese landen, een sterke cultuur van vervroegd uittreden. Maar dat is nu verleden tijd. De route naar de VUT is afgesloten en bovendien zal de AOW-leeftijd toenemen tot 67 jaar. Werkgevers en werknemers moeten hun perspectief op pensioen veranderen in reactie op de pensioenhervormingen die elkaar snel opvolgen. Een nieuw NIDI onderzoek laat zien hoe oudere werknemers reageren op het veranderende pensioen landschap: veel werknemers zijn overrompeld en onder een groot deel van de werknemers heerst onvrede. Voor een grote groep van oudere werknemers geldt dat later met pensioen gaan, niet zo eenvoudig is als het lijkt.

Huisman, M.,
"Mensen willen in de allereerste plaats 'gewoon' zekerheid "
In: PensioenAdvies, 27 (2016) 7/8 (aug), p. 6-11
Interview met Kim Putters, directeur van het SCP over de noodzaak en wenselijkheid van de herziening van het pensioenstelsel. Aan bod komen de volgende onderwerpen: pensioenleeftijd en levensverwachting, eigen verantwoordelijkheid en sociale netwerken, behoefte aan zekerheid, vertrouwen, pensioenfondsen, en een persoonlijk pensioenpotje.

Huisman, M.
Pensioen kan ook anders : "if it doesn't look a good deal, say no!"
In: PensioenAdvies, 27 (2016) 7/8 (aug), p. 30-33
Het aanvullende pensioen (tweede en derde pijler) in België wordt bij pensionering ofwel als kapitaal ofwel in de vorm van een rente uitgekeerd. De keuze is aan de ex-werknemer die het pensioen ontvangt. Bij ons staat daar zo ongeveer de fiscale doodstraf op. Maar als het aan D66 ligt, komt daar verandering in. Ook in het Verenigd Koninkrijk is sinds april 2015 keuzevrijheid (binnen grenzen) troef. Loopt Nederland hopeloos achter?

Kappelle, H. M.
SER-varianten toekomst pensioenstelsel nopen tot nieuw fiscaal kader
In: Weekblad Fiscaal Recht, (2016) 7154 (11 aug), p. 990-996
De auteur bespreekt de SER "Verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling". en onderzoekt de fiscale aspecten en randvoorwaarden van de door de SER genoemde varianten.

Herpen, C. van
Het nieuwe instemmingsrecht bij pensioen : wetswijziging WOR
In: OR informatie, (2016) 7/8 (jul/aug), p. 14-15
Er ligt een nieuw artikel 27 WOR over het instemmingsrecht van de or hij pensioen op de plank. De Eerste Kamer heeft al ingestemd. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend, maar zal naar verwachting in het najaar vallen.

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Pensioenen en AOW. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl