16 juni 2016  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW
Pers- en Nieuwsberichten Parlementaire Informatie Boeken
Columns / Webartikelen Europese Informatie Tijdschriftartikelen
Toespraken en Presentaties
Pers- en Nieuwsberichten
   

In toekomst vooral meer alleenwonende oudere vrouwen
Nieuwsbericht CBS, 16-06-2016
Het aantal huishoudens groeit volgens de meest recente huishoudensprognose van 7,7 miljoen in 2015 naar 8 miljoen in 2020. Er komen vooral alleenwonende 65-plussers bij. Deze groep blijft naar verwachting de komende decennia groeien, vooral de vrouwen.

In 2015 meer investeringen in duurzaam vastgoed
Nieuwsbericht ABP, 15-06-2016
In 2015 heeft ABP ruim vijf miljard meer belegd in duurzaam vastgoed. De cijfers komen uit het Verslag Duurzaam en verantwoord beleggen 2015.

CNV: "Nieuwe wet biedt kans op beter pensioen"

Nieuwsbericht CNV, 14-06-2016
“Deze nieuwe wet biedt mensen, die een individuele pensioenspaarpot opbouwen bij een pensioenverzekeraar, de kans op een beter pensioen en dat is goed nieuws.” Dat zegt CNV voorzitter Maurice Limmen in een reactie op de stemming in de Eerste Kamer over de wet verbeterde premieregeling.

Werknemers krijgen meer invloed op hun pensioen
Nieuwsbericht SER, 13-06-2016
Werknemers krijgen via hun ondernemingsraad (OR) het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van hun pensioenregeling. Hiermee krijgen ze meer invloed op hun pensioen. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangenomen. Het wetsvoorstel is in lijn met het advies van de SER hierover van juni 2014.

Werknemers krijgen meer invloed op hun pensioen

Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 07-06-2016
Werknemers krijgen via ondernemingsraden (OR) het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van hun pensioenregeling. De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma aangenomen.

Vakcentrales: ‘Politiek, neem verantwoordelijkheid voor onze pensioenen’

Nieuwsbericht FNV, 07-06-2016
Veel pensioenfondsen verkeren in zwaar weer als gevolg van de kunstmatig lage rente. Het wordt tijd dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt. Dat zeggen alle Nederlandse vakbonden in een brief aan de Tweede Kamer.

ANBO lanceert voorstel om pensioenkorting te voorkomen 
Nieuwsbericht ANBO, 06-06-2016
Pensioenkorting is onnodig, onwenselijk en schadelijk. Dat schrijft ANBO in een gezamenlijke brief samen met de KNVG, NVOG, NOOM, PCOB en de Unie KBO aan de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel breidt instemmingsrecht ondernemingsraad uit over pensioen

Nieuwsbericht CNV, 02-06-2016
"Dit wetsvoorstel versterkt de positie van werknemers en stelt hen in staat om hun verantwoordelijkheid voor het pensioen echt waar te maken", zegt CNV Voorzitter Maurice Limmen.

Dekkingsgraad stabiliseert, maar kortingen steeds waarschijnlijker

Nieuwsbericht Aon Hewitt, 01-06-2016
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand mei gelijk gebleven op 97%. Toch is het steeds waarschijnlijker dat pensioenfondsen in 2017 moeten korten op de uitkeringen. Dat komt doordat de beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen of indexatie, in mei daalde van 102% naar 101%. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

Levensverwachting 65-jarige 5 jaar hoger sinds AOW-wet

Nieuwsbericht CBS, 30-05-2016
Nederlandse mannen en vrouwen van 65 jaar oud leven gemiddeld nog 19,7 jaar. Deze levensverwachting is in 2015 ruim vijf jaar hoger dan in 1956, het jaar waarin de Algemene Ouderdomswet (AOW) inging.

Rekenregels 1 juli 2016

Nieuwsbericht, Min. SZW, 27-05-2016
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2016 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

New research shows retirement problem still widely ignored
Nieuwsbericht Aegon, 26-05-2016
The fifth Aegon Retirement Readiness Survey raises the alarm on insufficient progress being made globally to help workers achieve a reasonable living standard when they retire.

AG-notitie Een verkenning van een pensioenstelsel op basis van het zorgmodel
Nieuwsbericht Koninklijk Actuarieel Genootschap, 26-05-2016
In de toekomstdiscussie rond het Nederlands pensioenstelsel wordt onderzocht in hoeverre de huidige tweede pijler kan worden verbeterd. Enerzijds is er daarbij de maatschappelijke roep om meer keuzevrijheid, anderzijds is er juist ook de wens voor een eenvormig kader.

Quick scan SER-verkenning pensioenstelsel
Nieuwsbericht PGCM, 24-05-2016
In een quickscan geeft PGGM een samenvatting van het SER-rapport en duiding bij de inhoud daarvan.

Beheerd vermogen van beleggingsinstellingen licht gestegen

Statistisch nieuwsbericht DNB, 23-05-2016
Het totale vermogen van beleggingsinstellingen steeg met 0,5% in het eerste kwartaal van 2016. De groei komt vooral door investeringen van pensioenfondsen in de sector.

Financiële posities pensioenfondsen blijven zeer zorgelijk
Nieuwsbericht VCP, 22-05-2016
Als de rente niet gaat stijgen en de financiële posities van vele pensioenfondsen op korte termijn niet gaan aantrekken zijn pensioenverlagingen vanaf volgend jaar en de daarop volgende jaren hoogstwaarschijnlijk onvermijdelijk voor de deelnemers van deze fondsen. ‘Onder de huidige regels is dat is een pijnlijke en bittere werkelijkheid waar we serieus rekening mee moeten houden’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

CNV: waardering voor SER verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling
Nieuwsbericht CNV, 20-05-2016
“Een welkome stap in de discussie over de toekomst van ons pensioenstelsel”, zo reageert Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale, op de vandaag uitgebrachte verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling van de Sociaal Economische Raad (SER).

Ingrediënten voor eerlijker pensioenstelsel: meer echte banen en toekomstgerichte aanpassingen
Nieuwsbericht, FNV, 20-05-2016
Een eerlijker pensioenstelsel begint met meer echte banen en toekomstgerichte aanpassingen. Dat is waar de FNV zich sterk voor maakt – in de onderhandelingen en acties bij bedrijven, tot aan de lobby bij de politiek.

SER-verkenning toont dat risicodeling en transparantie bij pensioen samengaan
Nieuwsbericht VCP, 20-05-2016
Uit de nadere verkenning van de SER blijkt dat de toegevoegde waarde van een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling daadwerkelijk aanwezig is. ‘Voor de VCP blijft deze variant dan ook interessant nu hij verder is onderzocht.

Toekomst pensioenstelsel: persoonlijker, eerlijker en transparanter  
Nieuwsbericht VNO-NCW, MKB-Nederland, 20-05-2016
Het Nederlandse pensioenstelsel moet in de toekomst persoonlijker, eerlijker en transparanter worden. Het huidige pensioenstelsel is nu volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nog veelal te afhankelijk van de rente, dat menig pensioenfonds dreigt uit te hollen.

De Pensioenfederatie reageert op SER rapport over toekomstrichting pensioenstelsel

Nieuwsbericht Pensioenfederatie, 20-05-2016
De Pensioenfederatie verwelkomt het rapport dat de Sociaal Economische Raad (SER) vandaag publiceerde over de toekomstrichting van het Nederlandse pensioenstelsel. Er is veel en goed werk verricht waarop nu kan worden voortgeborduurd.

SER vergroot inzicht in persoonlijk pensioen

Verbond van Verzekeraars, 20-05-2016
De ‘verdiepingsstudie’ die de Sociaal Economische Raad (SER) vandaag heeft gepubliceerd, verduidelijkt hoe een pensioenstelsel eruit ziet dat gebaseerd is op heldere aanspraken en persoonlijke pensioenvermogens. Maar niet alle door de SER vergeleken varianten sluiten even goed aan op de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op het SER-rapport.

SER-verkenning is goede stap op weg naar nieuw pensioenstelsel
Nieuwsbericht ABP, 20-05-2016
De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft goed werk verricht op weg naar vernieuwing van het pensioenstelsel in Nederland. Dat vindt ABP na de presentatie van het onderzoek van de SER naar een nieuwe pensioenstelsel.

Unie KBO reageert op pensioenrapport SER

Nieuwsbericht Unie KBO, 20-05-2016
Na ruim een jaar onderzoek presenteerde de Sociaal Economische Raad (SER) een nieuwe pensioenvariant: een persoonlijke pot waarbij de risico’s wel collectief worden gedeeld. Ook de KBO zat daarbij aan tafel en kon zodoende meepraten over deze belangrijke ontwikkelingen.

SER-rapport laat grote vragen onbeantwoord
Nieuwsbericht ANBO, 20-05-2016
Het vandaag verschenen rapport van de SER is een goede aanzet voor de vernieuwing van het pensioenstelsel. Maar over de transitie naar een nieuw stelsel geeft het rapport geen enkele duidelijkheid.

DNB-rapportage financiële positie pensioenfondsen naar de Tweede Kamer gestuurd
Persbericht DNB, 20-05-2016
De Nederlandsche Bank heeft op verzoek van de Tweede Kamer en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rapportage gemaakt over de financiële positie van pensioenfondsen.

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

Ego-pensioen wint
Ruud Mikkers, Telegraaf.nl, 14-06-2016
Kiezers voelen veel voor een nieuw - minder verplichtend - pensioenstelsel waarin deelnemers meer ruimte wordt gegeven om eigen keuzes te maken.
Dat blijkt uit een peiling die Maurice de Hond afgelopen week liet uitvoeren in opdracht van D66,

Pleidooi voor verbeterde premieregeling met een verbeterde projectierente
Agnes Joseph, Siert Vos,  MeJudice, 11-06-2016
In het Wetsvoorstel verbeterde premieregeling hebben deelnemers een persoonlijk pensioenvermogen. Bij pensionering wordt dit vermogen omgezet in een jaarlijks fluctuerende uitkering waarbij de hoogte van de uitkering afhankelijk is van de levensverwachting en de projectierente. Maar welke projectierente gekozen moet worden is nog onderwerp van discussie.

Generatieconflict in pensioenland

Theo Gommer, Telegraaf.nl, 11-06-2016
De titel is geen vraag, maar een constatering. 'We' hebben namelijk een conflict met elkaar. De vraag is dan wie heeft een conflict met wie, waarom en vooral, wie heeft gelijk.

Iedereen gebaat bij collectieve pensioenregeling

Jaap den Dekker, RD.nl, 10-06-2016
Jong en oud is erbij gebaat als we toekomstige pensioenrisico’s collectief dragen, reageert Jaap den Dekker op prof. Hans van Meerten.

Hoogleraar: ‘Korting pensioen in strijd met Europees handvest’

AMweb, 09-06-2016
Pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren onrechtmatig gekort op de pensioenuitkeringen. Volgens hoogleraar Internationaal en Europees Recht Hans van Meerten valt de korting aan te vechten op grond van het ‘recht van eigendom’ in het handvest van de Europese Unie.

Extra onderzoek door onrust over pensioenen

Telegraaf.nl, 08-06-2016
Wegens de onrust over de pensioenen door de lage rente, komt er een onderzoek naar de situatie in andere landen. Op aandringen van partijen in de Tweede Kamer zegde verantwoordelijk staatssecretaris Jetta Klijnsma woensdag toe om over de grens te kijken.

Knot: ‘Problemen blijven in financiële sector door lage rente’
AMweb, 08-06-2016
Volgens DNB-president Klaas Knot gaan banken, verzekeraars en pensioenfondsen in toenemende mate gebukt onder een “langdurige periode van lage rente”.

Klijnsma noemt bonusbeleid pensioenuitvoerder APG beroerd

Nu.nl, 08-06-2016
De hoogte van de bonussen bij APG, de pensioenuitvoerder van ambtenarenfonds ABP, is beroerd.  Dat zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) woensdag in de Tweede Kamer, nadat D66 de kwestie aankaartte.

Nog lang geen oplossing voor pensioenhervorming

Judith Laanen, BNR.nl, 07-06-2016
Politiek Den Haag heeft nog lang geen antwoord op de vraag wat er moet gebeuren met de pensioenen. De partijen zijn te verdeeld over óf, en zo ja hoe het stelsel hervormd moet worden.

Uitslag stelling: Pensioenpijn pensionado

René van Zwieten, 07-06-2016
Ouderen draaien op voor het pensioen van jongeren, stellen pensioenexperts. Doordat werkenden te weinig premie betalen gaat dat ten koste van de financiële positie van pensioenfondsen. De beste remedie om de ’pensioencrisis’ op te lossen is gewoon de pensioenpremie voor werkenden te verhogen.

Nieuw pensioenstelsel heeft veel voordeel van fiscale eenvoud

Twan van Erp, Syntrus Achmea, 07-06-2016
De SER concludeert dat Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling werkbaar is. Ongeacht welke veranderingen er in het pensioenstelsel zelf komen, stellen wij voor om de fiscale toets op de hoogte van de pensioenuitkering te vervangen voor een toets de hoogte van de premie. Dat leidt tot een sterke fiscale vereenvoudiging, waar elk denkbaar pensioenstelsel baat bij heeft.

Smeekbede vakbonden: politiek, red de pensioenen!

Michaël Niewold, RTLZ, 07-06-2016
De politiek moet haar verantwoordelijkheid nemen en een oplossing verzinnen voor de financiële problemen van pensioenfondsen.

'Ondanks negatieve voorspellingen weinig zorgen over pensioen'
Peter de Waard, Volkskrant.nl, 06-06-2016
Burgers gaan er nog altijd bijna voetstoots van uit dat de overheid in de toekomst garant staat voor een onbezorgde oude dag. Dat blijkt uit een onderzoek van verzekeraar Aegon onder inwoners van vijftien landen, waaronder Nederland.

‘Meeste gepensioneerden kunnen niet meer werken’
Telegraaf.nl, 06-06-2016
Bijna een derde van de gepensioneerden verdient bij. Ouderen die genoegen nemen met hun pensioenuitkering, doen dat vooral omdat ze niet meer kunnen werken.

U dacht toch niet dat u zelf kon kiezen?
Marike Stellinga, NRC.nl, 04-06-2016
Was het nog maar vroeger. Toen we al die keuze niet hadden.

Geen premie, toch pensioen
Henny van den Hurk, Telegraaf.nl, 03-06-2016
Al vaker heb ik op deze plaats geschreven over het fenomeen ‘geen premie, toch pensioen’. De Hoge Raad heeft een paar jaar geleden immers bepaald dat een werknemer van een werkgever die mee moet doen aan een verplicht gesteld pensioenfonds, toch pensioenaanspraken verwerft ondanks het feit dat zijn werkgever hem niet heeft aangemeld en geen premies heeft afgedragen. Het pensioenfonds kan de premies later natuurlijk bij de werkgever verhalen. Veel stemmen gaan op, dat dit arrest niet voor de situatie van een pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar zou gelden.

800 miljard aan onnodig pensioenvermogen

Aart de Vos, MeJudice, 03-06-2016
Het sparen voor later is in Nederland uit de hand gelopen vanwege een laag AOW-niveau en door het onbelast laten van pensioenen tot het moment van uitkeren. Het resulterende stuwmeer aan pensioenbesparingen baart een hoop kopzorgen. Dat is onnodig, want door een aanvullende uitkering op de AOW en het afschaffen van de omkeerregel voor resterende pensioenen kan de spaarberg met 800 miljard verkleind.

Uitslag Stelling: Doorwerken oudere nodig

René van Zwieten, Telegraaf.nl, 01-06-2016
We worden ouder en ouder blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over 25 jaar zijn er circa twee miljoen 80-plussers. Veel deelnemers aan de Stelling van de Dag vinden dat op zich heuglijk nieuws.

Theo Nijman over de SER-voorstellen

MeJudice, 30-05-2016
Er is consensus dat de doorsneesystematiek van het pensioenstelsel moet worden afgeschaft, de rente is laag, nu niet meer dralen stelt Theo Nijman, hoogleraar risicomanagement pensioenvoorzieningen.

Pensioenstelsel failliet
Hans van Meerten, RD, 30-05-2016
De mogelijke kortingen op pensioenen tonen het faillissement van het Neder­landse pensioenstelsel aan, betoogt prof. dr. Hans van Meerten.

De Denen hebben het beste pensioen ter wereld

Eppo König, NRC.nl, 28-05-2016
De Denen hebben al persoonlijke pensioenpotjes, zoals Nederland die mogelijk ook krijgt. Op zoek naar het Zwitserlevengevoel in de streek met de meeste gepensioneerden.

Pensioenpaniek is totaal onnodig

Bernard van Praag, NRC.nl, 26-05-2016
Hoezo is ons pensioensysteem onhoudbaar? Bernard van Praag hekelt het SER-rapport en vindt dat 65-plussers moeten kunnen meepraten.

Het Zweeds pensioensysteem: lessen voor Nederland
 
Lans Bovenberg, Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2016, 25-05-2016
Zweden was in 1995 het eerste land met een omslaggefinancierd systeem met individuele pensioenrekeningen. Zweden laat zien dat een omslagstelsel financieel stabiel kan zijn in een vergrijzende samenleving. Deze bijdrage trekt lessen voor Nederland uit het Zweedse pensioenstelsel.

Zzp'er wil langer doorwerken dan werknemer

Nu.nl, 24-05-2016
Zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp'ers) willen gemiddeld langer doorwerken dan werknemers. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het pensioen is ver, vér weg voor millennials
Paul le Clercq, RTLZ.nl, 24-05-2016
De generatie Y, die is geboren tussen 1981 en 2000, verwacht lang te moeten doorwerken. Sommigen denken zelfs altijd te moeten doorgaan. Dat blijkt uit onderzoek van Manpower Group onder 19.000 millennials in 25 landen.

Persoonlijk pensioen van SER biedt te weinig keuzekracht

NRC.nl, 23-05-2016
Commentaar. Pensioenen zijn in Nederland van oudsher collectieve regelingen. Gekoppeld aan werk. Vandaar dat de werkgevers en de vakbonden dat als hun domein beschouwen.

Niemand wil weer een pensioenoorlog

Petra de Koning  & Eppo König, NRC.nl, 21-05-2016
Hervorming. De nood bij fondsen toont dat pensioenen hervormd moeten. Maar de polder is beducht voor nog een conflict.

Pensioenen van 1,8 miljoen Nederlanders komend jaar gekort
Gijs Herderscheê, Volkskrant.nl, 20-05-2016
Het kabinet en toezichthouder De Nederlandsche Bank slaan alarm over de pensioenfondsen. De toch al slechte positie van de fondsen is dit voorjaar verder uitgehold. Voor tien miljoen werkenden en gepensioneerden dreigt vanaf 2020 een reeks verlagingen van hun pensioen.

Pensioen 1,8 miljoen mensen mogelijk gekort
Eppo König, NRC.nl, 20-05-2016
Bij een modaal aanvullend pensioen van 1.100 euro gaat het om 5,50 bruto euro per maand. 

'Pensioenen 200.000 Nederlanders op de tocht'
Thijs Baas, BNR.nl, 20-05-2016
De pensioenen van tweehonderdduizend mensen gaan volgend jaar waarschijnlijk omlaag. Maar zolang we blijven vasthouden aan het huidige pensioensysteem, zal het probleem alleen maar groter worden, zegt pensioendeskundige Emilie Schols tegen BNR.

Keuzevrijheid onverstandig in D66-plan pensioenen
Raymond Gradus, MeJudice, 20-05-2016
Als het aan D66 ligt mag iedereen straks zijn eigen pensioenfonds kiezen en viert keuzevrijheid hoogtij. Volgens Raymond Gradus gooit D66 daarmee zand in de ogen van de kiezers omdat zij de kracht van collectieve regelingen – de organisatie van solidariteit - negeert en blind is voor de gedragseconomische nadelen die een dergelijk systeem oproept.

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Initiatiefvoorstel verbeterde premieregeling aangenomen
Eerste Kamer, 15-06-2016
De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 juni 2016 het Initiatiefvoorstel-Lodders Wet verbeterde premieregeling aangenomen. De fracties van SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en PVV stemden voor. Voorafgaand aan de stemming vond een korte derde termijn plaats van het plenaire debat.

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Eerste Kamer over de verhouding tussen 'prudent person' regel en 'life cycle' beginsel, 10-06-2016

Wetsvoorstel
wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet, 07-06-2016
Tweede nota van wijziging Wet op de ondernemingsraden en Pensioenwet

Aanbiedingsbrief
van staatssecretaris Klijnsma (SZW) bij de nota naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg houdende het Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de regeling voor nettopensioen, 07-06-2016
Bijlagen:
Antwoord vragen besluit nettopensioen
Brief over wetsvoorstel verbeterde premieregeling

Antwoorden
van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van het Kamerlid Ulenbelt (SP) over het bericht dat de extreem lage rente ook bij de specialisten hard aan komt, 07-07-2016

Verzamelbrief
pensioenonderwerpen. Brief van staatsecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer, 03-06-2016
Bijlage: Onderzoek witte vlek op pensioengebied

Antwoorden
van staatsecretaris Klijnsma (SZW) mede namens de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Financiën, op de Kamervragen van het lid Lodders (VVD) over het bericht “Pensioenfondsen verhuizen naar België”, 03-06-2016

Antwoorden van staatsecretarismede Klijnsma (SZW) op Kamervragen van het lid Ulenbelt (SP) over het bericht "dat pensioenen steeds vaker naar België gaan om de kosten te drukken", 03-06-2016

Tweede Kamer, 02-06-2016
Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen (34378).
Debatten in het kort - Or krijgt meer invloed op pensioenregeling 
Plenair verslag

Brief
van Minister Dijsselbloem (Fin) aan de Eerste Kamer over de ontwikkeling van de pensioenuitkeringen, 31-05-2016
Bijlage ontwikkeling pensioenuitkeringen

Brief
van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over wetsvoorstel verbeterde premieregeling, 30-05-2016

Antwoorden
van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van de Kamerleden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) over “de zorgelijke financiële positie van veel gepensioneerden", 24-05-2016

Antwoorden van Staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Eerste Kamer op vragen gesteld aan de regering in het nader verslag van wetsvoorstel verbeterde premieregeling, 20-05-2016

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Eerste Kamer met reactie op verzoek om onderzoek naar de ufr-methode, 20-05-2016

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer kabinetsappreciatie rapport DNB, 20-05-2016
Rapport DNB over financiele positie pensioenfondsen

Aanbiedingsbrief van Staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer van het onderzoeksrapport 'Projectierentes in verbeterde premieregelingen', 20-05-2016
Onderzoeksrapport - Projectierentes in verbeterde premieregelingen

<< Terug
Europese Informatie
   
EIOPA publishes its Annual Report 2015
EIOPA, 15-06-2016
The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) published today its Annual Report 2015.
<< Terug
Toespraken en Presentaties
   
Algemene Ledenvergadering NVOG, 25-05-2016
Presentatie Jaap van der Spek, voorzitter - Groeiende invloed maar we zijn er nog lang niet
Presentatie Joop Blom - Zorg in beweging
Vragen aan staatssecretaris Klijnsma
Presentatie Jos Berkemeijer - Pensioencommissie NVOG-KNVP
Presentatie Maarten Maas - Stand van zaken koopkracht

‘Meeting tomorrow’s challenges’ Lustrumcongres Pensioenfederatie 2016
Den Haag, 17-05-2016
Presentaties Plenaire sessies en Kennissessies

Speech Merel van Vroonhoven: belang eerlijk verhaal over pensioen
, 20-05-2016
Bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) sprak dinsdag 17 mei bij het jubileumcongres van de Pensioenfederatie, over het belang van een eerlijk verhaal over pensioen.
Speech: 'Meeting tomorrow's challenges'
<< Terug
Boeken
   
CPB
SER-varianten toekomstig pensioenstelsel : een ALM-analyse
Den Haag : CPB, 2016. 28 p.
CPB Notitie, 7 juni 2016
De Commissie Toekomst Pensioenstelsel van de SER heeft afgelopen maanden gewerkt aan de verkenning van een nieuw pensioencontract met persoonlijk pensioenvermogen, gecombineerd met een collectieve buffer voor deling van financiële risico’s. De SER heeft het CPB gevraagd om een kwantitatieve analyse van dit nieuwe contract en vier andere contracten uit het SER-advies van februari 2015. De SER heeft het CPB ook gevraagd om een analyse van de effecten van overgang van het huidige contract met doorsneesystematiek naar een nieuw pensioencontract zonder deze systematiek. Zonder nadere maatregelen is deze transitie nadelig voor bestaande deelnemers, doordat zij eerder in hun loopbaan wel hebben bijgedragen aan de pensioenopbouw van oudere werknemers, maar in de komende jaren een bijdrage van jongere deelnemers mislopen.

Lutjens, E.; Akkermans, P. J. M.
Pensioenwetgeving 2016
Deventer : Wolters Kluwer, 2016. 1075 p.
Pensioenwetgeving verzamelt, ordent en ontsluit de wet- en regelgeving betreffende pensioenen naar de stand van 1 januari 2016. De kern van Pensioenwetgeving bestaat uit de centrale pensioenwetten, met name de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Ook de belangrijkste uitvoeringsbesluiten op basis van deze wetten zijn opgenomen.

Dietvorst, G. J. B.; Dilling, J.
Pensioengids 2016 : vraagbaak voor pensioenen en andere toekomstvoorzieningen
Deventer : Wolters Kluwer, 2016. 486 p.
Naslagwerk op het gebied van pensioenen. Aan de orde komen achtereenvolgens: het driepijlersysteem; de basisvoorzieningen: AOW, Anw, de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen WIA, WAO, Wajong, de IOAW en IOAZ, IOW en de Participatiewet; Pensioenregelingen en financieringsmethoden; Opzet en uitvoering van pensioenregelingen (o.a. voorwaarden waaraan een pensioenregeling moet voldoen, pensioenfondsen, toezicht op de pensioenuitvoerders, Algemeen Pensioenfonds (APF); Pensioen en fiscaliteit; Flexibiliseringsmogelijkheden (o.a. uitruil van pensioen, variabele pensioenuitkeringen, pensioenvervroeging, de vroeppensioenuitkering anno 2016)); Beëindiging dienstverband/deelnemerschap; Lijfrenten; Kapitaalverzekeringen; De zelfstandige ondernemer; De directeur-grootaandeelhouder; Werknemersspaarregelingen; Pensioen en overige toekomstvoorzieningen en scheiding; Internationale aspecten van pensioen; Actuariële aspecten en toezicht op pensioenfondsen; Pensioen in de jaarrekening van de onderneming.

CBS; Centrum voor Beleidsstatistiek; Engelen, L.; Dill-Fokkema, A.; Joosten, M.
Witte vlek op pensioengebied 2013
Den Haag : CBS, 2016. 24 p.
Cijfers over de witte vlek op pensioengebied in 2013. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en is een actualisatie van CBS-onderzoek uit 2010. De witte vlek op pensioengebied in dit onderzoek heeft betrekking op personen in loondienst die geen aanvullend pensioen opbouwen via hun werkgever.

Netspar; Bovenberg, L.; Nijman, Th.; Werker, b.
Projectierentes in verbeterde premieregelingen : onderzoeksrapport
Tilburg : Netspar, 2016. 21 p.
Projectierentes bepalen de snelheid waarmee pensioenkapitaal in premieregelingen wordt uitgekeerd. Dit rapport toetst acht varianten van de projectierente aan tien criteria die zijn ontleend aan discussies bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel en daaraan voorafgaand. De projectierentes variëren van de in het wetsvoorstel opgenomen risicovrije rente (met en zonder vaste daling), via varianten op basis van een verwacht rendement of een risico-opslag tot een vaste projectierente. Geen enkele variant scoort op alle criteria positief. Dit rapport brengt de effecten, waaronder voor- en nadelen, van de onderzochte projectierentes in beeld en laat zien welke afwegingen daarbij aan de orde zijn.

CPB
Pensioenresultaat bij degressieve opbouw en progressieve premie
Den Haag : CPB, 2016. 16 p.
CPB Notitie, 20 mei 2016
De notitie analyseert de betaalde premie en de pensioenopbouw gedurende de levensloop bij degressieve opbouw en progressieve premie. Bij degressieve opbouw neemt de opbouw naar leeftijd af, maar is de premie voor alle leeftijden gelijk (doorsneepremie); bij progressieve premie neemt de premie naar leeftijd toe, maar is de pensioenopbouw voor alle leeftijden gelijk (doorsnee-opbouw). De analyse maakt gebruik van gegevens over inkomen en arbeidsdeelname van 100.000 individuen gedurende de levensloop. Uit de analyse blijkt dat bij degressieve opbouw de premie veelal toeneemt gedurende de levensloop, zowel in euro als in procenten van het brutoloon, als gevolg van de stijging van het pensioengevende loon gedurende de levensloop. De pensioenopbouw blijft bij degressieve opbouw redelijk gespreid over de levensloop. Het pensioenresultaat bij degressieve opbouw ligt in de overgrote meerderheid van de gevallen tussen 90 en 110% van die bij progressieve premie (en doorsnee-opbouw). Overgang naar progressieve premies zal zeker op korte termijn effect hebben op de arbeidsmarktpositie van ouderen en jongeren.
<< Terug
Tijdschriftartikelen
   

Lambregtse, C.
Nieuwe pensioenvariant behoudt het goede : Kees Goudswaard over SER-verkenning pensioen
SERmagazine, 56 (2016) 6 (jun), p. 10-13
De SER heeft een nieuwe, onbekende pensioenvariant onderzocht: persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Half mei werden de uitkomsten gepresenteerd. Kees Goudswaard, pensioenexpert en voorzitter van de SERcommissie Toekomst Pensioenstelsel, is best trots. ‘Deze nieuwe variant heeft evidente voordelen.’

Vestering, P. G.
Instemmingsrecht ondernemingsraad over pensioen verder uitgebreid
In: Tijdschrift voor Arbeid en Onderneming, (2016) 2 (mei), p. 51-59
Dit artikel bespeekt de verschillende onderdelen en knelpunten van het wetsvoorstel over het instemmingsrecht van de ondernemingsraad over pensioen. (Zie: Kamerstukken II, 2015/2016, nr. 34378, nr. 2). De SER-adviezen 1994/06 en 2014/05 worden ook besproken. De vraag is of een alomvattend instemmingsrecht van de or ten aanzien van één specifieke arbeidsvoorwaarde zoals pensioen wel wenselijk is en past in de systematiek van art. 27 van de WOR; een vraag waar de wetgever geen enkele aandacht aan besteedt.

Huisman, M.
'Eigen financiële toekomst is van doorslaggevende betekenis': wél adviseur, géén aanbieder
In: PensioenAdvies, 27 (2016) 5 (mei), p. 6-10
Interview met Bart Combée, algemeen directeur van de Consumentenbond over het huidige pensioenstelsel. De Consumentenbond trekt het begrip 'pensioen' breder dan strikt genomen de arbeidsvoorwaardelijke toezegging aan werknemers. Consumenten moeten een realistisch beeld kunnen vormen van de verwachtingen die men mag hebben ten aanzien van de eigen financiële toekomst. De consument dient goed geïnformeerd te worden over pensioenen.

Schop, E.
Pensioen bij doorwerken : uitsluiten is niet eenvoudig
In: PensioenAdvies, 27 (2016) 5 (mei), p. 18-20
Geschillen over pensioenopbouw bij doorwerken nadat een werknemer de pensioenleeftijd heeft bereikt, zullen in de toekomst steeds vaker voorkomen. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat steeds meer werknemers doorwerken en het logisch vinden dat hun pensioenopbouw dan ook gewoon doorgaat, maar ook met begripsverwarring over de inhoud van ogenschijnlijk synonieme begrippen als pensioen(richt)leeftijd, pensioendatum en pensioengerechtigde leeftijd.

Graaff, P. van der; Koelewijn, J.
De impact van externe pensioenfondsbestuurders
In: ESB, 101 (2016) 4735 (26 mei), p. 376-379
Het ontbreken van professionele kennis op het terrein van beleggingen en risicomanagement binnen pensioenfondsbesturen werd door de commissie-Frijns in 2010 beschouwd als een van de oorzaken waardoor de financiële positie van pensioenfondsen verslechterde. Meer deskundigheid zou de sleutel tot verbetering zijn. De vraag is evenwel of er met meer deskundigheid geen andere problemen worden geïntroduceerd. Zowel de theorie als de interviews met bestuurders en deskundigen suggereren dat er met de komst van externe bestuurders nieuwe belangenconflicten optreden: de externe bestuurders hebben minder binding met de achterban en een marktbias die niet per definitie in het belang van het pensioenfonds en de deelnemer hoeft uit te pakken.

Meneu, R.; Devesa, E.; Devesa, M.; Domínguez, I.; Encinas, B.
Adjustment mechanisms and intergenerational actuarial neutrality in pension reforms
In: Int. Social Security Review, 69 (2016) 1 (jan/mar), p. 87-107
In het kader van de hervorming van de defined benifit pensioenstelsels als gevolg van de vergrijzing, richt dit artikel zich op de invoering van automatische aanpassingsmechanismen gekoppeld aan de levensverwachting. Met als doel een relatie te leggen tussen veranderingen in de belangrijkste parameters van het pensioenstelsel en de veranderingen in de levensverwachting, met toepassing van het principe van intergenarationele actuariële neutraliteit.

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Pensioenen en AOW. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl