Sociaal-economische raad
22 juni 2018
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW
Pers- en Nieuwsberichten
Columns / Webartikelen
Parlementaire Informatie
Boeken
Tijdschriftartikelen
Europese Informatie
Pers- en Nieuwsberichten


Pensioenleeftijd werknemers met 5 maanden gestegen
Nieuwsbericht CBS, 20-06-2018
De pensioenleeftijd van werknemers is in 2017 verder gestegen. De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen was 64 jaar en 10 maanden, 5 maanden hoger dan in 2016.
Uitstroom naar pensioen, 2001-2017

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, 20 juni 2018
Per 1 juli 2018 worden o.a. de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw) aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Bonden sturen gezamenlijke pensioenbrief naar de Kamer
Nieuwsbericht CNV, 19-06-2018
Woensdag 20 juni bespreekt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leden van de Tweede Kamer over verschillende pensioenonderwerpen. In aanloop naar dit overleg stuurden de vakcentrales FNV, CNV en VCP een gezamenlijke brief naar de Tweede Kamer en naar minister Koolmees.

Per 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 18-06-2018
Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen. Dit zijn pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar.

Algemeen Overleg pensioenen

Nieuwsbericht Stichting van de Arbeid, 15-06-2018
In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer kondigen de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid aan de handen ineen te slaan om de diversiteit in de pensioenfondsbesturen te bevorderen.

Schouders eronder voor diverser pensioenbestuur
VNO-NCW weekbulletin, 14-06-2018
De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid (StvdA) gaan samen pensioenfondsen aansporen tot meer diversiteit in hun bestuur.


BpfBOUW bouwt stevig verder aan verantwoord beleggen
Nieuwsbericht BpfBOUW, 13-06-2018
Het vandaag verschenen duurzaamheidsverslag laat zien dat inmiddels zo’n 17% van het totale vermogen van 57,3 miljard duurzaam wordt belegd.
Artikel op Duurzaambedrijfsleven.nl: Kwart minder CO2-uitstoot voor pensioenfonds BpfBouw

Koolmees wil meer vrouwen en jongeren in pensioenbesturen
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 12-06-2018
Minister Koolmees van SZW wil dat er meer vrouwen en jongeren zitting krijgen in de besturen van pensioenfondsen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over diverse pensioenonderwerpen.

Hoogleraar Corporate Finance bevestigt: AkzoNobel kan zonder consequenties pensioen bijstorten
Nieuwsbericht FNV, 08-06-2018
AkzoNobel heeft wel degelijk de vrijheid om een schenking te doen aan het pensioenfonds om definitieve, niet-overbrugbare schade te voorkomen voor de medewerkers. Zo’n schenking kan zonder dat dat verdere consequenties heeft voor het bedrijf of de pensioenregeling zelf. Dat stelt hoogleraar Corporate Finance prof. dr. Jaap Koelewijn.

Opinie: Jong en oud delen zelfde belang als het om het pensioen gaat
Nieuwsbericht ANBO, 07-06-2018
Anders dan de discussie vaak doet vermoeden delen jong en oud dezelfde belangen als het om het pensioen gaat. Om dat nog eens uit te leggen hebben ANBO en FNV Jong vandaag een gezamenlijk opiniestuk geschreven voor de Volkskrant.

Inleiding Klaas Knot over het Overzicht Financiele Stabiliteit (OFS) bij de Tweede Kamer, 06-06-2018
Inleiding Klaas Knot (DNB) over het Overzicht Financiele Stabiliteit (OFS) bij de Tweede Kamer.

Lifecycle Pensioen 2018. Enorme verschillen in behaalde rendementen 2017 bij beschikbare premieregelingen
Nieuwsbericht LCP, 06-06-2018
Actuarieel adviesbureau LCP heeft de tiende editie van het rapport "Lifecycle Pensioen" gepubliceerd. Het rapport geeft een overzicht van de rendementen, kosten en keuzemogelijkheden van DC-producten in Nederland.

Eindevent PensioenLab 2017-18 wederom een succes
Nieuwsbericht VCP, 06-06-2018
Een app geïnspireerd op Tamagotchi waarmee je kunt nadenken over je pensioen. Met dat winnende idee kwamen jongeren tijdens het Eindevent PensioenLab 2017-18, dat dit jaar bij PwC in Amsterdam werd gehouden.

ZZP Nederland houdt vast aan vrij ondernemerschap inzake pensioen
Nieuwsbericht ZZP Nederland, 05-06-2018
Stichting ZZP Nederland wil meewerken aan de modernisering van het pensioenstelsel. Daarbij moet rekening worden gehouden met de positie van zelfstandige ondernemers, die zelf bepalen op welke wijze zij hun oudedagsvoorziening regelen. Dat staat in de brief, die ZZP Nederland en PZO hebben verzonden aan minister Wouter Koolmees.

VCP Toelichting over berichtgeving ‘pensioenakkoord’
Nieuwsbericht VCP, 01-06-2018
Toelichting vanuit de VCP aan de aangesloten organisaties voor de achterbannen naar aanleiding van gelekte stukken in De Telegraaf.

KNVG en NVOG: Geen pensioenakkoord als de gepensioneerden er niet mee akkoord gaan
Nieuwsbericht KNVG, NVOG, 01-06-2018
Organisaties van gepensioneerden eisen van de minister en de SER, dat zij proactief en serieus bij de totstandkoming worden betrokken.

Gaat minister Koolmees zijn eigen pensioenplannen verloochenen voor vrede in de polder?
Jelle Brandsma, Trouw.nl, 01-06-2018
Er valt voor het kabinet iets te winnen en te verliezen met het nieuwste plan voor de pensioenen. Wat weegt het zwaarst?

Dekkingsgraad pensioenfondsen in mei licht gestegen
Nieuwsbericht Aon Hewitt, 01-06-2018
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei gestegen van 110% naar 111%. Na een stijging aan het begin van de maand, daalde de dekkingsgraad in de tweede helft van de maand terug naar een iets hoger niveau dan op 1 mei. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.

Pensioenoverzicht gaat ook mee- en tegenvallers tonen
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 31-05-2018
Iedereen die pensioen opbouwt, krijgt vanaf volgend jaar september beter inzicht in de hoogte van de pensioenuitbetaling die hij of zij later kan verwachten.

'Gesprek over nieuw pensioenstelsel loopt nog’  
Nieuwsbericht VNO-NCW, 30-05-2018
Er is nog geen akkoord over een nieuw pensioenstelsel. Gesprekken daarover lopen nog binnen het verband van de Sociaal-Economische Raad. Dat zegt VNO-NCW in reactie op een bericht in De Telegraaf over een pensioenakkoord tussen VNO-NCW en de FNV.          

Verklaring CNV over mediabericht pensioenen
Nieuwsbericht CNV, 30-05-2018
De vakcentrales CNV, FNV en VCP ontkennen met klem dat er sprake is van een pensioenakkoord.

Verklaring over mediaberichten pensioenen
Nieuwsbericht FNV, 30-05-2018
De FNV en de andere vakcentrales ontkennen met klem dat sprake is van een pensioenakkoord.

Telegraaf voorbarig over pensioenakkoord
Nieuwsbericht VCP, 30-05-2018
De berichtgeving over een mogelijk pensioenakkoord is voorbarig. Er ligt geen akkoord tussen de vakcentrales en werkgevers.

Evaluatie on-site toezicht verzekeraars en pensioenfondsen
Nieuwsbericht DNB, 30-05-2018
DNB heeft het on-site toezicht bij verzekeraars en pensioenfondsen geëvalueerd. Jon Vogelzang geeft een toelichting.

IMF Executive Board Concludes 2018 Article IV Consultation with Kingdom of the Netherlands - Netherlands
Persbericht IMF, 28-05-2018
On May 23, 2018, the Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) concluded the Article IV consultation with the Netherlands. The Netherland’s economic recovery has taken hold. Real growth is forecast to reach 3.1 percent in 2018 owing to robust domestic demand.
Staff Report
Selected Issues

Minder zzp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid
Nieuwsbericht CBS.nl, 25-05-2018
In 2016 was 19 procent van de 895 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. In de jaren daarvoor is dit aandeel steeds gedaald.In de periode 2011-2016 daalde eveneens het aandeel zelfstandigen dat een lijfrentepremie betaalt als pensioenvoorziening.

Jaarverslag 2017 Ombudsman Pensioenen: positie deelnemer versterken
Nieuwsbericht Ombudsman Pensioenen, 24-05-2018
Pensioenuitvoerders moeten vaker een uitspraak van de ombudsman opvolgen, tenzij de pensioenuitvoerder zwaarwegende redenen heeft om dit niet te doen. Ook zou de naam van de betrokken pensioenuitvoerder niet langer anoniem moeten worden gehouden.
Jaarverslag 2017.

FNV bezet gelijktijdig 3 partijkantoren regeringscoalitie

Nieuwsbericht FNV, 17-05-2018
De partijbureaus van VVD, D66 en CDA zijn tegelijkertijd bezet door ruim 300 FNV’ers. De vakbondsleden eisen verbetering van de rekenregels, zodat de pensioenen van jong tot oud weer kunnen worden geïndexeerd.

Eerste resultaten test pensioenpot veelbelovend
Nieuwsbericht ABP, 17-05-2018
Vanaf maart hebben ruim 21.000 deelnemers toegang gekregen tot hun persoonlijke pensioenpot. Met deze test wilde ABP onderzoeken hoe de pensioenpot in de praktijk wordt ervaren door deelnemers. Uit de eerste resultaten blijkt dat deelnemers de persoonlijke pensioenpot interessant vinden en positief beoordelen.

 
Columns / Webartikelen


Nieuw pensioenstelsel voor minister Koolmees 'olifant in de kamer'
Nu.nl, 20-06-2018
Over de toekomst van een nieuw pensioenstelsel is nog steeds niet veel duidelijk. Er worden momenteel gesprekken gevoerd door werkgevers en werknemers, maar minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wil alleen kwijt dat die gesprekken "constructief" verlopen.

Koolmees doorkruist pensioenplan polder
Lise Witteman, Telegraaf.nl, 20-06-2018
Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) is niet van plan om in een nieuw pensioencontract te rommelen aan de rekenrente. Daarmee haalt hij het pensioenplan van vakbonden en werkgevers deels onderuit.

Vroegpensioen te duur voor lager opgeleiden
Leon Brandsema, Telegraaf.nl, 19-06-2018
Vroeg met pensioen gaan, wordt steeds meer luxe. Sinds het afschaffen van de vut en andere vroegpensioenregelingen, werken lager opgeleiden gemiddeld bijna een jaar langer dan hoogopgeleiden. Zij kunnen een uitgebreide oude dag simpelweg niet betalen.

Veel vooroordelen over Europees pensioenfonds bij Nederlandse werkgevers
Nieuwsbericht Aon Hewitt, 14-06-2018
Het beeld dat grote werkgevers en pensioenfondsbestuurders in Nederland hebben van een Europees pensioenfonds is veelal gestoeld op onjuiste vooroordelen. Daardoor nemen zij een Europees pensioenfonds vaak niet mee in de zoektocht naar een toekomstbestendige pensioenregeling.

Vereniging Pensioendeskundigen doet suggesties voor beter pensioenakkoord
Findinet, 14-06-2018
Leden van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) verwachten weinig van het onlangs uitgelekte pensioenakkoord.

Herstel pensioenfondsen: perspectief op indexatie verbeterd
DNBulletin, 13-06-2018
Goede rendementen hebben in 2017 gezorgd voor een duidelijke verbetering van de financiële positie van pensioenfondsen. Hierdoor kunnen de meeste pensioenfondsen de pensioenen inmiddels weer gedeeltelijk en soms geheel indexeren. Maar er zijn ook pensioenfondsen, waaronder een aantal van de grootste, die onder de minimumgrens voor het eigen vermogen blijven.

Pensioenen aan de beterende hand, maar massale verlaging dreigt nog steeds
Gijs Herderscheê, Volkskrant.nl, 13-06-2018
Ondanks de economische groei, hangt zo’n tien miljoen pensioenen nog steeds een verlaging boven het hoofd in 2020. Gemiddeld zal de korting nu uitkomen op 3 procent. 

Column: Pensioenakkoord of niet?
Theo Gommer, Telegraaf.nl, 12-06-2018
Hebben we een pensioenakkoord en is dat pensioenakkoord wel akkoord voor iedereen, dat zijn de grote vragen. Het antwoord is tweemaal neen!

Longevity Risk: Living Longer And The Increasing Retirement Burden
Aon, the One brief, 12-06-2018
Centenarians - those individuals who reach 100 years of age or more - used to make headlines. Living to 100 years used to be a somewhat rare occurrence, but recent research indicates that babies born today could expect to exceed 100 years of age on average.

'Vrouwen leven langer, en moeten dus later met pensioen dan mannen'
Nos.nl, 07-06-2018
Hoe eerlijk is het om naar de gemiddelde levensverwachting te kijken? Demograaf Jan Latten pleit voor een meer diverse berekening van de pensioenleeftijd, die meer recht doet aan verschillen tussen bevolkingsgroepen.

Regel het pensioen buiten de polder om

Mei Li Vos en Martin Pikkaart, Volkskrant.nl, 06-06-2018
Minister Koolmees moet twee dingen doen: de fiscale voordelen voor nieuwe pensioenvormen optrekken tot die van de oude fondsen, en vervolgens de pensioenregeling verplichten, niet het pensioenfonds zelf. 

'AOW leeftijd kan terug naar 65 jaar'
Guido van Riet, NPO Radio 1, 06-06-2018
Debat AOW Harrie Verbon en Herman Kappelle. De AOW leeftijd kan terug naar 65 jaar, stelt econoom Harrie Verbon, emeritus hoogleraar aan de Tilburg University. Maar Herman Kappelle, bijzonder hoogleraar fiscaal pensioenrecht aan de VU, vindt dat de overheid juist moet vasthouden aan het plan om de grens voor de pensioenuitkering op te trekken naar 67 jaar.

Levensverwachting stagneert door griepgolven: AOW-leeftijd blijft na 2022 vermoedelijk 67 jaar en 3 maanden
Yvonne Hofs, Volkskrant.nl, 05-06-2018
De AOW-leeftijd zal tussen 2022 en 2025 waarschijnlijk niet verder stijgen. Door de hoger dan gemiddelde sterfte in de afgelopen twee winters stagneert de levensverwachting. De wettelijke pensioenleeftijd is daar na 2022 direct aan gekoppeld  en gaat dus vermoedelijk evenmin omhoog.

'AOW-leeftijd kan vijf jaar later omhoog door trager stijgende levensverwachting'            
Nu.nl, 05-06-2018
Doordat de levensverwachting van 65-plussers minder snel stijgt dan verwacht, hoeft de AOW-leeftijd pas vijf jaar later naar 67 jaar te worden verhoogd dan nu is vastgelegd.

Bevriezing AOW-leeftijd op 66 jaar kost niets
Harrie Verbon, Volkskrant.nl, 04-06-2018
Verhoging van de AOW-leeftijd leidt tot meer werkloosheid en treft vooral kwetsbare ouderen, schrijft Harrie Verbon.

Het pensioenakkoord is een bittere pil, die wel geslikt moet worden
Trouw, 02-06-2018
Commentaar. Het pensioenakkoord tussen de organisaties van werkgevers en werknemers is eigenlijk een heel vreemd akkoord. 

Ook België steggelt over 'zware beroepen'
Jenda Terpstra, Trouw.nl, 02-06-2018
Wat in Nederland niet lukt, leek in België snel geregeld: een lijst van 'zware beroepen' waarvoor vervroegd pensioen geldt. Maar de lijst is van tafel.

Gaat minister Koolmees zijn eigen pensioenplannen verloochenen voor vrede in de polder?
Jelle Brandsma, Trouw.nl, 01-06-2018
Er valt voor het kabinet iets te winnen en te verliezen met het nieuwste plan voor de pensioenen. Wat weegt het zwaarst?

Achter de schermen voltrekt zich de metamorfose van ons pensioenstelsel
Joost de Vries, Volkskrant.nl, 01-06-2018
Een volledig nieuw pensioenstelsel in 2020, met de zegen van bazen, bonden, zzp’ers én overheid. Als dat klinkt als een herculestaak, dan dekt het de lading.

Er ligt een concept-pensioenakkoord op straat. Wat gaat Wouter doen?
Leontine Treur en Bas van Zanden, Themabericht Rabobank, 31-05-2018
Themabericht naar aanleiding van de berichtgeving over een pensioenakkoord in de Telegraaf van 30 mei 2018.

Bonden en werkgevers: 'Nog geen akkoord over pensioenen'
RTLnieuws, 30-05-2018
Vakbonden en werkgevers buitelen over elkaar heen om te zeggen dat er nog geen overeenstemming is over een nieuw pensioenstelsel. Vanochtend meldde de Telegraaf dat er een conceptakkkoord ligt over de hervorming van het pensioenstelsel.

Koolmees over concept-pensioenakkoord: dit moet zorgvuldig gebeuren
Nos.nl, 30-05-2018
De minister van Sociale Zaken wil nog niet zeggen wat hij van de pensioenplannen van werkgevers en werknemers vindt.

De politieke wens om almaar langer door te werken, moet een halt worden toegeroepen
Joost de Vries, Volkskrant.nl, 30-05-2018
De afspraken in het conceptakkoord kunnen niet losgezien worden van de groeiende politieke macht van ouderen. De vakbond kiest hun kant.

Interview: “Geleidelijk uittreden blijft een puzzel”
Netspar, 28-05-2018
‘Nu iedereen langer door moet werken is geleidelijk afbouwen van het werkende leven een steeds interessantere optie en veel mensen willen dit ook’, stelt onderzoeker Daniel van Vuuren (TiU en CPB).

Oudere mannen steeds vaker in deeltijd richting pensioen
Leon Brandsema, 28-05-2018
Mannelijke 60-plussers kiezen er richting hun pensioen steeds vaker voor om in deeltijd te gaan werken. Ook bij vrouwen stijgt de deeltijddrang op gevorderde leeftijd, maar het is niet duidelijk of dat ook met uittreding te maken heeft.

‘Nederland is niet gebaat bij lijst aan zware beroepen’
Priscilla van Agteren, AD.nl, 25-05-2018
De Belgische regering heeft een lijst gemaakt van zware beroepen. Wie in het leger, de zorg of het onderwijs werkt, mag er eerder met pensioen. Ook een goed idee voor ons? Niet echt, zegt arbeidseconoom Joop Schippers. 

"De complexiteit van ons pensioenstelsel is een blok aan ons been"
Theo Kocken, Verbond van Verzekeraars, Longreads, 05-2018
Hoe moet het verder met ons pensioenstelsel?

Helft Nederlanders vindt pensioen ‘iets voor later'
Accountant.nl, 23-05-2-18
46 procent van de Nederlanders is niet bezig met zijn pensioen, en ruim de helft heeft geen idee wat zijn of haar huidige pensioenuitkering is bij stoppen.Dat blijkt uit onderzoek van Panelwizard in opdracht van Omniplan onder 1.035 werkende Nederlanders.

ABP laat deelnemers in pensioenpot kijken
Peet Vogels, AD.nl, 22-05-2018
900.000 deelnemers van het pensioenfonds ABP krijgen een individuele pensioenpot. Zo kunnen ze precies zien hoeveel geld er voor hun pensioen opzij is gelegd.

Dump het aandeel of wees lastig: pensioenfondsen beleggen steeds kritischer
Marc van den Eerenbeemt, Volkskrant.nl, 20-05-2018
Verkoop het aandeel of wees een lastige aandeelhouder. Pensioenfondsen zijn steeds strenger voor omstreden ondernemingen, zoals kolenbedrijven. Lopen de fondsen zo rendement mis? Nee, zegt de Groningse hoogleraar duurzaam financieren Bert Scholtens.

Pensioenfonds Metaal stapt uit kolenbedrijven
Daarmee is PME het eerste grote pensioenfonds dat 'kolenvrij' is
Marc van den Eerenbeemt, Volkskrant.nl, 19-05-2018
Het pensioenfonds voor de metaalindustie PME heeft al zijn aandelen in kolenbedrijven verkocht. Om opwarming van de aarde tegen te gaan wil het fonds niet meer beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van de fossiele brandstof.

‘Een groot, activistisch pensioenfonds, dat is als een vakbond. Die kan wat veranderen’
Koen Haegens, Volkskrant.nl, 18-05-2018
Dankzij hun goedgevulde pensioenpotten behoren werknemers tot het nieuwe grootkapitaal. Waarom gebruiken ze die macht niet om wat te doen aan stagnerende lonen en oprukkend flexwerk, vraagt de Amerikaanse hoogleraar rechten David Webber zich af.

'Pensioenen nu én later in gevaar'
Peet Vogels, AD.nl, 18-05-2018
Niet alleen de huidige pensioenen lopen gevaar, ook toekomstige pensioenen kunnen wel eens flink gekort gaan worden. Daarvoor waarschuwen pensioendeskundigen en toezichthouder De Nederlandsche Bank.

PPI’s reageren op doemscenario GfK: ‘We staan juist fantastisch voorgesorteerd op pensioenhervorming’
Paul de Kuyper, AMweb, 18-05-2018
Zijn de laatste dagen van premiepensioeninstellingen geteld, zoals GfK voorspelt? Integendeel, zeggen de PPI’s zelf. De conclusie van het markonderzoeksbureau komt voor hen uit de lucht vallen

GfK: ‘Geen plek voor PPI in pensioenlandschap 2025’
Robin Hardeveld Kleuver (GfK), AMweb, 18-05-2018
Opvallend is dat werkgevers die de pensioenregeling bij een PPI hebben ondergebracht nog veel vaker afscheid willen nemen van hun PPI als het elders goedkoper kan.

Een politiek compromis over pensioenhervorming is haalbaar
Robin Fransman, MeJudice, 17-05-2018
Een politiek compromis over de pensioenhervorming is haalbaar, omdat er voor iedereen forse voordelen mee te behalen zijn. We zullen dan echter wel moeten afstappen van het idee dat er één soort pensioen is, bepleit Robin Fransman, hoofd financiële sector bij de Argumentenfabriek.

'Omdat een stratenmaker vaak jonger overlijdt, moet hij eerder met pensioen kunnen'
Sjaak Zonneveld, Trouw.nl, 17-05-2018
Opinie. Mensen met een kortere levensverwachting kunnen best eerder met pensioen.

Column: Goed nieuws
Gerard Riemen (Pensioenfederatie), 17-05-2018
Goed nieuws uit de pensioenwereld haalt zelden de kolommen.

Werknemers mkb dreigen bij pensioen kopje onder te gaan
Blog Fleur Rieter, AMweb, 17-05-2018
Werknemers van mkb-bedrijven dreigen in het verdomhoekje te raken doordat de wet- en regelgeving zo vaak wordt aangepast dat veel werkgevers in deze sector geneigd zijn te stoppen met het aanbieden van pensioenen voor hun werknemers.

 
Parlementaire Informatie

Uitgelicht
Pensioenen, 20-06-2018
Op woensdag 20 juni 208 overlegde de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over verschillende pensioenonderwerpen. Hiervoor kwam minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Kamer.
Documenten behorende bij Algemeen Overleg Pensioenonderwerpen

Brief van Minister Hoekstra (Fin) aan de Tweede Kamer over de voortgang en de inzet van  van het kabinet in de Raadsonderhandelingen over het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP), 18-06-2018

Brief van minister Koolmees (SZW) met een reactie op het artikel ‘DNB: Bij 10 miljoen pensioenen dreigt korting’ in NRC Next van 14 juni jl, 18-06-2018
Bulletin herstelplannen 2018

34934
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)
Nr. 7 Nota van Wijziging
Nr. 6 Nota naar aanleiding van het verslag
Nr. 5 Verslag

34801
Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen, regels voor fusie en splitsing en waardeoverdracht van nettopensioen (Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen)
Nr. 12 Brief van minister Koolmees (SZW)
Brief houdende intrekking wetsvoorstel.
Artikel Amweb Wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfondsen ingetrokken

Brief
van minister Koolmees (SZW) aan de Eerste Kamer over de evaluatie van de Wet aanpassing financieel toetsingskader, 14-06-2018

Brief
van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer met een reactie op het bericht dat de sociale partners mogelijk een akkoord zouden hebben over de pensioenen en de AOW, 12-06-2018

Brief van minister Koolmees aan de Eerste Kamer met de beantwoording van nadere vragen bij de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, 12-06-2018
Bijlage Verzamelbrief pensioenonderwerpen.

Antwoorden
van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van de leden Krol en Van Rooijen (beiden 50PLUS) over pensioenfonds PMT, 11-06-2018

Brief
van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over voorwaarden affinanciering voorwaardelijke VPL-aanspraken, 04-06-2018

Brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot pensioencommunicatie, 31-05-2018

Internetconsultatie, 28-05-2018
Initiatiefwet Van Weyenberg tot vergroten inspraak deelnemers pensioen over uitsluitingenbeleid en verantwoord beleggingsbeleid

Debat in het kort
Mogen pensioenfondsen tijdelijk een hogere rekenrente hanteren?, 22-05-2018
Initiatiefwetsvoorstel - De Kamer spreekt opnieuw over het plan van Van Rooijen (50PLUS) om pensioenfondsen tijdelijk een hogere rekenrente te laten hanteren

Antwoorden van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van de leden Van Dijk, Van den Hul en Dijksma (allen  PvdA) over pensioenfondsen die beleggen in Aurobindo, 22-05-2018

Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede kamer over keuzemogelijkheid in het overdragen van pensioenaanspraken, 18-05-2018

Rondetafelgesprek Evaluatie Financieel Toetsingskader (FTK), 17-05-2018
Debat
Behandelde stukken

Antwoorden van minister Hoekstra van Financiën op Kamervragen van de leden Van Raan en Ouwehand (beiden PvdD) over het bericht dat het ABP 174 miljoen euro in de palmolie-industrie investeert, 17-05-2018

 
Boeken


Netspar; Waegenaere, A. de; Vellekoop, M.
Langer zullen we delen : over solidariteit in het opvangen van langlevenrisico
Tilburg : Netspar, 2018. 24 p.
Netspar Brief, nr. 13
Kleine schommelingen in de prognose van de levensverwachting kunnen grote impact hebben op het pensioen. Momenteel delen we dit 'macro-langlevenrisico' uniform met elkaar via de dekkingsgraad. Met name voor de groep alleroudsten kan deze uniforme risicodeling ongunstig uitpakken. In deze Netspar Brief wordt een alternatieve verdeelregel geanalyseerd waarbij de mate van risico per leeftijdscohort kan verschillen. Hierbij wordt een driedeling gemaakt, waarbij de actieve deelnemers binnen een fonds het risico van de oudste deelnemers dragen en de jong-gepensioneerden alleen hun eigen risico. Deze regel kan ongewenste fluctuaties voor de alleroudsten voorkomen, terwijl de effecten voor de jongere cohorten in veel gevallen beperkt blijven.

CPB; Netspar; Bolhaar, J.; Vuuren, D. van
Geleidelijke uittreding en de rol van deeltijdpensioen
 Den Haag : CPB, 2018. 38 p.
CPB Achtergronddocument, 28 mei 2018; Netspar Design paper, nr. 100
Geleidelijke uitreding kan helpen om het werken langer vol te houden. Het is vanuit meerdere opzichten zelfs een logische route richting voltijds pensionering. Voorkeuren van mensen veranderen niet radicaal van de ene op de andere dag en ook gezondheid en de fitheid om te werken veranderen vaak geleidelijk. In het rapport wordt eerst onderzocht in hoeverre geleidelijke uittreding nu plaatsvindt en welke ontwikkelingen zich de afgelopen twee decennia hebben voorgedaan. Het rapport richt zich daarbij op de arbeidsparticipatie vóór de AOW-gerechtigde leeftijd. Vervolgens worden de gewerkte uren van individuen geconfronteerd met het door hen gewenste aantal gewerkte uren. Opvallend is dat zich juist tussen de 60 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd een discrepantie voordoet; bij de leeftijdscategorieën daaromheen is dit veel minder het geval. Tot slot wordt daarom ingegaan op het instrument deeltijdpensioen om geleidelijke uittreding beter mogelijk te maken. 
Tijdschriftartikelen


Pensioenrisico’s
ESB 103 (2018) 4762 (7 juni), p. 246-267
Themanummer gewijd aan pensioenrisico’s. Bevat de volgende bijdragen:
Zero-sum games, politieke economie en het hervormen van pensioenen / Jasper Lukkezen
Netwerken beïnvloeden keuzes pensioenfondsen / Dirk Broeders, Allard Bruinshoofd en Mustafa Kilinc;
Risico’s beter opgevangen met hybride pensioenstelsel / Theo Kocken;
Stabiele pensioenen vereisen vaste rente op lange termijn / Jean Frijns en Jelle Mensonides;
Geen goed pensioen zonder intergenerationele verzekering / Coen Teulings;
Reactie: Voordelen risicodeling onzeker / Ilja Boelaars en Lans Bovenberg;
Reactie: Risicodeling is geen gratis lunch / Bas Werker
Naschift: Voordelen risicodeling systematisch onderschat / Coen Teulings;
Consensus over pensioen / Casper van Ewijk

Vermeeren-Keijzers, I.; Donner-Broersma, C.
Duurzame inzetbaarheid door flexibilisering pensioen : wat zijn de huidige mogelijkheden?
Tijdschrift voor Ontslagrecht, (2018) 2, p. 62-71
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de huidige (on)mogelijkheden om langere inzetbaarheid van oudere werknemers te ondersteunen met de daarbij behorende fiscaal juridische aandachtspunten. De auteurs beschrijven het huidige wettelijk kader van het actuarieel vervroegen dan wel uitstellen van de pensioeningangsdatum alsmede deeltijdpensionering. Daarnaast gaan zij in op de samenloopproblematiek van een pensioenuitkering met een socialezekerheidsuitkering en het vrijwillig voortzetten van pensioenopbouw na ontslag. Uit dit overzicht zal blijken dat het huidige wettelijk kader zeer complex is, waarbij fiscale en civielrechtelijke wet- en regelgeving niet op elkaar aangesloten lijkt te zijn.

Eismann, M.
Retiring together? Challenges for dual earners
Demos, 34 (2018) 5 (mei), p. 1-3
Het aantal tweeverdieners van 60 jaar en ouder neemt sterk toe. Hoewel de meeste tweeverdieners graag gelijktijdig met pensioen wil gaan is dit in toenemende mate een dure zaak, vooral door de stijgende AOW-leeftijd. Jongere partners zullen langer moeten doorwerken dan hun oudere partner.

Beer, J. de; Gaag, N. van der
Educational differences in longevity
Demos, 34 (2018) 5 (mei), p. 3-4
Gemiddeld leven laagopgeleiden 5-6 jaar korter dan hoogopgeleiden. Is dit opleidingseffect constant of is dit in de loop der tijd afgenomen? Het goede nieuws is dat sinds 1997/2000 de opleidingsverschillen kleiner zijn geworden, het slechte nieuws is dat ze nog steeds aanzienlijk zijn.

Mackenbach, J.
Het verschil tussen levensverwachting laag- en hoogopgeleid is groot en hardnekkig
Netspar Magazine (2018) 24 (lente), p. 9-11
Thema: Langer zullen we leven!
Laagopgeleiden leven aanzienlijk korter dan hoogopgeleiden. Ondanks de welvaartsstijging blijft het verschil bestaan. Volgens hoogleraar Johan Mackenbach krijgt dit verschijnsel te weinig serieuze aandacht bij de herziening van het pensioenstelsel.

Kocken, Th.
‘Demotie en deeltijdpensioen onontkoombaar’
Netspar Magazine (2018) 24 (lente), p. 15-17
Thema: Langer zullen we leven!
De toekomst kan niet volledig worden voorspeld door statistische modellen, stelt Theo Kocken. Hij pleit ervoor scenario’s te bedenken waarbij juist ook onverwachte, niet-lineaire ontwikkelingen en het dagelijkse leven een grote rol spelen. Hij concludeert dat pensioenfondsen zich meer moeten verdiepen in lang leven. ‘Het huidige stelsel is niet ingericht op een veel hogere levensverwachting.’

Schop, E.
Evaluatie Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen
Pensioen & Praktijk, (2018) 2, p. 17-21
Op 8 maart 2018 heeft minister Koolmees (SZW) het rapport Evaluatie Wet aanpassing Financieel Toetsingskader (ftk) aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie.

Vermeer - de Jongh, S.; Tilburg, B. van
Privacywetgeving en de impact op de pensioen(driehoeksverhouding)
Pensioen & Praktijk, (2018) 2, p. 35-38
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG treedt in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken worden aanzienlijk uitgebreid en degene die persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, wordt in bepaalde gevallen zelfstandig aansprakelijk gehouden. Deze kwalificaties zijn niet nieuw, maar de bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden wél. Welke gevolgen heeft dit voor organisaties in relatie tot de pensioendriehoek (pensioenuitvoerder - werkgever - werknemer)? Dit artikel gaat allereerst in op de begrippen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, en op de relatie daartussen. Daarna worden alle verhoudingen van de pensioendriehoek nagelopen en wordt aangegeven op basis van welke factoren vastgesteld wordt wie verwerkingsverantwoordelijke is en wie verwerker.

Kaar, R. H. van het
Instemming OR maakt wijziging pensioenregeling nog niet automatisch acceptabel
TRA, 10 (2018) 6 (mei), p. 25-27
TRA 2018/ 51. Hof ’s-Hertogenbosch 20 februari 2018, nr. 200.189.886 01 m.nt. dr. R.H. van het Kaar. Art. 7:613 BW.
In artikel 20 van de arbeidsovereenkomst van betrokken werknemer is een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen. Op de arbeidsovereenkomst is van toepassing het Arbeidsreglement. Ook in dit reglement is een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen. In datzelfde Arbeidsreglement is bepaald dat de pensioenpremie geheel voor rekening komt van de werkgever. Met een beroep op het eenzijdig wijzigingsbeding heeft werkgever, met instemming van de groepsondernemingsraad (GOR), deze regeling gewijzigd. Voortaan betalen werknemers (met ingang van 1 januari 2014) 30% van de pensioenpremie. Werknemer maakt bezwaar tegen de wijziging van de pensioenregeling.
PJ 2018/43; ECLI:NL:GHSHE:2018:685 

 
Europese Informatie


Pensions: Council agrees its stance on pan-European pension product

European Council - Council of the European Union, 19-05-2018
The Council has agreed its negotiating stance on a proposal that would make it easier for people to put money aside for their old age.
June 2018 draft regulation on the pan-European pension product

EIOPA publishes its Annual Report 2017
EIOPA, 15-06-2018
Today the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) published its Annual Report 2017.

De grondrechten van ouderen moeten beter worden beschermd

EU Agency for Fundamental Rights (FRA), 06-06-2018
Het Verslag over de grondrechten van dit jaar wijdt een speciaal hoofdstuk aan de gelijke behandeling van ouderen en aan de eerbiediging van hun grondrechten.

Overheidsfinanciën: conclusies over leeftijdgerelateerde uitgaven
Europese Raad - Raad van de Europe Unie, 25-05-2018
De Raad (Ecofin): 1.ONDERSTREEPT dat de vergrijzing van de bevolking een grote uitdaging is voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn. Die situatie wordt nog verergerd door de forse stijging van de overheidsschuld als gevolg van de economische en financiële crisis.

Europese Commissie
The 2018 ageing report : economic & budgetary projections for the 28 EU member states (2016-2070)
 Luxemburg : EU, 2018. 383 p.
European economy, institutional paper, nr. 79
Het rapport gaat in op de economische en fiscale gevolgen van de vergrijzende bevolking van Europa. In het rapport staan lange termijn-prognoses voor de periode van 2016 tot en met 2070. Ingegaan wordt op leeftijd gerelateerde uitgaven aan: pensioenen, gezondheidszorg, langdurige zorg, scholing en werkloosheidsvoorzieningen. Verder zijn statistische gegevens per land opgenomen.