02 februari 2017  
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Arbeidsmarkt en Arbeidsparticipatie
Pers- en Nieuwsberichten Columns / Webartikelen Parlementaire Informatie
Boeken Tijdschriftartikelen Europese Informatie
Pers- en Nieuwsberichten
   

Bedrijven lokken talent met langer vaderschapsverlof
Nieuwsbericht Trouw, 2 februari 2017
Mastercard wordt het grootste bedrijf in Nederland dat het vaderschapsverlof oprekt naar acht weken. Of het nou een goede wervingstactiek is of niet, kenniscentrum seksualiteit Rutgers juicht de beslissing van Mastercard toe. De stichting pleit al jaren voor de uitbreiding van het vaderschapsverlof. 

Nederlandse vrouwen werken al op jonge leeftijd in deeltijd
Nieuwsbericht SCP, 31 januari 2017
Dit blijkt uit het SCP rapport Eerste treden op de arbeidsmarkt, een onderzoek naar jonge werkende vrouwen en mannen.

Kansen pakken in de grensregio’s
Nieuwsbericht Rijksoverheid, 30 januari 2017
Het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid heeft 15 doelen opgesteld. Zodat het voor de bijna zes miljoen inwoners in de Nederlandse grensregio’s vanzelfsprekender en gemakkelijker wordt om ook over de grens aan de slag te gaan.

Aantal vacatures nadert de miljoen
Persbericht UWV, 30 januari 2017
Door de aanhoudende economische groei neemt het aantal vacatures sterker toe dan voorspeld. UWV verwacht 965.000 vacatures in 2017. Daarmee komt het niveau van vlak voor de economische crisis in zicht. Ook de banengroei zet stevig door. Naar verwachting groeit de werkgelegenheid dit jaar met 138.000 banen (+1,4 procent), waarvan 50.000 banen in de uitzendsector. Dit staat in de arbeidsmarktprognose van UWV.

Meer Wajongers aan het werk bij reguliere werkgevers
Nieuwsbericht Binnenlands Bestuur, 27 januari 2017
Het aantal jonggehandicapten dat werkt is in 2015 licht toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Uit de Monitor Arbeidsparticipatie van UWV Kenniscentrum blijkt dat er eind 2015 in totaal 56.400 Wajongers aan het werk waren, 800 meer dan het jaar ervoor. Het aantal Wajongers dat aan de slag was bij een reguliere werkgever groeide sterk, terwijl SW-bedrijven juist minder jonggehandicapten in dienst hadden.

Steun voor visie leven lang ontwikkelen van MBO Raad
Nieuwsbericht MBO-Raad, 26 januari 2017
Hoe kan overheidsbeleid herstarters en doorstarters op de arbeidsmarkt helpen aan een beter maatschappelijk perspectief? Dit was één van de vraagstukken die aan bod kwam in de hoorzitting op 23 januari van de Vaste Kamercommissie van OCW over een leven lang ontwikkelen.

'Meer aandacht voor positie jonggehandicapten op arbeidsmarkt'
Nieuwsbericht VNO-NCW, 25 januari 2017
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het positief dat staatssecretaris Klijnsma meer aandacht wil voor de positie van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt. Om de banenafspraak tot een succes te maken, is het essentieel dat de juiste instrumenten zoals jobcoaching, loonkostensubsidie en de no-riskpolis adequaat worden toegepast om meer jongeren naar werk te begeleiden.

Familie volgens thuiswerker soms de dupe
Nieuwsbericht CBS, 25 januari 2017
Van de werknemers die incidenteel thuiswerken geeft 61 procent aan dat familieactiviteiten er weleens bij in schieten vanwege het werk. Vaker dan werkenden die gewoonlijk thuiswerken of juist helemaal niet thuiswerken, geven incidentele thuiswerkers aan dat ze activiteiten met hun familie missen of verwaarlozen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en CBS.

Overgang circulaire economie: houd oog voor arbeidsmarkt
Nieuwsbericht VCP, 24 januari 2017
Bij de overgang naar een circulaire economie is de rol van werknemers cruciaal. Hun kennis en ervaring zijn nodig voor een succesvolle transitie. Er ontstaan kansen op de arbeidsmarkt maar we moeten ook voorkomen dat mensen langs de kant komen te staan.

CNV jaaropening: "Kiezers willen socialere arbeidsmarkt die zekerheid biedt"
Nieuwsbericht CNV, 23 januari 2017
"Goed nieuws dat er zo veel steun onder Nederlandse kiezers is voor een sociale en fatsoenlijke arbeidsmarkt. De opdracht aan de Nederlandse politiek lijkt mij duidelijk", aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen over de uitslag van een kiezersonderzoek van Maurice de Hond voor het CNV, dat vanmiddag wordt gepresenteerd tijdens de CNV jaaropening 2017 in Den Haag.

VCP: maak scholing en ontwikkeling volledig aftrekbaar
Nieuwsbericht VCP, 23 januari 2017
De kosten voor ontwikkeling en scholing van werknemers moeten volledig aftrekbaar worden. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) pleit daarom voor een zogeheten duurzaam inzetbaarheidsbudget. Werknemers zouden deze faciliteit kunnen gebruiken voor scholing, verlof of loopbaanbegeleiding. ‘Op die manier zijn ze beter in staat om de regie te voeren over hun eigen ontwikkeling’, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Rapport Duurzame inzetbaarheid met input OVAL aangeboden aan SER
Nieuwsbericht OVAl, 19 januari 2017
In opdracht van Facilicom hebben wetenschappers de visie van stakeholders in de arbeidsmarkt op de noodzaak van een 'integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid in Nederland' inzichtelijk gemaakt.

In 2016 sterkste daling werkloosheid in tien jaar
Nieuwsbericht CBS, 19 januari 2017
In 2016 daalde de werkloosheid sterker dan in de jaren daarvoor. Was in december 2015 nog 6,6 procent van de beroepsbevolking werkloos, een jaar later was dit 5,4 procent. Tien jaar geleden, in 2006, was er voor het laatst sprake van een daling van deze omvang. Onder 45-plussers daalde de werkloosheid het sterkst. Het aantal werkende 45-plussers nam met bijna 110 duizend toe in een jaar tijd.
Zie ook Werken in 2016 (Youtube)

Grootste daling werkloosheid in 10 jaar
Nieuwsbericht Rijksoverheid, 19 januari 2017
Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de werkloosheid in het afgelopen jaar sterk is gedaald. Een jaar geleden zaten nog 588.000 mensen zonder werk. Nu zijn er nog 482.000 mensen op zoek naar een baan. Minister Asscher reageert op dit bericht.

Dijsselbloem wil arbeidsmigratie EU beperken
Nieuwsbericht en radio-audiobericht BNR, 19 januari 2017
Migratie binnen de Europese Unie is een probleem, ook in Nederland. Dat zei minister van Financiën Dijsselbloem, tevens voorzitter van de eurogroep, op CNN. Volgens Europa-verslaggever Jesse Pinster gaat het hier niet om de arbeidsmigratie, maar om de detacheringsrichtlijn.

Werkloosheid daalt verder in december
Nieuwsbericht CBS, 19 januari 2017
De werkloosheid is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9 duizend per maand afgenomen. Het aantal werkloze mensen kwam in december uit op 482 duizend. Dit is 5,4 procent van de beroepsbevolking. UWV telde eind december 412 duizend WW-uitkeringen. 

Werkende centraal in cao-nota werkgevers
Nieuwsbericht AWVN, 18 januari 2017
'Werkgevers willen dat het cao-overleg de komende jaren veel meer gaat over de kwaliteit van de beroepsbevolking en investeringen in zaken als opleiding en de arbeidsmarktwaarde van werkenden.'

CNV-reactie op werkgevers: scholingspotjes goed plan, maar geen oplossing voor flex
Nieuwsbericht CNV, 18 januari 2017
CNV-voorzitter Maurice Limmen vindt dat werkgeversvoorman Harry van der Kraats van de AWVN de kloof tussen vast en flex niet helpt dichten met zijn nieuwste voorstel: “We moeten niet doen alsof dit werkgeversplan de oplossing is voor de volledig doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het probleem is vooral dat werkgevers weinig investeren in werknemers, omdat ze er zo makkelijk vanaf kunnen.”

Meer 'ondernemers' in Nederland, maar dat zijn vooral (deeltijd-)zzp'ers
Nieuwsbericht Volkskrant, 17 januari 2017
Deeltijd zzp'en is bescheiden vorm van ondernemerschap.

ROA report: Van starter tot gevorderde
Nieuwsbericht ROA, Universiteit van Maastricht, 17 januari 2017
De loopbaanontwikkeling van hbo’ers in de eerste vijf jaren na afstuderen. De meeste hbo’ers zijn na vijf jaar op hun plek.

CNV: Laat mensen profiteren van technologische ontwikkelingen
Nieuwsbericht CNV, 17 januari 2017
Nieuwe technologie inzetten om mensen bij het werk te helpen, maar ook de winsten die ontstaan door deze nieuwe technologie ten goede laten komen aan werknemers die hierdoor het risico lopen hun baan te verliezen. En voor werk en privé: betaald mantelzorgverlof. Dit zijn ideeën die Arend van Wijngaarden, arbeidsvoorwaardencoördinator van het CNV, op woensdag 18 januari toelicht in de Tweede Kamer.

Asscher roept sociaal-democraten op tot beteugelen arbeidsmigratie
Nieuwsbericht Volkskrant 10 januari 2017
PvdA-leider Lodewijk Asscher roept zijn Europese collega's op de arbeidsmigratie in de Europese Unie aan banden te leggen. Hij vindt dat het vrij verkeer van werknemers - een van de kernwaarden van de EU - tot een 'businessmodel voor lage lonen' is geworden. 'Dat moet stoppen', zegt hij in een brief die hij vandaag aan alle sociaal-democratische leiders verstuurt.

Grotere kans op integratie met vroege screening vluchteling
Nieuwsbericht VNG, 9 januari 2017
COA en gemeenten willen de kans voor vluchtelingen op integratie in ons land zo groot mogelijk maken. Er wordt tegenwoordig vaak zo vroeg mogelijk gekeken wat iemands talenten en ambities zijn, om de vluchtelingen vervolgens op te vangen in een regio waar ze zoveel mogelijk kans hebben op een baan.

Randstad presenteert ‘100 dagen/100 banen’
Nieuwsbericht Flexmarkt, 4 januari 2017
Randstad start een experiment waarbij iemand iedere dag, 100 dagen achter elkaar, een andere baan uitoefent en zijn ervaringen deelt met Nederland via social media. Dit initiatief moet de diversiteit van werk op de huidige arbeidsmarkt zichtbaar maken.

Voor de 5e keer op rij organiseren Regioplan & AIAS de Nederlandse ArbeidsmarktDag
Nieuwsbericht Regioplan, januari 2017
Donderdag 12 oktober vindt voor de vijfde keer de Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD) plaats in Utrecht, met als thema 'De veranderende waarde van werk'. De arbeidsmarkt verandert. Flexwerk en deeltijdwerk rukken op. De beroepenstructuur polariseert. We werken langer door. Steeds meer mensen combineren betaald werk met onbetaalde (zorg)taken. Wat betekent dit alles voor de plaats die werk inneemt in ons leven? Blijft werk primair een bron van inkomen (werken om te leven) of is werk essentieel voor ontplooiing en zingeving in een geïndividualiseerde samenleving (leven om te werken)? Staat werk nog wel centraal of moet het steeds meer concurreren met vrije tijd en zorg? Is een vaste baan voor het leven nog steeds het ideaal of willen moderne hoogopgeleide burgers het liefst hun eigen baas zijn? Kortom, hoe verandert de waarde van werk in de eenentwintigste eeuw?

Uitzendwerk snelle en duurzame opstap naar werk
Nieuwsbericht ABU, 12 december 2016
Nieuwe cijfers in Uitzendmonitor 2016. Uitzendwerk is belangrijk als het gaat om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Dat en meer blijkt uit cijfers van de Uitzendmonitor die de ABU publiceert. Het onderzoek geeft de ontwikkelingen weer in de uitzendbranche van 2007 tot 2015.

<< Terug
Columns / Webartikelen
   

Houd rekening met zwaar weer
Column Vermeend & Van der Ploeg, Telegraaf 25 januari 2017
Onze economie en werkgelegenheid worden sterk bepaald door de wereldeconomie en wereldhandel. Voor de komende jaren is er op verschillende terreinen wereldwijd sprake van een toenemende onzekerheid die negatieve effecten kan hebben voor groei en werk in Nederland.

Wat we nodig hebben is een Minister van Arbeidsverhoudingen
Opinie Marco Bastian, NBBU 24 januari 2017
Het kabinet-Rutte is er niet in geslaagd de arbeidsmarkt te moderniseren. Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher heeft het geprobeerd - in een richting die ik haaks op de onze zou willen noemen - maar zijn veldtocht tegen de flexibilisering op de arbeidsmarkt is voor het moment toch vooral vastgelopen in goede bedoelingen. Het staketsel van arbeidsverhoudingen wordt nog altijd overeind gehouden met lijm uit 1907.

Flexibilisering op de arbeidsmarkt eist een hoge tol
Column Ben Ligteringen, Follow the Money 23 januari 2017
De toenemende flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt is voor menig werkgever een zegen, maar kent vele schaduwzijden: toenemende tweedeling tussen vaste en flexibele werknemers qua beloning en bestaanszekerheid, grote onderverzekering wat betreft pensioen en arbeidsongeschiktheid en een steeds grotere groep zelfstandigen die minder verdient dan het minimumloon. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? En wat valt eraan te doen?

We moeten terug naar zekere, vaste banen
Webartikel Agnes Jongerius, Trouw 22 januari 2017
Vaste arbeidscontracten moeten weer de norm worden in de Europese Unie. Plus sociale bescherming voor alle werkenden, betoogt Agnes Jongerius, PvdA-Europarlementariër.

En de zzp'er ploetert tevreden door
Webartikel Roos Menkhorst, Trouw 22 januari 2017
Vijf jaar geleden beschreef freelance journalist Roos Menkhorst (32) in Tijd haar bestaan als 'blije verliezer'. Met een gezonde portie optimisme doorstond ze de crisis. Hoe kijkt ze nu, met kind, tegen haar zzp-bestaan aan?

Politiek mist beleid voor nieuwe arbeidsmarkt
Column Vermeend en Van der Ploeg, Telegraaf 21 januari 2017
De verkiezingscampagnes zijn begonnen. Belangrijke thema’s zijn zorg, immigratie, integratie, veiligheid, pensioenen, belastingen en de arbeidsmarkt. Deze week gaat het over de arbeidsmarkt. Nederland krijgt o.a. te maken met een verdere opmars van digitalisering, automatisering en robotisering. Door deze technologische revolutie zal onze arbeidsmarkt ingrijpend veranderen. 

Gaat doorwerken na AOW echt werken? Het oordeel van werkgevers
Column Jaap Oude Mulders, Harry van Dalen, Kène Henkens, MeJudice 18 januari 2017
Het kabinet Rutte II heeft het wettelijk mogelijk gemaakt om door te werken na het bereiken van de AOW-leeftijd. Het past in de trend om langer door te werken, maar zitten werkgevers wel te wachten op AOW-ers?

Arbeidsmarkt voor hbo’ers in de lift
Webartikel ScienceGuide, 18 januari 2017
De vooruitzichten voor afgestudeerde hbo’ers zijn goed. De arbeidsmarktpositie van hbo’ers is vijf jaar na diplomering nog sterker dan kort na diplomering. Van somber naar positief. Dat blijkt uit de nieuwste HBO-Monitor. Tachtig procent van de Nederlandse hogescholen werkte mee aan dit onderzoek van ROA.

'Robots gaan niet 50 procent van alle beroepen overnemen'
Webartikel ManagersOnline.nl, 16 januari 2017
Vorig jaar werd nog veelvuldig een onderzoek uit 2014 aangehaald dat aangaf dat bijna 50 procent van de huidige beroepen grote kans hebben om de komende jaren te verdwijnen. Ook zou zouden er zo’n 280.000 studenten na hun studie geen kans hebben op een baan binnen hun studierichting, mede dankzij de robotisering. Gelukkig kwam er ook een ander onderzoek waaruit blijkt dat de impact van robotisering bij lange na niet zo groot zal zijn. Daarnaast kwam Peter Koelewijn van Nationale Beroepengids na dieper naar de aard van deze beroepen te kijken tot de conclusie dat de eerder genoemde rampscenario’s niet heel waarschijnlijk zijn.

Werkgevers doe er wat aan
Opinie Henk van Rees (oud-vakbondsbestuurder FNV-Bondgenoten), ED 13 januari 2017
Invulling van dat 'vrije verkeer van goederen en mensen' heeft in ons land wel geleid tot grote oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt in sommige sectoren. 

Arbeidsmigratie in Europa leidt tot valse concurrentie
Column Lodewijk Asscher, Volkskrant 10 januari 2017
Lodewijk Asscher pleit voor nieuwe, progressieve spelregels. "De Europese Unie is voor te veel mensen een symbool geworden voor sociaal onrecht."

Flex is een keuze, waarom die kruistocht tegen een vast contract?
Column Lodewijk Asscher, The Post Online 3 januari 2017
Over Barbara Baarsma, D66, VVD en hun gifpil voor de middenklasse.

<< Terug
Parlementaire Informatie
   

Rapport “Grenzen slechten, regio’s verbinden, mensen bewegen” : aanbieding aan de Tweede Kamer. Rapport van het Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid, 30 januari 2017.

Onderbenutting sectorplannen : Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de geactualiseerde tabel met het kasritme van de sectorplannen, 30 januari 2017.

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Kerstens (PvdA) over het bericht ‘Niet iedereen blij met baan plus bijstand’, 25 januari 2017.

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van het Kamerlid Voortman (GroenLinks) over "het bericht dat gemeenten alleen mogen experimenteren in de bijstand als zij bijstandsgerechtigden verplichten tot een tegenprestatie", 25 januari 2017.

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van het Kamerlid Koser Kaya (D66) over het bericht 'Geen ‘tegenprestatie’ in de bijstand? Dan géén vrijheid’, 25 januari 2017.

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van het Kamerleden Marcouch en Vermeij (beiden PvdA) over de afwijzing als Gamze Gül en de uitnodiging als Hanneke bij Pathé Arnhem, 16 januari 2017.

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de Motie Ulenbelt (SP) over belemmeringen voor uitvoering van regelingen, zoals 'het generatiepact' in de gemeente Den Haag, 16 januari 2017.

<< Terug
Boeken
   

MBO Raad, Mbo biedt kansen voor starters, herstarters en doorstarters : visie van de MBO Raad op een leven lang ontwikkelen
[Woerden] : MBO Raad, 2017. 5 p.
De overheid moet de financieringsstroom voor leven lang leren bundelen en daar individuele leerrechten aan koppelen, stelt de MBO Raad in het position paper over een leven lang ontwikkelen. Position paper ten behoeve van een hoorzitting op 23 januari 2017 van de Vaste Kamercommissie van OCW over een leven lang ontwikkelen.

Regioplan; Groenewoud, M.; Mallee, L., Hoe vinden werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers elkaar? : op weg naar effectiever en duurzamer matchen : eindrapport
Amsterdam : Regioplan, 2016. 72 p.
Publicatienr. 15019
De komende jaren moeten er 125.000 extra banen gecreëerd worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Een effectieve en duurzame matching van werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers is hierbij de kernopgave. Informatie-uitwisseling over de taken, arbeidsbelasting en context van het werk is hierbij van groot belang. Regioplan heeft onderzocht welke informatie nodig is voor het matchen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werk(gevers) en welke informatie beschikbaar is. Het onderzoek heeft geresulteerd in een ontwikkelprogramma waarin acht routes worden beschreven die bijdragen aan een verbetering van de informatievoorziening ten behoeve van effectiever en duurzamer matchen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werk(gevers).

UWV, UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2016 : aan het werk zijn, komen en blijven van mensen met een arbeidsbeperking
Amsterdam : UWV, 2016. 47 p.
De UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2016 laat zien hoe de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking zich ontwikkelt in de periode 2008 tot en met 2015. De monitor richt zich op de arbeidsparticipatie van Wajongers, WGA'ers en mensen van wie de aanvraag voor een WIA-uitkering is afgewezen, omdat hun inkomensverlies ten opzichte van het oude inkomen minder is dan 35% (WIA 35-minners). Bij de WGA wordt onderscheid gemaakt tussen volledige WGA'ers (WGA 80-100) en gedeeltelijk WGA'ers (WGA 35-80). Ook komt de arbeidsparticipatie van WAO’ers kort aan bod. De monitor laat zien dat de ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten in 2015 gunstiger waren dan we in de jaren hiervoor zagen. Een logische verklaring hiervoor is dat de economie voor het eerst sinds lange tijd weer in 2015 weer in de lift zat.

UWV, UWV landelijke arbeidsmarktprognose 2017 : update, 30 januari 2017
Amsterdam : UWV, 2017. 24 p.
Deze publicatie geeft de bijgestelde verwachtingen van UWV over de landelijke en sectorale arbeidsmarktontwikkelingen in 2017. De publicatie bevat prognoses van vraag en aanbod van arbeid, de vraag naar werknemers per sector en het aantal WW-uitkeringen. Uit het rapport komt onder meer naar voren dat door aanhoudende economische groei het aantal banen en vacatures toeneemt. De groei van de werkgelegenheid in de afgelopen jaren zit vooral in flexibele banen, zoals tijdelijke contracten en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers).

SCP; Merens, A.; Bucx, F.; Meng, C., Eerste treden op de arbeidsmarkt
Den Haag : SCP, 2017. 24 p.
Dit rapport geeft de eerste uitkomsten weer van een langer lopend onderzoek naar de positie van jonge werkende vrouwen en mannen. Al jarenlang doen vrouwen het beter in het onderwijs dan mannen. Op de arbeidsmarkt wordt deze voorsprong echter niet verzilverd in een betere positie. Tegenwoordig werken er meer vrouwen dan vroeger, maar nog steeds hebben minder vrouwen dan mannen een baan. Ook werken vrouwen veel vaker in een deeltijdbaan dan mannen en verdienen zij een lager inkomen mannen. Het vermoeden bestaat dat deze man-vrouwverschillen al vroeg in de loopbaan ontstaan. In dit onderzoek gaat daarom de focus uit naar jonge vrouwen en mannen in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar. Doel is te achterhalen of de overgang van school naar werk en het begin van de arbeidsloopbaan anders verloopt voor jonge vrouwen dan voor jonge mannen. Ook wordt nagegaan of de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen en mannen in Nederland verschilt van die van hun leeftijdsgenoten in andere Europese landen.

Europees Parlement; Members' Research Service; Kiss, M., Digital skills in the EU labour market
[Luxemburg] : EP, 2017. 19 p.
Publicatie over de digitale vaardigheden van werknemers in de EU. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de digitale vaardigheden van kwetsbare sociale groepen en de staat van de digitale vaardigheden op de arbeidsmarkt. Het rapport bevat verder een overzicht van acties op dit gebied op EU-niveau en een overzicht van de mogelijke oplossingen en best practices in de lidstaten.

ROA; Allen, J.; Belfi, B.; Mommers, A., Van starter tot gevorderde : de loopbaanontwikkeling van hbo'ers in de eerste vijf jaren na afstuderen
Maastricht : ROA, 2016. 56 p.
ROA-R-2016/6
Rapport gebaseerd op de HBO-Monitor, die in 2015 voor het eerst afgestudeerden niet alleen anderhalf jaar, maar ook vijf jaar na diplomering ondervroeg over hun ervaringen. De vooruitzichten voor afgestudeerde hbo’ers zijn goed blijkt uit het onderzoek. De arbeidsmarktpositie van hbo’ers is vijf jaar na diplomering nog sterker dan kort na diplomering.

Ver. VNO-NCW; MKB-Nederland; AWVN, Wendbaar en duurzaam : nota arbeidsvoorwaarden 2017
Den Haag : Ver. VNO-NCW, 2017. 23 p.
Jaarlijkse gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota, met aandachtspunten voor het arbeidsvoorwaardenoverleg vanuit werkgeversperspectief. Voor 2017 agenderen de gezamenlijke werkgeversorganisaties drie speerpunten: 1. productieve werkenden; 2. wendbare organisaties; 3. passend loonbeleid. Werkgevers willen dat het cao-overleg de komende jaren veel meer gaat over de kwaliteit van de beroepsbevolking en investeringen in zaken als opleiding en de arbeidsmarktwaarde van werkenden. Werkenden kunnen, nog veel meer dan nu het geval is, zelf de regie nemen over hun loopbaan. Naast een individuele ‘loopbaan-apk’ moeten werkenden, bijvoorbeeld via concepten als ‘zelfroosteren’, meer invloed krijgen op hun eigen werktijden. Werkgevers willen dat veel meer wordt geïnvesteerd in opleiding van werkenden. In het cao-overleg moeten daarom afspraken worden gemaakt over individuele scholingsbudgetten. Ook moet bekeken worden of het doeltreffend is om sectorale opleidingsfondsen ruimer te gebruiken dan nu het geval is. De transitievergoeding moet worden gekoppeld aan opleiding en krijgt daarmee nog nadrukkelijker als doel om ontslagen werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Radboud Universiteit; Facilicom Group; [et al.], Kijk op duurzame inzetbaarheid
Schiedam : Facilicom Group, 2017. 84 p.
In opdracht van Facilicom hebben wetenschappers de visie van stakeholders in de arbeidsmarkt op de noodzaak van een 'integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid in Nederland' inzichtelijk gemaakt. Het rapport dat daaruit is voortgekomen behandelt de verschillende visies en zet deze naast elkaar in de vorm van interviews. In het rapport kome o.a. Nicolette van Gestel (UvT en SER), Margreet Xavier (AWVN), Reinier Castelein (de Unie), Rob Witjes (UWV), Frank Kalshoven (Argumentenfabriek) en Petra van de Goorbergh (OVAL) aan het woord. Het rapport is aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

ILO, Global wage report 2016/17 : wage inequality in the workplace
Geneve : ILO, 2016. 131 p.
Analyse van de ontwikkelding van de reële lonen wereldwijd. Het rapport bevat gegevens over de relatie tussen lonen en productiviteit, het aandeel van het arbeidsinkomen, loonongelijkheid, minimumlonen en de loonverschillen tussen mannen en vrouwen. De editie 2016/2017 onderzoekt ook de ongelijkheid op de werkplek. Het verstrekt empirisch bewijs over de mate waarin loonongelijkheid het resultaat is van loonongelijkheid tussen bedrijven evenals van loonongelijkheid binnen ondernemingen.

ILO, World employment social outlook : trends 2017
Geneve : ILO, 2017. 56 p.
In het rapport wordt de balans opgemaakt van de wereldwijde situatie op de arbeidsmarkt. Het gaat in op de meest recente ontwikkelingen in werkgelegenheid en werkloosheid. Het rapport richt zich ook op op de ontwikkeling van de kwaliteit van het werk, met bijzondere aandacht voor werkende armen en kwetsbare werkgelegenheid. Volgens de ILO stijgt het wereldwijde werkloosheidscijfer in 2017 met 0,1% tot 5,8%. Ook voor 2018 wordt een stijging voorzien, omdat het scheppen van nieuwe banen geen gelijke tred houdt met de groei van de beroepsbevolking. De ILO is vooral bezorgd over de kwaliteit van banen. Het rapport stelt dat de banen van 1,4 miljard mensen in opkomende landen en in ontwikkelingslanden als 'kwetsbaar' moet worden beschouwd.

TNO; CBS; Min. SZW; [et al.], Arbobalans 2016 : kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland
Leiden : TNO, 2016. 190 p.
De Arbobalans geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen. In de Arbobalans 2016 worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht. Daarnaast is er extra aandacht voor de groeiende groep zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp'ers), de kosten van gezondheidsproblemen als gevolg van werk en de positie die Nederland inneemt ten opzichte van andere Europese landen.

Europese Cie, Employment and social developments in Europe : annual review 2016
Luxemburg : EU, 2016. 270 p.
Jaarlijks rapport over werkgelegenheid en sociale ontwikkelingen in Europa. Speciale hoofdstukken zijn gewijd aan de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen en de gevolgen voor de arbeidsmarkt van ict en digitalisering. Het slothoofdstuk is gewijd aan de sociale dialoog.

Cie Monitoring Talent naar de Top; VanDoorneHuiskes en partners; Henderikse, W.; Pouwels, B., Waiting on the world to change” : bedrijvenmonitor Topvrouwen 2016
Zeist : VanDoorneHuiskes en partners, 2016. 117 p.
Onderzoek door de Commissie Monitoring Talent naar de Top over de voortgang van het aantal vrouwen aan de top. Sinds 1 januari 2013 geldt een wettelijk streefcijfer van minimaal 30% vrouwen en minimaal 30% mannen in de raad van bestuur (rvb) en raad van commissarissen (rvc) van grote vennootschappen. De bedrijvenmonitor 2016 laat zien hoe ver grote vennootschappen inmiddels gevorderd zijn met het realiseren van een evenwichtige verdeling van de zetels in de rvb en rvc. De monitor beschrijft de ontwikkeling van het aandeel vrouwen en mannen in de rvb en rvc in 2015 en 2016, de inspanningen die bedrijven leveren om de zetels evenwichtig te verdelen over vrouwen en mannen, hun ambities voor de toekomst en de manier waarop zij rapporteren in hun jaarverslag over de m/v-verdeling van zetels in de rvb en rvc. Ook worden good practices bestudeerd die inzicht geven in de manier waarop het bedrijven gelukt is m/v-diversiteit te bereiken en de hindernissen en succesfactoren die zij daarbij hebben ervaren. De 2016 editie van de bedrijvenmonitor onderzoekt ook de samenstelling van besturen en toezichthoudende organen in de publieke sector.

Cie Monitoring Talent naar de Top; VanDoorneHuiskes en partners; Henderikse, W.; Pouwels, B., Waiting on the world to change” : bedrijvenmonitor Topvrouwen 2016
Zeist : , 2016. div. p.
Factsheet bij “Waiting on the world to change” : bedrijvenmonitor Topvrouwen 2016

Radboud Universiteit; KBA Nijmegen; Min. OC en W; [et al.], Black box tussen aanbod, werving en selectie van vrouwen : onderzoek naar genderpraktijken in de benoemingen voor leden van RvB’s en RvC’s in het Nederlandse bedrijfsleven
Nijmegen : KBA Nijmegen, 2016. 42 p.
Doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de genderpraktijken die een rol spelen bij recente benoemingen in de RvB’s en RvC’s in het Nederlandse bedrijfsleven. Dit onderzoek gaat over de valkuilen in het wervings- en selectieproces, waardoor vrouwen minder kans maken benoemd te worden. Opvallend is dat de onderzoekers stellen dat bedrijven die moeite doen om een vrouw te vinden, daar ook in slagen. De geschikte vrouwen zijn er wel, maar zonder inspanning worden ze niet gevonden. Deze vrouwen kunnen gevonden worden door een expliciete wens te uiten een vrouw te benoemen, het juiste search bureau een duidelijke opdracht te geven en het loslaten van het klassieke profiel voor een benoeming dat vaak meer van hetzelfde vraagt.

Bertelsmann Stiftung; Martín, I.; Arcarons, A.; [et al.], From refugees to workers : mapping labour-market integration support measures for asylum seekers and refugees in EU member states : volume I : comparative analysis and policy findings
Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2016. 58 p.
Studie over het beleid gericht op de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen. Wat zijn de strategieën en praktijken in de verschillende EU-lidstaten om de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken? Wat weten we over de effectiviteit ervan? Wat zijn goede praktijken en geleerde lessen in de verschillende landen? De studie is gebaseerd op negen gedetailleerde landenstudies van de volgende EU-lidstaten: Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 
 
Bertelsmann Stiftung; Martín, I.; Arcarons, A.; [et al.], From refugees to workers : mapping labour-market integration support measures for asylum seekers and refugees in EU member states volume II : literature review and country case studies
Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2016. 175 p.
Volume II bevat gedetailleerde landenstudies van de volgende EU-lidstaten: Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

OECD, Back to work : Denmark : improving the re-employment prospects of displaced workers
Parijs : OECD, 2016. 152 p.
Ontslagen werknemers weer aan een baan helpen moet een belangrijke doelstelling van het arbeidsmarktbeleid zijn. Dit verslag is het zesde in een reeks van rapporten dat kijkt naar hoe dit probleem wordt aangepakt in een aantal OESO-landen. Het laat zien dat Denemarken een doeltreffend beleid voert om werknemers die hun baan verliezen te ondersteunen, zowel wat betreft goede herplaatsing als met voldoende inkomen in de periode van werkloosheid. Ondanks goed beleid, een goed institutioneel kader en goede samenwerking tussen de sociale partners, is er ruimte voor verbetering van het beleid gericht op ontslagen werknemers. Nog niet iedere werknemer in Denemarken kan profiteren van dezelfde hoeveelheid ondersteuning. Met name werknemers getroffen door collectieve ontslagen in grotere bedrijven krijgen een snellere en betere ondersteuning dan die in kleine bedrijven of betrokken zijn in kleine of individuele ontslagen.

<< Terug
Tijdschriftartikelen
   

N.N., Onze arbeidsmarkt krijgt Zuid-Europese trekken : CPB: Scandinavische lessen voor betere balans vast en flex
In: Flex and Figures, (2017) jan.
Interview met Daniël van Vuuren, hoofd van de sector Arbeid, Onderwijs en Pensioenen van het Centraal Planbureau (CPB) over het recent verschenen rapport Flexibiliteit op de arbeidsmarkt van het CPB.

N. N., Learning and earning
In: Economist, the, 422 (2017) 9023 (14 jan), 16 p.
Special report 'Lifelong education'. Technologische ontwikkelingen vragen om een meer bewust verband tussen het onderwijs en de werkgelegenheid. De vage contouren van een dergelijk systeem zijn nu in opkomst. Bevat de volgende artikelen: The role of employers : cognition switch; The ageing brain : old dog, new tricks; Upstarts and incumbents : the return of the MOOC; Career planning : pathway dependency; Low-skilled workers : the elephand in the truck. 
 
Camps, M., Durf te leren
In: ESB, (2017) 4745, (12 jan), p. 6-9
Complexe thema’s moeten vaker met durf worden benaderd. Door simpelweg te beginnen met veelbelovende voorstellen doet de overheid ervaring op en daardoor kan zij gericht bijsturen. Op deze manier kunnen, nationaal en Europees, maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt en patstellingen worden doorbroken. Voorbeelden zijn de behandeling van zelfstandigen en werknemers in de sociale zekerheid en het creëren van een echte markt voor CO2-reducerende oplossingen. 
 
Hartveld, L., Iedereen moet kunnen deelnemen aan de maatschappij
iN: Samenwerken in de zorg, Commerciële bijlage bij de Volkskrant, (2017) (17 jan), p. 11-13
In dit artikel wordt de Wet Banenafpraak besproken. Aan het woord komt Mariëtte Hamer, die de SER-Verkenning 'Sociale infrastructuur kwetsbare groepen binnen de Participatiewet' bespreekt. Job Cohen, onafhankelijk voorzitter van de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie Cedris vertelt over de functie van de sociale werkbedrijven. Cedris pleit net zoals de SER voor een verbetering van de sociale infrastructuur om het doel van de Wet Banenafspraak te halen. Voorzitter van VNO-NCW Hans de Boer is blij met de verplichting van gemeenten om mensen die niet in een gewone werkomgeving aan de slag kunnen beschut werk aan te bieden. Voor ondernemers moet het zo makkelijk mogelijk worden gemaakt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, om te zorgen dat dit zoveel als mogelijk gebeurt. 
 
N. N., Stappenplan helpt bij robotiseringstraject
In: Metaal & Techniek, 62 (2017) (jan), p. 24-25
Ondernemers zijn continu bezig om hun productieprocessen te optimaliseren. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook om doorlooptijden te verkorten en machines te optimaliseren. Gebruik maken van robotisering biedt veel kansen om de concurrentie een stap voor te blijven. Hiervoor hebben ondernemers wel enige kennis nodig, want robotisering die niet goed is geïmplementeerd kan voor een tegengesteld effect zorgen.
 

<< Terug
Europese Informatie
   

13th high-level meeting between the European Commission and the International Labour Organization
News Article, European Commission 24 January 2017
Some very concrete EU/ILO projects supporting decent work inside and outside the EU were reviewed. They cover a varied area of action such as sharing analytical work on long-term changes in the world of work including as regards the sharing economy and digitalisation.

The Youth Guarantee in practice: Theodora’s traineeship leads to employment
Newsarticle and video European Commission 12 January 2017
Practice story from Bulgaria about the New Opportunity for Youth Employment programme.

The European Social Fund has helped almost 10 million Europeans to find a job between 2007 and 2014
News Article, European Commission 5 January 2017
the European Commission has published an evaluation report of investments under the European Social Fund (ESF) during the 2007-2013 period, with specific reports for each Member State.

2016 Review of Employment and Social Developments in Europe
News Article, European Commission 20 December 2016
Highlights: more employment, less poverty and a changing world of work.

<< Terug
U ontvangt deze SER-themabrief omdat u bent opgenomen in het relatiebestand van de SER of omdat u zich als abonnee heeft aangemeld. Als u de themabrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan via de link afmelden. Attendeer ook uw collega's op deze SER-themabrief Arbeidsmarkt en Arbeidsparticipatie. Zij kunnen zich zelf aanmelden.
 
Aanmelden
Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 - 3499 499  |  bidoc@ser.nl  |  www.ser.nl