Sociaal-economische raad
6 december 2017
Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Arbeidsmarkt en Arbeidsparticipatie
Pers- en Nieuwsberichten
Columns en Webartikelen
Parlementaire Informatie
Boeken
Tijdschriftartikelen
Europese Informatie
Pers- en Nieuwsberichten

Grote knelpunten verwacht voor werkgevers in techniek, zorg en onderwijs
Nieuwsbericht ROA, 4 december 2017.
Tot 2022 zal het aantal werkenden in Nederland met ongeveer 520.000 groeien. Dat komt neer op een werkgelegenheidsgroei van gemiddeld 1,0% per jaar. Hbo’ers en wo’ers hebben tot 2022 de beste arbeidsmarktperspectieven. Voor afgestudeerden met een opleiding in de techniek of zorg zijn de arbeidsmarktperspectieven (zeer) goed op alle niveaus, van mbo tot wo.

Diversiteit: geen must, maar een lust
Nieuwsbericht BNR, 2 december 2017.
Diversiteit op de werkvloer is veel meer een kwestie van wíllen dan van móeten, zegt Fiona Harmsen van Be.People in BNR Werkverkenners. Want wil je als bedrijf optimaal innoveren of een koploper zijn, ben je simpelweg dief van eigen portemonnee als je diversiteit links laat liggen.

Na je mbo techniek snel aan de slag? Kloof theorie en praktijk steeds groter
Nieuwsbericht NOS, 1 december 2017.
Er is een mismatch op de arbeidsmarkt die steeds groter wordt. Daarvoor waarschuwde de Sociaal-Economische Raad (SER) onlangs opnieuw. Het wordt steeds moeilijker om mbo-studenten de juiste vaardigheden te leren in een snel veranderende economie.

Omzet uitzendbranche stijgt verder in derde kwartaal
Nieuwsbericht CBS, 30 november 2017.
In het derde kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 1,0 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. De stijging is minder groot dan in het voorgaande kwartaal. Ook het aantal uitzenduren nam in het derde kwartaal opnieuw toe.

VCP-symposium: naar een minder onzekere toekomst
Nieuwsbericht VCP, 30 november 2017.
Werk aan de winkel voor de vakorganisaties. Vanuit gedeelde belangen toewerken naar een zekere toekomst voor de professional. Duurzame inzetbaarheid meer gemeengoed maken en breder uitleggen. Om die vraagstukken draaide het VCP-symposium Arbeidsmarkt 2020-2025.

Meer echte banen voor jongeren nodig
Nieuwsbericht FNV, 30 november 2017.
FNV Jong herkent zich maar deels in het juichbericht dat het CBS vanochtend deelde over hoe tevreden jongeren zijn.

Banendoelstellingen beschut werk 2018 en 2019 bekend
Nieuwsbericht Binnenlands Bestuur, 30 november 2017.
Gemeenten moeten aan het eind van 2018 voor tenminste 4.600 beschutte werkplekken hebben gezorgd, meldt de rijksoverheid. Dat betekent dat er, mits de doelstelling voor 2017 gehaald wordt, volgend jaar maar liefst tweeduizend beschutte banen bij moeten komen. De doelstelling voor 2019 (6.000 beschutte banen) is nog ‘zeer voorlopig’.

Statushouders aan het werk via direct contact met werkgevers?
Nieuwsbericht Regioplan, 28 november 2017.
Het vinden van een betaalde baan is voor statushouders geen gemakkelijke opgave. Met als gevolg dat een overgrote meerderheid van deze nieuwkomers afhankelijk is van een bijstandsuitkering. De gemeente Den Haag probeert hier iets aan te doen door een vroegtijdig en activerend beleid gericht op het vergroten van participatie van statushouders.

Voor elk soort werk een flexvorm
Nieuwsbericht CBS, 24 november 2017.
Op de Nederlandse arbeidsmarkt neemt het percentage werkenden met een vast dienstverband al enkele jaren af. Tegelijkertijd groeit het percentage flexwerkers. Deze groep is lastig in kaart te brengen, omdat er veel verschillende vormen van flexwerk zijn.

CNV lanceert met H!ve platform om je te ontwikkelen op de arbeidsmarkt
Nieuwsbericht CNV, 22 november 2017.
Het CNV lanceert in samenwerking met SkillsTown een onafhankelijk platform voor Nederlanders die zich willen ontwikkelen. H!VE is het eerste initiatief waarbij vakbond en opleider de handen op deze wijze ineen slaan in het belang van (toekomstige) werknemers.

Werknemer met beperking tevreden met baan
Nieuwsbericht Skipr, 20 november 2017.
Werknemers met een chronische ziekte of beperking zijn bijna net zo tevreden met hun werk als de gemiddelde werknemer. Ze waarderen hun werk met een 7,4. Het lukt deze groep werknemers blijkbaar het werk zo in te richten dat ze naar tevredenheid kunnen werken, constateert NIVEL op basis van eigen onderzoek.

SER advies: Werkend leren biedt goed toekomstperspectief
Nieuwsbericht SER, 17 november 2017.
Stimuleer praktijkgerichte leervormen, geef het mbo een grote rol in een ‘leven lang leren en ontwikkelen’, jaag de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven aan én werk aan een sterk leerklimaat bij de mbo-instellingen. Dit beveelt de SER aan in zijn advies Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2: Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs aan de minister van OCW

Vrouwelijke 35-plussers verdienen nog steeds minder dan mannen
Nieuwsbericht ManagersOnline, 17 november 2017.
Ook vrouwen in leidinggevende functies gaan na hun dertigste minder verdienen dan mannen met een leidinggevende functie. Dat blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek van Intermediair in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit, uitgevoerd onder ruim 70.000 werkende Nederlanders.

Weer meer werkenden
Nieuwsbericht CBS, 16 november 2017.
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 15 duizend per maand toegenomen.

MKB-Nederland: personeel moet tot pensioen blijven leren
Nieuwsbericht De Ondernemer, 13 november 2017.
MKB-Nederland heeft samen met het ministerie van SZW een programma opgezet om werkgevers te ondersteunen bij het langer aan het werk houden van hun mensen. Door de snel veranderende wereld zullen werknemers veel meer dan in het verleden moeten blijven leren en zich moeten blijven ontwikkelen om tot aan hun pensioen inzetbaar te blijven.

‘Overheid zelf medeverantwoordelijk voor oplossen tekorten op arbeidsmarkt’
Nieuwsbericht MBO-Raad, 12 november 2017.
Ongekend grote tekorten aan vakmensen in alle sectoren hebben één ding gemeen: de overheid zelf is medeverantwoordelijk voor die tekorten én voor de oplossing ervan. Dat zegt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad.

Ruim de helft van vacatures in bouw en ICT moeilijk vervulbaar
Persbericht UWV, 11 november 2017
Werkgevers in de bouw en ICT komen moeilijk aan gekwalificeerd personeel. Werkgevers in de ICT geven aan dat ruim de helft van de vacatures moeilijk te vervullen is, bij de bouw is dat zelfs 60 procent.

Lager aandeel banen middeninkomens meest zichtbaar in de Randstad
Nieuwsbericht CPB, 8 november 2017.
In de Randstad daalt het aandeel banen voor mensen met een middeninkomen en stijgt het aandeel banen voor mensen in de laagst en hoogst betaalde beroepen. Deze zogenoemde ‘polarisatie’ op de arbeidsmarkt speelt vooral in en rondom steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Maar ook in sommige perifeer gelegen gebieden, zoals Groningen en Friesland speelt dit. Dit blijkt uit het zojuist gepubliceerde onderzoek van het Centraal Planbureau en de Rijksuniversiteit Groningen ‘Employment Polarization in Local Labour Markets’.

 
Columns en Webartikelen

'Bedrijven, bemoei je alsjeblieft met het onderwijs'
Column VNO-NCW, 4 december 2017
VNO-NCW wil dat er beter gebruik gemaakt wordt van de kennis van het bedrijfsleven bij de herziening van het curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs. Dagelijks zien wij hoe leerlingen last hebben van verouderde kennis die niet aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt.

Robots schreeuwen om menselijke verbeelding
Column Koert van Mensvoort, ABU 30 november 2017.
Robots worden steeds slimmer, betaalbaarder en betrouwbaarder. Ze werken 24 uur per dag. Zijn nooit ziek. Dat lijkt bedreigend voor mensen. Logisch dus dat oprukkende robots zorgen voor argusogen. Zeker als je hoort dat robotisering en kunstmatige intelligentie leiden tot baanverlies.

Een leven lang ontwikkelen: wie zit er op te wachten?
Webartikel ScienceGuide, 30 november 2017.
Een leven lang ontwikkelen staat momenteel sterk in de belangstelling. In het recent aangetreden kabinet is de Minister van SZW niet die van OCW aangewezen als coördinerend minister voor dit thema. In deel 13 van deze serie over het mbo bezien Marinka Kuijpers (OU) en Marc van der Meer (Tilburg University) het eigenaarschap van dit thema, wie gaat er over? En wie heeft er belang bij? En waar wachten we nog op?

Arbeidsmarktgedicht aan Sint en Piet
Ton Wilthagen 30 november 2017, Tilbug University, ReflecT
Het Arbeidsmarktgedicht is een jaarlijks terugkerend initiatief van Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan Tilburg University. Via Twitter doet hij (@wilthagen) een oproep om bijdragen op rijm te twitteren met de wensen voor de arbeidsmarkt.

Krappe arbeidsmarkt? Stop met ontmoedigen fulltime baan
Column VNO-NCW, 30 november 2017.
De kranten staan vol met berichten over tekorten aan personeel. er is ook een ander plaatje te maken van de arbeidsmarkt. Onze arbeidsdeelname lijkt hoog. Als je deze in gewerkte uren omrekent, dan blijkt dat de arbeidsdeelname in Nederland de laagste van Europa is.


Emma at Work: 'Veel jongeren met een beperking komen moeilijk aan het werk'
Webartikel NU.nl, 24 november 2017.
Gesprek met Judy van den Berg van bemiddelingsorganisatie Emma at Work. De stichting helpt jongeren (tussen de vijftien en dertig jaar) met een lichamelijke beperking of chronische ziekte om de arbeidsmarkt te betreden.

Toespraak staatssecretaris Van Ark tijdens Week van de Ondernemer
23 november 2017.
Toespraak tijdens de Week van de Ondernemer over het MKB, de banenmortor van Nederland.

Goedkoper geknipt, maar niet vaker: de effecten van de btw-verlaging voor kappers
Blog Egbert Jongen, Arjan Lejour, Gabriella Massenz, MeJudice 22 november 2017.
Aan belastingveranderingen liggen idealen en verwachtingen ten grondslag. Zo werd op 1 januari 2000 de btw-verlaging van arbeidsintensieve diensten ingevoerd met als achterliggend doel om de formele werkgelegenheid te bevorderen en de informele sector te verkleinen.

Toespraak minister Koolmees op de Netwerkbijeenkomst SZW
20 november 2017.
Toespraak door minister Koolmees (SZW) op de Netwerkbijeenkomst SZW, op 20 november 2017 in de Caballero Fabriek in Den Haag over o.a. de arbeidsmarkt en de polder.

De opmars van de robot op de werkvloer: vloek of juist zegen?
Webartikel NOS, 17 november 2017.
Speciale uitzending van Nieuwsuur over de invloed en gevolgen van robotisering.

Spanningsmeter arbeidsmarkt
Webartikel CBS, 14 november 2017.
De spanningsmeter arbeidsmarkt is een grafische weergave van de spanning op de arbeidsmarkt. Spanning volgt uit de balans tussen vraag naar extra arbeid en het beschikbare aanbod hiervan.

Advies verkenner over afspraken onderkant arbeidsmarkt
Webartikel VNG, 14 november 2017.
In zijn advies stelt de hoogleraar Bekker dat er nog nader onderzoek moet worden gedaan naar effecten van de decentralisatie van de Participatiewet. Als gevolg van de decentralisaties komen gemeenten tot een eigen aanpak. De verdere ontwikkeling van de decentrale aanpak heeft tijd nodig en kan op basis van beschikbare ‘best practices’ positief uitpakken.

'Maak work-life balance gezamenlijk probleem'
Webartikel BNR, 4 november 2017.
Geen mens met een baan én een druk privéleven ontkomt aan de dilemma's die een optimale work-life balance met zich meebrengt. Maar of je nou kiest voor parttime werk of een flexibele invulling van een vijfdaagse werkweek: als je de kwalitatief leuke zaken in je privéleven maar niet verwaarloost.

 
Parlementaire Informatie

Kamerbrief onderzoek effectievere uitvoering Participatiewet door Amsterdam
Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar de effectievere uitvoering van de Participatiewet door Amsterdam, 1 december 2017.

Kamerbrief over aanpak arbeidsmarkt zorg
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over maatregelen voor de arbeidsmarkt in de zorg. Deze maatregelen richten zich zowel op het aantrekken van nieuwe medewerkers als op het behouden van huidige zorgprofessionals, 1 december 2017.

Kamerbrief inzake tussenevaluatie Participatiewet
Brief van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer over de tussenrapportage evaluatie Participatiewet, 27 november 2017.

Kamerbrief over voortgang actieprogramma Tel mee met Taal
Minister Van Engelshoven (OCW), minister Koolmees, staatssecretaris Van Ark (beiden SZW) en minister De Jonge (VWS) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van laaggeletterdheid via het programma Tel mee met Taal, 24 november 2017.

Kamerbrief over maatregelen arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een overzicht van maatregelen inzake de arbeidsmarktpositie in de culturele en de creatieve sector, 10 november 2017.

Monitor arbeidsmarkt, oktober 2017
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de Monitor arbeidssmarkt, 9 november 2017. 
Boeken

Kunsten '92; Akkermans, E., Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017 - 2013
Amsterdam : Kunsten '92, 2017. 71 p.
Op de agenda staan actiepunten betreffende arbeidsmarktbeleid voor de gehele culturele en creatieve sector in Nederland. De agenda is aanvullend aan het gezamenlijke advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017) van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC). Kernvragen van de agenda zijn: Wat is er nodig om de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector te verbeteren?; Wat kan de sector zelf doen?; Wat is er van de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en/of stakeholders nodig?

Erasmus Universiteit; [et al.], Policy innovation in refugee integration
Rotterdam, 2017. 95 p.
De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een 'quick scan' uitgevoerd naar innovatieve beleidspraktijken op het terrein van integratiebeleid voor vluchtelingen met verblijfsstatus. Het betreft een internationale vergelijking die EUR in het kader van de internationale wetenschappelijke samenwerkingsprogramma IMISCOE en op verzoek van het Ministerie van SZW heeft uitgevoerd. In het rapport worden beleidspraktijken op verschillende beleidsthema’s in tien Europese landen besproken. Hierbij gaat het om beleid op terreinen als huisvesting, onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, etc.

UWV; Cora van Horssen; Bob Meijs, Nieuwe technologie en werk : UWV kennisverslag 2017-9
UWV, 2017.
Onderzoek naar veranderingen in functies als gevolg van technologische ontwikkelingen.

TNO; Verbiest, S.; Koopmans, L.; [et al.], De flexibele schil, het kan anders
Leiden : TNO, 2017. 15 p.
Werkgevers zijn niet snel geneigd om werknemers een vast contract te bieden. Het aandeel flexibele arbeidsrelaties stijgt in Nederland en deze zogenaamde flexibele schil lijkt de maatschappelijke norm geworden. Een te grote flexibele schil heeft echter nadelen - voor werknemers, werkgevers én de samenleving. Hoe kan een goed evenwicht tussen de behoefte aan flexibiliteit van organisaties en het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van alle werkenden - oftewel 'gebalanceerde flexibiliteit' - bereikt worden? Dat kan volgens TNO in drie stappen: 1. Dring de externe flexschil waar mogelijk terug; 2. Werk samen voor duurzame banen en 3. Draag zorg voor alle werkenden, vast en flex. In de whitepaper wordt uitgelegd hoe deze stappen genomen kunnen worden.

TNO; UWV; Oeij, P. R. A.; [et al.], Nieuwe technologie en werk : verkennend onderzoek voor UWV
Leiden : TNO Gezond leven, 2017. 100 p.
Wat betekenen technologische ontwikkelingen voor de gevraagde competenties en vaardigheden van werkenden en werkzoekenden en voor de dienstverlening door UWV. Technologische ontwikkelingen zoals robotisering en automatisering hebben gevolgen voor de banen en beroepenstructuur op de arbeidsmarkt. Banen verdwijnen en veranderen, dit heeft gevolgen voor werkenden en werkzoekenden. TNO heeft een functieprofielenmethodiek ontworpen waarmee UWV veranderingen in functies in kaart kan brengen. Welke taken en competenties veranderen of verdwijnen als gevolg van technologische ontwikkelingen en welke blijven hetzelfde. De taken binnen een functie staan hierbij centraal. Functieprofielen maken duidelijk hoe technologie concreet inwerkt op specifieke functies en hoe de dienstverlening door UWV daarop kan inspelen.

UWV; Maurits, E.; Brakel, K. van, Blik op het werven van personeel : een derde van de vacatures is moeilijk vervulbaar
Amsterdam : UWV, 2017. 9 p.
Gemiddeld een derde van de vacatures is moeilijk vervulbaar, blijkt uit onderzoek naar personeelswerving onder bijna tweeduizend bedrijven. Vooral bedrijven in de sectoren 'Bouw' en 'Informatie en Communicatie' kampen met een groot aandeel moeilijk vervulbare vacatures. Veelgenoemde oorzaken voor het moeilijk kunnen vervullen van vacatures zijn het beperkte aantal reacties van sollicitanten en ontbrekende kwalificaties bij sollicitanten.

Min. SZW, Monitor arbeidsmarkt : oktober 2017
Den Haag : Min. SZW, 2017. 32 p.
De monitor geeft de laatste stand van zaken ten aanzien van de werkgelegenheid en de werkloosheid, inkomenswaarborg en re-integratie. De cijfers in deze oktober editie laten zien dat de Nederlandse arbeidsmarkt in rap tempo aantrekt, wat tot uiting komt in een sterke toename van het aantal werkenden (vooral flexwerkers en zzp’ers) en de vacaturegraad (vooral in de uitzendsector en handel). Een nieuwe uitdaging vormt de toename van kraptes op de arbeidsmarkt, in specifieke regio’s (o.a. Zeeland en Midden-Utrecht) en/of sectoren (o.a. ICT). In alle regio’s en vrijwel alle sectoren is de spanning op de arbeidsmarkt het afgelopen jaar toegenomen en is de verwachting dat deze blijft toenemen. Het werkloosheidspercentage daalde van een top van 7,9 % begin 2014 naar 4,7 % van de beroepsbevolking in september 2017.

UWV; TNO; Horssen, C. van; Meijs, B., Nieuwe technologie en werk : onderzoek naar veranderingen in functies als gevolg van technologische ontwikkelingen
Amsterdam : UWV, 2017. 9 p.
UWV Kennisverslag, nr. 2017-9
Onderzoek naar de impact van automatisering, robotisering en digitalisering. Het UWV wil graag inzicht krijgen in de verwachte gevolgen van technologische ontwikkelingen voor de vraag naar en de aard van werk in de komende 5 jaar. Dit om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen in de dienstverlening aan werkzoekenden. TNO heeft in opdracht van UWV voor 12 functies onderzocht welke taken gelijk blijven, veranderen, verdwijnen of erbij komen als gevolg van technologische ontwikkelingen. Vooral werk voor laaggeschoolde werknemers in de productie zal verdwijnen, zo blijkt uit het onderzoek.

CPB; RU Groningen; [et al.], Employment polarization in local labor markets: the Dutch case
Den Haag : CPB, 2017. 45 p.
CPB discussion paper, nr. 358
De laatste decennia is in veel ontwikkelde landen sprake van arbeidsmarktpolarisatie. Dit is de trend waarin de werkgelegenheid in de laagst en hoogst betaalde beroepen in aandeel toeneemt ten koste van banen in het middensegment. Ook in Nederland speelt arbeidsmarktpolarisatie een rol, hoewel de mate van polarisatie in internationaal opzicht beperkt is. Er was tot nu toe nog weinig bekend over de regionale verschillen bij het wegvallen van banen. Daarom hebben CPB en de Rijksuniversiteit Groningen nader onderzoek gedaan. Op basis van CBS-microdata wordt duidelijk dat er significante verschillen zijn in de mate van arbeidsmarktpolarisatie tussen de Nederlandse provincies en arbeidsmarktregio’s. Polarisatie is het meest zichtbaar in de Randstad. Hier daalt het aandeel banen voor mensen met een middeninkomen en stijgt het aandeel banen voor mensen in de laagst en hoogst betaalde beroepen. Deze polarisatie op de arbeidsmarkt speelt vooral in en rondom steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Maar ook in sommige perifeer gelegen gebieden, zoals Groningen en Friesland speelt dit.

AWVN, Resultaten ledenenquête 2017 AWVN trends en ontwikkelingen HR 2017
Den Haag : AWVN, 2017. 25 p.
AWVN houdt jaarlijks een ledenonderzoek naar de actuele trends en thema’s die spelen op werkgeversterrein. Het rapport bevat de resultaten van dit onderzoek. Duurzame inzetbaarheid staat voor het vijfde jaar op plek een van belangrijkste HR-items. Stijgers zijn leiderschapsontwikkeling en talentmanagement. Dalers zijn roosters en arbeidstijden, ziekteverzuim en re-integratie en de P&D-cyclus. De beeldvorming over de vakbond is dit jaar opmerkelijk negatief, over de ondernemingsraden (OR) juist positief.

ADP Research Inst., Hoe werk verandert 2.0 : de ik- versus ons-mentaliteit
Z.P. : ADP Research Inst., 2017. 24 p.
Het onderzoek "Hoe Werk Verandert 2.0", uitgevoerd in 13 landen onder werknemers én werkgevers, probeert te begrijpen waarom werknemers beslissen om te blijven of ergens anders naartoe te gaan. Het rapport biedt een kijkje in de gedachten van werknemers en hun werkgevers: wat denken ze over elkaar te weten en wie hecht waarde aan wat. Uit de resultaten van het onderzoek komt een verschil in opvattingen naar voren tussen werkgevers en werknemers over belangrijke factoren als talentmanagement, werving en retentie en bedrijfsprestaties. Werknemers concentreren zich op de dagelijkse bezigheden, wat vandaag voor hen belangrijk is en wat hun werk beïnvloedt. Werkgevers richten zich daarentegen meer op het grote geheel en de lange termijn. Ze vragen zich af hoe het bedrijf ervoor staat en hoe goed de carrièrepaden op de lange termijn zijn uitgedacht.

 
Tijdschriftartikelen

Heeft u interesse in een tijdschriftartikel? Vraag een kopie aan bij de bibliotheek van de SER, bidoc@ser.nl

Fijter, F. de, SER Brabant loopt voorop met advies over toekomst arbeidsmarkt
In: SERMagazine 57/58 (2017/2018) 12/01, p. 4-6
De Brabantse economie groeit als kool, maar er is een prangend tekort aan vakmensen. De oplossing zit in een slimmere organisatie van de samenwerking tussen arbeidsmarkt, huishoudens en onderwijs, stelt de SER Brabant in een breed gedragen advies. Secretaris Marlie van Santvoort en SER Brabant-lid Marc van der Meer lichten het advies toe.

Riel, E. van, Creatieve sector: plan voor betere arbeidsmarktpositie
In: SERMagazine 57/58 (2017/2018) 12/01, p. 7-9
De Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector bevat 25 actiepunten rond honoraria, auteursrechten, scholing en cao’s. Kunsten ’92 wil er de positie van mensen in de sector mee verbeteren.

'Kesteren, D. van, 'Goed mbo is co-productie van scholen en bedrijven
In: SERMagazine 57/58 (2017/2018) 12/01, p. 10-13
Het mbo moet studenten vaardigheden bijbrengen waarmee ze zich duurzaam kunnen redden op de arbeidsmarkt, ook in de toekomst. Goede mbo-opleidingen zijn een co-productie van mbo-scholen en het georganiseerde bedrijfsleven. Isabel Coenen (FNV) en Gertrud van Erp (VNO-NCW/ MKB-Nederland) over het net verschenen tweede SER-advies over toekomstgericht beroepsonderwijs.

Conen, W. S.; Schippers, J. J., De invloed van startmotieven op de financiële situatie en arbeidstevredenheid van zzp'ers
In: Arbeidsvraagstukken, 33 (2017) 3, p. 250-268
Themanummer zzp. In dit artikel onderzoeken de auteurs in hoeverre Nederlandse mannen en vrouwen verschillen in hun motieven om zzp'er te worden en hoe diverse typen startmotieven een rol spelen in het verklaren van financiële en niet-financiële opbrengsten van zzp-schap. Ze analyseren daartoe surveygegevens verzameld onder 781 zzp'ers in Nederland. Uit de resultaten blijkt dat voor de meerderheid van de Nederlandse zzp'ers zogenaamde pull-factoren (zoals behoefte aan een nieuwe uitdaging of autonomie) een belangrijke rol spelen, terwijl voor ongeveer een kwart geldt dat push-factoren (zoals het niet kunnen vinden van een baan in loondienst) een belangrijke rol spelen. 
 
Dirven, H.-J.; Torre, W. van der; Bossche, S. van den, Een slechte start en dan? : de werksituatie van zelfstandig ondernemers met negatieve en positieve startmotieven
In: Arbeidsvraagstukken, 33 (2017) 3, p. 286-302
Themanummer zzp. Dit artikel beantwoordt de vraag in hoeverre de kwaliteit van arbeid van zzp'ers die om negatieve redenen een eigen bedrijf of praktijk zijn begonnen, verschilt van ondernemers die dat om positieve redenen deden. De kwaliteit van arbeid is in beeld gebracht met indicatoren voor de financiële situatie, werkzekerheid, kwaliteit van de werksituatie en de tevredenheid. Voor de analyse is gebruikgemaakt van gegevens uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2015 van CBS en TNO. 
 
Annink, A.; Dulk, L. den, De werk--privébalans van zelfstandig ondernemers
In: Arbeidsvraagstukken, 33 (2017) 3, p. 325-341
Themanummer zzp. Het doel van dit artikel is om een overzicht te geven van wat we tot nu toe weten over de ervaren werk-privébalans van verschillende typen zelfstandig ondernemers in verschillende landen. De bevindingen in dit artikel zijn grotendeels gebaseerd op een proefschrift met zes afzonderlijke, recent gepubliceerde studies die allemaal een landenvergelijkend -onderzoek-ontwerp hebben. 
 
Kösters, L.; Smits, W., Zelfstandig of toch niet?
In: Arbeidsvraagstukken, 33 (2017) 3, p. 360-369
Themanummer zzp. Om een beter beeld te krijgen van de zzp’ers in het grijze gebied tussen werknemer en zelfstandige heeft het CBS aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB) enkele vragen toegevoegd over de motieven om als zelfstandige te starten en over de afhankelijkheid van de opdrachtgevers. In dit artikel bespreken de auteurs de eerste resultaten. Doel is niet zozeer om de omvang van de groep 'gedwongen' dan wel schijnzelfstandigen in Nederland vast te stellen. Er is, zoals gezegd, immers nog weinig overeenstemming over de vraag aan welke criteria iemand moet voldoen om als zodanig geclassificeerd te worden. Doel is vooral om te beschrijven welke zzp'ers vanwege negatieve motieven zijn gestart en welke zzp'ers economisch en organisatorisch afhankelijk zijn van één opdrachtgever.Er wordt onderscheid gemaakt tussen zzp'ers die vooral hun eigen arbeid of diensten aanbieden (zzp-arbeid) en zzp’ers die vooral producten verkopen (zzp-producten). 
 
Hulsbosch, M., Regeerakkoord stelt beroepsonderwijs voor nieuwe uitdagingen
In: Profiel, 26 (2017) 8 (nov), p. 6-7
Het op 11 oktober gepresenteerde regeerakkoord ademt van de eerste tot de laatste letter uit hoe belangrijk het beroepsonderwijs is voor vertrouwen in de toekomst. 'Niet alleen voor het opleiden van vakmensen met de juiste skills voor de arbeidsmarkt van morgen, maar ook vanwege de maatschappelijke opdracht die de regering centraal stelt in het akkoord: goed burgerschap.' Dat zegt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad in een reactie op het regeerakkoord 2017-2021.
'In het mbo stropen we de mouwen op om met de diverse ministeries aan de slag te gaan. Want niet alleen OCW rekent op het mbo. Het regeerakkoord laat zien dat de opdracht aan het mbo breed is en ministerie-overstijgend.' 
 
Kusiak, L., De zorgwekkende mismatch tussen opleiding en arbeidsmarkt
In: Profiel, 26 (2017) 8 (nov), p. 26-27
De economie is weer opgeveerd. Schoolverlaters vinden sneller een baan. Toch werken vier op de tien mbo- of hbo-gediplomeerden niet in de functie die overeenkomt met het niveau van hun opleiding. Ook zitten ze vaak tegen hun zin in deeltijdbanen. 'In zekere zin heerst onder deze schoolverlaters schijnwerkloosheid,' zegt de Maastrichtse onderzoeker Christoph Meng. Hij pleit voor samenwerking tussen scholen en bedrijven om opleidingen beter af te stemmen op behoeften van de (regionale) arbeidsmarkt. 
 
Weel, B. ter, Verfijnen en moderniseren van de arbeidsmarkt
In: ESB, 102 (2017) 4755 (16 nov), p. 530-532
Het arbeidsmarktbeleid van Rutte III vraagt om meer bescherming voor kwetsbare groepen, meer zekerheden voor de gemiddelde werknemer en een stevigere verankering van duurzame inzetbaarheid. Het is de vraag of de arbeidsmarkt efficiënter wordt van de voorgestelde maatregelen en of het uiteindelijk meer zal lonen om aan het werk te gaan, zoals de partijen willen.
 

 
Europese Informatie

Euro area unemployment at 8.8%
Nieuwsbericht Eurostat, 30 november 2017.
The euro area (EA19) seasonally-adjusted unemployment rate was 8.8% in October 2017, down from 8.9% in September 2017 and from 9.8% in October 2016. This is the lowest rate recorded in the euro area since January 2009.

European Vocational Skills Week 2017 reaches 45 countries
Nieuwsbericht Europese Commissie, 24 november 2017.
Over 1500 events across 45 countries, including in all 28 EU countries, as well as in Norway, Liechtenstein, Switzerland, Iceland and EU candidate countries, are promoting the life changing skills that can be taught through vocational education.

Employment: Report confirms effectiveness of EU Globalisation Fund
Nieuwsbericht Europese Commissie, 31 oktober 2017.
The Commission has published its report on the performance of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) in 2015 and 2016. European Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility Marianne Thyssen,said: "Today's results demonstrate the added value of the Globalisation Adjustment Fund in helping redundant workers who have difficulties to find a new job. [...]"